Aktualności

2018-05-23 18:13

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 24 maj – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia źródłem życia

 

Panie, Jezu Chryste, w Najświętszym Sakramencie, jesteś dla nas źródłem życia. Wielbię Ciebie, Panie, Jezu Chryste za to, że dla mnie stałeś się Chlebem życia. Twoje Boże słowo jest prawdą i mówi mi:

.

„Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywa tego chleba, będzie żył na wieki.

A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Jeżeli nie będziecie  spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 51-53).

.

Panie daj mi pragnienie częstego przyjmowania Chleba Życia.

czytaj więcej...

2018-05-23 18:08

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i Krew, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie.

czytaj więcej...

2018-05-22 18:29

40 – godzinne nabożeństwo

Po raz kolejny nie będzie w parafii Kasina Wielka nabożeństwa 40-godzinnego. A przepis Episkopatu Polski o kulcie Tajemnicy Eucharystii poza Mszą św. mówi wyraźnie: Zaleca się, aby w kościołach i kaplicach, w których na stałe przechowuje się Najświętszy Sakrament, odbywało się co roku uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu trwające przez dłuższy czas.

.

Należy usilnie dążyć do tego, by nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, które są częstą praktyką w naszych kościołach i najpowszechniejszym wyrazem kultu Eucharystii poza Mszą św. nadal były utrzymane i pogłębiane (Episkopat Polski o kulcie Tajemnicy Eucharystii poza Mszą św.).

To jest punkt 5. z tekstu:  „Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

To nabożeństwo w parafii Kasina Wielka odbywało się od zawsze tradycyjnie w Zielone Świątki.

czytaj więcej...

2018-05-22 18:14

O prawdziwych znakach działania Ducha Św. w duszy – ks. Piotr Glas

Trzeba dziś otwierać się na działanie Ducha Świętego bardziej niż kiedyś – przypomina ks. Piotr Glas. – Potrzeba jednak rozwagi i umiejętności odróżniania Bożego Ducha od duchów zwodzicielów. Oddanie swojego życia duchowego Maryi gwarantuje prawidłową ścieżkę duchowego rozwoju.

 

Ks. Piotr Glas

czytaj więcej...

2018-05-22 18:11

Opisy Męki Pańskiej Dzienniczek św. Faustyny – Biczowanie Jezusa

Czwartek. Adoracja nocna. Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego i zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawało patrząc na te boleści; wtem rzekł mi Pan te słowa: – cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. ? I dał mi Jezus poznać za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Wtem rzekł mi Jezus: – Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. ? I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia pana. Byli nimi KAPŁANI, ZAKONNICY i ZAKONNICE i NAJWYŻSI DOSTOJNICY KOŚCIOŁA, co mnie bardzo zdziwiło, byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu; wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania, i kiedy Go biczowali kaci, milczał i patrzył w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrywał się jęk z Jego serca.

czytaj więcej...

2018-05-22 18:10

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2018-05-22 18:09

Fałszywi czciciele i fałszywe formy nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignone de Montfort

Obecnie bowiem fałszywych do Niej nabożeństw jest więcej niż kiedykolwiek, tak, że łatwo można ulec złudzeniu. Diabeł, ów przebiegły fałszerz i doświadczony oszust, który tylu już ludzi oszukał i zatracił przez błędnie pojęte nabożeństwo do Matki Bożej, posługuje się codziennie swym szatańskim doświadczeniem, by gubić coraz to innych przez to, że ich pod pozorem paru rzekomo dobrze odmawianych modlitw lub zewnętrznych praktyk religijnych w grzechu trzyma i usypia.
.
Wyróżniam siedem rodzajów fałszywych nabożeństw czy też – fałszywych czcicieli Najświętszej Panny, mianowicie:  krytykantów,  skrupulatów, powierzchownych, zarozumiałych, niestałych,  obłudników, interesownych.
czytaj więcej...

2018-05-21 18:27

św. Rita wdowa, zakonnica – 22 maj

Odpust ku czci św. Rity

Jedna z najbardziej popularnych świętych na świecie. Urodziła się około 1380 roku w rodzinie ubogich górali w Rocca Porena jako jedyne dziecko. Na życzenie rodziców wyszła za mąż. Związek był nieudany. Porywczy brutalny mąż był powodem jej dramatów. Zginął zabity w porachunkach wendety. Rita była matką dwóch synów, z którymi miała kłopoty wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuowali wendety prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata, niż mieliby stać się zabójcami. Zmarli podczas epidemii. Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek. Odznaczała się posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości. Będąc prostą i niewykształconą osobą, osiągnęła szczyty kontemplacji.

czytaj więcej...

2018-05-20 18:21

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – Święto – 21 maj

EWANGELIA (J 2,1-11) – czytania

PROWOKACJA MARYI

o. Witold Młotkowski OFM

Zamiana wody w wino, cudowna interwencja Jezusa sprowokowana przez Maryję. Pierwszy cud, znak, dzięki któremu Apostołowie uwierzyli w Jezusa. Maryja zawsze prowadzi nas do Jezusa, nie skupia uwagi na sobie. To jest szkoła pokory. Jest naszą pośredniczką. Tak jak w Kanie, tak i dziś zwraca się o pomoc do swego Syna, prosi Go w naszych intencjach.

czytaj więcej...

2018-05-20 18:15

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – 21 maj

Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą bł. Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.

czytaj więcej...

2018-05-20 18:12

Zielone Świątki – obrzędy i zwyczaje ludowe 20-21 maj

Pamiątka Zesłania Ducha Świętego, w tradycji ludowej nazywana Zielonymi Świątkami, należy do najstarszych świąt chrześcijańskich, ale dopiero od IV wieku jest ono obchodzone w siódmą niedzielę po Wielkanocy, czyli pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim (tzw. Pięćdziesiątnica). Jest to zatem święto ruchome, ale zawsze przypadające wiosną, w jej dojrzałym kolorze. Dlatego też zapewne chętnie zostało zapożyczone na świąteczny dzień rolników i pasterzy, radośnie witających odradzającą się przyrodę.

czytaj więcej...

2018-05-19 22:18

SEKWENCJA O DUCHU ŚWIĘTYM

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!
.
O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
czytaj więcej...

2018-05-19 18:28

Zesłanie Ducha Świętego (Rok B ) – 20 maj

EWANGELIA (J 20,19–23) – czytania

DUCH ŚWIĘTY WYWROTOWIEC

ks. Wojciech Kuzioła – paulista

Pan Bóg naprawdę dokonuje rzeczy niemożliwych! Zesłanie Ducha Świętego zmieniło o 180 stopni życie uczniów Jezusa. To samo może przydarzyć się także tobie.

Po wniebowstąpieniu Jezusa apostołowie niepewni jutra zamknęli się w swoim małym świecie. Dziś powiedzielibyśmy, że może załamali się, wpadli w depresję.

czytaj więcej...

2018-05-19 18:15

św. Bernardyn ze Sieny, zakonnik, doktor Kościoła – 20 maj

Wcześnie osierocony, wychowywał się u krewnych. Miał 19 lat, kiedy skończył prawo w Sienie. W 1402 roku wstąpił do franciszkanów. W dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie. Dał początek nowej gałęzi zakonu – zwanego obserwantami (w Polsce  bernardynami) – wprowadzając surową regułę.

czytaj więcej...

2018-05-18 18:30

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 19 maj – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

Jak światło latarni

Jasnogórska Pani! Na Brzegu w Kaplicy,
przed Twoim Cudownym Matczynym Obliczem,

zagubiony człowiek, zawsze znajdzie miejsce,
aby uspokoić skołatane serce.

Od lat, świecisz dla nas, jak światło latarni, 
co drogę wskazuje, gdy mrok nas ogarnia.

Na każdą, przez życie zadaną nam, ranę,
kładziesz opatrunek z kojącym balsamem.

Podajesz najsłabszym, swe dłonie pomocne,
aby ciężką zimę, mogli zmienić w wiosnę.

Widzisz wszystkie nasze łzy niewypłakane,
​i wiesz, jak ukoić, ból w tych łzach schowany.

Renata Ceklarz

czytaj więcej...

2018-05-18 18:15

Nowenna do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego – 19 maj

2018-05-18 18:14

Bitwa pod Monte Cassino 11-19 maj 1944 – 74. rocznica

Maj 1944. 2 Korpus Polski po akcji nad rzeką Sangro skierowano do bitwy przez nas zwanej dzisiaj bitwą o Monte Cassino. Była to już 4 próba przełamania niemieckich pozycji obronnych rozsianych wokół klasztoru o tej samej nazwie.

.

Polskie walki pod Monte Cassino były niezwykle krwawe, w natarciu zginęło 924 żołnierzy, 2930 zostało rannych, a za zaginionych uznano 345.

.

Warto zaznaczyć, że w tej bitwie zginęło z Kasiny Wielkiej dwóch żołnierzy : Andrzej Puto, który zginął i jest pochowany na cmentarzu Monte Cassino oraz Andrzej Żaba, który zmarł, ciężko ranny i pochowany jest na cmentarzu w Loreto.

czytaj więcej...

2018-05-17 18:23

56. rocznica nawiedzenia Kaplicy Na Brzegu przez św. Jana Pawła II

16 – 17 maj 1962 rok, Kaplica Na Brzegu

Dziś mija 56. rocznica nawiedzenia Kaplicy Na Brzegu przez św. Jana Pawła II, wówczas biskupa krakowskiego Karola Wojtyłę.

Przypomnijmy co wówczas zapisał bp Karol Wojtyła w protokole wizytacyjnym:

„(…) Prócz tego kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej „na Brzegu”, gdzie wierni modlą się stale, palą świece, a czasem odprawia się Msza św.”

Pamiątka po św. Janie Pawle II dla  Kaplicy Na Brzegu.

Obraz z wizyty bp Karola Wojtyły w Kaplicy Na Brzegu

czytaj więcej...

2018-05-17 18:22

98. lat temu urodził się św. Jan Paweł II – 18 maj

św. Jan Paweł II w Kaplicy Na Brzegu

Szlaki Papieskie – Kaplica Na Brzegu

W Kaplicy Na Brzegu są relikwie św. Jana Pawła II

 

Św. Jan Paweł II, Karol Wojtyła wielokrotnie nawiedzał Kaplicę Na Brzegu z cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej. Prawie każde wspomnienie o tym wielkim Polaku, Kapłanie i Świętym pozwala nam nawiązywać do Jego wizyt w Kaplicy Na Brzegu. Również dzisiaj wspominamy dzień narodzin św. Jana Paweła II (Karol Wojtyła), który urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach.

czytaj więcej...

2018-05-17 18:15

Nowenna do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego – 18 maj

2018-05-17 18:12

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 18 maj – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Serce Jezusa!

Ty wszystko widzisz i wiesz wszystko.

Spójrz, jak trudne czasy przeżywa ludzkość.

Bezbożność i niewiara wciskają się

do ludzkich dusz,

Twoi wyznawcy odstępują od Ciebie stając się Twymi wrogami.

Mnożą się grzechy i zbrodnie,

bezbożnicy usiłują rozbić rodzinę chrześcijańską,

odwieść młodzież od Boga,

zapanować nad całym światem…

Serce Jezusa zmiłuj się nad nami.

czytaj więcej...

2018-05-16 18:21

św. Andrzeja Boboli, zakonnika i męczennika, Patrona Polski – Święto – 16 maj

EWANGELIA (J 17,20-26) – czytania

W zgodzie

ks. Maciej Rutkowicz SCJ

To Oni pierwsi mają stanowić jedno!! Kapłani księża mają żyć w zgodzie, mają się wspierać i dążyć do pokoju między sobą. Ich życie ma być oparte na Jezusie i na Bogu Ojcu. Apostoł dzisiejszego wieku ma być przede wszystkim wierny Bogu. A Duch Święty powie im, co mają mówić, aby dzięki temu Słowu ludzie też uwierzyli,  iż są naprawdę powołani, iż są z ludzi wzięci i do ludzi posłani. Bo miłość Boża ma być w nich! A co dzisiaj się dzieje? Ta jedność zastąpiona często chęcią posiadania,  najlepszym samochodem. To trwanie w Chrystusie jest trwaniem przy pieniądzu,  aby tylko mieć, by czasem mi nie zabrakło.

czytaj więcej...

2018-05-16 18:15

Nowenna do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego – 17 maj