Aktualności

2015-01-30 15:43

O spektalu w TVP3

1

Wprawdzie całe wydarzenie miało miejsce końcem grudnia minionego roku, jednak dla tych, którzy nie mieli okazji objerzeć spektaklu, albo chcieliby sobie odświeżyć wrażenia serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji w naszej lokalnej krakowskiej telewizji.

czytaj więcej...

2015-01-30 10:37

Ewangelia na każdy dzień – 30 stycznia

image002

Ewangelia wg. św. Marka  4,26-34

.
Jezus mówił do tłumów: Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarnko w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze: Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane wyrasta i staje się większe od jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się w jego cieniu. W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli /ją/ rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

.

Komentarz do Ewangelii:

Ziarno

czytaj więcej...

2015-01-29 23:11

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 30 styczeń

Serce Pana Jezusa Kaplica Na Brzegu

To serce Trójcy bije dla nas

w małym namiocie,

tabernakulum,

gdzie przebywa ukryte tak tajemniczo

w kręgu bieli,

przeniknięty subtelną ciszą.

.

Oto Twój królewski tron na ziemi,

Panie,

tron widoczny

który zbudowałeś dla nas.

.

Z radością widzisz nas

jak się do niego zbliżamy.

Zanurzasz pełne miłości

spojrzenie w naszych oczach

i nadstawiasz ucho

na nasz słaby szept.

czytaj więcej...

2015-01-29 23:04

bł. Bronisław Markiewicz, prezbiter – 30 stycznia

0130-bronislaw_1

Urodził się 13 lipca 1842 r. w Pruchniku w pobożnej, wielodzietnej rodzinie katolickiej.
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie 15 września 1867 r. przyjął święcenia kapłańskie. Przez pierwsze 18 lat życia kapłańskiego prowadził gorliwą pracę duszpasterską na terenie macierzystej diecezji. Był cenionym wikariuszem, proboszczem, profesorem teologii pastoralnej, spowiednikiem i przewodnikiem duchowym sióstr klauzurowych.
Czując powołanie do życia zakonnego, w 1885 r. wstąpił do prężnie rozwijającego się zgromadzenia salezjanów w Turynie, gdzie 25 marca 1887 r. w obecności św. Jana Bosko złożył śluby zakonne.

czytaj więcej...

2015-01-29 12:17

Msza św. za ś.p. ks. kanonika Mariana Juraszka

Kaplica Cudownego Obrazu. Msza św. z udziałem księży jubilatów w 55. rocznicę(Brylantową) święceń kapłańskich przewodniczy jubilat abp Stanisław Nowak

Radio Maryja – 10 lutego 2015r., zostanie odprawiona Msza Święta w intencji: I-ej rocznicy śmierci ks. kanonika Mariana Juraszka, budowniczego nowego kościoła parafialnego w Kasinie Wielkiej.

Msza Święta będzie transmitowana w radiu Maryja o godzinie 7:00 rano.

2014-05-19 20:53

Łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej z Brzegu

11111

 

.

W panelu bocznym „Menu” można przeczytać rozdział z książki:

.

Słynący łaskami obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z Kaplicy na Brzegu w Kasinie Wielkiej

.

Wydany przez ks. proboszcza Mariana Juraszka.

2015-01-29 10:11

Ewangelia na każdy dzień – 29 stycznia

image002

Ewangelia wg. św. Marka  4,21-25

.
Jezus mówił ludowi: Czy po to wnosi się światło, by je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku? Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im: Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma.

.

Komentarz do Ewangelii:

Cel światła

czytaj więcej...

2015-01-28 23:47

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 29 stycznia

eucharystia

Eucharystia pamiątką Ofiary Chrystusa

 

Panie Jezu Chryste, obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Bądź uwielbiony pod postacią Chleba, o którym powiedziałeś: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane ( Kor 11, 24). Bądź uwielbiony, Jezu pod postacią wina, o którym powiedziałeś: To jest Krew moja Nowego Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26, 28).

czytaj więcej...

2015-01-28 23:33

Bł. Bolesława Lament, zakonnica – 29 stycznia

0129-boleslawa_1

Urodziła się w 1862 roku w Łowiczu. Ojciec jej był rzemieślnikiem. Mając 22 lata wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Rodziny Maryi. Pracowała jako nauczycielka i wychowawczyni w Warszawie, Petersburgu i na Krymie. Założyła nowe zgromadzenie Misjonarek Świętej Rodziny (1905), którego celem była praca ekumeniczna na ziemiach pińskiej, białoruskiej, wileńskiej – terenach zróżnicowanych pod względem narodowościowym i wyznaniowym, a także pomoc ludziom biednym, upośledzonym, zepchniętym na margines społeczeństwa.

czytaj więcej...

2015-01-28 09:04

Ewangelia na każdy dzień – 28 stycznia

image002

Ewangelia wg. św. Marka  4,1-20

.
Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej /pozostając/ na jeziorze, a cały lud stał na brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali Go ci, którzy przy Nim byli, razem z Dwunastoma, o przypowieść. On im odrzekł: Wam dana jest tajemnica królestwa Bożego, dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach, aby patrzyli oczami, a nie widzieli, słuchali uszami, a nie rozumieli, żeby się nie nawrócili i nie była im wydana /tajemnica/. I mówił im: Nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci /posiani/ na drodze: u nich się sieje słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. Podobnie na miejscach skalistych posiani są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny.

 

.

Komentarz do Ewangelii:

Siewca

czytaj więcej...

2015-01-27 23:11

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu – 28 stycznia

to

Św. Tomasz z Akwinu, kapłan z zakonu dominikanów, Doktor Kościoła. Jeden z najwybitniejszych filozofów chrześcijańskich, jego główne dzieła to Suma teologiczna i Summa contra Gentiles oraz liczne komentarze do tekstów filozoficznych i ksiąg Pisma Świętego. W swoim monumentalnym systemie filozoficzno-teologicznym dokonuje pogodzenia poznania rozumowego i wiary w ten sposób, że wiara domaga się zrozumienia, a wiedza nie może zaprzeczyć wierze.

czytaj więcej...

2015-01-27 10:25

Ewangelia na każdy dzień – 27 stycznia

image002

Ewangelia wg. św. Marka  3,31-35

.
Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie. Odpowiedział im: Któż jest moją matką i /którzy/ są braćmi? I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką.

.

Komentarz do Ewangelii:

Podobni do Niego

czytaj więcej...

2015-01-26 23:49

Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza biskupa – 27 stycznia

11

Bł. Jerzy Matulewicz (Jurgis Matulaitis), zakonnik, biskup. Urodził się w 1871 roku w wielodzietnej rodzinie litewskiej, we wsi Lugine koło Mariampola na Suwalszczyźnie. Oboje rodzice umarli, gdy był małym dzieckiem. Po paru latach nauki w gimnazjum na prawach ekstemisty zachorował na gruźlicę kości. Choroba ta gnębiła go do końca życia.

Studiował w seminarium duchownym w Kielcach. Zapamiętano go jako kleryka pełnego spokoju, wewnętrznej równowagi, otwartego, pracowitego. Gdy władze carskie zamknęły seminarium, kontynuował naukę w Warszawie, następnie w Petersburgu.

czytaj więcej...

2015-01-26 10:58

Zmarł Stanisław Trebunia-Tutka

c69b60bf2a4ec125c884e32057036706

Zmarł śp. Stanisław Trebunia – Tutka brat Marii, Henryka i śp. Władysława i Andrzeja Trebuni – Tutka.

.

Seniora rodu Trebuniów Tutków pochowano w sobotę 23 stycznia 2015 r. na cmentarzu w Poroninie.

czytaj więcej...

2015-01-25 22:35

Stacje Drogi Krzyżowej – Marii Bogacz, artystki

Droga Krzyżowa - Maria Bogacz

Bp Roman Pindel poświęcił stacje Drogi Krzyżowej w kaplicy domu pomocy społecznej w Bielsku Białej.

Dzieło, stylizowane na witraż, namalowała i ufundowała artystka Maria Bogacz.

.

Jest to kolejny … , wielki gest pani Marii Bogacz dla drugiego człowieka. Człowieka potrzebującego obecności Boga.
„ Pan Bóg obdarzył mnie takim pięknym darem, więc nie mogę Go zawieść. Wszystkie moje dzieła powstały z serca i miłości do bliźniego”.

.

Warto zaznaczyć mimo wielkiej skromności pani Marii Bogacz, że wiele Jej dzieł znajduje się między innymi w nowym kościele parafialnym w Kasinie Wielkiej, które przepięknie zdobią wnętrze naszej świątyni wybudowanej za probostwa ks. Mariana Juraszka.

czytaj więcej...

2015-01-25 22:30

Ewangelia na każdy dzień – 26 stycznia

image002

Ewangelia wg. św. Łukasza 10,1-9

.
Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie! Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.

.

Komentarz do Ewangelii:

Życiowa droga

czytaj więcej...

2015-01-25 22:13

Wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa biskupów – 26 stycznia

indeks

 Tymoteusz i Tytus byli uczniami i pomocnikami św. Pawła Apostoła. Pierwszy z nich kierował Kościołem w Efezie, drugi na Krecie. Do nich adresowane są tzw. listy pasterskie, zawierające napomnienia dla pasterzy i wiernych.

czytaj więcej...

2015-01-25 16:13

III Niedziela Zwykła – 25 stycznia

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina Wielka

Ewangelia (Mk 1, 14-20)

PROSZĘ CISZEJ ZAMYKAĆ DRZWI

 

O św. Franciszku Salezym opowiada się taką anegdotę: „Gdy okrył się już sławą świętości, pewnego razu przyszła do niego arystokratka z pytaniem: »Co mam zrobić, aby naprawdę się nawrócić?«. Franciszek spojrzał na nią przenikliwie i rzekł: »Proszę ciszej zamykać drzwi«”. Bo nawrócenie często rozpoczyna się od rzeczy małych.

czytaj więcej...