Aktualności

2018-02-22 18:25

Rekolekcje Wielkopostne z ks. Piotrem Glasem: Pokusa. Jak działa szatan? cz. II

Szatan wielokrotnie będzie próbował w nas uderzyć, podniecić nas do grzechu. Trzeba go zidentyfikować i obronić się przed jego atakiem – tłumaczy ks. Piotr Glas w części II rekolekcji „Niepokonani. Walcz i zwyciężaj!”

 

Poprzednie części

czytaj więcej...

2018-02-22 18:16

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 23 luty – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

O Jezu!

Ty przyjmując ludzką naturę stałeś się naszym Bratem, pełnym miłości i dobroci.

Twoje braterskie Serce podniosło nas do godności dzieci Bożych i uczyniło dziedzicami

Królestwa Niebieskiego.

Obsypałeś nas, o Jezu, niezliczonymi łaskami i darami. A ja tak często zapominam o tych wielkich dobrodziejstwach!

Przebacz mi, o Jezu, tę moją wielką niewdzięczność, za którą najserdeczniej przepraszam Twe Najświętsze Serce.

Nie odrzucaj mnie od siebie, lecz bądź mi Bratem zawsze, a zwłaszcza teraz, gdy tak bardzo potrzebuję Twojej rady, Twej pociechy i pomocy.

Z największą ufnością i pokorą garnę się do Twego Najświętszego Serca

i ufam mocno, że tylko Ono mnie zrozumie, oświeci, ulży i użyczy skutecznej pomocy, na którą tak bardzo liczę. Amen.

czytaj więcej...

2018-02-22 18:13

Droga Krzyżowa z Maryją ze scena z filmu Pasja

Obecność Matki Najświętszej obok Syna na drodze krzyżowej, a potem pod krzyżem, Jej ogromne duchowe cierpienie, które w jedności z Synem przeżywała i ofiarowała za zbawienie ludzi, uświadamia nam wielką rolę Maryi w dziele naszego odkupienia.

 

czytaj więcej...

2018-02-22 18:11

Droga Krzyżowa audio – ks. Piotr Pawlukiewicz

Rozważania Stacji Drogi Krzyżowej – ks. Piotr Pawlukiewicz audio

czytaj więcej...

2018-02-22 18:10

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2018-02-22 18:08

św. Polikarpa, biskupa i męczennika – 23 luty

Jest jedną z najczcigodniejszych postaci chrześcijańskiej starożytności. Udał się do Rzymu do papieża Aniceta w celu rozstrzygnięcia spornej sprawy obchodzenia świąt Wielkanocy. Długie życie zakończył chwalebnym męczeństwem, opisanym przez chrześcijan ze Smyrny.

czytaj więcej...

2018-02-22 18:07

bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, prezbiter i męczennik – 23 luty

Ksiądz, harcerz, męczennik, patron harcerstwa, całym życiem służył Bogu, Polsce i bliźnim.

czytaj więcej...

2018-02-22 18:03

UKRYTE TORTURY JEZUSA W CIEMNICY LOCHU WIĘZIENNEGO

Kiedy w nocy w Wielki Czwartek pojmano Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, wtedy Apostołowie przestraszyli się i wszyscy pouciekali.
Dlatego źródła oficjalne, jak Ewangelie, nie wspominają nic o torturach Pana Jezusa wycierpianych w nocy.
Pachołki znając nienawiść kapłanów i faryzeuszów do Jezusa, prześcigali się w torturowaniu, aby się przypodobać swoim mocodawcom. Jezus zdany był na łaskę i niełaskę pachołków. Służebnica Najświętszej Maryi Panny, siostra Nastalowa, miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej i jej to uchylił Pan Jezus rąbka tej tajemnicy:

.
„Ile w ciemnicy wycierpiałem jest tajemnicą, bo tam nie miałem świadka. Siepacze wśród ciemności rozpoczęli straszną igraszkę: rzucali Mną z całej siły, ciągnęli za ręce w przeciwne strony, wbijali w Ciało Moje ostre igły i szydła, deptali w różny sposób, ściskali sznurami, usiłowali wyłamać mi palce z rąk, związali Mi oczy i bili kułakami, uderzali głową Moja o kamienny słup.
Szatańska wściekłość popychała ich do coraz to nowych okrucieństw.
W Moim Sercu jednak była dobroć i litość. Składałem te męczarnie w ofierze za wszystkich ludzi, za świat cały”.

czytaj więcej...

2018-02-22 18:00

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2018-02-21 18:28

87. rocznica objawienia Obrazu Jezusa Miłosiernego św. Faustynie – 22 luty

Koronka do Miłosierdzia Bożego

„Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie” (Dz. 47). 

Wieczorem, kiedy byłam w celi – zapisała w swym „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna – ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. 

Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. – Po chwili powiedział mi Jezus: 

czytaj więcej...

2018-02-21 18:17

Katedry św. Piotra – Święto – 22 luty

EWANGELIA (Mt 16,13-19) – czytania

Piotr-Opoka

ks. Mariusz Szmajdziński

Jezus pochwala odpowiedź Piotra i składa mu obietnicę stanowiącą zapowiedź nowego Ludu Bożego – Kościoła. Apostoł będzie pełnił w nim niezastąpioną rolę. Jego wiara stanie się fundamentem Kościoła – skałą, z której będą wypływały sakramenty umacniające człowieka w pielgrzymowaniu do Królestwa Niebieskiego. On – pierwszy papież, Mając klucze, stanie się głową i początkiem struktury hierarchicznej. Słowo Piotra będzie miało moc decydującą i rozstrzygającą.

czytaj więcej...

2018-02-21 18:12

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 22 luty – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Sakrament jedności i pokoju

 

Panie, Jezu Chryste, Najświętszy Sakrament, Twój niewypowiedzialny Dar, jest źródłem jedności i pokoju. Chwała Tobie i dziękczynienie za Twoją obecność w Sakramencie Miłości i Pokoju.

Chcę adorować Twoją rzeczywistą obecność w Najświętszym Ciele i Najdroższej Krwi. Wierzę Twoim słowom: „Kto pożywa moje Ciało i pije moją Krew, we Mnie trwa, a Ja w nim” (J 6, 56).

 .
Panie Jezu, Boże miłości i pokoju, Ty pragniesz, abyśmy stanowili jedno, jak Ty z Ojcem niebieskim stanowicie jedno (J17, 11). Dla naszego zjednoczenia z Tobą i w Tobie ustanowiłeś Najświętszy Sakrament Miłości, dając nam na pokarm siebie samego z Ciałem i Krwią, duszą, Bóstwem i Człowieczeństwem. W ten sposób żyjesz w nas wszystkich.

czytaj więcej...

2018-02-21 18:09

Katedry św. Piotra Apostoła – 22 luty

Modlitwa za Ojca Świętego Franciszka

 

Święto Katedry św. Piotra przypomina nam o miłości do Jezusa i do Jego następców. Przypomina też nam o Kościele, który jest katolicki, apostolski, ale także rzymski – w tym sensie, że Rzym jest miejscem, gdzie św. Piotr złożył ostateczne świadectwo swej wiary i miłości do Jezusa, co przedłuża się w posłudze jego następców. 

czytaj więcej...

2018-02-21 18:07

Cierpienia rozwodników po śmierci

Widziałam w czyśćcu także dusze, które zerwały Sakrament Małżeństwa. Dusze te związane są jakby ognistymi łańcuchami… chcą oderwać się od siebie, aby być swobodne, ale to jest niemożliwe. Im więcej chcą się oderwać tym bardziej cierpią… bo się szarpią… Cierpienie to jest okropne! Gdzie jedna dusza się ruszy tam druga iść musi za nią.

 

Widziałam inne osoby, które zerwały Sakrament Małżeństwa żyjąc w rozpuście, popełniając grzech wiarołomstwa przez powtórne związki cywilne, nielegalnie żyjąc cudzołożyli ciągle popełniając grzech śmiertelny. Osoby te były w świętokradztwie. Dusze ich wtrącone były w takie otchłanie, że patrzyłam z przerażeniem i myślałam, że to dno piekła… panowały tam okropne ciemności. Pytałam, dlaczego są takie ciemności?

czytaj więcej...

2018-02-20 19:03

Czterdziestodniowy post Jezusa na pustyni – bł. Anna Katarzyna Emmerich

2018-02-20 18:08

Obietnice dane przez Pana Jezusa za uczczenie Krzyża

Ja zaś, nie daj Boże, abym się miał chlubić jak tylko w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego świat mi jest ukrzyżowany, a ja światu.

Gal 6, 14 

 

1. Ci, którzy zawiesili w swoim mieszkaniu albo w pracy krzyż i ozdabiają go kwiatami, otrzymują w swoim zawodzie w pracy wykonywanej, oraz we wszystkich przedsięwzięciach wiele błogosławieństwa i korzyści, a w swoich cierpieniach i kłopotach szybką pociechę i pomoc.

czytaj więcej...

2018-02-19 18:11

św. Hiacynta i Franciszek, dzieci z Fatimy – 20 luty

Objawienia Najświętszej Maryi Panny w Fatimie

Jesienią 1916 r., kiedy troje pastuszków: Franciszek, Hiacynta oraz ich kuzynka Łucja, pilnowało stada owiec w Loca do Cabeco, objawił się im anioł , trzymający w rękach kielich, a nad nim hostię, z której spływały krople krwi.

czytaj więcej...

2018-02-18 18:19

Wielki Post 2018 – dekoracja

czytaj więcej...

2018-02-18 18:16

I Niedziela Wielkiego Postu – Wstępna (Rok B) – 18 luty

Ewangelia (Mk 1, 12-15) – czytania

IDŹ PRECZ, SZATANIE!

ks. Zdzisław Peszkowski

Jest pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Rozpoczynamy czas podejmowania w naszym życiu duchowym trudnych decyzji – trudnych, bo dotyczących naszego stosunku do Boga, do świata, do ludzi i do wieczności. W przeznaczonej na dzisiejszą niedzielę Ewangelii sam Jezus daje nam wzór postępowania wobec szatańskich pokus.

czytaj więcej...

2018-02-18 18:08

Warto przypomnieć – 19 luty 1993 – w Wojsku Polskim została wprowadzona dewiza Bóg, Honor, Ojczyzna

Ta inskrypcja widnieje na sztandarach Wojska Polskiego w Trzeciej Rzeczpospolitej, jest zatem dewizą, czyli zasadą kierującą naszym postępowaniem. Takie znaczenie miała od swego powstania w 1802 r., kiedy to Napoleon Bonaparte ustanowił odznaczenie Legii Honorowej z napisem „Honneur et Patrie”.

czytaj więcej...

2018-02-18 18:08

bł. Konrad z Piacenzy, pustelnik – 19 luty

Urodził się w roku 1290. W czasie polowania spowodował pożar, za co skazano na śmierć niewinnego człowieka. Dowiedziawszy się o tym, Konrad przyznał się do winy, a następnie sprzedał swój majątek wynagradzając straty. 

czytaj więcej...

2018-02-18 18:07

Rekolekcje Wielkopostne z ks. Piotrem Glasem: Jak możesz obronić się przed szatanem?

„Co jest twoim lękiem? Czego boisz się, gdy zostajesz sam na pustyni? Odkryj ten strach w rzeczywistości swojego życia i podejmij walkę! – mówi ks. Piotr Glas w części I rekolekcji „Niepokonani. Walcz i zwyciężaj!”.

 

czytaj więcej...

2018-02-18 18:06

Gorzkie Żale

Polskie nabożeństwo rozpowszechnione przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy.

Tekst opublikowano w 1707 roku.

I Niedziela Wielkiego Postu

IV Niedziela Wielkiego Postu

Część I

audio

czytaj więcej...