Aktualności

2017-02-28 17:15

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

ImagePreview.aspx_

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i Krew, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie.

czytaj więcej...

2017-02-28 09:23

Wielki Post 2017

IMG_0013

Wielki Post to w liturgii wszystkich chrześcijan czas na pokutę, mający przygotować do jak najpełniejszego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Wielki Post trwa czterdzieści dni, rozpoczyna się w Środę Popielcową, w trakcie której wierni posypują sobie głowę popiołem. Tradycja ta pojawiła się w ósmym wieku, zaś od wieku jedenastego jest zwyczajem obowiązującym w całym Kościele. Popiół do posypywania głów pochodzi ze spalonych palm święconych w Niedzielę Palmową w zeszłym roku.

czytaj więcej...

2017-02-28 08:48

Patron Miesiąca Marca – św. Dominik Savio

0344r

W kolejnym miesiącu pragniemy przybliżyć Wam następną postać, która swoim życiem i postępowaniem zasłużyła na chwałę Nieba.

W marcu będzie to św. Dominik Savio, patron ministrantów oraz matek oczekujących potomstwa.

Przypominamy, że więcej informacji o świętym można znaleźć w panelu bocznym po prawej stronie.

***   ***   ***

Modlitwa matek oczekujących dziecka

czytaj więcej...

2017-02-27 09:01

50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 26 luty – 4 marzec 2017 rok

d2110932931

Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi;

„Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”.

czytaj więcej...

2017-02-26 21:38

św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej – 27 luty

gabriel

Św. Gabriel od Matki Bożej Bolesnej (Francesco Possenti), zakonnik (1838-1862). Urodził się w Asyżu. Ojciec piastował urząd gubernatora tego miasta i okolic. W czwartym roku życia umiera mu matka. 

 .

Po krótkim okresie zbyt swobodnej młodości wstąpił do klasztoru pasjonistów w Morovalle, gdzie przyjął imię zakonne Gabriel. Podejmując pokutę, wyrzeczenia oraz pogłębiając w sobie nabożeństwo do Męki Pańskiej i do Matki Bożej Bolesnej w ciągu zaledwie kilku lat doszedł do prawdziwej świętości.

czytaj więcej...

2017-02-25 18:11

VIII Niedziela Zwykła (Rok A) – 26 luty

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA (Mt 6,24-34)

ZABIEGAJCIE O BOŻE SPRAWY

o. Marek Cul – dominikanin

Nie troszczcie się o to, co będziecie  jedli, pili, „bo o to wszystko poganie zabiegają”

czytaj więcej...

2017-02-24 21:11

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 25 luty

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina Wielka
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Niepokalana nasza Matka jest Królową męczenników ze względu na wielkość Jej boleści. Ona może zawołać do wszystkich męczenników i wszystkich, którzy uginają się pod strasznym krzyżem: „Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do Tej, co mnie przytłacza” (Lm 1, 12). Albowiem cierpienia męczenników były w większości wypadków natury fizycznej, zaś boleści Maryi w pierwszym rzędzie były natury duchowej. Takie dokładnie, jak przepowiedział Symeon: „Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 35). A cierpienia duchowe o tyle przewyższają ból cielesny, o ile sama dusza góruje nad ciałem.

czytaj więcej...

2017-02-24 20:19

26 sierpnia odpust ku Czci Matki Boskiej Częstochowskiej w Kasinie Wielkiej w Kaplicy Na Brzegu BEZ MSZY ŚWIĘTEJ

Odpust 26 sierpnia 2015r.

Kolejny rok w Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu – 26 sierpnia nie będzie odprawionej Mszy św. odpustowej.

   W latach 60′-tych Prymas Stefan Wyszyński z okazji 1000 lecia Państwa Polskiego, Chrztu Polski wysłał List do metropolitów diecezjalnych w Polsce o patriotyczny obowiązek odprawiania Mszy św. w tym dniu w miejscach kultu Matki Boskiej Częstochowskiej (bazyliki, kościoły, kaplice) w podziękowaniu Królowej Polski za opiekę nad Narodem Polski.

W tych latach w Kasinie Wielkiej ks. kanonik Edward Szczyrzyński w odezwie na apel ówczesnego Prymasa w każdym dniu 26 sierpnia jeśli przypadało w dni robocze, odprawiane były  3 uroczyste  Msze św. w Kaplicy Na Brzegu, a jeśli odpust wypadł w Niedzielę to odprawiana była poranna Msza św. Kolejny ks. proboszcz Stanisław Gacek podtrzymywał ten obowiązek, również ks. kanonik Marian Juraszek kontynuował ten obowiązek czczenia Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski w Kaplicy Na Brzegu.

     Na początku sierpnia 2009 roku jedna z piszących ten tekst osób zamawiając w zakrystii Mszę św. odpustową w intencji zmarłych z roli Brzegi (taka Msza św. zamawiana jest od zawsze) w obecności zestresowanej służby kościelnej (organista, kościelny), otrzymała odpowiedź od nowo przybyłego proboszcza (Wiesław Maciaszek), że żadnego odpustu nie będzie w Kaplicy Na Brzegu, nie uznaje przydrożnych kapliczek, że to miejsce nie jest konsekrowane i nie wolno tam Mszy św. odprawiać – JEST TO KŁAMSTWO ALBO NIEWIEDZAtakie dokumenty są – zobacz 

Tym samym ks. Wiesław Maciaszek podważył autorytet ks. bp Stanisława Rosponda, bp pomocniczego Księcia kardynała Adama Stefana Sapiechy ówczesnego metropolity krakowskiego.

czytaj więcej...

2017-02-23 21:23

Uroczystość Najświętszego Oblicza Pana Jezusa – 24 luty

1285257655921

Uroczystość Najświętszego Oblicza (po reformie liturgicznej) obchodzona jest w piątek przed Środą Popielcową przez zgromadzenie sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza (obliczanki), jak i przez wszystkich czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa.

.

Tą, która szczególnie przyczyniła się do szerzenia nabożeństwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa była święta Gertruda. Jej to właśnie Pan objawił obietnice związane z tym nabożeństwem.

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Oblicza Pana Jezusa

czytaj więcej...

2017-02-23 21:11

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 24 luty

Serce Pana Jezusa Kaplica Na Brzegu

O Jezu!

Ty przyjmując ludzką naturę stałeś się naszym Bratem, pełnym miłości i dobroci.

Twoje braterskie Serce podniosło nas do godności dzieci Bożych i uczyniło dziedzicami

Królestwa Niebieskiego.

Obsypałeś nas, o Jezu, niezliczonymi łaskami i darami. A ja tak często zapominam o tych wielkich dobrodziejstwach!

Przebacz mi, o Jezu, tę moją wielką niewdzięczność, za którą najserdeczniej przepraszam Twe Najświętsze Serce.

Nie odrzucaj mnie od siebie, lecz bądź mi Bratem zawsze, a zwłaszcza teraz, gdy tak bardzo potrzebuję Twojej rady, Twej pociechy i pomocy.

czytaj więcej...

2017-02-23 16:21

Godzina Święta z czwartku na piątek

286_Ogrojec

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2017-02-22 21:34

bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbiter i męczennik – 23 luty

Pielgrzymka rozne 2012 150

Ksiądz, harcerz, męczennik, patron harcerstwa, całym życiem służył Bogu, Polsce i bliźnim.

czytaj więcej...

2017-02-22 21:30

Tłusty czwartek – 23 luty

WARSZAWA
HOTEL VIKTORIA RESTAURACJA  HETMANSKA
N/Z FAWORKI RACUCHY PACZKI
PREZENTACJA - KUCHNIA  LITEWSKA
FOTO GRAZYNA WOJCIK/SUPER EXPRESS
GW118-OO
35433

W kalendarzu chrześcijańskim ostatni czwartek przed Wielkim Postem, znany jest także jako zapusty. Tłusty czwartek rozpoczyna ostatni tydzień karnawału. Ponieważ data tłustego czwartku zależy od daty Wielkanocy, dzień ten jest świętem ruchomym. Następny czwartek jest czwartkiem po środzie popielcowej i należy do okresu Wielkiego Postu, podczas którego katolicy powinni zachowywać wstrzemięźliwość.

czytaj więcej...

2017-02-22 21:22

św. Polikarpa, biskupa i męczennika – 23 luty

polikarp

Jest jedną z najczcigodniejszych postaci chrześcijańskiej starożytności. Udał się do Rzymu do papieża Aniceta w celu rozstrzygnięcia spornej sprawy obchodzenia świąt Wielkanocy. Długie życie zakończył chwalebnym męczeństwem, opisanym przez chrześcijan ze Smyrny.

czytaj więcej...

2017-02-22 21:12

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 23 luty

Kasina Wielka Kaplica Na Brzegu Eucharystia

Sakrament jedności i pokoju

 

Panie, Jezu Chryste, Najświętszy Sakrament, Twój niewypowiedzialny Dar, jest źródłem jedności i pokoju. Chwała Tobie i dziękczynienie za Twoją obecność w Sakramencie Miłości i Pokoju.

Chcę adorować Twoją rzeczywistą obecność w Najświętszym Ciele i Najdroższej Krwi. Wierzę Twoim słowom: „Kto pożywa moje Ciało i pije moją Krew, we Mnie trwa, a Ja w nim” (J 6, 56).

 .
Panie Jezu, Boże miłości i pokoju, Ty pragniesz, abyśmy stanowili jedno, jak Ty z Ojcem niebieskim stanowicie jedno (J17, 11). Dla naszego zjednoczenia z Tobą i w Tobie ustanowiłeś Najświętszy Sakrament Miłości, dając nam na pokarm siebie samego z Ciałem i Krwią, duszą, Bóstwem i Człowieczeństwem. W ten sposób żyjesz w nas wszystkich.

czytaj więcej...

2017-02-21 21:31

Katedry św. Piotra Apostoła – 22 luty

MG_9088_a

Święto Katedry św. Piotra przypomina nam o miłości do Jezusa i do Jego następców. Przypomina też nam o Kościele, który jest katolicki, apostolski, ale także rzymski – w tym sensie, że Rzym jest miejscem, gdzie św. Piotr złożył ostateczne świadectwo swej wiary i miłości do Jezusa, co przedłuża się w posłudze jego następców. 

czytaj więcej...

2017-02-21 21:21

86. rocznica objawienia Obrazu Jezusa Miłosiernego św. Faustynie – 22 luty

Luty 2017 rok

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). 

Wieczorem, kiedy byłam w celi – zapisała w swym „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna – ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. 

Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. – Po chwili powiedział mi Jezus: 

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). 

czytaj więcej...

2017-02-21 19:17

Katedry św. Piotra – Święto – 22 luty

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA (Mt 16,13-19)

Piotr-Opoka

ks. Mariusz Szmajdziński

Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego

czytaj więcej...

2017-02-20 21:55

CIEMNOŚĆ W KOŚCIELE Bł. Anny Katarzyny Emmerich

indeks

bł. Anna Katarzyna Emmerich, wizjonerka

Widziałam Kościół ziemski, to znaczy społeczność wierzących na ziemi, owczarnię Chrystusa w jej stanie przejściowym na ziemi, pogrążoną w całkowitych ciemnościach i opuszczoną. (A. II. 352) Wy, kapłani, wy się nie ruszacie! Śpicie, a owczarnia płonie ze wszystkich stron! Nic nie robicie! Och! Jakże płakać będziecie nad tym dniem! Gdybyście choć wypowiedzieli jedno ‘Ojcze nasz’. Widzę tak wielu zdrajców! Nie odczuwają cierpienia, kiedy się mówi: «Źle się dzieje.» W ich oczach wszystko idzie dobrze, byle tylko doznawali chwały tego świata. (A. III. 184) Widziałam też wielu dobrych i pobożnych biskupów, lecz wątłych i słabych. Źli często brali górę. (A. II. 414) Widzę ułomności i upadek kapłaństwa, widzę też przyczyny tego i widzę przygotowane kary. (A. II. 334) Słudzy Kościoła są tak gnuśni! Nie czynią już użytku z mocy, jaką posiadają dzięki kapłaństwu. (A. II. 245) 

czytaj więcej...

2017-02-19 21:49

bł. Hiacynta i Franciszek, dzieci z Fatimy – 20 luty

blog_rk_274380_5196223_tr_bl_franciszek_i_hiacynta_marto

Objawienia Najświętszej Maryi Panny w Fatimie

Jesienią 1916 r., kiedy troje pastuszków: Franciszek, Hiacynta oraz ich kuzynka Łucja, pilnowało stada owiec w Loca do Cabeco, objawił się im anioł , trzymający w rękach kielich, a nad nim hostię, z której spływały krople krwi.

Anioł uklęknął obok dzieci i powiedział im, by odmawiały modlitwę do Trójcy Przenajświętszej, Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, przepraszając za wszelkie grzechy, świętokradztwo i obojętność wiernych.

czytaj więcej...

2017-02-19 01:04

Warto przypomnieć – 19 luty 1993 – w Wojsku Polskim została wprowadzona dewiza Bóg, Honor, Ojczyzna

287369_1384166957_e515_p

Ta inskrypcja widnieje na sztandarach Wojska Polskiego w Trzeciej Rzeczpospolitej, jest zatem dewizą, czyli zasadą kierującą naszym postępowaniem. Takie znaczenie miała od swego powstania w 1802 r., kiedy to Napoleon Bonaparte ustanowił odznaczenie Legii Honorowej z napisem „Honneur et Patrie”.

czytaj więcej...

2017-02-18 21:33

bł. Konrad z Piacenzy, pustelnik – 19 luty

Konrad

Urodził się w roku 1290. W czasie polowania spowodował pożar, za co skazano na śmierć niewinnego człowieka. Dowiedziawszy się o tym, Konrad przyznał się do winy, a następnie sprzedał swój majątek wynagradzając straty. 

czytaj więcej...

2017-02-18 18:13

VII Niedziela Zwykła (Rok A) – 19 luty

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA (Mt 5,38-48)

KWIATY W ŚWIĄTYNI

ks. Adam Rybicki

Granica między dobrem a złem przechodzi przez serce człowieka

czytaj więcej...