Aktualności

2019-01-18 10:55

Anioł Pański godzina 12:00 – śpiewany lub do odmawiania

Opis Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – bł. Anna Katarzyna Emmerich

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
I poczęła z Ducha Świętego.  – Zdrowaś Maryjo…
.
Oto ja Służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego. – Zdrowaś Maryjo…
 .
A Słowo stało się Ciałem.
I zamieszkało między nami. – Zdrowaś Maryjo…
 .
Módl się za nami święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
 .
Módlmy się: Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Za zmarłych:

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci na wieki.  Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

***      ***      ***

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II

2019-01-17 18:11

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 18 styczeń – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Serce Jezusa,

Ty wszystko widzisz i wiesz wszystko.

Spójrz, jak trudne czasy przeżywa ludzkość.

Bezbożność i niewiara wciskają się do ludzkich dusz,

Twoi wyznawcy odstępują od Ciebie stając się Twymi wrogami.

Mnożą się grzechy i zbrodnie,

bezbożnicy usiłują rozbić rodzinę chrześcijańską,

odwieść młodzież od Boga,

zapanować nad całym światem…

Serce Jezusa zmiłuj się nad nami.

czytaj więcej...

2019-01-17 18:09

18-25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019

Dąż do sprawiedliwości  (Pwt 16, 20)

– pod tym hasłem będzie przebiegał tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Indonezji.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku w miesiącu styczniu. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Obchody Kraków i okolice

Materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Modlitwa o jedność

czytaj więcej...

2019-01-17 18:08

bł. Regina Protmann – 18 stycznia

Urodziła się w Braniewie na Warmiii w 1552 roku w rodzinie szlacheckiej. W 1571 roku przy kościele parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej założyła wspólnotę sióstr zakonnych. W 1583 roku bp. Marcin Komer zatwierdził Regułę Katarzynek, zaś 9 lat później – w 1602 roku – została ona poddana rewizji i ostatecznie zatwierdzona w Wilnie przez bpa warmińskiego Piotra Tylickiego i nuncjusza apostolskiego Klaudiusza Rangoniego.

czytaj więcej...

2019-01-17 18:07

Dekoracja. Boże Narodzenie 2018 w Kaplicy Na Brzegu

czytaj więcej...

2019-01-17 18:07

Co daje związek bez sakramentu małżeństwa – ks. Dominik Chmielewski

Mamo, tato, rodzicu: Jeśli nie masz odwagi powiedzieć swojemu dziecku, że dlatego że cię tak bardzo kocham muszę ci to powiedzieć; że żyjąc z twoim partnerem bez sakramentu małżeństwa idziesz do piekła. Ty i on – dodając; że ja jako rodzic nigdy tego nie zaakceptuję.

.

Jeśli nie masz odwagi tego powiedzieć jako rodzic swojemu dziecku, musisz się z tego spowiadać. To są grzechy cudze. 

Ks. Dominik Chmielewski

Modlitwa o dobrą żonę, męża

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

DLACZEGO NIE WOLNO MI PRZYSTĘPOWAĆ DO SAKRAMENTÓW? – o. Jacek Salij OP

Kary czyśćcowe za grzechy dzieciobójstwa

czytaj więcej...

2019-01-17 18:06

CZWARTEK. Modlitwy za kapłanów w parafii Kasina Wielka o potrzebne łaski do przemiany ich serca i życia

Jeden nawrócony, gorliwy kapłan może pomóc w zbawieniu tysiącom dusz; jeden upadły kapłan, pociągnie za sobą wiele powierzonych sobie dusz. –  ks. Piotr Glas

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA KAPŁANÓW

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;

Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

 

Nie znam nikogo kto stracił wiarę czytając Marksa, Engelsa czy Lenina, ale znam dziesiątki takich co ją stracili słuchając swojego proboszcza. – ks. prof. Józef Tischner

Litania do Chrystusa Kapłana

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

czytaj więcej...

2019-01-17 18:04

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2019-01-17 18:03

Cierpienia Dusz w czyśćcu poświęconych Bogu (kapłani, zakonnicy i zakonnice)

„… być pozbawionym widoku dobrego Jezusa – co za męczeństwo!”

 

Św. Maria od Krzyża Rękopis z czyśćca 

W wielkim czyśćcu są różne stopnie. W najniższym i najbardziej bolesnym, będącym jakby chwilowym piekłem, znajdują się grzesznicy, którzy dopuścili się w życiu strasznych zbrodni. (…) Czyściec tych dusz jest straszliwy. Jest to piekło z tą tylko różnicą, że w piekle przeklina się Boga, podczas gdy w czyśćcu się Go błogosławi. (…) Pokutują teraz w czyśćcu za swą długotrwałą obojętność, znosząc niesłychane kary, pozostając w zapomnieniu, bez modlitw z ziemi… Jeśli nawet modlitwy są za nich ofiarowane, nie mogą z nich korzystać. Wreszcie są w tym czyśćcu zakonnicy, i zakonnice oziębli, zaniedbujący się w swych obowiązkach, obojętni względem Jezusa; także kapłani., którzy nie wypełniali swojej posługi z czcią należną Najwyższemu Majestatowi i za mało starali się o budzenie miłości względem dobrego Boga w duszach sobie powierzonych. Tak więc czyściec osób Bogu poświęconych, jest dłuższy i cięższy od czyśćca pozostałych ludzi. 

***

Bł. Anna Katarzyna Emmerich  Sekrety Dusz Czyśćcowych

Widziałam wiele stanów oczyszczenia. Widziałam zwłaszcza owych wygodnych bezczynnie siedzących kapłanów, którzy lubią powtarzać: „Zadowolę się jakimś małym kącikiem w niebie. Modle się przecież, odprawiam Msze, spowiadam itd.” Muszą oni znosić nieprawdopodobne udręki i usychać z tęsknoty. Muszą też widzieć przed sobą wszystkie Dusze, którym nie okazali pomocy. Muszą siedzieć bezczynnie trawieni wewnętrznym pragnieniem działania i pomagania innym.

 

Cała ich gnuśność staje się duchową udręką, spokój staje się niecierpliwością, bezczynność zamienia się w kajdany, a wszystkie te kary nie są sztucznym wynalazkiem lecz podobnie jak choroba przedziwny i logiczny sposób rodzą się ze zła.

czytaj więcej...

2019-01-17 18:02

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek

2019-01-17 18:01

Intencje modlitewne na miesiąc Styczeń 2019

INTENCJA NA MIESIĄC STYCZEŃ:

Aby Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu  przemieniała serca wszystkich, nieprzyjaciół Tego Świętego Miejsca, a szczególnie kapłanów.

INTENCJA PARAFIALNA NA STYCZEŃ:

O błogosławieństwo Boże, przemianę serca i życia oraz potrzebne łaski do tej przemiany dla             ks. Wiesława Maciaszka i ks. Roberta Stanuszka.

INTENCJA PAPIESKA NA STYCZEŃ:

Za młodzież, szczególnie z Ameryki Łacińskiej, aby za przykładem Maryi odpowiedziała na wezwanie Pana do przekazywania światu radości Ewangelii.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2019-01-17 18:00

22 – 27 styczeń. ŚDM Panama 2019

Już w za klika dni odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży Panama 2019.

 

Tematem spotkania wyznaczonym przez papieża, są słowa Matki Bożej, zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Łukasza:

Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według słowa twego. – Łk 1,38

Papież Franciszek zaznaczył, że trzeba byćKościołem, który wychodzi i spotyka się z drugim człowiekiem”. Maryja jest drogą prowadzącą do Jezusa, a Panama posłuży jako środek, aby się z Nim spotkać w 2019 roku.

.

Wśród patronów jest św. Jan Paweł II, św. José Sánchez del Rio, św. Juan Diego, bł. s. María Romero Meneses, bł. Oscar Arnulfo Romero, św. Jan Bosko, św. Marcin de Porres, św. Róża z Limy.

ŚDM KRAKÓW 2016 wspomnienia

czytaj więcej...

2019-01-17 18:00

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2019-01-16 18:11

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 17 styczeń – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Wysławiamy Cię, umiłowany Jezu

Jezu, wielbimy Cię i kochamy w tym Sakramencie, który upamiętnia Twoją krzyżową mękę. Wiemy, że jesteś prawdziwie obecny na ołtarzu w Hostii świętej i ko­chasz nas z taką samą miłością, z jaką kochałeś, gdy umierałeś na krzyżu.

.

Dziękujmy Ci, o Panie, i wielbimy Cię wraz ze wszystkimi, którzy w tej chwili wielbią Ciebie i kochają Cię.

.

Jezu obecny w Najświętszej Eucharystii, wpatrujemy się w Ciebie oczami pełnymi wiary. Eucharystia zawiera Twoje Ciało, złożone w ofierze za nas i Twoją Krew, przelaną za nas wszystkich. Ty ofiarujesz nam Swoje Ciało i Krew, aby nas wesprzeć na drodze do życia wiecznego i chwalebnego zmartwychwstania. Tobie zawierzamy siebie i w Tobie pokładamy nadzieję.

czytaj więcej...

2019-01-16 18:09

św. Antoniego Opata – 17 stycznia

Antoni, sławny ojciec mnichów, urodził się w Egipcie około roku 250. Po śmierci rodziców rozdał majątek ubogim i udał się na pustynię, gdzie rozpoczął życie pokuty. Miał wielu uczniów; pracował dla Kościoła, podtrzymując wyznawców w czasie prześladowania Dioklecjana i wspomagając świętego Atanazego w walce przeciw arianom. Zmarł w roku 356.

Kult św. Antoniego Pustelnika szybko rozprzestrzenił się na chrześcijańskim Wschodzie.

czytaj więcej...

2019-01-16 18:08

XXII Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim – 17 styczeń

„Nie przychodzę, żeby zatracać” – to hasło XXII Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, którego centralne obchody odbędą się 17 stycznia w Łodzi. Wybór tego miejsca wiąże się z wielowiekową obecnością gminy żydowskiej, na trwałe wpisaną w historię miasta, ale też “w celu upamiętnienia wszystkich ofiar niemieckiego nazizmu, który dramatycznie dotknął mieszkańców Łodzi, w tym szczególnie łódzkich Żydów” – zaznacza bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem.

Corocznie, w przededniu rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Kościół katolicki w Polsce obchodzi XXII Dzień Judaizmu.

czytaj więcej...

2019-01-16 18:06

Los Polski wisi na włosku – Maciej Bodasiński

„Nawet nie wiecie ilu ludzi ginie na wieki w Polsce (idzie do PIEKŁA). Nawet nie wiecie ilu młodych ludzi ginie na zawsze. Musimy walczyć o Polskę. Los Polski wisi na włosku” powiedział do mnie o. Enrique.

 

My żyjemy w takim poczuciu radości z tego, że s. Faustyna usłyszała zdanie, że „z tego kraju wyjdzie iskra„, ale tak jak zawsze, każda obietnica nieba jest warunkowa.

 

Maciej Bodasiński, reżyser, współorganizator akcji „Różaniec do Granic”.

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

czytaj więcej...

2019-01-15 18:13

Najświętsza Maryja Panna Królowa Pustelników – 16 styczeń

W Zakonie Paulinów 16 stycznia obchodzone jest święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Pustelników, Matki i Opiekunki Zakonu. Święto pod tym tytułem, obchodzone przed odnową liturgiczną Soboru Watykańskiego II, zatwierdziła Święta Kongregacja Obrzędów 29 stycznia 1963 r.

Nasza rodzina paulińska wyraża przez ten obchód swą wielką wdzięczność dla Najświętszej Maryi Panny za Jej opiekę nad nami, zgodnie z artykułem 20. naszych Konstytucji: „W posługiwaniu naszego zakonu od początku jego istnienia Maryja spełniała wyjątkową rolę. Była obecna w życiu i działalności paulińskiej. Zakon nasz czcił Ją zawsze jako Matkę, Panią i Królową oraz gorliwie szerzył to nabożeństwo.

czytaj więcej...

2019-01-15 18:09

“Tyś jest Chrystus, Ojciec mój święty”. Modlitwa św. Augustyna

Tyś jest Chrystus, Ojciec mój święty, mój Bóg litościwy, mój Król wielki, mój Pasterz dobry, Mistrz mój jedyny, Wspomożyciel mój najlepszy, Umiłowany mój przepiękny, mój Chleb żywy, mój Kapłan na wieki, Przewodnik mój do Ojczyzny, ma Światłość prawdziwa, Słodycz moja święta, moja Droga prosta, moja mądrość jasnością lśniąca, Prostota moja nieskalana, mój Pokój niezmącony, cała Straż moja, Dziedzictwo mi drogie, moje Zbawienie wieczne… Chryste Jezu, mój Najmilszy Panie, czemuż kochałem i pragnąłem w całym swym życiu czegokolwiek prócz Ciebie, Boga mego? Gdzież byłem, kiedym myślą i sercem nie był z Tobą?

 

Odtąd będzie inaczej. Wy, pragnienia moje wszystkie, rozpalcie się i ulećcie do Pana Jezusa; biegnijcie, już dość zwłoki; śpiesznie zmierzajcie do celu waszego; szukajcie tego, którego szukacie. Jezu, niech wyklęty będzie, kto Ciebie nie kocha; niech przepełniony będzie goryczą, kto Ciebie nie miłuje…

czytaj więcej...

2019-01-15 18:07

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej

Od stycznia 2019 roku na stronie Kaplicy Na Brzegu będą publikowane treści zapisane w Kronikach i innych dokumentach parafialnych prowadzonych przez proboszczów – administratorów.

Są to archiwalne zapisy dotyczące ponad    200-letniej historii naszej parafii – naszej miejscowości.

Rok 1948 (Ks. Edward Szczyrzyński)

W czasie kolędy sporządziłem spis parafian i przekonałem się, że parafian ubyło, zamiast jak podawał … 3,200 dusz, zastałem tylko 2,500 parafian w domach, reszta wyjechała na ziemie odzyskane na Zachodzie i za pracą do Zakopanego lub bliższe okolice. 

(…) W czerwcu nawiedziła nasze okolice nie pamiętna od 100 lat powódź i wyrządziła wielkie szkody w parafii. Zabrała dwa mosty przed kościołem, pod domem parafialnym oderwała fundamenty i drewniane ściany po okna, niszcząc przez to dwie izby będące mieszkaniem organisty.

czytaj więcej...

2019-01-15 18:05

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 2 LUTY


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2019-01-14 18:09

św. Arnold Janssen, prezbiter – 15 stycznia

Urodził się 5 listopada 1837 r. w Goch w Niemczech. Wychowywał się w katolickiej rodzinie wraz z pięcioma braćmi i dwoma siostrami. Jego ojciec często wskazywał na potrzebę głoszenia Ewangelii na całym świecie. Jako młodzieniec, Arnold interesował się naukami przyrodniczymi. Po odbyciu studiów, zdobył uprawnienia nauczyciela w tej dziedzinie. Rozpoczął wówczas studia teologiczne i w 1861 r. przyjął święcenia kapłańskie jako kapłan diecezjalny. Został skierowany do uczenia w szkole w Bocholt.

czytaj więcej...

2019-01-13 18:14

Poniedziałek dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… (wybór modlitw) – 14 styczeń

Modlitwa wspólna małżonków za siebie

Jezu, Królu i zespolenie serc wszystkich, panuj w naszych sercach.

.

Spraw abyśmy się wzajemnie miłowali, 
miłością czystą i ofiarną pełną poświecenia 
i wzajemnej służby, na co dzień.

.

Niech nic nie będzie dla nas trudne, nic wielkie, nic przykre, 
abyśmy mogli sobie zaświadczyć, 
że jesteśmy związani na śmierć i życie nierozerwalnym węzłem miłości, 
że należymy do siebie i mamy obowiązek pomagać sobie 
we wszystkich okolicznościach.

.

Udziel nam łaski cierpliwości 
w znoszeniu naszych wad i przykrych nawyków. 
Żadne z nas nie jest wolne od przywar, 
które mogą denerwować i zniechęcać.
Dopomóż nam, Panie, 
abyśmy umieli ich nie zauważać, nie reagować na nie, 
nie czepiać się każdego słowa i drobiazgu. 
Boże nasz i Panie, obdarz nas darem pokoju 
i wzajemnego uszanowania siebie.

.

Niech nasze dzieci i wnuki widzą, 
z jaką delikatnością i serdecznością odnosimy się do siebie, 
jak jesteśmy uważni i czujni na wszystko, 
co jest wyrazem najlepszych uczuć względem siebie. 

czytaj więcej...