Aktualności

2020-02-28 18:14

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 29 luty – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

 
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Zdrowaś Maryjo odmawiane dobrze, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą, jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki;

jest młotem, który go miażdży; jest uświęceniem duszy; radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu; rozkoszą Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej.

 

Zdrowaś, Maryjo jest rosą niebieską, co sprawia, że dusza staje się płodna; jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi; jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze; jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy. Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych. – św. Ludwik Grignion de Montfort

czytaj więcej...

2020-02-28 18:13

Wielki Post 2020 – dekoracja

czytaj więcej...

2020-02-28 18:12

Określenia Ducha Świętego. IMIĘ WŁASNE DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Chcę ci powiedzieć o Moim Imieniu. „Duch Święty” to Moje Imię, które dałem poznać ludzkości. Pod tym Imieniem objawiam się i daję pocieszenie. Działam i prowadzę ludzkość. Tajemnica Mojego Imienia jest wyjaśniana na wiele sposobów i przy użyciu wielu określeń, które przybliżają człowiekowi Moją Istotę, Bóstwo i działanie. O tych określeniach będę ci mówił. Pamiętaj jednak, że Imię to „Duch Święty”. Używając innych określeń dotyczących Minie, pamiętaj, że obejmują Mnie one po części, uwypuklając jakąś Boską cechę Mojej Istoty. W sposób pełny Imię Moje zawiera się w słowach „Duch Święty”.

 

Tak jak Imienia „Jezus” nie można zastąpić żadnym innym. Możesz dodać inne określenia i nazwy Drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej, ale nie możesz zastąpić tego Imienia żadnym innym. Jezus – Zbawiciel, Odkupiciel, Syn Boży, Mesjasz, Chrystus, Król królujących i Pan panujących, Baranek Boży, Syn Niepokalanej Dziewicy Maryi. Imię „Jezus” zawiera w sobie wszystkie możliwe określenia Imienia Bożego  prawdziwe dla Drugiej Osoby Trójcy Przenajświętszej. Mówiąc tylko to jedno słowo, czcisz Drugą Osobę Boską w pełni Jej cnót i zasług objawionych ludzkości. Tak samo słowa „Duch Święty” odnoszą się do Mojej Osoby, obejmując wszystkie objawione ludzkości cechy i przymioty Mojego Bóstwa.

czytaj więcej...

2020-02-28 18:11

Ewangelia na dziś – 29 luty 2020 rok

EWANGELIA (Łk 5, 27-32) – Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników

Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej.

————–

Jezus, lekarz dusz ludzkich, szuka tych, którzy cierpią z powodu swoich grzechów, upadków, ran zadanych sobie i innym. Jezus leczy miłością. Doświadczył tego Lewi. Spotkanie z Jezusem dla celników i grzeszników jest motywem świętowania, dla faryzeuszy i uczonych w Piśmie – zgorszenia. Czy miłosierdzie, które Jezus przynosi każdemu grzesznikowi, jest dla mnie radością, czy zgorszeniem?

 

Jezu, dziękuję Ci, że wciąż na nowo dajesz mi nadzieję nawrócenia i zapraszasz mnie do Twojego stołu.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2020-02-28 18:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

czytaj więcej...

2020-02-28 18:10

Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Sobota dzień poświęcony Matce Bożej

2020-02-28 18:05

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 7 MARZEC

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2020-02-28 18:03

ROK 2020 – ROK ŁASKI, ROK JUBILEUSZU – 250. LAT KAPLICY NA BRZEGU

Obecny Rok 2020, jest szczególnym rokiem wylania łask na naszą Parafię, nasze rodziny i wszystkich czcicieli Dziewicy Niepokalanej, Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu, która od 250. lat Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie nad naszą Małą Ojczyzną.

Prośmy Maryję, aby nadal przez kolejne wieki pozostała tu w Kaplicy Na Brzegu z nami, którzy nie jesteśmy Jej godni i prowadziła nas, nasze rodziny i kolejne pokolenia do Jej Syna, Jezusa Chrystusa naszego Boga i Zbawiciela.

Wykorzystajmy dany nam z woli Bożej Rok Łaski, Rok Jubileuszu, przez który nasza Królowa Jasnogórska w Kaplicy Na Brzegu chce go nam udzielić, abyśmy nie stali się jak mieszkańcy Betlejem, którzy NIE PRZYJĘLI DO SWOICH DOMÓW (DO SERC) JEZUSA I  PRZESPALI CZAS JEGO NARODZENIA.

Historia Kaplicy

czytaj więcej...

2020-02-28 18:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

2020-02-28 18:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC LUTY 2020

INTENCJA NA MIESIĄC LUTY:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA NA LUTY:

Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska szczególnie w roku 2020, Roku Jubileuszu 250. lat Kaplicy Na Brzegu udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA NA LUTY:

Aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2020-02-28 17:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2020-02-28 17:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2019 rok

2020-02-27 18:13

Piątek dniem postu od mięsa

W każdy piątek całego roku w Polsce obowiązuje post od pokarmów mięsnych, a w okresie Wielkiego Postu również od zabaw. Wielu z nas niestety łamie ten nakaz oddając tym samym świadomie cześć wrogowi Jezusa Chrystusa, diabłu.

 

Jeśli chcesz pozwolić sobie na to, czego nie wolno, popełniasz świadomie grzech. Bóg mówi Moje „Tak”, oznacza „Tak”, a Moje „Nie”, oznacza „Nie”. Dyspensy, wyjątki, mała szkodliwość czynów i niekończące się usprawiedliwienia odsuwają nas od życia w Bogu, a tym samym od Zbawienia.

 

Za łamanie Przykazań Bożych i Kościelnych zostaniemy wtrąceni do więzienia pełnego ognia, z którego część już nigdy nie wyjdzie i podzieli los z katami, których ohydy i potworności nie możemy sobie nawet wyobrazić. Wybieramy więc świadomie wieczne potępienie czyli Piekło. Spowiedź jest wyznaniem grzechów, a gdzie jest pokutowanie?, a gdzie jest zadośćuczynienie?, a gdzie jest mocne postanowienie poprawy? Matka Boża mówi, że każdego dnia do Piekła idzie tysiące osób, bo nie czynią pokuty.

czytaj więcej...

2020-02-27 18:13

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2020-02-27 18:11

Ewangelia na dziś – 28 luty 2020 rok

EWANGELIA (Mt 9, 14-15) – Kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć

(…) Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć.

————–

Post wyraża umartwienie, smutek z powodu grzechów i słabości, pokutę. Głód i ograniczenie ciała pomagają nam odczuć inny głód, o wiele głębszy i subtelniejszy. To głód miłości, głód Boga. Wyciszenie potrzeb ciała przez post prowadzi nas do wyciszenia serca, aby usłyszeć w nim głos Boga. Usłyszenie Jego głosu napełnia nasze serca radością.

 

Jezu, pragnę się radować Twoją obecnością, smucić, kiedy Cię tracę przez grzech, i natychmiast powracać do Ciebie.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2020-02-27 18:10

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Piątek dzień poświęcony NSPJ

2020-02-27 18:09

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 28 luty – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Jezu, niech Twoje Serce będzie dla mnie siłą w walce, podporą w słabości,
światłem i przewodnikiem w ciemności, uzupełnieniem w moich brakach,
uświęceniem moich intencji i działań.
O Serce Jezusa, zniszcz we mnie wszystko to, co pochodzi ode mnie,
i umieść na tym miejscu to, co jest Twoje: przemień mnie w siebie.
Pragnę żyć tylko przez Ciebie i dla Ciebie.
Bądź więc moim życiem, moją miłością.
Bądź dla mnie wszystkim .

Serce Jezusa, kocham Cię, czcze Cię i dziękuję Ci.
Prowadź mnie, zbaw mnie, przemień mnie w siebie.  Przyjdź do mnie, pociągnij mnie ku sobie: nie odmawiaj pomocy mojemu niegodnemu sercu.

Złóż moje niegodziwe serce w Twoim,  aby trwało w czynieniu dobra i w unikaniu zła.

Zniszcz we mnie królestwo grzechu i ustanów królestwo cnoty,
aby Twój obraz był we mnie doskonały i któregoś dnia stał się ozdobą niebiańskiego pałacu św. Małgorzata Maria Alacoque.

czytaj więcej...

2020-02-27 18:09

Droga Krzyżowa (warunki uzyskania odpustu zupełnego za odprawienie)

Obecność Matki Najświętszej obok Syna na drodze krzyżowej, a potem pod krzyżem, Jej ogromne duchowe cierpienie, które w jedności z Synem przeżywała i ofiarowała za zbawienie ludzi, uświadamia nam wielką rolę Maryi w dziele naszego odkupienia.

 

Odpust zupełny za Drogę Krzyżową

czytaj więcej...

2020-02-26 18:12

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 27 luty – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Wysławiamy Cię, umiłowany Jezu

Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. – św. Ludwik Grignion de Montfort

Jezu, wielbimy Cię i kochamy w tym Sakramencie, który upamiętnia Twoją krzyżową mękę. Wiemy, że jesteś prawdziwie obecny na ołtarzu w Hostii świętej i ko­chasz nas z taką samą miłością, z jaką kochałeś, gdy umierałeś na krzyżu.

.

Dziękujmy Ci, o Panie, i wielbimy Cię wraz ze wszystkimi, którzy w tej chwili wielbią Ciebie i kochają Cię.

.

Jezu obecny w Najświętszej Eucharystii, wpatrujemy się w Ciebie oczami pełnymi wiary. Eucharystia zawiera Twoje Ciało, złożone w ofierze za nas i Twoją Krew, przelaną za nas wszystkich. Ty ofiarujesz nam Swoje Ciało i Krew, aby nas wesprzeć na drodze do życia wiecznego i chwalebnego zmartwychwstania. Tobie zawierzamy siebie i w Tobie pokładamy nadzieję.

czytaj więcej...

2020-02-26 18:11

Ewangelia na dziś – 27 luty 2020 rok

EWANGELIA (Łk 9, 22-25) – Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa

(…) Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie.

————–

W Bogu wszystko jest darem. Jezus ukazał nam to całym swoim życiem, a najbardziej przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. On oddał za nas swoje życie, abyśmy mogli żyć pełnią życia. Życie chrześcijanina, ucznia i przyjaciela Jezusa też ma się stawać ciągłym darem. Potrzebujemy odwagi, aby tracić siebie z miłości do Boga i do bliźnich. Jeśli chcę zachować wszystko dla siebie, to obumieram i tak naprawdę tracę szansę na życie w pełni, na świętość.

 

Jezu, proszę, ucz mnie w tym czasie Wielkiego Postu tracić moje życie w miłości razem z Tobą i z Twojego powodu.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2020-02-26 18:09

Litania do Najdroższej KRWI Chrystusa Pana. Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii

2020-02-26 18:09

CZWARTEK. Modlitwy za kapłanów

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA KAPŁANÓW

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;

Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Litania do Chrystusa Kapłana

czytaj więcej...

2020-02-26 18:08

Powód Moich łez – Maryja

Powodem Mojego płaczu – płaczu waszej Mamy – są Moje liczne dzieci, które żyją zapomniawszy o Bogu, zanurzone w przyjemnościach cielesnych i biegnące bez ratunku ku swemu zatraceniu.

 

Dla wielu z nich – z powodu ich obojętności – Moje łzy płynęły zupełnie na próżno.

 

Główną jednak przyczyną Mojego płaczu są Kapłani, synowie najmilsi, źrenica Moich oczu, ci synowie Mi poświęceni.

 

Widzisz, że Mnie już nie kochają, że Mnie już nie chcą? Czy widzisz, że nie słuchają już słów Mojego Syna, że często Go zdradzają? Jak bardzo Jezus – obecny w Eucharystii – jest przez wielu zapomniany, pozostawiony samotnie w Tabernakulum. Często obrażają Go świętokradztwami i łatwo popełnianymi zaniedbaniami.

 

Tymczasem powinni się formować z wielką pokorą i pod Moimi rozkazami: kochając i trwając w pełnej jedności z Papieżem i Kościołem, żyjąc i głosząc jedynie Ewangelię. To dziś tak bardzo potrzebne!

czytaj więcej...