Aktualności

2018-02-22 11:53

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. ZASTĘPOWANIE ŚWIĘTEJ RELIGII KATOLICKIEJ PRZEZ RÓŻNE FORMY POGAŃSTWA

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Moje pierwsze przykazanie brzmi: „Nie będziesz miła bogów cudzych przede Mną”. Podczas gdy w czasach Mojżesza odnosiło się do przyjmowania kultu i wierzeń sąsiednich narodów, dziś odnosi się nie tylko do wierzeń narodów sąsiednich, ale również odległych, bo dzięki mediom człowiek może poznawać odległe kultury. W istocie oznacza to zastępowanie świętej religii katolickiej przez różne formy pogaństwa, bowiem religie narodów sąsiadującym z twoim krajem to kult Szatana przyjmującego różnorakie formy i maski. Bogami twoich rodaków są pieniądze, rozum, zdrowie i natura. Czcicie człowieka bezbożnego, jako symbol szczęścia. Kult, jaki rodzi się wokół ludzi, którzy bezpośrednio lub pośrednio oddali się na służbę Szatana jest dziś najbardziej rozpowszechnioną formą bałwochwalstwa.

 

Człowiek nie stara się poznawać i naśladować Jedynego Boga i Stwórcę, ale przyjął kult wielu bogów w ludzkich postaciach i stara się ich naśladować, poznawać, a także czci przedmioty, które do nich należą. Nie mówię tylko o przedmiotach rzeczywiście używanych przez współczesnych ludzi bogów, ale o kulcie marek, które produkują przedmioty zyskujących w oczach ludzkich nadprzyrodzoną niemal wartość. Po posiadaniu tych rzeczy człowiek spodziewa się osiągnąć sukces, zdobyć miłość i podziw świata, a poprzez te rzeczy szczęście. Twoim bogiem jest zawsze to, dla czego poświęcasz swój czas, swoje wysiłki i gdzie kierujesz twoje serce.  

Teraz cię błogosławię, córko. Jutro będę kontynuował Moje rozważanie.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...