Aktualności

2014-09-16 22:30

stygmaty św. Franciszka z Asyżu – 17 września

stygmaty św. Franciszka z Asyżu

W roku 1224 św. Franciszek z Asyżu otrzymał dar stygmatów. W jego życiu od dawna szczególne miejsce zajmowała kontemplacja wcielenia Chrystusa. Najprawdopodobniej 14 września 1224 roku, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, kiedy na górze La Verna Franciszek modlił się i kontemplował mękę Chrystusa, doświadczył nadprzyrodzonego spotkania z Chrystusem, który ukazał mu się jako serafin, okryty sześcioma skrzydłami i przybity do krzyża. Z jego ciała wychodziły promienie, które przeszyły stopy, dłonie i bok św. Franciszka.

Opis tego wydarzenia przekazał nam Tomasz z Celano, franciszkanin żyjący w XIII wieku, historyk i pierwszy biograf Franciszka. Zatopiony w kontemplacji, Franciszek „…ujrzał w widzeniu

czytaj więcej...

2014-09-16 21:30

św. Zygmunt Szczęsny Feliński, biskup – 17 września

św. Zygmunt Szczęsny Feliński, biskup

Urodził się 1 listopada 1822 roku w Wojutynie w diecezji łuckiej na Wołyniu. W jedenastym roku życia stracił ojca, a pięć lat później jego matka z racji swej działalności patriotycznej została deportowana na Syberię. Po ukończeniu gimnazjum Zygmunt studiował matematykę w Moskwie i nauki humanistyczne na Sorbonie i w College de France.

W 1851 roku powrócił do kraju i wstąpił do Seminarium Duchownego w Żytomierzu, skąd po roku został wysłany do Akademii Duchownej w Petersburgu. Tam przyjął święcenia kapłańskie 8 września 1855 roku, po których pracował duszpastersko i objął katedrę filozofii. 6 stycznia 1862 roku bł. Pius IX mianował go arcybiskupem metropolitą warszawskim.

czytaj więcej...

2014-09-15 22:00

święci męczennicy Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup – 16 września

korneliusz i cyprian

Św. Korneliusz, papież, męczennik z pochodzenia Rzymianin. Rządził Kościołem w latach 251-253. Bronił jego jedności, zwalczając schizmę Nowacjana. Umarł na wygnaniu w Civitavecchia w 253 roku.

W ikonografii św. Korneliusz przedstawiany jest w stroju papieskim z paliuszem, czasami w tiarze. Jego atrybutami są: korona w ręku, gałązka palmowa, miecz, róg, tiara.

 

Św. Cyprian, biskup, męczennik, urodził się w Kartaginie (Tunezja). Był człowiekiem wykształconym z zawodu adwokat. Po przyjęciu chrześcijaństwa został kapłanem, a później przez aklamację miasta biskupem Kartaginy. Jako duszpasterz musiał stawić czoło prześladowaniom i wewnętrznym sporom. Dzięki swej świętości i wiedzy wywierał poważny wpływ na Kościół zwłaszcza w Afryce.

czytaj więcej...

2014-09-06 21:00

Pamięci św. Jana Pawła II

 

 

.

 

Zainstalowano w Kasinie Wielkiej

w Kaplicy Na Brzegu

tablice upamiętniające. 

.

Zobacz zdjęcia, a najlepiej odwiedź kaplicę.

2014-08-31 11:10

sa

 

 

W wydaniu 7 września 2014r.  w „Tygodniku Katolicki Niedziela”,  w dodatku  „Niedziela Małopolska”, ukaże się opis Mszy Świętej odpustowej z 26 sierpnia 2014r.  w Kasinie Wielkiej w Kapicy Na Brzegu. Zachęcamy do zapoznania się z tym numerem.

2014-08-20 12:12

Odpust 26 sierpnia 2014r.

I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w Twoją stronę,

Matko Boska Częstochowska, pod Twoją obronę.

   Jan Lechoń

 

Zdjęcia z Mszy Świętej odpustowej

w Kaplicy Na Brzegu – 26 sierpnia 2014r.

2014-07-01 02:05

210 – ta rocznica erygowania parafii Kasina Wielka

Stary zabytkowy kościół po drugim remoncie

W obecnym roku 2014 przypada 210-ta rocznica erygowania naszej parafii.

.

Symbolami naszej parafii jest stary zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, stara zabytkowa plebania, nowa plebania. Nowy kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej – cytując budowniczego kościoła księdza kanonika Mariana Juraszka -„… nowy kościół został wybudowany ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej, której obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”. 

czytaj więcej...

2014-07-01 02:03

Nowy kościół

Po mojej rozmowie ze Śp. ks. kanonikiem Marianem Juraszkiem z przed 4 lat mówił między innymi, że  -  Rozmawiałem z nowym proboszczem o nieszczelności w korycie miedzianym od strony południowej ( Lubogoszczy). Nowy proboszcz powiedział, że ma bardzo wiele innych problemów ……

.

Ks. kanonik zwrócił się do nowego zastępcy o to, żeby dbał o nowy kościół i o wszystkie obiekty parafialne, a przede wszystkim o stary zabytkowy kościół i o parkan.

.

Zobacz zdjęcia.

 

 

2014-07-01 02:01

Sierpień 2014 rok

2014-05-19 20:53

Łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej z Brzegu

11111

 

.

W panelu bocznym „Menu” można przeczytać rozdział z książki:

.

Słynący łaskami obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z Kaplicy na Brzegu w Kasinie Wielkiej

.

Wydany przez ks. proboszcza Mariana Juraszka.

2014-04-11 13:34

Msze św. za śp. ks. kanonika Mariana Juraszka

1

2014-09-14 21:00

Najświętsza Maryja Panna Bolesna – 15 września

matka bolesna

„Nie można zliczyć, ile mieczów przeszyło serce Maryi. Bo całe Jej życie było jednym wielkim mieczem, jednym wielkim cierpieniem. Urodzić Syna po to aby umarł, i to na krzyżu.”

.

kard.Stefan Wyszyński

 

14 września w Kościele obchodzone jest święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a 15 września ukazywana jest Matka Boża Bolesna i Królowa Męczenników, nie tyle w aspekcie chrystologicznym, co historycznym. Przypominane są wtedy ważniejsze etapy i sceny dramatu Maryi i Jej cierpień. Zaczęli to święto wprowadzać serwici – Słudzy Maryi Bolesnej. Papież Pius VII w 1814 r. rozszerzył je na cały Kościół, a dzień święta wyznaczył na trzecią niedzielę września. Papież św. Pius X podniósł je do rangi drugiej klasy i ustalił na 15 września.
Jedną z najtrudniejszych do zrozumienia jest tajemnica cierpienia. Cierpią dobrzy i źli, starzy i młodzi, bogaci i biedni, cierpią wszyscy we wszystkich epokach i krajach. I każdy ma chwile w życiu, gdy pod naporem cierpienia pyta: Dlaczego właśnie ja? Z Chrystusem prosi o oddalenie kielicha, ale nie zawsze dodaje jak On:  Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie.

2014-09-13 21:30

Podwyższenie Krzyża Świętego – 14 września

Swieto_Podwyzszenia_Krzyza_Swietego

Największym dziełem Boga jest odkupienie człowieka, którego znakiem jest Krzyż. Dla jednych znak hańby, dla innych cierpienia, a dla nas, wierzących, znak miłości, nadziei i zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Jak często spoglądamy na Krzyż, dziękując Jezusowi za Jego mękę?

Święto dzisiejsze ustanowiono na pamiątkę znalezienia Krzyża świętego przez cesarzową Helenę i konsekracji bazyliki wzniesionej na Golgocie 14 września 335 roku. Później wspominano w tym dniu odzyskanie Krzyża świetego zrabowanego przez persów. 3 maja 630 roku w uroczystej procesji cesarz Herakliusz osobiście wniósł odzyskany Krzyż do bazyliki Grobu Chrystusowego.
.
Krzyż święty jest najdostojniejszą pamiątką Męki Pańskiej, dlatego zajmuje poczesne miejsce w światyniach i domach katolickich.

czytaj więcej...

2014-09-12 23:30

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 13 września

obraz
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

 

„Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu” (1 J 4, 15).

A tych, którzy wiernie postępowali według tej zasady, nazywamy wyznawcami. Królową ich jest Maryja! Niepokalana nasza Pani wyznawała, iż Jezus jest Synem Bożym, wyznawała niezachwianie także wtedy, gdy On stanął przed Jej oczyma w bezgranicznej nędzy i słabości.

czytaj więcej...

2014-09-12 23:00

św. Jan Chryzostom, biskup i doktor Kościoła – 13 września

Jan chryzostom

„Niechaj nikt nie wstydzi się świętych znaków naszego zbawienia i tego najwyższego dobra, przez które żyjemy i przez które jesteśmy. Nośmy więc krzyż Chrystusa jak wieniec, bo wszystko, co się do nas odnosi, przez krzyż się wypełnia”.

 

Tak pięknie o krzyżu, jako znaku naszego zbawienia, mówił jeden z najznakomitszych kaznodziejów w dziejach Kościoła, Jan zwany Chryzostomem, czyli „złotoustym”.

Urodził się około roku 350 w Antiochii w zamożnej rodzinie. Otrzymał doskonałe wykształcenie. Przez kilka lat prowadził życie pustelnicze, jednak musiał z niego zrezygnować z powodu słabego zdrowia. Wrócił do Antiochii i został kapłanem.

czytaj więcej...

2014-09-11 22:50

Najświętsze Imię Maryi – 12 września

obraz

Imię Maryi czcimy w Kościele w sposób szczególny, ponieważ należy ono do Matki Boga, Królowej nieba i ziemi, Matki miłosierdzia. Dzisiejsze wspomnienie – „imieniny” Matki Bożej – przypominają nam o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.

Maryję nazywamy naszą Matką; jest Ona – zgodnie z wolą Chrystusa, wyrażoną na krzyżu – Matką całego Kościoła. Po Wniebowzięciu została ukoronowana na Królową nieba i ziemi. Polacy czczą Ją także jako Królową Polski. Maryja jest naszą Wspomożycielką i Pośredniczką, jedyną ucieczką grzeszników. W ciągu wieków  w historii Kościoła powstały setki różnorodnych tytułów (wymienianych np. w Litanii Loretańskiej), za pomocą których wzywamy opieki i orędownictwa Matki Bożej. Warto przypomnieć sobie przy okazji dzisiejszego wspomnienia tytuły, wymienione w Litanii Loretańskiej czy przepięknym, starożytnym hymnie greckim – Akatyście.

czytaj więcej...

2014-09-11 22:30

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 12 września

plakat_serce_pana_jezusa_0156

Daj mi, Panie, serce wrażliwe,

aby mnie żadna próżna myśl nie oderwała od Ciebie.

Daj mi, Panie, serce szlachetne,

aby mnie żadna niegodna Ciebie namiętność nie usidliła.

Daj mi, Panie, serce proste i szczere,

aby się nie dało opanować przez żadną złą skłonność.

Pozwól mi, Panie, znosić Twoje kary w duchu pokuty,

a z Twoich dobrodziejstw korzystać rozumnie,

abym mógł kiedyś przeżywać wieczną radość w niebieskiej Ojczyźnie. Amen.

2014-09-09 00:01

bł. Anieli Salawy, dziewicy – 9 września

BlAnielaSalawa2

Urodziła się 9 września 1881 roku w Sieprawiu pod Krakowem. Jako młoda dziewczyna podjęła pracę służącej. Odznaczała się urodą. Mając 32 lata została tercjarka. Posługiwała chorym, później rannym w szpitalach. Była człowiekiem modlitwy i umartwienia.
Zmarła na gruźlicę 12 marca 1922 roku.
Beatyfikowana w 1991 roku w Polsce przez Jana Pawła II.

W ikonografii błogosławioną Anielę przedstawia się w pomieszczeniu kuchennym.
Jej atrybutem jest także szczotka do zamiatania.

2014-09-07 10:22

Msza św. – 8 września

_MG_9884

W poniedziałek 8 września 2014 roku, zostanie odprawiona Msza Święta w Kasinie Wielkiej w Kaplicy Na Brzegu o godzinie 18:00.

Msza Święta w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Siewnej.

Jak co roku na ołtarzu znajdują się woreczki z poświęconym zbożem do zabrania.