Aktualności

2018-02-27 06:14

II. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremno. LĘK PRZED WYPOWIADANIEM IMIENIA BOŻEGO

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Moje drugie przykazanie nakazuje wam szacunek dla Mojego Imienia. To przykazanie poszło w zupełne zapomnienie. Mojego Imienia wzywają wszyscy, wierzący i niewierzący. Ludzie, którzy się modlą, i ci, którzy nie mogą znieść żadnej wzmianki o Bogu. Niestety, jedni i drudzy wzywają Mojego Imienia bezmyślnie i bez uszanowania.

 

Moje Imię jest tak święte, że wypowiadanie go, powinno w was budzić bojaźń Bożą, jak to było w czasach Mojżesza, kiedy Mojego Imienia nikt nie śmiał wypowiadać, z obawy przed własną niegodnością i możliwością obrażenia Mnie. Ja sam przemówiłem do Mojżesza, ale on nie śmiał odezwać się w Mojej obecności. Wypowiedziałem mu Moje Imię, aby z drżeniem powtórzył je swojemu narodowi, Imię Moje jest najwyższe, bo nie ma większego. Izraelici obawiali się wspomnieć Moje Imię, a ty możesz Mi mówić po imieniu. Usta ludzkie nie wypowiedzą nigdy wznioślejszego słowa, niż Moje Imię. Tajemnicze i potężne jest Imię Jedynego Boga.

 

Kiedy pozwoliłem ci odczuć przez chwilę Moją potęgę i wszechbyt, zaniemówiłaś i nie miałaś nawet pomysłu, aby otworzyć usta i przemówić do Mnie. Byłaś zbyt mała, aby odezwać się do Boga. W zdumienie wprawiło cię wspomnienie, że Ja odzywam się do czegoś tak maleńkiego i nieistotnego jak ty. To była tylko chwila, a jednak zapamiętałaś ją na zawsze. Szacunek i uniżenie, jakie wówczas odczułaś, napełniło cię wielką miłością. To był maleńki rąbek, Moja córko. Jak oglądanie nieskończoności przez dziurkę od klucza. Wiesz jednak, że jedyna godna postawa wobec Mnie, na jaką wówczas mogłaś się zdobyć, to milczenie. Powiedziałem ci wówczas słowa: „Jam jest Pan Bóg twój”, a ty milczałaś.

 

Chcę, aby człowiek lękał się Mojego Imienia z miłości i czci, jakiej jestem godzien. Pozwalam się przybliżać do Mnie człowiekowi i otwierać do Mnie usta, ale nie staję się wówczas Mniej potężny i święty. Jestem nieskończoną i niepojętą wszechobecnością, której twój umysł nie jest w stanie objąć. Jestem wszechpotęgą żyjącą ponad wymiarami i ponad światami, które możesz sobie wyobrazić. Nie ogranicza Mnie ani przestrzeń, ani zmysł, ani wyobraźnia. Jestem, Który Jestem od zawsze i na zawsze. To oznacza, że jestem Bogiem. To Imię jest Moje, bo nie ma innego. Jestem tylko Ja sam we wszechświecie i to, co stworzyłem.

 

Bóg – to Moje Imię. Nikogo nigdy tak nie nazywaj, dodając jakieś rzeczowniki. Tylko Ja sam jestem Bogiem. Dźwięk Mojego Imienia powinien rzucać cię na kolana za każdym razem, kiedy je usłyszysz. Ja jednak nie chcę być czczony sam przez się. Chcę być czczony przez rozumne stworzenia o wolnej woli, które używają rozumu, dojdą do oddawania Mi czci z czystej miłości. Pochylaj głowę, wzywając Mojego Imienia, aby nigdy nie wypowiadać go bezmyślnie. To Imię należy tylko do Mnie. Fałszywe bóstwa możesz nazywać mianem bożków, ale nigdy nie dawaj ani nie pożyczaj im Mojego Imienia. Zazdrośnie zakazuję ci nazywania Moim imieniem demonów. Bóg jest święty i wszechmogący. Niech Moje Imię wprawia cie w drżenie z miłości i czci, do jakiej skłania cię rozważanie Moich przymiotów. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...