Aktualności

2018-02-22 12:45

I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. BÓG JEST TYLKO JEDEN I TYLKO JEMU NALEŻY SIĘ MIANO „BÓG”

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Tajemnica bezbożności dzisiejszego świata kryje się w przyjmowaniu niewiary w miejsce wiary i modelu życia człowieka bezbożnego jako wzorca. W swojej niewierze doszliście tak daleko, że jesteście w stanie umieszczać w swoich domach wizerunki bóstw dalekich pogańskich kultur, nie zważając na KREW Zbawiciela, która was obmyła w Sakramencie Chrztu świętego. Ubolewam nad waszą bezmyślnością. Cofacie się w rozwoju jako społeczeństwa i nie widzicie własnej nędzy.

 

Pierwsze przykazanie nakazuje oddawanie czci należnej Bogu jako Stwórcy. Jeden jest wasz Bóg, nieśmiertelny i niestworzony, a wszelkie inne istoty i rzeczy należą do świata stworzonego. Ukazałem wam pełnię prawdy poprzez Mojego Syna, który narodził się w świecie stworzonym, aby umrzeć przybity do krzyża i odrodzić w was moją łaskę. Jeden jest Chrystus. On jest jedyną drogą do Nieba. Dlatego kult Boski należny jest tylko Bogu w Trójcy Jedynemu. Cała reszta jest stworzeniem, a więc wszyscy inni bogowie są ukrytymi pod wieloma postaciami stworzeniami udającymi bogów. To złe duchy, albo ludzie, którzy się im oddali.

 

Moje pierwsze przykazanie nakazuje wam umieścić Mnie na pierwszym miejscu w waszym życiu. Być pierwszym, do którego otwieracie usta po przebudzeniu. Pierwszym, na którego spoglądacie. Modlitwa poranna powinna być hołdem składanym Bogu i dziękczynieniem poprzedzającym wszelkie inne czynności. Jeśli modlitwa jest piątą rzeczą, którą podejmujesz w ciągu dnia, oznacza to, że jestem na piątym miejscu w twoim życiu. 

 

Oddawanie Mi należytej chwały nie dotyczy tylko modlitwy, ale również miejsca umieszczenia Moich wizerunków i chrześcijańskich symboli w domu i miejscu pracy, przestrzegania Mojego Prawa jako prawa nadrzędnego i życia w wierności z Moją Wolą. Nabożeństwo to jedno, a świadectwo to drugie. Jeżeli nabożeństwo jest prawdziwe, to będzie z niego wypływało świadectwo w postaci widocznych znaków wiary i oddania. Dom człowieka, jego mowa i czynności, jakim oddaje się w ciągu dnia mówią o jego sercu i zamiłowaniach wszystko. Co otacza twoje łóżko? Co trzymasz w szafie obok niego? Tylko najważniejsze i najpotrzebniejsze przedmioty.

 

Chcę wam uświadomić, że łamanie pierwszego przykazania to nie tylko wiarołomstwo i dociekanie przyszłości. To nie tylko figurki z dalekiego wschodu, ale oddawanie serca i umysłu rzeczom stworzonym, a nie Bogu samemu. Uwielbienia godzien jest tylko Bóg, a stworzenia powinny być kochane dla Niego i ze względu na Niego. To, co człowiek miłuje tak bardzo, że skłonny jest przestąpić któreś z przykazań Bożych, staje się dla człowieka bogiem. Umysł ludzki powinien odnosić wszystko do Boga. Bóg powinien być miarą chrześcijanina. Do Niego człowiek odmierza swoje kroki. Do Niego człowiek przymierza swoje słowa i zamiary. Dla Niego czyni wszystko, co czyni. Pismo święte powinno być treścią, która wypełnia umysł ludzki, aby wszystkie informacje były filtrowane przez tę świętą powłokę, zanim trafią do serca. Tymczasem nie Pismo święte jest treścią waszych umysłów.

 

Jutro więcej, Moje dziecko. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

czytaj więcej...