Aktualności

2018-03-15 14:50

IV. Czcij Ojca swego i Matkę swoją. NAUCZANIE PRZYKAZAŃ I MIŁOŚĆ DO PANA BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Posłuchaj, teraz Ja będę mówił, a ty tylko pisz. Jeśli nie pytam, nie przerywaj Mi. Piszemy. Chcę, aby społeczeństwa wyznawały tę wiarę, jaka była im wpajana przed drugą wojną światową. Ta wojna wprowadziła chaos w nauczaniu. Teraz nie naucza się już prawdy o przykazaniach i dlatego ludzkość, a w szczególności katolicy, nie przestrzegają Prawa Bożego. Powiedziałem ci: „szczególnie katolicy”, bo właśnie ta grupa ludzi jest przedmiotem wściekłego ataku Szatana. Właśnie katolicy są otoczeni chmurą złych duchów, które przesłaniają im światło Boże i pozostawiają ich kroczących w ciemności. Niszcząc kapłanów, niszcząc dusze, które bezrozumnie oddają cześć bogu, którym Ja nie jestem. Łatwo jest ranić Tego, którego Serca się nie zna. Łatwo jest oszukać ludzi głupich, niewykształconych i pozbawionych łaski Bożej. Do tego dąży świat, aby katolicy stali się plwociną Szatana rzucone na Moje Oblicze.

 

Dziecko, nauczanie Kościoła o grzechu i o przykazaniach Bożych zostało wycofane w następstwie szerzącego się w Kościele liberalizmu. Ma on na celu ujednolicenie nauczania wszystkich religii, aby mogła powstać religia, którą uda się opanować i kontrolować cały świat. A Ja powiedziałem, że ani jota w Moim Prawie nie może być zmieniona i usunięta. Nie jestem podobny innym bogom. Jestem tylko Ja jeden, dlatego nigdy się nie lękaj, bo nikt potężniejszy nie stanie przeciwko tobie. Wypełniaj śmiało Moje przykazania z odwagą i siłą, nie pozwalając sobie na wyjątki i odstępstwa od Prawa. Przypodobaj Mi się, poważnie traktując wszystkie Moje zalecenia. Chcę twojego dobra. Ufaj tylko Mi.

 

Ponowne nauczanie przykazań należy rozpocząć od wyuczenia się Dekalogu na pamięć i włączanie go do codziennego pacierza porannego i wieczornego. To jest Moje Prawo, którego przestrzegania od was zażądałem i którego przestrzeganie gwarantuje wam uzyskanie Zbawienia. Właściwe rozumienie przykazań powinno być główną nauką kaznodziejską dla ogłupiałego społeczeństwa XXI wieku. Nie ma nic ważniejszego, bo człowiek nieznający prawa, nie może go przestrzegać, a nieprzestrzeganie Mojego Prawa jest najprostszą drogą do Piekła.

 

Teraz więc zapisz. Drugi stopień miłości wobec Mojego Prawa to po powtarzaniu codziennie jego przykazań i poznanie ich właściwego rozumienia, przestrzeganie i umiłowanie go. Wywyższenie go w waszych domach i sercach jako rzeczy najświętszej. W tym celu chcę dać wam tablice z Moim Prawem, abyście umieścili je w swoich domach i zobowiązali się całymi rodzinami do ich przestrzegania. Prawo to jest podstawą do Zbawienia, ale katolicy otrzymali jeszcze więcej. Otrzymali również prawo kościelne, które jest uzupełnieniem prawa dziesięciu przykazań. O tym jednak będę mówił później.

 

Najmilsze dziecko, opowiedz światu o Moich pragnieniach. Chcę zacząć nauczanie was od podstaw, abyście poznali, co jest białe, a co czarne. Bóg nie jest tęczowy. Moje dziecko. Są rzeczy dobre i złe. Aby mówić o kolorach, trzeba poznać czerń i biel. Macie papkę w głowie i nie pojmujecie więcej, że zło jest i pozostaje złe, a litość również może prowadzić do zła, jeśli jest litością powodowaną uczuciem i słabością, a nie rozumem i wolą. Teraz błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...