Aktualności

2018-03-28 19:18

Dziesięć Przykazań. UWIELBIENIE I PRZYJĘCIE PRAWA BOŻEGO

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Posłuchaj, Moje dzieło prawie ukończone. Kiedy  otrzymacie tablice, niech ksiądz je uroczyście pobłogosławi, a w domu, w którym zawisną, przestrzegane było Moje Prawo. Poproś księdza, aby odmówił nad nimi również egzorcyzm i nadał im przez to moc ochronną w waszych domach.

 

Teraz posłuchaj. Kiedy tablice będą gotowe, pragnę, aby zostały uwielbione przez ludzi, którzy pragną przyjąć Moje Prawo i wywyższyć je w swoich domach. Ksiądz powinien ukazać je ludowi i wywyższyć, a wtedy niech wszyscy uklękną i oddadzą Mi pokłon na znak, że uznają wyższość Mojego Prawa nad własnym rozumem, a tym samym wyższość Mojej Woli nad własną wolą. Wtedy ksiądz wypowie słowa przysięgi, którą powtórzycie. 

 

Modlitwa do Ducha Świętego o światło w rozumieniu tekstu

Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba!
Niech w nauce postąpimy, objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością;
A jej światłem ożywieni, w dobrem będziem utwierdzeni.

***

BÓG OJCIEC – rozważanie 10 przykazań Bożych

Powrót do 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

zobacz też:

TRAKTAT O PRAWDZIWYM NABOŻEŃSTWIE DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

DO KAPŁANÓW UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Stwórz, we mnie, Boże, serce czyste i odnów we mnie moc ducha.

 

Litania do Ducha Świętego

Modlitwy do Ducha Świętego

NOWENNA DO DUCHA ŚWIĘTEGO

Wezwania do Ducha Świętego

GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU