Aktualności

2023-09-29 16:20

III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. CZAS NA REFLEKSJĘ I SPOTKANIE Z BOGIEM W CISZY

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Dzień święty winien być w całości poświęcony na Moją chwałę. Począwszy od modlitwy, udziału w Sakramentach i nabożeństwach Kościoła, a także przez zgłębianie Mojej Woli i tajemnic w rozważaniu Pisma świętego, czytanie pobożnych lektur i kontemplowanie Mojego Słowa. Musi być czas w życiu człowieka, w którym trwa myślą przy Bogu i uzmysławia sobie w ten sposób, kim jest i do czego dąży. Czy czyny, których dokonuje w ciągu tygodnia, przynoszą chwałę Bogu? Czy czas, który otrzymał od Boga, wykorzystuje w sposób mądry? Czy nie marnuje go na rzeczy głupie i zbyteczne? Jeśli w niedzielę nie znajdzie czasu na tę refleksję, życie przeminie mu szybko i nie zdąży nawet zastanowić się nad nim, a co dopiero przygotować się na śmierć. 

 

Chcę, aby ten dzień był inny od wszystkich. Chcę być pierwszym szczególnie w tym dniu. Chcę odbierać dziękczynienie za wszystkie łaski, które otrzymaliście ode Mnie w poprzednich dniach. Czy w ogóle zostaną dostrzeżone? Świat uczynił z niedzieli święto spotkań i wspólnej zabawy, a Ja chciałbym w tym dniu spotkać się z duszą ludzką sam na sam. Tylko cisza umożliwia człowiekowi usłyszenie Mnie. W ciągu tygodnia ilość obowiązków i spraw współczesnego człowieka nie daje mu możliwości obcowania ze Mną w ciszy. Głos Mój jest więc zagłuszany przez wynalazki, które mają ułatwiać człowiekowi życie i przyspieszyć wszystkie czynności. Angażują jednak przy tym umysł człowieka tak dalece, że nie jest on już zdolny modlić się przy pracy. 

 

Zostawcie Mi więc jeden dzień. Niech będzie dniem dla Mnie. Dla Mojej chwały i dla Mojej radości. Nie szanowaliście Mojego święta, więc teraz jesteście zmuszani do pracy bez przerwy. To wasza wina, bo nie uszanowaliście Mojej Woli. Uczelnie, parki rozrywki, kina i inne miejsca poświęcone człowiekowi odbierają Mi wasz czas i waszą uwagę w tym dniu, a telewizja odbiera resztkę, która pozostaje. Kiedy więc mam mówić do was i kiedy oddacie Mi chwałę? Staliście się niewolnikami przez własne grzechy. Nie macie już świąt, bo wygodę i rozrywkę uczyniliście swoim bogiem. Kiedy pracowaliście mniej, wiodło wam się lepiej. Teraz macie wszystko, ale jesteście biedni, bo nie macie tego, co jest najważniejsze. Sprzedaliście swoją wiarę, swoje rodziny, miłość małżeńską, wierność, pokój, wolność i cenny czas za pełne półki, lodówki i garaże.

 

Zbłądziliście, Moje dzieci, i zostaliście oszukani, biorąc i biorąc bez opamiętania, kiedy za waszymi plecami wynoszono wszystko, co było dla was najcenniejsze. Teraz brak wam Mojego błogosławieństwa, bo wszyscy domownicy łamią Moje Prawo. Sami weszliście w niewolę, w której odebrano wam święta i radosne wytchnienia, a teraz wołacie do Mnie, co mamy robić, aby uczyć nasze dzieci i nie stracić pracy? Odpowiem wam: Nawróćcie się do Mnie całym sercem. Przypomnijcie sobie Prawo, które zobowiązywaliście się przestrzegać, i nie drażnijcie Mnie swoim narzekaniem, bo odrzuciliście Moje wolne dni, bojąc się bardziej ludzi niż Boga. Gardzicie Moim Prawem, a później narzekacie na ciemiężycieli. Jeśli cenicie ludzi bardziej niż Boga, jakiej nagrody oczekujecie? Idziecie pod panowanie ludzi, skoro wzgardziliście Bogiem. Błogosławię cię, córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

 

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

Duchowa Komunia Święta

Dopuszczanie kobiet do liturgii jest profanacją. Wielu kapłanów z tego powodu pójdzie na potępienie, pociągając za sobą te naiwne kobiety – o. Pio

szafarze Komunii św.

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...