Aktualności

2018-06-17 19:55

Cnoty kardynalne. Ks. Florian

Roztropność kieruje umysłem. Sprawiedliwość kieruje wolą. Wstrzemięźliwość panuje nad wszelką pożądliwością. Męstwo czyni zdolnym do stawienia czoła trudnościom, niebezpieczeństwom.

Roztropność

Jest to cnota dająca nam poznać w każdej czynności należny cel i stosowne środki, abyśmy ją pod każdym względem dobrze wykonać mogli. Zwie się mistrzynią cnót innych i jest jako oko w ciele, jako sól w potrawach, jako słońce na niebie.

czytaj więcej...

2018-06-17 18:25

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy

2018-06-17 18:11

Opisy Męki Pańskiej Dzienniczek św. Faustyny – Biczowanie Jezusa

Czwartek. Adoracja nocna. Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego i zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawało patrząc na te boleści; wtem rzekł mi Pan te słowa: – cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. ? I dał mi Jezus poznać za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Wtem rzekł mi Jezus: – Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. ? I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia pana. Byli nimi KAPŁANI, ZAKONNICY i ZAKONNICE i NAJWYŻSI DOSTOJNICY KOŚCIOŁA, co mnie bardzo zdziwiło, byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu; wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania, i kiedy Go biczowali kaci, milczał i patrzył w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrywał się jęk z Jego serca.

czytaj więcej...

2018-06-17 18:10

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2018-06-17 18:09

Fałszywi czciciele i fałszywe formy nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignone de Montfort

Obecnie bowiem fałszywych do Niej nabożeństw jest więcej niż kiedykolwiek, tak, że łatwo można ulec złudzeniu. Diabeł, ów przebiegły fałszerz i doświadczony oszust, który tylu już ludzi oszukał i zatracił przez błędnie pojęte nabożeństwo do Matki Bożej, posługuje się codziennie swym szatańskim doświadczeniem, by gubić coraz to innych przez to, że ich pod pozorem paru rzekomo dobrze odmawianych modlitw lub zewnętrznych praktyk religijnych w grzechu trzyma i usypia.
.
Wyróżniam siedem rodzajów fałszywych nabożeństw czy też – fałszywych czcicieli Najświętszej Panny, mianowicie:  krytykantów,  skrupulatów, powierzchownych, zarozumiałych, niestałych,  obłudników, interesownych.
czytaj więcej...

2018-06-17 18:00

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i Krew, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie.

czytaj więcej...

2018-06-16 18:14

XI Niedziela Zwykła (Rok B ) – 17 czerwca

EWANGELIA (Mk 4,26-34) – czytania

WZRASTAĆ W BOGU

ks. Andrzej Witko

Maleńkie ziarno gorczycy, „najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi”, wyrasta i staje się dużym krzewem, a ziarno wrzucone w ziemię przemienia się w dorodny kłos, pełen innych ziaren. Te przypowieści przywołane przez Jezusa wskazują na działanie Boga, który wykorzystuje dobro w człowieku, by wydało ono jeszcze większe owoce.

czytaj więcej...

2018-06-16 18:13

św. Brat Albert Chmielowski, zakonnik – 17 czerwca – Patron Miesiąca

Patron Miesiąca

Jako człowiek wyjątkowego talentu, wrażliwy artysta, przez wiele lat poszukiwał Adam Chmielowski coraz dojrzalszych wymiarów piękna dobra i prawdy. Znalazł je w drugim człowieku, i to w tym najbiedniejszym, w którego twarzy dostrzegł znieważone oblicze Chrystusa. Właśnie to mistyczne przeżycie stanęło u podstaw jego przemiany. Jak powiedział o nim św. Jan Paweł II, „rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana przed majestatem człowieka i to najbiedniejszego, najbardziej upośledzonego, przed majestatem ostatniego nędzarza”.

czytaj więcej...

2018-06-15 19:19

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 16 czerwca – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

„Nieskalana,

nietknięta, cała czysta Dziewico,

Boża Rodzicielko, Maryjo!

(…) Witaj,

bramo niebieska i drabino dla wejścia wszystkich!

Witaj, Ty która otwierasz nam bramę do raju niebios!”  – św. Efrema Syryjczyk 

Maryja jest tą bramą, przez którą Bóg udziela nam swych łask. Przez te łaski niebiosa stają się dla nas otwarte.

Można powiedzieć, że ruch jest dwustronny: z jednej strony – z nieba dla nas spływają łaski, a z drugiej – my przez nie możemy dostąpić chwały niebios w przyszłym życiu.

Nie przez przypadek tak bardzo Kościół zachęca nas, byśmy w godzinę śmierci przyzywali imienia Maryi, aby Ona nas przyprowadziła przed oblicze swego Syna.

czytaj więcej...

2018-06-15 18:55

Abp Marek Jędraszewski z wizytą na Śnieżnicy w Kasinie Wielkiej

W piątek 15 czerwca, o godz. 16.30 na Śnieżnicy w Kasinie Wielkiej odbyła się uroczysta Msza św. ku czci św. Jana Pawła II, którą sprawował  ks. Abp Marek Jędraszewski wraz z przybyłymi licznie księżmi. 

Była to też uroczystość 90-lecia kolonii letniej Sodalicji Mariańskiej,  poświęcenie rzeźby ks.Karola Wojtyły Turysty  oraz 15-lecie I Rajdu Szlakami Papieskimi w Beskidzie Wyspowym i Gorcach. 

FOTORELACJA

czytaj więcej...

2018-06-15 18:12

MŚ 2018 – Rosja

czytaj więcej...

2018-06-15 09:38

Śnieżnica – Zaproszenie

Ks. Jan Zając zaprasza na
Mszę św. ku czci św. Jana Pawła II,

którą odprawi ks. Abp Marek Jędraszewski

w piątek 15 czerwca, o godz. 16.30

Uroczystość 90-lecia kolonii letniej Sodalicji Mariańskiej,  poświęcenie rzeźby ks.Karola Wojtyły Turysty.

W tym roku przypada 15-lecie I Rajdu Szlakami Papieskimi w Beskidzie Wyspowym i Gorcach.

W tym dniu będzie kursowała kolejka krzesełkowa z Kasiny Wielkiej od 14:30 do 19:30.

czytaj więcej...

2018-06-14 18:15

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 15 czerwca – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Pomnij, o Boskie Serce Jezusa!
na to wszystko, coś uczyniło, aby zbawić nasze dusze,

i nie pozwól, żeby one zginęły.

Pomnij na wieczną i nieskończoną miłość,

jaką masz dla nich.

Nie odrzucaj tych dusz, które przychodzą do Ciebie,

upadając pod ciężarem swej nędzy i przyciśnięte cierpieniem.

Ulituj się nad naszą nędzą, ulituj się nad nami wśród niebezpieczeństw,

jakie nam grożą ze wszystkich stron.

Ulituj się nad nami, jęczącymi i wzdychającymi wśród cierpień życia codziennego.

czytaj więcej...

2018-06-14 18:13

bł. Jolanta, księżna, zakonnica – 15 czerwca

Córka węgierskiego króla Beli IV i Marii z cesarskiego rodu Laskarisów. Jako kilkuletnia dziewczynka przybyła do Krakowa na dwór swej siostry św. Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, i tu wychowywała się. Mając 17 lat poślubiła księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego. Wzorowa żona i matka trojga dzieci. Swoją postawą wywierała wielki wpływ na otoczenie. Opiekowała się biednymi i chorymi. Wraz z mężem była fundatorką klasztorów i kościołów.

czytaj więcej...

2018-06-14 18:00

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2018-06-13 18:19

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 14 czerwca – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Sakrament jedności i pokoju

Panie, Jezu Chryste, Najświętszy Sakrament, Twój niewypowiedzialny Dar, jest źródłem jedności i pokoju. Chwała Tobie i dziękczynienie za Twoją obecność w Sakramencie Miłości i Pokoju.

Chcę adorować Twoją rzeczywistą obecność w Najświętszym Ciele i Najdroższej Krwi. Wierzę Twoim słowom: „Kto pożywa moje Ciało i pije moją Krew, we Mnie trwa, a Ja w nim” (J 6, 56).

 .
Panie Jezu, Boże miłości i pokoju, Ty pragniesz, abyśmy stanowili jedno, jak Ty z Ojcem niebieskim stanowicie jedno (J17, 11). Dla naszego zjednoczenia z Tobą i w Tobie ustanowiłeś Najświętszy Sakrament Miłości, dając nam na pokarm siebie samego z Ciałem i Krwią, duszą, Bóstwem i Człowieczeństwem. W ten sposób żyjesz w nas wszystkich.

czytaj więcej...

2018-06-13 18:15

bł. Michał Kozal, biskup i męczennik – 14 czerwca

Urodził się w 1893 roku w rodzinie chłopskiej, w Nowym Folwarku pod Krotoszynem. Wyświęcony na kapłana (1918), pracował jako wikariusz, katecheta w Bydgoszczy, ojciec duchowny, a następnie rektor seminarium duchownego w Gnieźnie. 12 czerwca 1939 roku mianowany biskupem pomocniczym we Włocławku. 7 listopada tegoż roku wraz z duchowieństwem został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu włocławskim. Następnie internowany w Lądzie nad Wartą. W kwietniu 1941 wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau.

czytaj więcej...

2018-06-12 18:21

Objawienia Fatimskie – Drugie Objawienie: 13 czerwca 1917 roku

Fragmenty z książki Antonio Borelli
Przed drugim objawieniem pastuszkowie powtórnie ujrzeli błysk światła, który nazywali błyskawicą. Nie była to jednak błyskawica, lecz odblask zbliżającego się światła. Niektórzy z widzów, jacy przybyli na wzgórze Cabeço w liczbie około 50, zauważyli, że światło słoneczne zaćmiło się w pierwszych minutach po rozpoczęciu rozmowy. Inni stwierdzili, że krzew pokryty młodymi pędami, nad którym się ukazała Matka Boża, wydawał się uginać pod jakimś ciężarem, zanim Łucja zaczęła mówić.
.
Podczas rozmowy Matki Bożej z dziećmi niektórzy z widzów słyszeli dźwięk podobny do brzęczenia pszczoły.

ŁUCJA: „Czego Pani sobie życzy ode mnie?”

czytaj więcej...

2018-06-12 18:15

św. Antoni Padewski, prezbiter i doktor Kościoła – 13 czerwca

W młodym wieku wstąpił do kanoników regularnych w Coimbrze, gdzie na uniwersytecie zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne. Przyjął imię Antoni. Później przeszedł do franciszkanów, aby głosić Ewangelię w Afryce. Skierowano go jednak do pracy w Europie. Wielki dar wymowy, połączony z ascezą i duchowym żarem, gromadził wokół niego tłumy. Działał na rzecz ubogich i pojednania. Obdarzony wielu charyzmatami miał dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach, proroctwa.

czytaj więcej...

2018-06-11 19:01

Serce przy Sercu

Wydarzenia związane z Paschą Jezusa i Jego Zmartwychwstaniem kończą się wymownymi uroczystościami: Trójcy Przenajświętszej, Ciała i Krwi Pańskiej oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa.

.

Skupiają one w sobie centralne tajemnice wiary, opowiadane przez czas Świętego Triduum i okres wielkanocny. Zaraz po tej ostatniej uroczystości następuje skromne wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Po Sercu Boga liturgia natychmiast wskazuje na serce człowieka, jakby chciała powiedzieć:

Noś to wszystko w swoim ludzkim sercu. I to nie jakkolwiek, ale podobnie jak Maryja, Matka Jezusa.

czytaj więcej...

2018-06-11 18:27

Historia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce

***

Historia NSPJ w Polsce

***     ***

 

2018-06-10 18:24

św. Barnaba, Apostoł – 11 czerwca

Przyjąwszy chrześcijaństwo całą swoją majętność przekazał Apostołom, co odnotowują Dzieje Apostolskie: Józef, nazwany przez Apostołów Barnabas, to znaczy Syn Pocieszenia, lewita rodem z Cypru, sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów . Po raz pierwszy wprowadził św. Pawła do chrześcijańskiej gminy w Jerozolimie. Był człowiekiem dobrym, pełnym Ducha Świętego i wiary. Wysłany do Antiochii Syryjskiej, aby kierował i umacniał chrześcijan, odszukał św. Pawła w Tarsie i razem z nim pracował przez rok . Był towarzyszem Apostoła Narodów w jego pierwszej podróży misyjnej w Azji Mniejszej.

czytaj więcej...

2018-06-09 18:15

X Niedziela Zwykła (Rok B ) – 10 czerwca

EWANGELIA (Mk 3,20-35) – czytania

SZATAN ZOSTAŁ POKONANY

ks. Mariusz Frukacz

„Zaprawdę powiadam wam: wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego”.  To bardzo mocne i zdecydowane słowa Jezusa. Pan Jezus przypomina nam, że sprawa nawrócenia, życia w doskonałości jest bardzo trudną pracą wewnętrzną, to ciągły wysiłek człowieka nad tym, by zawsze żyć w zgodzie z Prawem Bożym, by nie marnować łaski Bożej, którą otrzymujemy.  Na czym polega grzech przeciwko Duchowi Świętemu?

czytaj więcej...