Aktualności

2021-11-26 16:16

Post o chlebie i wodzie za Ojczyznę – 27 dzień miesiąca

ORĘDZIA O POŚCIE

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

 POST W INTENCJI OJCZYZNY

MATKA BOŻA: Każdego 27 dnia miesiąca, ofiarujcie Mi wszyscy post, modlitwę i Komunię świętą w intencji waszej Ojczyzny. Pragnę wam wszystkim dopomóc. Jestem gotowa walczyć o Moje Królestwo, aż do chwili jego całkowitego wyzwolenia. Wykonujcie Moje polecenia, a będę was prowadziła do zwycięstwa nad wszystkimi waszymi wrogami i wrogami Boga w Trójcy Jedynego.

Błogosławię wasz naród i wszystkie jego dzieci, te zgromadzone w kraju i te zagubione na obczyźnie. Niech Bóg Wszechmogący jednoczy wasze serca i umacnia je w łasce, abyście jej nie zaprzepaścili i w pełni zjednoczeni orędowali u Mnie za innymi narodami całego świata. Amen.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Środowy post od mięsa     Piątek dniem postu od mięsa

NOWENNA I OKTAWA KU CZCI JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI Intronizacja oddolna

czytaj więcej...

2021-11-26 16:16

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 27 listopad – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

.

Zaszczytny tytuł: „Bez zmazy poczęta” wysławia szczególny przywilej Marii, który otrzymała przez wzgląd na wybranie do godności Matki Boga, który też stanowi równocześnie najgłębszy fundament całego piękna Jej cnót.

.

„Ten największy i w swoim rodzaju jedyny triumf Dziewicy, jej zachowanie od najmniejszej nawet zmazy grzechowej, porównują Ojcowie święci z Arką Noego, która z rozporządzenia bożego wyszła bez uszkodzenia z powszechnej zagłady świata, – z owym krzakiem gorejącym, który oglądał Mojżesz w płomieniach na miejscu świętym, a który nie tylko nie spłonął w buchającym żarze, lecz przeciwnie, bez najmniejszej szkody w całej krasie zielenił się i kwitnął.” – Pius IX

.

My, dzieci Adama, przyszliśmy na świat splamieni grzechem pierwszych rodziców. Maryja została wyjęta spod tego prawa i uchroniona od tej zmazy ze względu na jej posłannictwo i godność macierzyństwa bożego.

.

Tak bardzo nienawidzi Bóg grzechu!

.

Oby i ciebie Bez zmazy poczęta” doprowadziła do podobnej nienawiści grzechu. Zaprawdę, nie byłoby to nigdy z twoją szkodą.
Ale też wołaj do niej w każdej pokusie: „O Maryjo bez zmazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekamy!”

czytaj więcej...

2021-11-26 16:14

Przepowiadanie przyszłości, wszelkiego rodzaju wróżby… również dla zabawy, są grzechem śmiertelnym przeciw Pierwszemu Przykazaniu Bożemu – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Wglądanie w przyszłość swoją, swoich najbliższych czy losy świata poprzez wróżby, karty, magię, horoskopy itp.,  jest grzechem śmiertelnym. Człowiek, który żyje Wolą Bożą (10 przykazań Bożych) jest wpatrzony w swego Stwórcę i na Nim opiera całe swoje życie. Nie lęka się o siebie i o swoich najbliższych, bo na Bogu oparł swój los, ufając, że Bóg nigdy go nie opuści, a tym bardziej nie zawiedzie.

Przerażający los będzie tych, którzy poszli za namową szatana i swoją wiarę położyli w magii oczekując, że dowiedzą się co ich czeka w najbliższej przyszłości. W ten sposób otworzyli drzwi szatanowi, aby od tej chwili on ich prowadził. Niech się bardzo lękają ci, którzy zachęcają innych poprzez zabawy oferując wszelkiego rodzaju przepowiadanie przyszłości (wróżenie z rąk, lanie wosku, tarot, karty, wróżby z klucza, itd.), tym samym spoczywa na nich odpowiedzialność za złe wybory i konsekwencje z tego płynące tych, którzy za namową lub dla zabawy dali się uwieść diabłu. Jeśli, ktoś po takim spektaklu, zabawie popadnie w nałogi, ruinę, rozwód, odejdzie od Kościoła katolickiego, itd., to na tej lub tych osobach będzie również ciążyła wina jego upadku (może to się wydarzyć nawet po latach, na Sądzie Bożym wszystko będzie ukazane. Podobnie jak w zabawach Halloween, zły duch jest zaproszony, jednak skutki ujawniają się z czasem, lecz odpowiedzialność tych, którzy zwiedli jest taka sama).

Strzeżcie się, abyście nie stali się przyczyną zgorszenia i uwiedzenia innych, a zwłaszcza tych najmłodszych i niewinnych, bo wasz los będzie przerażający. Mówiąc: „to dla zabawy”, „to tylko zabawa”, nie zwalnia was z odpowiedzialności i konsekwencji, które popłyną z tego obrażania Mnie, Boga i Stwórcę. Nie przystoi chrześcijaninowi taka postawa. W ten sposób cofacie się w rozwoju upodobniając się do pogańskich zwyczajów i kultu ich bożków. 

czytaj więcej...

2021-11-26 16:13

Najświętszej Maryi Panny od Cudownego Medalika – 27 listopada

W dniu 27 listopada 1830 r. siostra Katarzyna Laboure nowicjuszka Sióstr Miłosierdzia w Paryżu otrzymała misję od Matki Bożej – wybić medalik z wizerunkiem Niepokalanej.
Nowicjuszka widziała w czasie modlitwy obraz przedstawiający Matkę Najświętszą Niepokalanie Poczętą, stojącą na kuli ziemskiej, opasanej splotami węża. Była ubrana w białą suknię i płaszcz srebrzyste – błękitny z welonem koloru jutrzenki. W rękach uniesionych na wysokości piersi trzymała glob ziemski. Katarzyna usłyszała głos: „kula, którą widzisz, przedstawia cały świat, a szczególnie Francję i każdą poszczególną osobę”.

Po chwili glob zniknął, a Matka Najświętsza wyciągnęła ręce, jakby chciała nimi objąć cały świat. Z Jej dłoni wychodziły wiązki promieni o niezwykłym blasku. Siostra usłyszała: „Promienie te są symbolem łask, które zlewam na osoby, które Mnie oto proszą. Postaraj się, by wybito Medalik na ten wzór. Osoby, które będą go nosiły, otrzymają wiele łask. Łaski szczególnie otrzymają ci, którzy nosić go będą z ufnością.” Wokół Najświętszej Dziewicy utworzył się napis owalny, wypisany złotymi literami: „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Dalej usłyszała obietnicę:

„Osoby, które pobożnie odmówią tę krótką modlitwę, cieszyć się będą wyjątkową opieką Matki Bożej”.

czytaj więcej...

2021-11-26 16:12

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Współczesne namioty grzeszników

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Ostrzegałem was przed niebezpieczeństwem, na które naraża was przebywanie w namiotach grzeszników. Szerokim więc łukiem omijajcie miejsca, które sprzyjają powstawaniu pokus. Tajemnicą bezgrzeszności jest bowiem bojaźń Boża, która nakazuje duszy uciekać przed wszelkim niebezpieczeństwem i nie narażać się na walkę, która nie jest konieczna. Nigdy nie należy lekceważyć nieprzyjaciela i narażać się bez potrzeby. (1) Dlatego nakazuję wam strzec waszych dusz, unikając karmienia się światem mediów, które rozbudzają w was cielesność, a zabiją życie duchowe. Jak niewidzialny jad wpuszcza do waszych dusz fałszywą ideologię i fałszywe „prawidła” kierujące życiem człowieka. Czystość jest przez nie znienawidzona, dlatego, kto się nimi karmi, będzie miał pokusy, bo sam je na siebie ściąga, wpatrując się w obraz bestii. (2) Drugim namiotem grzeszników są miejsca zabaw związane z tańcem. Nie ma w nich jednej duszy, która by pozostała czysta. Muzyka rozbudza zmysły, a taniec jest preludium grzechu nieczystości. Nie posyłajcie tam dzieci, bo szybko utracą niewinność. Zadaniem rodziców jest znaleźć takie zajęcia dzieciom, aby nie miały czasu na tego typu rozrywki. (3) Trzecim namiotem grzeszników są plaże i wszelkie miejsca pozbawione wstydliwości. Ludzie powinni nosić ubrania. To jest naturalne i dobre. Tylko dzikie plemiona zachowały prymitywne stroje. Rozebranie człowieka zawsze wiązało się z jego upokorzeniem i pozbawieniem wolności. Rozważcie to moje dzieci, że uczyniono z was niewolników, a wasze stroje świadczą o stopniu waszej niewoli. (4) Po czwarte unikajcie spędzania czasu na przeglądaniu stron internetowych. Pozostańcie skupieni na tym, co konieczne i do tego wykorzystujcie Internet, bo to źródło również jest pełne trucizny i przesiąknięte zarazą nieczystości. Powstrzymajcie waszą ciekawość, aby nie przyswajać obrazów, które później będą was prześladować. 

czytaj więcej...

2021-11-26 16:11

Ewangelia na dziś – 27 listopad 2021 rok

EWANGELIA (Łk 21, 34-36) – Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

(…) Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych.

————–

Czuwanie i modlitwa są wpisane w życie chrześcijanina. Rozważanie fragmentu Pisma Świętego, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa sprawiają, że przyziemne sprawy, które nas martwią, przestają nas przytłaczać. Chwile poświęcone na modlitwę pomagają nam skierować naszą uwagę na Tego, który jest najważniejszy, przygotować się na spotkanie z Nim.

 

Jezu, naucz mnie być człowiekiem czuwania i modlitwy. Człowiekiem prawdziwie wolnym wewnętrznie.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-11-26 16:10

Koniec roku liturgicznego – 27 listopad

Rok liturgiczny lub rok kościelny to wspomnienie zbawczego misterium Jezusa Chrystusa w ciągu jednego roku kalendarzowego, które  rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu.  W trakcie jednego roku ukazana  jest cała tajemnica Zbawienia.  Rok liturgiczny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Chociaż  liczy prawie tyle samo dni i tygodni, to jednak rozpoczyna się pierwszą niedzielą Adwentu a kończy się ostatnią niedzielą w czasie zwykłym,  w Uroczystość Chrystusa Króla.  Centralne miejsce  w roku liturgicznym zajmuje wydarzenie Zmartwychwstania Chrystusa, a więc wydarzenie paschalne, które Katechizm określa jako „źródło światła” (KKK 1168) opromieniające  swoją jasnością cały roczny obchód.

czytaj więcej...

2021-11-26 16:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

czytaj więcej...

2021-11-26 16:10

Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Sobota dzień poświęcony Matce Bożej

2021-11-26 16:08

Poprzez media człowiek łamie dziennie wielokrotnie wszystkie przykazania Boże – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Dzięki mediom (telewizja, radio, prasa, internat, itd.) Mój nieprzyjaciel osiągnął większy poziom grzechów ludzkich niż faktycznie ludzie są w stanie osiągnąć. Poprzez media człowiek jest w stanie w ciągu jednego dnia wielokrotnie złamać wszystkie Moje przykazania – mówi Bóg Ojciec w pierwszym przykazaniu.

Pierwsze przykazanie łamie już, umieszczając w centralnym miejscu swojego domu monitor, poprzez który słuchać będzie głosu Mojego nieprzyjaciela, który obraża Mnie bezustannie. Drugie przykazanie jest łamane najbardziej, w każdym emitowanym programie. Trzecie przykazanie jest łamane poprzez sam fakt odebrania Mi ludzkiego czasu w niedzielę i święta. Dni te powinny być poświęcone uwielbieniu Mnie, a są w całości oddane Mojemu nieprzyjacielowi. Czwarte przykazanie jest łamane poprzez nieposłuszeństwo i lekceważenie rodziców przez dzieci. Media zastępują dzieciom rodziców. Kolejne przykazanie to nie zabijaj, tymczasem poprzez media nie tylko obserwuje się proces zabijania, ale także samemu zabija się wielokrotnie w myślach lub grach. Obraz emitowany przez media potęguje i mnoży w nieskończoność łamanie szóstego przykazania. Kłamstwo i obmowa są ukazywane jako sposób na życie, a niszczenie ludzi poprzez obmowę nawet jako pewne dobro ofiarowane ludzkości w imię prawdy za wszelką cenę. Pozostałe przykazania są łamane poprzez rozbudzenie wszelkich pożądliwości w człowieku za pomocą zmysłów, co prowadzi do nieopanowanej żądzy posiadania za wszelką cenę rzeczy, praw i ludzi.

czytaj więcej...

2021-11-26 16:07

Duch miłości. OBLUBIENICA DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Maryja, Moja przeczysta Córka, miała jedyną drogę do Mnie i Ona jedyna została wywyższona do Mojej chwały jako człowiek. Jej połączenie ze Mną miało inną naturę, albowiem była Ona Moją Oblubienicą i Matka Syna Bożego. Inna jest łaska dla Matki Boga i natura połączenia człowieka i Boga w tej jedynej świętej istocie była jedyna i niepowtarzalna. Żaden człowiek nie dostąpi połączenia tak doskonałego i żaden nigdy nie dostąpi.

czytaj więcej...

2021-11-26 16:07

Kapłan leniwy i obojętny oddala ode Mnie wiele dusz swoim słowem, a skracanie nabożeństw przynosi mu satysfakcję – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Grzech lenistwa ogarnął wielu spośród Moich synów kapłanów. Oddający się temu grzechowi spędzają życie wygodnie, bez większych niepokojów, rozterek i ofiar. Obiad jest dla nich centrum dnia, nie Msza święta. Kiedy się modlą, czynią to z wielkim wysiłkiem i równie wielką obojętnością. Kiedy przychodzi do służby Bożej, czynią wszystko mechanicznie, a jeśli można coś obejść lub skrócić, czekają na tę sposobność z niecierpliwością – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Ich mowa – mową świata. Słowo Boże wychodzące z ich ust to zbitek wyrazów wypowiadanych bez przekonania, bez wiary w ich moc i Moją obecność w Słowie Bożym. Więcej Mi oddalą dusz przez swoje kazania niż przyciągną, bo stając na mównicy, zioną niewiarą i obojętnością na sprawy Boże. Wypowiadają Moje Słowa bez przekonania. Jakże mieliby przekonać kogokolwiek, jeśli sami nie mają przekonania ani ich to zbytnio nie zajmuje

czytaj więcej...

2021-11-26 16:07

Bez męża czy żony nie wybieraj się do Nieba – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Biada duszy, która sama chce się uświęcać, a nie podejmuje ofiary życia za drugą część swej duszy (męża, żonę) i porzuca tego, któremu ślubowała wierność. To tak jakby Mnie porzuciła. Nie może być świętą dusza, która ma tylko połowę duszy czystej, drugą zaś połowę zostawiła gnijącą i zaniedbaną, skazaną na potępienie (druga połowa: mąż, żona) – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Małżeństwo nie jest związkiem dwóch osób, które mają wspólne plany na przyszłość. Małżeństwo jest powołaniem do życia w nierozerwalnej więzi z drugim człowiekiem dla jego zbawienia i dla wydania potomstwa, które będzie oddawało chwałę Bogu. Tym jest małżeństwo, wezwaniem do ofiary krzyża dwojga osób. Kto nie potrafi unieść swojego krzyża, zyskuje wierną i podobną sobie duszę, aby wraz z nią dążyć do doskonałości i podwójnie oddać chwałę Bogu w podejmowaniu wzajemnych trudów i przeciwności. Ja we wszystkim pomagam, ale musicie pamiętać, że jesteście nierozerwalni. Jeśli jedno upadnie, a drugie samo idzie ku zbawieniu, nie jest Mi miła taka ofiara. Musi zawrócić, wziąć swego małżonka na własne ramiona i wtedy kroczyć ku Mnie. Nie wolno wam porzucać zagubionej duszy. Ja was widzę jako jedno stworzenie. Nie może się jedno od drugiego odłączyć i jedno żyć jako święty, a drugie jako jawnogrzesznik. Oboje jesteście osądzani. Nie ważcie się więc troszczyć o siebie i o Mnie, a porzucać własnego małżonka. To on jest drogą, poprzez którą dojdziecie do Mnie. 

czytaj więcej...

2021-11-26 16:05

23 MINUTY W PIEKLE

Bill Wiese pewnej nocy przeżył chwile grozy. Podczas trwającej 23 minuty wizji, Bóg pozwolił mu doświadczyć rzeczywistości piekła. I choć ta przerażająca podróż trwała zaledwie krótką chwilę, to wie, że już nigdy nie chce tam wrócić…

 
Całkowicie zmienił swoje życie i przekonania. Przez długi czas bał się o tym mówić. Teraz opowiada o tym, co widział, słyszał i czuł. Przytacza ważne fakty, odpowiada na nurtujące nas pytania. A przede wszystkim z całą mocą ostrzega przed miejscem wiecznego potępienia, które istnieje naprawdę! Dzięki jego historii będziemy mogli niemal naocznie dotknąć grozy piekła.

.

 

 

PIEKŁO ISTNIEJE  z Dzienniczka św. Faustyny

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

czytaj więcej...

2021-11-26 16:05

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

Jedno zauważyłem, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały że jest piekło. (Dz 741)

Jednym z kłamstw szatana jest to, że piekło nie istnieje i że jego samego też nie ma.

A jest tam nie kończąca się MĘKA…

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

czytaj więcej...

2021-11-26 16:05

Mroczna strona wieczności – Mary K. Baxter

Fragment świadectwa Mary Kathryn Baxter, która w 1976 r. otrzymała objawienie Piekła. Swe doświadczenie opisała w książce pt. „Boskie objawienie Piekła”.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

23 MINUTY W PIEKLE

czytaj więcej...

2021-11-26 16:03

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 4 grudzień

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2021-11-26 16:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)9

2021-11-26 15:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2021-11-26 15:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy

2021-11-25 16:16

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

ORĘDZIA O POŚCIE

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

W każdy piątek całego roku w Polsce obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Wielu z nas niestety łamie ten nakaz oddając tym samym świadomie cześć wrogowi Jezusa Chrystusa, diabłu.

 

Jeśli chcesz pozwolić sobie na to, czego nie wolno, popełniasz świadomie grzech. Bóg mówi Moje „Tak”, oznacza „Tak”, a Moje „Nie”, oznacza „Nie”. Dyspensy, wyjątki, mała szkodliwość czynów i niekończące się usprawiedliwienia odsuwają nas od życia w Bogu, a tym samym od Zbawienia.

 

Za łamanie Przykazań Bożych i Kościelnych zostaniemy wtrąceni do więzienia pełnego ognia, z którego część już nigdy nie wyjdzie i podzieli los z katami, których ohydy i potworności nie możemy sobie nawet wyobrazić. Wybieramy więc świadomie wieczne potępienie czyli Piekło. Spowiedź jest wyznaniem grzechów, a gdzie jest pokutowanie?, a gdzie jest zadośćuczynienie?, a gdzie jest mocne postanowienie poprawy? Matka Boża mówi, że każdego dnia do Piekła idzie tysiące osób, w tym katolików co najbardziej boli Boga i Jej Serce bo nie czynią pokuty.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Środowy post od mięsa

LITANIA POSZCZĄCEGO

czytaj więcej...

2021-11-25 16:15

ORĘDZIA O POŚCIE. Post według Woli Bożej

ORĘDZIA O POŚCIE

Bóg Ojciec: Teraz zapisz moje słowa dla księdza: Rozważ, czy dobrze postępujesz, planując usunąć posty, o które prosi Maryja, i zastąpić je innym postem. Jeśli te dni są wyznaczone na dni postne, nie usuwaj ich. Nie zastępuj Woli Bożej własną. Nie odrzucam twojego ofiarnego serca, ale nie pozwalam ci niszczyć tego, co zbudowałeś. Niech te dni będą święte i nienaruszalne w ofierze (środa i piątek). Jeśli w te dni wypada święto, nie musicie pościć, ale jeśli nie, powinniście pościć zawsze, jeśli otrzymaliście taką łaskę. We wszystkim ci błogosławię. We wszystkim Mi ufaj. 

czytaj więcej...

2021-11-25 16:14

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2021-11-25 16:11

Ewangelia na dziś – 26 listopad 2021 rok

EWANGELIA (Łk 21, 29-33) – Przypowieść o drzewie figowym

(…) Tak i wy, gdy ujrzycie te wszystkie wydarzenia, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.

————–

Bóg prosi, abyśmy wydali dobry owoc naszego życia. Czuwali i byli gotowi na nadejście Królestwa Bożego i trwali w łasce uświęcającej. Pragnie, abyśmy głosili Ewangelię, aby Słowo Boga nie przeminęło, ale przyniosło owoc. Niech dzięki naszemu zaangażowaniu Słowo Pana trwa w ludzkich sercach i je przemienia.

 

Jezu, uczyń mnie apostołem i głosicielem Twojego Słowa, aby dzięki mojemu zaangażowaniu trwało w ludzkich sercach i przynosiło owoc przemiany.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-11-25 16:10

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Piątek dzień poświęcony NSPJ