Aktualności

2018-03-06 19:38

III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. CZAS NA REFLEKSJĘ I SPOTKANIE Z BOGIEM W CISZY

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Dzień święty winien być w całości poświęcony na Moją chwałę. Począwszy od modlitwy, udziału w Sakramentach i nabożeństwach Kościoła, a także przez zgłębianie Mojej Woli i tajemnic w rozważaniu Pisma świętego, czytanie pobożnych lektur i kontemplowanie Mojego Słowa. Musi być czas w życiu człowieka, w którym trwa myślą przy Bogu i uzmysławia sobie w ten sposób, kim jest i do czego dąży. Czy czyny, których dokonuje w ciągu tygodnia, przynoszą chwałę Bogu? Czy czas, który otrzymał od Boga, wykorzystuje w sposób mądry? Czy nie marnuje go na rzeczy głupie i zbyteczne? Jeśli w niedzielę nie znajdzie czasu na tę refleksję, życie przeminie mu szybko i nie zdąży nawet zastanowić się nad nim, a co dopiero przygotować się na śmierć. 

 

Chcę, aby ten dzień był inny od wszystkich. Chcę być pierwszym szczególnie w tym dniu. Chcę odbierać dziękczynienie za wszystkie łaski, które otrzymaliście ode Mnie w poprzednich dniach. Czy w ogóle zostaną dostrzeżone? Świat uczynił z niedzieli święto spotkań i wspólnej zabawy, a Ja chciałbym w tym dniu spotkać się z duszą ludzką sam na sam. Tylko cisza umożliwia człowiekowi usłyszenie Mnie. W ciągu tygodnia ilość obowiązków i spraw współczesnego człowieka nie daje mu możliwości obcowania ze Mną w ciszy. Głos Mój jest więc zagłuszany przez wynalazki, które mają ułatwiać człowiekowi życie i przyspieszyć wszystkie czynności. Angażują jednak przy tym umysł człowieka tak dalece, że nie jest on już zdolny modlić się przy pracy. 

 

Zostawcie Mi więc jeden dzień. Niech będzie dniem dla Mnie. Dla Mojej chwały i dla Mojej radości. Nie szanowaliście Mojego święta, więc teraz jesteście zmuszani do pracy bez przerwy. To wasza wina, bo nie uszanowaliście Mojej Woli. Uczelnie, parki rozrywki, kina i inne miejsca poświęcone człowiekowi odbierają Mi wasz czas i waszą uwagę w tym dniu, a telewizja odbiera resztkę, która pozostaje. Kiedy więc mam mówić do was i kiedy oddacie Mi chwałę? Staliście się niewolnikami przez własne grzechy. Nie macie już świąt, bo wygodę i rozrywkę uczyniliście swoim bogiem. Kiedy pracowaliście mniej, wiodło wam się lepiej. Teraz macie wszystko, ale jesteście biedni, bo nie macie tego, co jest najważniejsze. Sprzedaliście swoją wiarę, swoje rodziny, miłość małżeńską, wierność, pokój, wolność i cenny czas za pełne półki, lodówki i garaże.

 

Zbłądziliście, Moje dzieci, i zostaliście oszukani, biorąc i biorąc bez opamiętania, kiedy za waszymi plecami wynoszono wszystko, co było dla was najcenniejsze. Teraz brak wam Mojego błogosławieństwa, bo wszyscy domownicy łamią Moje Prawo. Sami weszliście w niewolę, w której odebrano wam święta i radosne wytchnienia, a teraz wołacie do Mnie, co mamy robić, aby uczyć nasze dzieci i nie stracić pracy? Odpowiem wam: Nawróćcie się do Mnie całym sercem. Przypomnijcie sobie Prawo, które zobowiązywaliście się przestrzegać, i nie drażnijcie Mnie swoim narzekaniem, bo odrzuciliście Moje wolne dni, bojąc się bardziej ludzi niż Boga. Gardzicie Moim Prawem, a później narzekacie na ciemiężycieli. Jeśli cenicie ludzi bardziej niż Boga, jakiej nagrody oczekujecie? ludzie pod panowaniem ludzi, skoro wzgardziliście Bogiem. Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...