Aktualności

2023-09-30 16:20

III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. PRACA W DZIEŃ PAŃSKI

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Chcę, aby człowiek świadomie przeżywał swoje życie. Nieprzyjaciel dąży do tego, aby człowiek stał się instynktowny i bezmyślny. Aby działał wyłącznie na własną korzyść i chwałę, żył dla własnej wygody i dbał tylko o własne doczesne szczęście. To mu się w dużej mierze udało. Zawrotny pęd świata ku zatraceniu przerywają tylko niedziele ze swoimi bijącymi dzwonami, ludzie odświętnie ubrani w drodze do Kościoła i procesje, których jest jak na lekarstwo. Radosne skakanie do przepaści zakłóca widok katolickiego księdza. Są to prawdziwe przeszkody spędzania bezmyślnie czasu. Czasu, który płynie nieubłaganie szybko. Od zabawy do zabawy. Od wczasów do wczasów. Pomyśl, Moje dziecko, jeśli tych znaków obecności Boga jest coraz mniej, a niedziela przestaje być niedzielą, znikają ze świata ostatnie przeszkody na szerokiej drodze ludzkości do Piekła.

 

Dlatego święcenie niedzieli jako dnia świętego, w całości poświęconego Bogu, jest takie ważne. Skoro znaki przestają wołać do ludzkości, Moje dzieci powinny być znakami w świecie poprzez odmowę publicznych zabaw w dniu świętym, które są organizowane na cześć innych bóstw w tym dniu, aby odebrać Mi wyłączność na chwałę odbieraną w tym dniu. Wchodząc do sklepu w niedzielę, popierasz grzech tych, którzy poświęcili ten dzień pieniądzu. Mówisz tym samym: „Nie jestem katolikiem”. Kim jest dziś katolik? Jakie wyznaje wartości? Jakie są jego przykazania? Katolicyzm stał się tak relatywną religią, jak gdyby Bóg, który ją objawił, nie bardzo wiedział, czego naprawdę chce. Nigdy nie byłem nijaki, a Moje słowa były zawsze proste.

 

Co z tego, że nie pracujesz dla zysku w niedzielę, jeśli innych zmuszasz do pracy, pragnąc zaspokajać wszystkie swoje pragnienia Moim kosztem? Tylko praca dla Mojej chwały jest możliwa i dozwolona, praca, która przynosi dobro duchowe ludziom, a Mi chwałę poprzez owoce tej pracy. Nie można tego powiedzieć o żadnej formie pracy, która ma formę hobby i sprawia radość wykonującemu ją. Co z tego? Ja mam być w tym dniu zadowolony. Niezależnie więc od tego, czy praca ta jest dla człowieka radością czy ciężarem, ale nie przynosi Mi w tym dniu chwały i nie Ja jestem jej bezpośrednim powodem, jest to praca, która powinna być wykonywana w jakimkolwiek innym dniu, aby nie odbierać Mi myśli i serca człowieka w dniu Mojego święta.

 

Jeśli nie potrafisz ocenić tych rzeczy, patrzcie na owoce. Zawsze rozpoznacie prawdę po owocach, czy owoce wysiłków czynionych w niedzielę są przeznaczone dla Mnie i czy Mi smakują. To da wam jasność w tych czasach ciemności. Jeśli więc księża pracują w niedzielę najwięcej, czynią to na Moją chwałę i praca ich jest błogosławioną, bo jej owoce są przeznaczone dla Mnie i przynoszą Mi chwałę. Ale kina, lodziarnie, sklepy, bazary i inne miejsca nie są ukierunkowane na Moją korzyść i choćby spacer po bazarze nie wydawał się wam grzechem, bo nie kupujecie, jest nim, bo noga katolika nie powinna na nim postać w Moim święty dniu. Zapamiętajcie to dobrze i ważcie swoje uczynki według tego, co wam powiedziałem. Nie kierujcie się względami ludzkimi, ale Moją chwałą. Dajcie Mi przykład waszej wierności. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...