Aktualności

2023-09-19 16:20

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. ZASTĘPOWANIE ŚWIĘTEJ RELIGII KATOLICKIEJ PRZEZ RÓŻNE FORMY POGAŃSTWA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Moje pierwsze przykazanie brzmi: „Nie będziesz miła bogów cudzych przede Mną”. Podczas gdy w czasach Mojżesza odnosiło się do przyjmowania kultu i wierzeń sąsiednich narodów, dziś odnosi się nie tylko do wierzeń narodów sąsiednich, ale również odległych, bo dzięki mediom człowiek może poznawać odległe kultury. W istocie oznacza to zastępowanie świętej religii katolickiej przez różne formy pogaństwa, bowiem religie narodów sąsiadującym z twoim krajem to kult Szatana przyjmującego różnorakie formy i maski. Bogami twoich rodaków są pieniądze, rozum, zdrowie i natura. Czcicie człowieka bezbożnego, jako symbol szczęścia. Kult, jaki rodzi się wokół ludzi, którzy bezpośrednio lub pośrednio oddali się na służbę Szatana jest dziś najbardziej rozpowszechnioną formą bałwochwalstwa.

 

Człowiek nie stara się poznawać i naśladować Jedynego Boga i Stwórcę, ale przyjął kult wielu bogów w ludzkich postaciach i stara się ich naśladować, poznawać, a także czci przedmioty, które do nich należą. Nie mówię tylko o przedmiotach rzeczywiście używanych przez współczesnych ludzi bogów, ale o kulcie marek, które produkują przedmioty zyskujących w oczach ludzkich nadprzyrodzoną niemal wartość. Po posiadaniu tych rzeczy człowiek spodziewa się osiągnąć sukces, zdobyć miłość i podziw świata, a poprzez te rzeczy szczęście. Twoim bogiem jest zawsze to, dla czego poświęcasz swój czas, swoje wysiłki i gdzie kierujesz twoje serce.  

Teraz cię błogosławię, córko. Jutro będę kontynuował Moje rozważanie.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

zobacz też:

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

GDYBYŚCIE MIELI WIARĘ WE MNIE, TO NA BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KAPŁANA KLĘKALIBYŚCIE – PAN JEZUS

OFIAROWANIE MSZY ŚWIĘTEJ przed każdą Mszą św., w której uczestniczymy

OSOBISTE OFIAROWANIE SIĘ BOGU OJCU W POŁĄCZENIU Z OFIARĄ MSZY ŚW. przed każdą Mszą św., w której uczestniczę

Rozmyślanie Męki Pańskiej, czyli co dzieje się podczas Ofiary Mszy św.

MODLITWA PO MSZY ŚWIĘTEJ – JEZU MÓJ KRÓLU

TAJEMNICA MSZY ŚWIĘTEJ według św. o. Pio

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA – Orędzia o Mszy św. cz I

 OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. II

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – Orędzia o Mszy św. cz. III

Wasz śpiew jest Mi obrzydliwy, bo przynosi chwałę wam samym, a nie Mnie /schole, chóry, zespoły, orkiestry/

Adoracja Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Modlitwa codzienna Żertwy ofiarnej

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 16 pozycji do rozważania

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

PAN JEZUS – rozważanie orędzi o kapłaństwie

POWÓD MOICH ŁEZ – MARYJA

STAŃ SIĘ DZIECKIEM jeszcze raz

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – Orędzia o poście cz. III

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

BOŻA TERAPIA UWALNIANIA Z LĘKU I CHORÓB CYWILIZACYJNYCH – nowenna od lęku

ŻYCIE SAKRAMENTALNE PIERWSZEGO KOŚCIOŁA według św. Agnieszki

Kontemplacja Ducha Świętego W LISTACH ŚW. PAWŁA

Kontemplacja Słowa WEDŁUG EWANGELII ŚW. JANA

WYMARZONE SERCE BOGA

Co się dzieje podczas Eucharystii – ks. Dominik Chmielewski

czytaj więcej...