Aktualności

2018-03-05 17:54

III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. PRACA W DZIEŃ PAŃSKI

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Chcę, aby człowiek świadomie przeżywał swoje życie. Nieprzyjaciel dąży do tego, aby człowiek stał się instynktowny i bezmyślny. Aby działał wyłącznie na własną korzyść i chwałę, żył dla własnej wygody i dbał tylko o własne doczesne szczęście. To mu się w dużej mierze udało. Zawrotny pęd świata ku zatraceniu przerywają tylko niedziele ze swoimi bijącymi dzwonami, ludzie odświętnie ubrani w drodze do Kościoła i procesje, których jest jak na lekarstwo. Radosne spotkanie do przepaści zakłóca widok katolickiego księdza. Są to prawdziwe przeszkody spędzania bezmyślnie czasu. Czasu, który płynie nieubłaganie szybko. Od zabawy do zabawy. Od wczasów do wczasów. Pomyśl, Moje dziecko, jeśli tych znaków obecności Boga jest coraz mniej, a niedziela przestaje być niedzielą, znikają ze świata ostatnie przeszkody na szerokiej drodze ludzkości do Piekła.

 

Dlatego święcenie niedzieli jako dnia świętego, w całości poświęconego Bogu, jest takie ważne. Skoro znaki przestają wołać do ludzkości, Moje dzieci powinny być znakami w świecie poprzez odmowę publicznych zabaw w dniu świętym, które są organizowane na cześć innych bóstw w tym dniu, aby odebrać Mi wyłączność na chwałę odbieraną w tym dniu. Wchodząc do sklepu w niedzielę, popierasz grzech tych, którzy poświęcili ten dzień pieniądzu. Mówisz tym samym: „Nie jestem katolikiem”. Kim jest dziś katolik? Jakie wyznaje wartości? Jakie są jego przykazania? Katolicyzm stał się tak relatywną religią, jak gdyby Bóg, który ją objawił, nie bardzo wiedział, czego naprawdę chce. Nigdy nie byłem nijaki, a Moje słowa były zawsze proste.

 

Co z tego, że nie pracujesz dla zysku w niedzielę, jeśli innych zmuszasz do pracy, pragnąc zaspokajać wszystkie swoje pragnienia Moim kosztem? Tylko praca dla Mojej chwały jest możliwa i dozwolona, praca, która przynosi dobro duchowe ludziom, a Mi chwałę poprzez owoce tej pracy. Nie można tego powiedzieć o żadnej formie pracy, która ma formę hobby i sprawia radość wykonującemu ją. Co z tego? Ja mam być w tym dniu zadowolony. Niezależnie więc od tego, czy praca ta jest dla człowieka radością czy ciężarem, ale nie przynosi Mi w tym dniu chwały i nie Ja jestem jej bezpośrednim powodem, jest to praca, która powinna być wykonywana w jakimkolwiek innym dniu, aby nie odbierać Mi myśli i serca człowieka w dniu Mojego święta.

 

Jeśli nie potrafisz ocenić tych rzeczy, patrzcie na owoce. Zawsze rozpoznacie prawdę po owocach, czy owoce wysiłków czynionych w niedzielę są przeznaczone dla Mnie i czy Mi smakują. To da wam jasność w tych czasach ciemności. Jeśli więc księża pracują w niedzielę najwięcej, czynią to na Moją chwałę i praca ich jest błogosławioną, bo jej owoce są przeznaczone dla Mnie i przynoszą Mi chwałę. Ale kina, lodziarnie, sklepy, bazary i inne miejsca nie są ukierunkowane na Moją korzyść i choćby spacer po bazarze nie wydawał się wam grzechem, bo nie kupujecie, jest nim, bo noga katolika nie powinna na nim postać w Moim święty dniu. Zapamiętajcie to dobrze i ważcie swoje uczynki według tego, co wam powiedziałem. Nie kierujcie się względami ludzkimi, ale Moją chwałą. Dajcie Mi przykład waszej wierności. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...