Aktualności

2020-04-08 18:13

Wielki Czwartek – Ostatnia Wieczerza – Góra Oliwna – „Ciemnica” – przebieg wydarzeń

Na wypadki, jakie dokonały się w Wielki Czwartek, składają się: Ostatnia Wieczerza Chrystusa z Apostołami, ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chrystus umywa nogi Apostołom i wskazuje na zdrajcę, wygłasza do uczniów przemówienie i modli się do Ojca za nimi, zapowiada swoją mękę i śmierć. Udaje się na Górę Oliwną do ogrodu Getsemani i tam w oczekiwaniu na siepaczy przeżywa mękę konania i krwawego potu. Tajemnica aresztowania Chrystusa zamyka ten dzień.

.
Trzeba przyznać, że żaden dzień w życiu Pana Jezusa nie został tak dokładnie przedstawiony przez Ewangelistów, jak Wielki Czwartek i Wielki Piątek. Możemy po prostu iść za Chrystusem Panem krok w krok i śledzić pilnie tok wydarzeń. Ta pieczołowitość w pilnym zbieraniu wszystkich okruchów ostatnich chwil ziemskich Boskiego Zbawiciela jest ze strony Ewangelistów uderzająca. Wypadki Wielkiego Czwartku możemy podzielić na dwie fazy: wydarzenia w Wieczerniku oraz wypadki, które miały miejsce na Górze Oliwnej. Wszystkie wprawdzie osnuwa cień zbliżającej się śmierci Chrystusa Pana, a jednak liturgia tegoż dnia wyraźnie je wyodrębnia.
czytaj więcej...

2020-04-08 18:12

W największym opuszczeniu – Maryja

Najmilsi, pozostańcie dzisiaj ze Mną pod Krzyżem. Znajduję się obok Jezusa umierającego, ażeby ogarnąć Moją matczyną miłością całą Jego ogromną boleść. Jestem w pełni zjednoczona z Nim, pijąc gorzki kielich Jego wielkiego opuszczenia. Tutaj pod Krzyżem nie ma przyjaciół ani uczniów, nie ma tych, którym Jezus na wiele sposobów wyświadczał dobro.

 

Jego Boskie spojrzenie przysłonięte jest wewnętrzną, tak ludzką goryczą. Moje przerażone spojrzenie Matki szuka w otoczeniu kogoś, kogo można by Mu ofiarować dla zaspokojenia Jego bolesnego pragnienia miłości:

«Szukałem pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem».

Nie ma pod Krzyżem tłumów śpiewających «Hosanna» ani ludzi, którzy przyjmowali Go uroczyście, ani rzesz, które nakarmił chlebem. Jest tylko grupa biednych synów, zaślepionych nienawiścią. Religijni przywódcy doprowadzili ich do nieludzkiego okrucieństwa po to, by powiększyć gorycz odczuwanej przez Niego niewdzięczności i pogłębić Jego opuszczenie.

 

Tak więc za Jego ból odpłaca Mu się wyszydzeniem; za Jego upadki – złością; za Jego rany – zniewagami; za Jego ciało złożone w ofierze – obelgami; za jęki Jego agonii – bluźnierstwami; za najwyższą ofiarę z Jego życia – pogardą i odrzuceniem.

czytaj więcej...

2020-04-08 18:12

Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej – WIELKI CZWARTEK

2020-04-08 18:11

Ewangelia na dziś – 9 kwiecień 2020 rok

EWANGELIA (J 13, 1-15) – Do końca ich umiłował

(…) Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.

————–

Przez posługę kapłanów możemy doświadczać Chrystusowej miłości do końca w każdej celebrowanej Eucharystii, w głoszonym Słowie, w udzielanym przebaczeniu grzechów, w darze wspólnoty. Dziękujmy dziś Bogu za kapłanów, a jednocześnie módlmy się za tych spośród nich, którzy do tej miłości do końca jeszcze nie dorastają, nawet będąc wiele lat kapłanami.

 

Proszę Cię, Jezu, o świętość życia dla kapłanów. Powierzam Ci dziś kapłanów chorych, cierpiących, kuszonych, w kryzysie. Niech Twoja miłość do końca będzie ich siłą.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2020-04-08 18:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

czytaj więcej...

2020-04-08 18:10

GORZKA MĘKA I ŚMIERĆ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA

2020-04-08 18:08

TWOIM bogiem JEST ZAWSZE TO, CZEMU POŚWIĘCASZ SWÓJ CZAS I SERCE – BÓG OJCIEC

<— Powrót do czytelni

 

Bóg w tym roku daje nam wielkie światło i wielki znak Jego obecności. Pokazuje i mówi, że jeśli nie porzucimy naszych grzesznych przyzwyczajeń, naszego grzesznego życia kosztem Zbawiciela, który za nas przelał KREW, to tak będziemy obchodzić często święta najpierw Wielkanocne, potem następne…, bez Boga. Bez uczestnictwa w Jego cierpieniu, bez trwania na adoracji, bez uczestnictwa pod krzyżem czyli na Mszy św. w kościele, bo ta z pudełka na ścianie… to wielki sukces Szatana, który osiągnął na ziemi Królowej Polski. Wielu z nas nie wyspowiadanych, obciążonych grzechami ciężkimi, serca pełne gnoju, takiego jaki lubi diabeł, bo ten gnój, to delikatne określenie stanu duszy człowieka, a złe owoce tego zaniedbania Wielkanocnego będą w przyszłości, nieuniknione, niestety. Duch Święty mówi, że czuje ogromny fetor tych rozkładających się dusz.

czytaj więcej...

2020-04-08 18:07

UKRYTE TORTURY JEZUSA W CIEMNICY LOCHU WIĘZIENNEGO

Kiedy w nocy w Wielki Czwartek pojmano Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, wtedy Apostołowie przestraszyli się i wszyscy pouciekali.
Dlatego źródła oficjalne, jak Ewangelie, nie wspominają nic o torturach Pana Jezusa wycierpianych w nocy.
Pachołki znając nienawiść kapłanów i faryzeuszów do Jezusa, prześcigali się w torturowaniu, aby się przypodobać swoim mocodawcom. Jezus zdany był na łaskę i niełaskę pachołków. Służebnica Najświętszej Maryi Panny, siostra Nastalowa, miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej i jej to uchylił Pan Jezus rąbka tej tajemnicy:

.
„Ile w ciemnicy wycierpiałem jest tajemnicą, bo tam nie miałem świadka. Siepacze wśród ciemności rozpoczęli straszną igraszkę: rzucali Mną z całej siły, ciągnęli za ręce w przeciwne strony, wbijali w Ciało Moje ostre igły i szydła, deptali w różny sposób, ściskali sznurami, usiłowali wyłamać mi palce z rąk, związali Mi oczy i bili kułakami, uderzali głową Moja o kamienny słup.
Szatańska wściekłość popychała ich do coraz to nowych okrucieństw.
W Moim Sercu jednak była dobroć i litość. Składałem te męczarnie w ofierze za wszystkich ludzi, za świat cały”.

czytaj więcej...

2020-04-08 18:07

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2020-04-08 18:06

św. Maria, żona Kleofasa – 9 kwietnia

Należała do rodziny Maryi, Matki Jezusa. Być może była rodzoną siostrą św. Józefa albo któregoś z jego braci (tradycja apostolska nazywa Kleofasa bratem św. Józefa). Synami Marii Kleofasowej byli: św. Jakub Młodszy, Józef i Juda Tadeusz, których Ewangelie nazywają „braćmi”, czyli krewnymi Jezusa. Maria należała do najbliższego grona Pana Jezusa.

 

Wraz z innymi pobożnymi niewiastami towarzyszyła Mu podczas wędrówek apostolskich. Trwała przy Nim aż do śmierci. „Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa” potwierdza bezpośredni świadek, św. Jan Apostoł (19,25).

czytaj więcej...

2020-04-08 18:06

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II – audio

2020-04-08 18:05

Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej – Wielka Środa

2020-04-08 18:04

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 4 KWIECIEŃ

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2020-04-08 18:03

ROK 2020 – ROK ŁASKI, ROK JUBILEUSZU – 250. LAT KAPLICY NA BRZEGU

Obecny Rok 2020, jest szczególnym rokiem wylania łask na naszą Parafię, nasze rodziny i wszystkich czcicieli Dziewicy Niepokalanej, Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu, która od 250. lat Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie nad naszą Małą Ojczyzną.

Prośmy Maryję, aby nadal przez kolejne wieki pozostała tu w Kaplicy Na Brzegu z nami, którzy nie jesteśmy Jej godni i prowadziła nas, nasze rodziny i kolejne pokolenia do Jej Syna, Jezusa Chrystusa naszego Boga i Zbawiciela.

Wykorzystajmy dany nam z woli Bożej Rok Łaski, Rok Jubileuszu, przez który nasza Królowa Jasnogórska w Kaplicy Na Brzegu chce go nam udzielić, abyśmy nie stali się jak mieszkańcy Betlejem, którzy NIE PRZYJĘLI DO SWOICH DOMÓW (DO SERC) JEZUSA I  PRZESPALI CZAS JEGO NARODZENIA.

Historia Kaplicy

czytaj więcej...

2020-04-08 18:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

2020-04-08 18:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2020

INTENCJA NA MIESIĄC KWIECIEŃ:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA NA KWIECIEŃ:

Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska szczególnie w roku 2020, Roku Jubileuszu 250. lat Kaplicy Na Brzegu udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA NA KWIECIEŃ:

Aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2020-04-08 17:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2020-04-08 17:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2019 rok

2020-04-07 18:14

Określenia Ducha Świętego. DAWCA DARÓW

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Moja córko, wiedz, że każde twoje staranie jest cenne w Moich oczach. Każdy wysiłek, który podejmujesz, ma swoją wartość i jest zapisywany w Księdze. Nie wynik wysiłku, ale on sam. Wynik daje Bóg. Nie masz w nim zasługi. Zasługę masz w samym wysiłku i staraniu. Dlatego tak ważne jest to, aby się nie poddawać, nie zniechęcać i nie rezygnować z wzniosłych postanowień. Daj Mi wysiłek, Ja dam ci efekt.

 

Posłuchaj, kocham cię tak bardzo, że twoje małe starania zdają Mi się wielkie, ponieważ kocham. Tak jak pierwszy krok dziecka w oczach matki jest powodem do wielkiego szczęścia, choć jest niezdarny i kończy się upadkiem, tak twoje wysiłki wprawiają Mnie w zachwyt i zachęcają do ciągłego udzielania ci pomocy. Zawsze patrz na siebie Moimi oczyma. Oceniaj twoje życie i każdy twój dzień według Mojej miary. Nie osądzam twoich zdolności. Jedne dzieci uczą się chodzić szybko, inne później, ale kocha się je bezwarunkowo niezależnie od tego. Chcę ci uświadomić, że nie ty jesteś źródłem łask, ale Ja. Jeśli czegoś nie potrafisz, nie jest to przewiną, ale brakiem zdolności. Zamiast się obwiniać i porównywać proś. Źródłem wszelkich łask i zdolności jestem Ja – Dawca darów.

czytaj więcej...

2020-04-07 18:11

Ewangelia na dziś – 8 kwiecień 2020 rok

EWANGELIA (Mt 26, 14-25) – Zdrada Judasza

(…) Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam

————–

Ile mi dacie, jeśli wam Go wydam? Słowa wypowiedziane przez Judasza, jednego z najbliższych współpracowników, których Jezus sam wybrał, budzą trwogę. Był tak blisko Chrystusa, a mimo to nie potrafił odpowiedzieć miłością na miłość. To dla mnie ostrzeżenie – sama obecność na Mszy św. nie czyni świętym. Jezus jednak nikogo nie przekreśla, do końca daje szansę powrotu. Piotr skorzystał, Judasz nie. To lekcja pokory, by prosząc Boga o przebaczenie, umieć przebaczyć samemu sobie.

 

Raz jeszcze przebacz mi, Panie, wszystkie moje zdrady i podtrzymuj mnie mocno swoją dłonią, abym z pokorą czuwał, zawsze służąc tylko Tobie.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2020-04-07 18:08

Wielki Poniedziałek, Wtorek, Środa

Od Wielkiego Poniedziałku, Wielkiego Wtorku do Wielkiej Środy włącznie Pan Jezus dzień spędzał w Jerozolimie i nauczał w świątyni, a na noc udawał się do odległej od Świętego Miasta ok. 3 km Betanii, aby tam przenocować. Gościny Jemu i Jego uczniom udzielał Łazarz, w swoim domu z wdzięczności za niedawne wskrzeszenie go z grobu.

czytaj więcej...

2020-04-06 18:11

Ewangelia na dziś – 7 kwiecień 2020 rok

EWANGELIA (J 13, 21-33.36-38) – Zapowiedź zdrady Judasza i zaparcia się Piotra

(…) Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi.

————–

Wobec Jezusa możemy przyjmować różne postawy. Może to być postawa przyjaźni, kiedy szukamy bliskości i zażyłości z Mistrzem – jak umiłowany uczeń Jan. Może to być postawa wrogości, gdy samotnie chodzimy mrocznymi drogami, odrzucając Jezusa i wspólnotę – jak Judasz. Może to być także postawa stopniowego nawrócenia – jak Piotr. Jezus wobec tych trzech uczniów i ich jakże odmiennych postaw pozostaje wierny, bliski, pełen szacunku, walczący o ich serca do końca.

 

Jezu, mocą Twej bolesnej Męki przeprowadzaj mnie od wszelkiej zdrady ku miłości drogą nawrócenia serca.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...