Aktualności

2021-08-03 17:16

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

ORĘDZIA O POŚCIE

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Matka Boża prosiła o post o chlebie i wodzie w środy i piątki. Jak nie dasz rady dwa dni to wybierz piątek. Jeśli nie dasz rady ani jednego dnia to zastosuj umartwienie, czyli tak samo środa i piątek: dwa dni bez mięsa.

 

Chleb, nie może mieć dodatków (słonecznik, dynia, itd…), Woda (nie może to być herbata, inne dodatki).

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Piątek dniem postu od mięsa

LITANIA POSZCZĄCEGO

czytaj więcej...

2021-08-03 17:15

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy – SIERPIEŃ 2021 rok

2021-08-03 17:14

Nabożeństwo Pierwszych Śród Miesiąca do Przeczystego Serca św. Józefa patrona Kościoła – 4 sierpień

Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Józefa jest odpowiedzią na orędzie Fatimskie: 5. rodzajów zniewag. Pragniemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi przez Przeczyste Serce Józefa.

„KAŻDY Z WAS, KTO ODPRAWI TO NABOŻEŃSTWO, Z WIARĄ, MIŁOŚCIĄ I PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM, NIGDY NIE ZAZNA OGNIA PIEKIELNEGO I MÓJ PRZECZYSTY OBLUBIENIEC BĘDZIE SZCZEGÓLNIE CZUWAŁ NAD TYMI DZIEĆMI, ABY NIE ULEGŁY ONE POKUSIE I POZOSTAŁY ZAWSZE CZYSTE I WIERNE MOJEMU BOSKIEMU SYNOWI.” 

Akt poświęcenia się św. Józefowi

I Środa Pierwszego Miesiąca

czytaj więcej...

2021-08-03 17:13

Kradzieże są raczej skutkiem chciwości i zazdrości, a także próżniactwa – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Chcę przypomnieć światu Moje siódme przykazanie, a brzmi ono: „NIE KRADNIJ”. Kradzież jest wyrządzaniem krzywdy bliźniemu przez odebranie mu jego mienia. Człowiek otrzymał łaskę pracy, dzięki której może zdobyć środki potrzebne mu do życia: pokarm, odzież i dach nad głową. Praca jest formą pokuty należnej człowiekowi z powodu grzechu pierworodnego – mówi Bóg Ojciec w siódmym przykazaniu.

Obowiązkiem człowieka jest szanować pracę cudzą i własną. Kto szanuje pracę cudzą, będzie z szacunkiem odnosił się do jej owoców, a także mienia, które zostało dzięki pracy nabyte. Mienie to jest należnością tego, kto na nie uczciwie zapracował. Odebranie więc komuś mienia jest odebraniem mu należnego wynagrodzenia za pracę. Nie ma znaczenia w jaki sposób następuje kradzież, czy jest to potajemne odebranie czyjejś własności, oszustwo, czy przywłaszczenie sobie cudzego dobra. Wszystkie te czyny zasługują na potępienie jako te, które pozbawiają człowieka należnego mu wynagrodzenia za pracę. Niech każdy z was dba o własne dobro i nie wyciąga rąk chciwie po więcej. Bóg zatroszczy się o potrzeby każdego człowieka, jeśli tylko będzie Go o to prosił.

Kradzież jest ostatecznością, która rzadko jest powodowana właściwymi potrzebami.

czytaj więcej...

2021-08-03 17:13

Brak miłości u kapłanów i lenistwo w służbie, jest udręką i powtórną męką dla Boga – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Kapłani zniewoleni przez grzech lenistwa, żyją od urlopu do urlopu, pozostawiając los świata w rękach Boga, sami jednak nie tkną się palcem tego ciężaru. Służba Boża jest dla nich tym, czym odrabianie lekcji dla niedbałych uczniów. Czynią ją z taką niechęcią, że Serce Moje wzdryga się, gdy przystępują do stopni Ołtarzamówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Obojętność i letniość w Mojej służbie zasmuca Mnie bardzo. Wyznania czynione wargami, podczas gdy oczy ich utkwione w telewizorach, a serca zalane murem letniości, to jedyna modlitwa, na jaką mogę liczyć. Umieram z tęsknoty za tymi sercami, a nie mogę ich dosięgnąć i przebudzić, bo rozwój wiary wymaga wysiłku, a wysiłek jest ostatnią rzeczą, jakiej pragną. Lekarstwem na ich chorobę jest rozpalenie kapłańskiego serca miłością. To brak miłości sprawia, że obojętnieją w Mojej służbie. Miłość należy wzbudzić i podtrzymywać poprzez pobożne lektury i rozmyślanie. Oglądanie telewizji wprowadza dusze kapłańskie w rodzaj apatii i wycofania się z realnego życia, dlatego pierwszym Moim zaleceniem byłoby pozbycie się z plebanii telewizorów i zastąpienie ich pobożnymi lekturami.

Nawróć się i wróć do pierwszej miłości, którą pałało twoje serce, bo życie z tobą jest dla Mnie męką. W każdej czynności powtarzasz Mi: „Już Cię nie kocham”. Ja jednak kocham cię nieprzerwanie. Nie rezygnuję z ciebie i dlatego przychodzę, aby obudzić twoje serce. Rozważaj dziś w sercu słowa apostoła: Dla Mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk. Jeśli bowiem żyć w ciele – to dla mnie owocna praca – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Próżne jest pokładanie nadziei w zbawienie i uświęcenie dusz bez Maryi. – św. Alfons Maria Liguori

czytaj więcej...

2021-08-03 17:12

Zaproszenie do Boskiej przyjaźni. BOSKA PRZYJAŹŃ W CODZIENNOŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Pamiętaj o tym, że cię znam. Radzę sobie z tobą doskonale. Ilekroć ty rezygnujesz, tylekroć Ja potrafię cie podnieść. Nie gorszy Mnie twoja słabość. Tak jak lekarz spodziewa się objawów choroby po chorym, tak Ja spodziewam się twojej słabości. Kiedy wylewasz łzy, wystarczą Mi dwa słowa, aby wywołać twój uśmiech. Nawet  z sobą samą nie umiesz sobie poradzić. Ale Ja potrafię. Podnoszę cię i wspieram, bo umiem kochać i niczego się nie boję. Nic Mnie nie ogranicza. Kocham i podnoszę, buduję i tworzę. Nic Mnie nie zniechęca, a ty najmniej. Słabość prowokuje Mnie do działania. Pasujemy do siebie. Ja – Moc i ty – słabość.

 

Nie wyobrażaj sobie, że jestem dla charyzmatyków. Nie sądź, że pojawiam się tam, gdzie odmawia się szczególne modlitwy, a w codziennej monotonii nie można Mnie zobaczyć. Nie pragnę być gościem albo towarzyszem waszych modlitewnych spotkań. Chcę być sensem twojego istnienia w twojej codzienności. Chcę być centrum twojego dnia. Upragnionym i Umiłowanym pośród tysięcy zmiennych okoliczności i spraw. Ja trwam nieustannie, kochając i rozdając się temu, kto pragnie i ufa. Nie chcę być traktowany jak światowa gwiazda, która pojawia się, aby zabłysnąć i zniknąć, nie dotykając nawet ciemności i bólu. Chcę wejść w twoją ciemność i ból, aby świecić i przynosić ulgę.

czytaj więcej...

2021-08-03 17:11

Ewangelia na dziś – 4 sierpień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 15, 21-28) – Wiara niewiasty kananejskiej

(…) Panie, dopomóż mi.

————–

Każda matka zrobi wszystko, żeby pomóc swojemu dziecku. Taka jest właśnie kobieta kananejska. „Zmiłuj się nade mną” i „Panie! Pomóż mi!” – błaga. Pragnie, aby jej córka została uwolniona od złego ducha, który ją dręczy. Jest wytrwała. Swoją córkę kocha bardziej niż siebie. I Jezus wysłuchuje jej prośby, bo On miłuje każdego człowieka. Nasze potrzeby są dla Niego ważne. A jaki ja jestem? Czy mam taką wiarę i miłość?

 

Jezu, proszę Cię o wiarę i miłość, która wykracza poza moje uprzedzenia.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-08-03 17:09

Środa dzień ku czci św. Józefa – 4 sierpień

PIERWSZE ŚRODY MIESIĄCA

Nowenna do św. Józefa

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚW. JÓZEFOWI

Litania do świętego Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Michale,

Święty Józefie, 

Przesławny potomku Dawida, 

Światło Patriarchów, 

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty Stróżu Dziewicy, 

czytaj więcej...

2021-08-03 17:09

św. Jan Maria Vianney, prezbiter – 4 sierpnia

św.  Jan Vianney o spowiedzi

NOWENNA ZA ZMARŁYCH

Urodził się w rodzinie ubogich wieśniaków w Dardilly koło Lyonu. Do Pierwszej Komunii przystąpił potajemnie podczas Rewolucji Francuskiej. Dwukrotnie odmawiano mu przyjęcia do seminarium. Pokonawszy wiele trudności, otrzymał święcenia kapłańskie w 1815 roku. Po trzech latach sprawowania funkcji wikariusza został proboszczem w parafii Ars. Jan żyjąc w wielkim ubóstwie, oddając się surowym postom, niezwykłym wyrzeczeniom oraz wytrwałej modlitwie, zaczął z wolna odradzać zobojętniałych parafian. Miał dar czytania w ludzkich sumieniach i przepowiadania przyszłości. Zasłynął jako spowiednik. W konfesjonale spędzał od 13 do 17 godzin dziennie.

czytaj więcej...

2021-08-03 17:07

ORĘDZIA O POŚCIE. Przykrości w czasie postu

ORĘDZIA O POŚCIE

– Duchu Święty (…) Przepraszam, że wczoraj nie wspierałam się na Tobie. Myślałam, że mam już post opanowany, a było bardzo ciężko i prawie, prawie… Ty wiesz.

Pan Jezus:  Oczywiście, że wiem. Szatan ci nie odpuści, bo czynisz Moją Wolę, co jest zbawienne w skutkach, a jak wiesz, on pragnie potępienia świata. Spodziewaj się przykrości w tym dniu właśnie dlatego, aby zachwiały tobą emocjonalnie i skłoniły cię do rezygnacji ze względu na szczególnie trudne okoliczności. Okoliczności żadnych nie ma. Rozpłyną się jak mgła wraz z wybiciem przez zegar godziny 24:00.

czytaj więcej...

2021-08-03 17:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Nieczystość zrywa więź z Bogiem i wyniszcza zdolność kochania

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Bóg Ojciec: Szóste przykazanie brzmi: „Nie cudzołóż” i zabrania człowiekowi wszystkiego, co jest nieczyste, co niszczy niewinność duszy i ciała człowieka. Stworzyłem człowieka na swój obraz i podobieństwo, to znaczy stworzyłem go czystym. Nieczystość jest cechą diabelską i upodabnia człowieka do zwierzęcia. Nie tyle nierozumnego i instynktownego, co pełnego pożądliwości i żądzy, która prowadzi do utraty rozumu i woli, jak to jest w przypadku ludzi owładniętych przez złe duchy. Stają się oni podobni zwierzętom, to znaczy demonom.

 

Nieczystość zrywa więź człowieka z Bogiem i prowadzi do jej zupełnego wyniszczenia. Człowiek owładnięty pożądliwością zatraca zdolność miłowania kogokolwiek. Nieczystość wyniszcza w człowieku zdolność kochania i upośledza miłość własną tak, że człowiek staje się zdolny do miłowania wyłącznie samego siebie, a jednak owładnięty przez demona kochać nie może, więc poczyna się nienawidzić. W ten sposób dostaje się w krąg nienawiści, który jak lej pociąga go wyłącznie w dół, upośledzając jego psychikę i kalecząc duszę coraz bardziej aż do wyniszczenia.

czytaj więcej...

2021-08-03 17:07

Kapłan leniwy i obojętny oddala ode Mnie wiele dusz swoim słowem, a skracanie nabożeństw przynosi mu satysfakcję – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Grzech lenistwa ogarnął wielu spośród Moich synów kapłanów. Oddający się temu grzechowi spędzają życie wygodnie, bez większych niepokojów, rozterek i ofiar. Obiad jest dla nich centrum dnia, nie Msza święta. Kiedy się modlą, czynią to z wielkim wysiłkiem i równie wielką obojętnością. Kiedy przychodzi do służby Bożej, czynią wszystko mechanicznie, a jeśli można coś obejść lub skrócić, czekają na tę sposobność z niecierpliwością – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Ich mowa – mową świata. Słowo Boże wychodzące z ich ust to zbitek wyrazów wypowiadanych bez przekonania, bez wiary w ich moc i Moją obecność w Słowie Bożym. Więcej Mi oddalą dusz przez swoje kazania niż przyciągną, bo stając na mównicy, zioną niewiarą i obojętnością na sprawy Boże. Wypowiadają Moje Słowa bez przekonania. Jakże mieliby przekonać kogokolwiek, jeśli sami nie mają przekonania ani ich to zbytnio nie zajmuje

Teraz zastanów się głęboko nad Moimi słowami i spróbuj zmierzyć się z prawdą o sobie. Jak bardzo zależy ci na służbie Bożej? Czy idąc na Msze świętą rozmyślasz o Mnie? Czy współczujesz Mi na samą myśl, o Mojej Męce, którą będę przeżywał? Czy cieszysz się, że będziesz mógł przyjąć Komunię świętą? Czy Msza święta budzi w tobie większą radość niż obiad? Jaka jest twoja pierwsza myśl, kiedy wstajesz z łóżka, a jaka ostatnia, kiedy usypiasz? – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Różaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy sobie, by ich nie uniosła fala. – św. Józef Sebastian Pelczar

czytaj więcej...

2021-08-03 17:06

Kobiety noszące nieskromne stroje będą ukarane jeszcze za życia, a potem po śmierci – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Kobiety, które noszą nieskromne stroje, a są to wszystkie, które zamiast ukrywać ciało, uwypuklają  je, wchodzą ze Mną na wojenną ścieżkę. Będą ukarane za grzechy cudze jeszcze za życia, a potem po śmierci. Jeśli zdobędą mężów, nie będą im wierni, a jeśli nie zdobędą, będzie to Moja kara za uwodzenie cudzych mężów. Grzechy cudze są bowiem również cudzołóstwem – mówi Bóg Ojciec w szóstym przykazaniu.

Czystość stanu duchownego zakłada całkowitą wstrzemięźliwość w MYŚLACH, SŁOWACH i UCZYNKACH przez wierność Temu, któremu oddali swoje ciała. Ciała kapłana strzegę jak własnego, a Moja zazdrosna miłość wobec kapłanów pragnie ponad wszystko ich czystości i rozpala się wielkim gniewem na tych, którzy jej nie strzegą. Kapłani powinni unikać wszelkich okazji nie tylko do grzechu, ale nawet do powstania pokus. Jeśli tak czynią, mają we Mnie wspomożyciela i obrońcę. Jeśli kapłan oddaje Mi całkowicie swoją męskość, Ja daję mu skrzydła do unoszenia się ponad tym, co ludzkie.

Nie godzi się mówić o rzeczach nieczystych ustom przyjmującym Ciało i Krew Boga. Nie godzi się patrzeć w sposób nieczysty oczami, które Bóg uformował dla oglądania Go. Strzeżcie się waszej czystości, abyście byli zdolni do oglądania Boga po śmierci, bo każda nieczystość upośledza duszę i oddala ją od Boga. Później tylko żywy ogień może was oczyścić i uzdolnić do oglądania Mnie /ogień czyśćcowy/. Błogosławieni czystego serca – mówi Bóg Ojciec w szóstym przykazaniu.

czytaj więcej...

2021-08-03 17:03

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 7 sierpień

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2021-08-03 17:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)9

2021-08-03 17:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2021

INTENCJA NA OGÓLNA:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA:

Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska w Nowym Roku roku 2021 udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA:

Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2021-08-03 16:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2021-08-03 16:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2020 rok

2021-08-02 17:11

Ewangelia na dziś – 3 sierpień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 14, 22-36) – Jezus chodzi po jeziorze

(…) Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go.

————–

Jeden z najpiękniejszych fragmentów dzisiejszej Ewangelii to ten, kiedy Jezus wyciąga rękę i chwyta zalęknionego Piotra. W naszym życiu bardzo potrzebujemy właśnie dłoni Jezusa. Chcemy, żeby Jezus nas mocno trzymał. Pan przecież jest blisko, obok nas. Powinniśmy tylko mocno w to wierzyć i ufać Mu.

 

Jezu, proszę Cię, abym zawsze pamiętał, że „choćbym wziął skrzydła jutrzenki i zamieszkał za najdalszym morzem, nawet tam prowadzi mnie Twoja ręka i Twoja prawa ręka mnie podtrzymuje!” (Ps 139, 9-10). Amen.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-08-02 17:09

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – HETMANA MARYI – 3 sierpnia

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

czytaj więcej...

2021-08-01 17:15

Najświętsza Maryja Panna, Królowa Aniołów, Odpust Porcjunkuli – 2 sierpnia

Pierwotny tytuł kościoła Matki Bożej Anielskiej pod Asyżem brzmiał – Najświętszej Maryja Panna z Doliny Jozafata. Według bowiem podania kapliczkę mieli ufundować pielgrzymi wracający z Ziemi Świętej w VI wieku. Mieli oni przywieźć grudkę ziemi z grobu Matki Bożej, który sytuowano w Dolinie Jozafata w Jerozolimie.

Matka Boska Anielska. Taką nazwę miała kapliczka za czasów św. Franciszka. Nie jest wykluczone, że on sam jej dał taką nazwę. Legenda głosi, że słyszano często nad kapliczką głosy anielskie i dlatego dano jej tę nazwę.

Porcjunkula. Nazwa również znana za czasów św. Franciszka i być może przez niego wprowadzona. Etymologicznie oznacza tyle, co kawałeczek, drobna część. Może to odnosić się do samej kapliczki, która była bardzo mała, a również do posesji przy niej leżącej, także niewielkiej. Nazwa dzisiaj równie powszechna jak poprzednia (Matka Boska Anielska) w odniesieniu do jednego z najmniejszych dzisiaj sanktuariów świata.

czytaj więcej...

2021-08-01 17:11

Ewangelia na dziś – 2 sierpień 2021 rok

EWANGELIA (Mt 14, 13-21) – Cudowne rozmnożenie chleba

(…) Odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom.

————–

Któż może być bardziej wrażliwy na ludzkie potrzeby niż sam Bóg? On karmi nas nieustannie, dał nam swego Syna, który stał się dla nas Chlebem żywym. Jaka ma być nasza postawa wobec tej troski? Często podobni jesteśmy do apostołów z dzisiejszej Ewangelii. Są oni ludźmi o sercach wrażliwych, zatroskanych o los słuchaczy Jezusa, szukający sposobu, aby im pomóc. Podobnie może być w moim życiu, gdy będę spoglądał na życiowe sytuacje Jezusowym wzrokiem i stawał się Jego współpracownikiem.

 

Jezu, Ty troszczysz się o każdego i dajesz to, co przynosi najwięcej korzyści. Naucz mnie pragnąć tego, co najważniejsze, z ufnością przyjmować Twoje dary i stawać się Twoim współpracownikiem.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-08-01 17:09

Poniedziałek dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… (wybór modlitw) – 2 sierpień

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających nowennę 9-ciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi o RODZINIE

AKT ODDANIA SIĘ ŚWIĘTEJ RODZINIE


O dobry Jezu, który przez Swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia Rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś – spojrzyj łaskawie na te nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modlitwie o łaski proszą.

.
Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szczególną służbę poświęciły i oddały – chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.

.
O Maryjo, Matko Najmilsza – prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.

Także i Ty, chwalebny Patriarcho, Święty Józefie – przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona Jezusowi Chrystusowi przedstawiła. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.
.

.
czytaj więcej...