Aktualności

2019-11-12 18:13

Środa dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu – Na Żywo /Live/

Wykonując swoje codzienne obowiązki, ofiaruj je jako modlitwę w zjednoczeniu z Chrystusem, którego w tym samym czasie ktoś adoruje w kościołach i kaplicach.

Transmisja z kościoła Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Słupsku

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza 

Z Dzienniczka św. siostry  Faustyny o adoracji i łączeniu się duchowo z adorującymi:

czytaj więcej...

2019-11-12 18:12

Dusze Czyśćcowe – św. Katarzyna Genuiska

Obym miała głos grzmotu, iżbym po całej mogła być słyszaną ziemi, powiedziałabym wówczas wszystkim jej mieszkańcom, co zresztą czuję, i co się gwałtem wydziera z mej duszy: „O nieszczęśliwi, dlaczegóż pozwalacie tak nad sobą tyranizować światu? Dlaczego nie zwrócicie swych oczu na tę nędzę w jakiej się znajdziecie w chwili waszej śmierci? Czemu nie zapobiegacie temu co wam się stać może w przyszłości, póki jeszcze czas ku temu? Dufacie w miłosierdzie Pańskie, wynosicie je bez końca, powiadacie, że jest bez granic a nie pomyślicie, że właśnie ta dobroć tak wielka potępi was w dniu sądu za to żeście nie chcieli wypełniać woli najlepszego z wszystkich Panów.

czytaj więcej...

2019-11-12 18:11

Ewangelia na dziś – 13 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 17, 11-19) – Niewdzięczność uzdrowionych z trądu

(…) Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec.

————–

Wdzięczność jest kwiatem, który rośnie na szlachetnej ziemi. Taka ma być dusza chrześcijanina. A my potrafimy tylko narzekać, że Bóg za mało się nami opiekuje. Jezu, Mistrzu, zmiłuj się nade mną, bo nie jestem wolny od duchowego trądu. Niech każda myśl wspominająca Twoje miłosierdzie napełnia moje wargi i serce pieśnią dziękczynienia.

Cała Ewangelia 

czytaj więcej...

2019-11-12 18:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

czytaj więcej...

2019-11-12 18:09

święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn, pierwsi męczennicy Polski – 13 listopada

Benedykt (ur. 970) pochodził z Benewentu. Był benedyktynem. Potem pustelnikiem. Po pewnym czasie przyłączył się do św. Romualda. Jan (ur. 940) pochodził z rodziny patrycjuszów weneckich. Z dożą Piotrem I Orseolo potajemnie opuścił Wenecję, udając się do opactwa benedyktyńskiego w Cusan koło Perpignan. Była to jedna z sensacji średniowiecza. Tam pędzili życie pustelnicze. Po pewnym czasie opuścili opactwo. Jan udał się do św. Romualda, tam zaprzyjaźnił się z Benedyktem. Obaj przez pewien czas byli eremitami. Zapewne na prośbę Brunona z Kwerfurtu zdecydowali się na wyjazd do Polski. Po przybyciu na dwór Bolesława Chrobrego i założeniu pustelni na terenie, który im podarował (osiedlili się na terenie dzisiejszego Wojciechowa pod Międzyrzeczem), dołączyli do nich Polacy możnego rodu: rodzeni bracia Mateusz i Izaak – nowicjusze, oraz Krystyn – klasztorny sługa.

czytaj więcej...

2019-11-12 18:08

CO ZYSKUJE SAMOBÓJCA – Fulla Horak, Gloria Polo oraz z Dekretu Ojca Świętego Pawła VI

Fulla Horak

O ile człowiek popełniając samobójstwo działał w zamroczeniu, a zatem o ile nie jest w pełni za czyn swój odpowiedzialny, dusza jego, dzięki doskonałej Sprawiedliwości Bożej, nie będzie potępiona na wieki.  Musi jednak w żałośnie bolesnym, a bezużytecznym dla swej przyszłej szczęśliwości opuszczeniu, odczekać taką ilość lat, jaka jeszcze człowiekowi do naturalnej śmierci brakowała. Potem dopiero przystąpi do odrabiania należnej jej i właściwej kary.


Samobójca, zatem od żadnych cierpień nie ucieka i nic na czasie nie zyskuje. Zamienia tylko mniejszy znajomy już ból na niepojęcie sroższy i nowy, przekreśla niektóre zdobyte do tej pory zasługi, dodaje dobrowolnie do przetrwanych już trosk doczesnych i do przyszłych mąk czyśćcowych (lub wiecznych!), owe brakujące mu do śmierci lata, pełne na pewno gorszych cierpień od tych, przed którymi chciał umknąć.

.

Świadectwo Glorii Polo

Powracam teraz do tego strasznego miejsca, w którym się znajdowałam, na skraju tej okropnej przepaści. (…) Wówczas zauważyłam, jak miliony, wiele milionów ludzi płakało i szlochało. Ujrzałam nagle, że były tu niezliczone rzesze ludzi młodych, przede wszystkim młodych – wszyscy pośród niewymownych cierpień.

czytaj więcej...

2019-11-12 18:06

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy – LISTOPAD 2019 rok

2019-11-12 18:04

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 7 GRUDZIEŃ

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2019-11-12 18:03

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2019-11-12 18:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

2019-11-12 18:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC LISTOPAD 2019

INTENCJA NA MIESIĄC LISTOPAD:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA NA LISTOPAD:

Aby Matka Boża Częstochowska, Matka Miłosierdzia wzbudziła w nas poczucie nieustannej całorocznej modlitwy za zmarłymi z naszych rodzin, a także za wszystkimi Duszami, które znikąd nie maja ratunku. Pamiętajmy w modlitwie o zmarłych kapłanach.

INTENCJA PAPIESKA NA LISTOPAD:

Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie wspólnie żyją różnorodne wspólnoty religijne, zapanował duch dialogu i pojednania.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2019-11-12 17:59

Modlitwa za Kościół Święty

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2019-11-12 17:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2019 rok

2019-11-11 18:13

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi – 12 listopad

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu Niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

czytaj więcej...

2019-11-11 18:12

Matka Boża Częstochowska w San Giovanni Rotondo u św. o. Pio

W Kaplicy Na Brzegu są relikwie św. o. Pio

.

Kopia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej trafi do włoskiego sanktuarium w San Giovanni Rotondo. Dar paulinów jest odpowiedzią na pragnienia Włochów, którzy licznie przybywają do Częstochowy śladami św. Jana Pawła II.
 
Od 11 do 25 listopada w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w San Giovanii Rotondo odbywać się będą modlitewne uroczystości związane z przybyciem wizerunku Jasnogórskiej Maryi. Jeden dzień Matka Boża Częstochowska spędzi także wśród pacjentów Domu Ulgi w Cierpieniu.

AKT OSOBISTEGO ODDANIA SIĘ MATCE BOSKIEJ

TV PADRE PIO

czytaj więcej...

2019-11-11 18:11

Ewangelia na dziś – 12 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 17, 7-10) – Słudzy nieużyteczni jesteśmy

(…) Słudzy nieużyteczni jesteśmy.

————–

Są to słowa prawdy, która umożliwia nam wzrastanie. Pomaga właściwie budować relację z Bogiem. Bo cóż możemy sami z siebie? Kim jesteśmy? Wszelkie dobro, jakiego doświadczamy w życiu, pochodzi od Boga. Niestety, nie zawsze potrafimy je przekazywać dalej. Nie dopuść, Panie, abym jakiekolwiek dobro przypisywał tylko sobie samemu, lecz zawsze dziękował Tobie.

Cała Ewangelia 

czytaj więcej...

2019-11-11 18:09

św. Jozafat Kuncewicz, biskup i męczennik – 12 listopada

Urodził się w 1580 roku we Włodzimierzu Wołyńskim. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Wysłany do Wilna, aby przysposobił się do zawodu kupieckiego, zetknął się tam ze sprawą unii. W 1604 roku przyjął habit bazyliański oraz imię Jozafat. W pięć lat później po studiach teologicznych został kapłanem. W wieku 38 lat został arcybiskupem unickim w Połocku, gdzie podjął pracę bardziej misjonarza niż pasterza. Będąc biskupem nadal prowadził życie skromne i surowe. Swoje jednoizbowe mieszkanie dzielił z bezdomnym. Jego działalność budziła niezadowolenie przeciwników unii z Kościołem Rzymskim.

czytaj więcej...

2019-11-10 18:13

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny,

Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej,

by Tobie zawsze wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

 

Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.

 

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.

 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pomniki Pamięci Narodowej w Kasinie Wielkiej

czytaj więcej...

2019-11-10 18:12

św. Faustyna Kowalska o śmierci Józefa Piłsudskiego – 12 maja 1935 rok

„Wtem ujrzałam pewną duszę, która się rozłączała od ciała w strasznych mękach. O Jezu, kiedy to mam pisać, drżę cała na widok okropności, które świadczą przeciw niemu… Widziałam, jak wychodziły z jakiejś otchłani błotnistej dusze małych dzieci i większych, jakie dziewięć lat; dusze te były wstrętne i obrzydliwe, podobne do najstraszniejszych potworów, do rozpadających się trupów, ale te trupy były żywe i głośno świadczyły przeciw duszy tej, którą widzę w skonaniu; a dusza, którą widzę w skonaniu, jest to dusza, która była pełna zaszczytów i oklasków światowych, a których końcem jest próżnia i grzech. Na koniec wyszła niewiasta, która trzymała jakby w fartuchu łzy i ta bardzo świadczyła przeciw niemu.

 

O godzino straszna, w której widzieć trzeba wszystkie czyny swoje w całej nagości i [nędzy]; nie ginie z nich ani jeden, wiernie towarzyszyć nam będą na sąd Boży. Nie mam wyrazów, ani porównań na wypowiedzenie rzeczy tak strasznych, a chociaż zdaje mi się, że dusza ta nie jest potępiona, to jednak męki jej nie różnią się niczym od mąk piekielnych, tylko jest ta różnica, [że] się kiedyś skończą.”

czytaj więcej...

2019-11-10 18:12

Akt poświęcenia Polski Miłosierdziu Bożemu – bł. ks. Michał Sopoćko

Boże Miłosierny – Stwórco Wszechświata – Boże Ojców naszych – Ojcze Przedwieczny! Spójrz okiem Miłosiernej Opatrzności Twej na wyciągnięte błagalnym gestem ręce Twojego ludu polskiego. W poczuciu naszej nędzy – z nieograniczoną ufnością uciekamy się do Twego Miłosierdzia i prosimy o łaskę przebaczenia za grzechy naszego narodu.

 

W tej chwili wpatrzeni oczyma dusz naszych w Twój święty Majestat, padamy na kolana wyznając w pokorze, żeśmy prochem i nicością, a grzechy nasze bez liczby.

czytaj więcej...

2019-11-10 18:11

Ewangelia na dziś – 11 listopad 2019 rok

EWANGELIA (Łk 17, 1-6) – Obowiązek przebaczania

(…) Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu.

————–

Chrystus nie chce śmierci grzesznika, dlatego stale wzywa do nawrócenia. Miłość do drugiego człowieka nie pozwala na obojętność wobec zła, które ten czyni. W wierze nie gorszymy się złem, lecz walczymy bez zniechęcenia, bo wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Panie, przymnóż mi wiary, abym spoglądał na Twoją postawę wobec grzeszników i próbował Cię naśladować. Najpierw w wymagającej miłości do siebie, a potem do innych.

Cała Ewangelia 

czytaj więcej...

2019-11-10 18:09

101. rocznica – Święto Niepodległości – 11 listopada

Maria Konopnicka w jednym ze swych wierszy pytała:

Kochasz ty dom, rodzinny dom (…)? i dalej pisała:

„O, jeśli kochasz, jeśli chcesz

Żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż,

Sercem ojczystych progów strzeż,

Serce w ojczystych ścianach złóż.” 

Dzisiaj Święto Niepodległości ! 101. rocznica!

W takiej uroczystej chwili jak nie zapytać siebie samych, czy rzeczywiście kochamy ten wspólny, polski dom, naszą Ojczyznę. Psalmista wołał: „Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica! Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość” (Ps 137, 1 – 6). A Edmund de Amicis – autor książki pt.: Serce– pisał: Kocham Ojczyznę, bo moja matka się tutaj urodziła, bo w tej świętej ziemi spoczywają ci wszyscy, których opłakuje matka i czci ojciec, bo miasto moje rodzinne, mowa, książki uczące mnie, bo mój brat, moja siostra, koledzy moi, cały wielki naród, wśród którego żyję, przyroda, co mnie otacza i wszystko, co widzę, co kocham, co podziwiam – jest częścią Ojczyzny.

czytaj więcej...

2019-11-10 18:09

Poniedziałek dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… (wybór modlitw) – 11 listopad

MODLITWA MAŁŻEŃSTWA ZAGROŻONEGO ROZBICIEM

Kochany Ojcze!

.

Stwórczym aktem powołałeś do istnienia małżeństwo. Chciałeś bowiem zapewnić nam najlepszy sposób wypełniania przykazania miłości. Po okresie ludzkiej niemocy i egoizmu, posłałeś na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, aby przywrócił nam dar miłości. Odtąd małżonkowie mają moc do realizowania miłości małżeńskiej. Proszę Ciebie, Dobry Ojcze i Stwórco, obdarz nasze małżeństwo miłością.

.

Panie Jezu, który jesteś wcieleniem Boskiej miłości i prawdy, uchroń nasze małżeństwo przed utratą pierwotnej miłości. Maryjo i Józefie, Święci Małżonkowie, wstawiajcie się za ślubującymi sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

czytaj więcej...