Aktualności

2022-02-28 16:08

1 Marca – Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Pierwszego marca obchodzimy narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wspominamy w tym dniu wszystkich, którzy mimo okupacji Sowietów i nielegalnie wybranej władzy PRL wciąż walczyli o wolność dla Polski.

 

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam

służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, bronić jej niepodległości i granic.

Stać na straży Konstytucji,

strzec honoru żołnierza polskiego, sztandaru wojskowego bronić.

Za sprawą mojej ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić.

Tak mi dopomóż Bóg.”

 

Żołnierze Wyklęci – dlaczego wyklęci?

 

     II Wojna Światowa dobiega końca.  Państwa alianckie przekazują Polskę pod strefę wpływów komunistycznej Rosji, rozpoczyna się  terror NKWD i SB, państwa zachodnie przestają się interesować losem Polski, a na kompromis nie ma szans. Z werdyktem tym, nie zgadzają się jednak byli żołnierze AK  oraz innych formacji państwa podziemnego.  Decydują się podjąć zbrojną walkę z wrogiem, wypełniając słowa przysięgi  wojskowej zacytowanej na początku. W porównaniu z dużo liczniejszym wrogiem, jest ich niewielu. W największym okresie działalności organizacje liczyły 25-30 tys. ludzi

.

     Większość akcji była wymierzona w oddziały zbrojne UB, KBW oraz MO. Prowadzono również akcje mające na celu zdobycie pieniędzy na dalszą walkę. Takie akcje zdarzały się w Wierzbinku i Mostkach, gdzie napadano na spółdzielnię SCh. Bardzo intensywnie walczono na Kresach Wschodnich, gdyż tereny te zostały przejęte przez ZSRR. Żołnierze Ci mieli nadzieję na odzyskanie ziem walcząc z nowym zaborcą.

.

     Podziemie było bardzo niebezpieczne i niewygodne dla władz. Władza wiedziała, że w walce zbrojnej nie będzie miała szans z zakonspirowanymi partyzantami. Próbowali więc pokonać ich podstępem. W apelach ogłaszano amnestię dla AK-owców, po czym aresztowano ich. NKWD i bezpieka mordowały i torturowały polskich żołnierzy.  Szacuje się, że ponad 20 tysięcy żołnierzy zginęło, bądź zostało w bestialski sposób zamordowanych w więzieniach NKWD i UB. Ponad 250 tysięcy osób zostało więzionych i przetrzymywanych w obozach pracy.

.

     Warto wspomnieć nazwiska tych najbardziej znanych żołnierzy antykomunistycznego podziemia, które walczyło o wolną Polskę.

.

Zygmunt Szendzielarz – „Łupaszka”

Mieczysław Dziemieszkiewicz – „Rój”

Zdzisław Broński – „Uskok”

Hieronim Dekutowski – „Zapora”

August Emil Fieldorf – „Nil”

Józef Kuraś – „Ogień”

Stanisław Sojczyński – „Warszyc”

Henryk Flame – „Grot”

Danuta Siedzikówna – „Inka”

 .

     To tylko nieliczni z całej armii podziemia, jednak warto pamiętać szczególnie te nazwiska. Nie raz będą się one pojawiać w innych publikacjach. Warto wspomnieć postać Danuty Siedzikównej „Inki”, daje nam to do zrozumienia, że również kobiety walczyły w szeregach armii podziemia  walcząc o wolną i niezawisłą Polskę.

 .

     Mimo iż ostatni żołnierz wyklęty zginął w walce w 1963 roku to jednak pamięć o bohaterach pozostała na zawsze. Dzisiaj nie wolno nam zapomnieć o bohaterach podziemia walczących z komunistami.Tak długo starano się wymazać ich z pamięci. Temat ten był niewygodny dla władz PRL-u, powodował on u Polaków mobilizację i nadzieję na wyzwolenie spod rządów komunistycznych, a tego władza nie chciała. Także w dzisiejszych czasach pojawiają się głosy, negatywnie oceniające działania żołnierzy podziemia. Partie lewicowe, oskarżające AK-owców o antysemityzm i walkę z mniejszościami narodowymi. To nie do końca prawda. Mimo, iż można przeczytać o akcjach przeciwko Żydom, to jednak było to spowodowane tym, że Ci Żydzi pracowali  jako funkcjonariusze bezpieki, oraz urzędów komunistycznych. W bardzo obraźliwy sposób z bohaterów drwi posłanka Joanna Senyszyn. Oskarża ich o ataki na bezbronnych Polskich cywili. Jest to jednak znak głębokiej niewiedzy i infantylizmu ze strony pani Europoseł.

.

     Obecnie coraz częściej wspominany jest termin „żołnierze wyklęci”. To właśnie na ich cześć obchodzimy 1 marca Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Temat ten przyjął się bardzo dobrze w kulturze. Wielu artystów komponuje piosenki związane z tą tematyką. Warto wspomnieć o zespole FORTECA, filmach „Historia Roja”, czy „Generał Nil”. Również popularne stało się noszenie ubrań o tematyce patriotycznej, związanej z żołnierzami  wyklętymi, tu duża zasługa dla marki „Surge Polonia” oraz „Patria”. 

.

     W dzisiejszych czasach pamięć o bohaterach, która była tak wymazywana zostaje odkryta na nowo. Temat ten staje się bardzo ciekawy dla każdego człowieka, dotyczy bowiem niedalekiej historii, która rozgrywała się również na naszych terenach. Na zakończenie warto przypomnieć sobie słowa znanej książki:

.

Jeśli zapomnę o Nich Ty, Boże na niebie zapomnij o mnie”

.

Pamiętajmy więc, aby pamięć o bohaterach trwała przez wieki.

.

Karol

czytaj więcej...