Aktualności

2020-08-10 18:14

Nieczystość jest cechą diabelską i upodabnia człowieka do zwierzęcia – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Nieczystość jest cechą diabelską i upodabnia człowieka do zwierzęcia. Nie tyle nierozumnego i instynktownego, co pełnego pożądliwości i żądzy, która prowadzi do utraty rozumu i woli, jak to jest w przypadku ludzi owładniętych przez złe duchy. Stają się oni podobni zwierzętom, to znaczy demonom – mówi Bóg Ojciec w szóstym przykazaniu.

Nieczystość – popełniona w MYŚLACH, SŁOWACH lub CZYNIE – zrywa więź człowieka z Bogiem i prowadzi do jej zupełnego wyniszczenia. Grzech ten obraża Mnie śmiertelnie. Człowiek owładnięty pożądliwością zatraca zdolność miłowania kogokolwiek. Nieczystość wyniszcza w człowieku zdolność kochania i upośledza miłość własną tak, że człowiek staje się zdolny do miłowania wyłącznie samego siebie, a jednak owładnięty przez demona kochać nie może nawet siebie, więc poczyna się nienawidzić. W ten sposób dostaje się w krąg nienawiści, który jak lej pociąga go wyłącznie w dół (do Piekła), upośledzając jego psychikę i kalecząc duszę coraz bardziej aż do wyniszczenia (grzech rodzi kolejny grzech, itd.).

Szóste przykazanie brzmi: „Nie cudzołóż” i zabrania człowiekowi wszystkiego, co jest nieczyste, co niszczy niewinność duszy i ciała człowieka. Stworzyłem człowieka na swój obraz i podobieństwo, to znaczy stworzyłem go czystym – mówi Bóg Ojciec w szóstym przykazaniu.

Nie masz w świecie, tak ciężkiego grzesznika i tak pogrążonego w nieprawości, żeby się nim brzydziła Maryja i odepchnęła go od Siebie. O, niech tylko wzywa Jej ratunku, a miłosierna ta Matka dowiedzie mu, że może, że potrafi i że chce pojednać go ze Swoim najdroższym Synem. o. Ludwik Blozjusz

czytaj więcej...

2020-08-10 18:13

Grzech główny kapłański. Kobiety uwodzące kapłanów

<— Powrót do czytelni

 

PAN JEZUS: Jak zaraza pustoszy szeregi Moich synów grzech nieczystości. Grzech ten popełniony w MYŚLACH, SŁOWACH  lub CZYNACH nie dzieli się na lekki lub ciężki. Choć różni się stopniem natężenia, w każdym przypadku zrywa więź duszy z Bogiem, to znaczy wszystkie obrażają Mnie śmiertelnie. Sakrament święceń kapłańskich uzdalnia kapłana do życia w celibacie. Jeśli przestrzega on nakazanych form zachowań, jest bezpieczny i łaska Boża chroni jego duszę. Jeśli jest zuchwały wobec Boga, szybko traci tę łaskę i popada w grzech czasami na całe życie.

 

Rozważaj jak cierpię wszystkie twoje nabożeństwa, jeśli nie mam twojego serca. Do tych, którzy wołają: „Panie, Panie”, ale serce swoje zwracają ku kobiecie, pieniądzu, władzy lub innemu bożkowi, wypowiem słowa: „NIE ZNAM WAS” /Mt 7, 21-24/.

 

Kościół od początku pouczał o formach powściągliwości kapłana wobec wiernych. Tymczasem dziś nie obowiązują kapłanów żadne normy zachowań. Nie lękają się o własne dusze, bo nie lękają się o Mnie. Nie unikają wszelkich form mediów, których pierwszym celem jest moralna deprawacja społeczeństw na całym świecie. Nie unikają też spotkań z kobietami, traktując je jako naturalną formę rozrywki, jak gdyby nadal trwali w świecie i mieli te same obowiązki i odpowiedzialność co reszta społeczeństwa. Tymczasem ciążą na nich losy świata, a Szatan nie opuszcza ich na krok. Święty Paweł ostrzega, że ten, kto niegodnie spożywa chleb i kielich pański, winny jest Ciała i Krwi Pańskiej. Tymczasem kapłan to jest Ciało Moje. Kapłan to jest Krew moja. Przeklęty, kto wyciąga sprośną rękę po ciało Pana. Winien jet Ciała i Krwi Pańskiej. Są to najcięższe grzechy wobec Sakramentu Kapłaństwa.

czytaj więcej...

2020-08-10 18:12

Najświętsza Maryja Panna Świętolipska (Matka jedności chrześcijan) – 11 sierpnia

Według legendy, w XIV w., w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie) skazanemu na śmierć objawiła się Matka Boża i poprosiła o wyrzeźbienie jej postaci.

Nocą, w oczekiwaniu na egzekucję, człowiek ten wyrzeźbił z drewna piękną figurkę Madonny.

Rankiem strażnicy znaleźli przy skazańcu rzeźbę i odczytując to za znak bożej łaski, zwrócili skazańcowi wolność.

W wizji Matka Boska poleciła mu odnaleźć okazałą lipę i na niej umieścić figurę.

Po wyjściu z więzienia, w drodze do Reszla, napotkał wspaniałe drzewo – dokładnie w miejscu, gdzie stoi obecna bazylika – i postawił na nim figurkę. Niebawem miejsce to zasłynęło cudami i uzdrowieniami – zwierzęta przechodzące obok lipy klękały, niewidomi odzyskiwali wzrok.

czytaj więcej...

2020-08-10 18:11

Ewangelia na dziś – 11 sierpień 2020 rok

EWANGELIA  (Mt 18, 1-5.10.12-14) – Godność dzieci. Przypowieść o zabłąkanej owcy

(…) Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.

————–

Ten, kto ma ufność dziecka i przyjmuje tych, którzy są bezbronni jak dzieci, przyjmuje w swoim życiu samego Boga. Bóg kocha każdego z nas miłością wyjątkową, wyłączną, szczególną i niepowtarzalną. Kiedy odnajduje nas w naszych grzechach czy zagubieniach, cieszy się, bo znów może mieć nas blisko siebie. 

 

Panie, szukaj mnie w moich zagubieniach, chroń mnie przed odejściem od Ciebie. Pragnę ufać Ci bezgranicznie.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2020-08-10 18:09

Zaproszenie do Boskiej przyjaźni. ZAWIERZENIE JEDYNEMU POCIESZYCIELOWI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Licz na Mnie. Pytaj Mnie. Szczególnie wtedy, kiedy wątpisz, kiedy tracisz nadzieję, kiedy bliska jesteś załamania, wtedy pamiętaj o Mnie. Już zawsze jestem z tobą. Nasza wewnętrzna przyjaźń jest cudem codzienności. Pamiętaj o tym, że stale jestem z tobą i stale wspieraj się na Mnie, radź się Mnie we wszystkim. Powierzaj Mi swoje myśli i niepokoje. Pozwól, abym Ja cię pocieszał. Jestem Pocieszycielem. To Moje imię.

 

Zwracaj się do mnie. Niech każda twoja posępna myśl kończy się wspomnieniem Mojej obecności w tobie i zwróceniem wewnętrznego wzroku duszy na tę wspomnianą prawdę. Masz Mnie, twojego Pocieszyciela. Zwróć się do Mnie i pozwól Mi cię pocieszyć. Zanim otworzysz usta, aby się skarżyć, zanim będziesz narzekać, zanim powiesz komukolwiek, najpierw zwróć się do Mnie i daj Mi szansę pocieszenia cię. Zaufaj, że Ja potrafię cię pocieszyć i nie obawiaj się, że nie przyjdę, bo twoje serce jest wzburzone. Jestem przy tobie. Znam cię i kocham cię w tym wzburzeniu. To ludzka słabość.

czytaj więcej...

2020-08-10 18:08

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi – 11 sierpnia

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania

NOWENNA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

MODLITWA ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA W FATIMIE

Tak uczył Anioł Pokoju dzieci w Fatimie się modlić:

 

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, Duchu Święty, oddaję Wam cześć głęboką i ofiaruję Najdroższe Ciało, Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich tabernakulach całej ziemi, jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętności, którymi ludzie obrażają Jezusa. Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa i wstawiennictwo Niepokalanego Serca Marii modlę się o nawrócenie grzeszników.

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi. Amen.

czytaj więcej...

2020-08-10 18:08

św. Klara, dziewica – 11 sierpnia

Urodziła się w 1194 roku w Asyżu. Pochodziła z zamożnej rodziny. W tajemnicy przed rodzicami 1212 roku w Porcjunkuli przyjęta habit zakonny z rąk św. Franciszka i założyła według reguły franciszkańskiej pierwszy żeński klasztor Pań Ubogich, zwanych później klaryskami. Jego szczególną cechą jest „przywilej ubóstwa„.

czytaj więcej...

2020-08-10 18:07

Przez grzech zgorszenia wysyła się duszę człowieka do Piekła za życia – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Jest także zabijanie bezbolesne, a nawet takie, którego ofiara nie odczuwa i odbiera jako przyjemne i pożądane. To zabijanie duszy poprzez grzech zgorszenia. Grzech jednego może być przyczyną grzechu cudzego i to jest zabijanie innych na duszy – mówi Bóg Ojciec w piątym przykazaniu.

Zabijanie duszy jest wysłaniem duszy człowieka do Piekła za życia. Strzeżcie się ludzi bezbożnych, którzy swoim życiem dają zły przykład. Szczególnie ci, którzy uwodzą młodych poprzez swoje talenty, będą przeze Mnie srogo sądzeni, bo oddali te dusze Szatanowi. Czyniąc więc zło na małą skalę, człowiek gorszy swoich najbliższych i ma na sumieniu ich złe wybory. Odpowiedzialność ciąży też na złych pracodawcach, którzy przymuszają pracowników do oszustwa. Wszyscy, którzy czynią zło na wielką skalę, odpowiadają za niszczenie duszy na wielka skalę, a więc politycy, artyści, naukowcy i inni, którzy pragną być znani przez cały świat. Za cały świat będą odpowiadali.

Kapłani, kardynałowie i biskupi, a także osoby konsekrowane są obliczem Boga na Ziemi i ich zachowanie w szczególny sposób pociąga ludzi do wiary lub odwrotnie, do jej utraty. Upadki osób duchownych są szczególnie bolesne dla całej Ziemi i niosą za sobą największe zepsucie. Grzesznicy lubują się w usprawiedliwianiu swojego złego postępowania przykładem złych duchownych i czują się usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni nie są, ale biada tym, przez których upadli i odeszli od Kościoła i wiary – mówi Bóg Ojciec w piątym przykazaniu.

Jeżeli tylko zechcemy, to Niepokalana zmusi nas do gorliwości i świętości i nie uszanuje naszej wolnej woli, skoro Ją o to prosić będziemy.  św. Maksymilian M. Kolbe

 

czytaj więcej...

2020-08-10 18:04

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 1 SIERPIEŃ

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2020-08-10 18:02

ROK 2020 – ROK ŁASKI, ROK JUBILEUSZU – 250. LAT KAPLICY NA BRZEGU

Obecny Rok 2020, jest szczególnym rokiem wylania łask na naszą Parafię, nasze rodziny i wszystkich czcicieli Dziewicy Niepokalanej, Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu, która od 250. lat Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie nad naszą Małą Ojczyzną.

Prośmy Maryję, aby nadal przez kolejne wieki pozostała tu w Kaplicy Na Brzegu z nami, którzy nie jesteśmy Jej godni i prowadziła nas, nasze rodziny i kolejne pokolenia do Jej Syna, Jezusa Chrystusa naszego Boga i Zbawiciela.

Wykorzystajmy dany nam z woli Bożej Rok Łaski, Rok Jubileuszu, przez który nasza Królowa Jasnogórska w Kaplicy Na Brzegu chce go nam udzielić, abyśmy nie stali się jak mieszkańcy Betlejem, którzy NIE PRZYJĘLI DO SWOICH DOMÓW (DO SERC) JEZUSA I  PRZESPALI CZAS JEGO NARODZENIA.

Historia Kaplicy

czytaj więcej...

2020-08-10 18:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

2020-08-10 18:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2020

INTENCJA NA MIESIĄC SIERPIEŃ:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA NA SIERPIEŃ:

Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska szczególnie w roku 2020, Roku Jubileuszu 250. lat Kaplicy Na Brzegu udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA NA SIERPIEŃ:

Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz ich rodziny.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2020-08-10 17:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2020-08-10 17:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2020 rok

2020-08-09 18:33

Przemoc fizyczna lub i psychiczna jest również zabójstwem – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Przykazanie: „Nie zabijaj” odnosi się nie tylko do ciała, ale i do duszy. Dotyczy wszelkiej przemocy fizycznej i psychicznej, która pozostawia skutki w ciele i duszy. Jakiekolwiek znęcanie i zadawanie bólu jest czystym złem i nie może być niczym usprawiedliwione – mówi Bóg Ojciec w piątym przykazaniu.

Bezwzględny zakaz zabijania człowieka dotyczy również jego psychiki, dlatego nie tylko akt zabójstwa jest grzechem, ale także gniew, zazdrość, podjudzanie, niesprawiedliwość, przeklinanie, znęcanie się poprzez uprzykrzanie życia drugiego. Taki grzech popełniają wszyscy, którzy przez swoje namiętności, alkohol, używki, zdrady, kłótnie, rozrzutność i gwałtowność zamęczają swoje rodziny i są źródłem ich nieustannych cierpień. Dotyczy to zarówno współmałżonków, którzy zadają sobie cierpienia, rodziców, którzy gorszą swoje dzieci, jak i dzieci, które śmiertelnie zasmucają swoich rodziców, wpadając w złe towarzystwo, oszukując rodziców i nie słuchając ich rad. Dotyczy to też wspólnot zakonnych jak i kapłanów na plebaniach. 

Zadręczanie, zasmucanie i gniewanie innych skraca im życie i odbiera zdrowie, a ma również bardzo szerokie skutki duchowe. Wzajemna miłość jest podstawą zdrowego rozwoju – mówi Bóg Ojciec w piątym przykazaniu.

Na Kalwarii cierpienie Matki, u boku cierpiącego Jezusa, osiągnęło stopień przechodzący wszelką ludzką wyobraźnię. Było ono jednak w tajemniczy i nadprzyrodzony sposób owocne dla Odkupienia świata. św. Jan Paweł II

czytaj więcej...

2020-08-09 18:15

św. Wawrzyniec, diakon i męczennik – 10 sierpnia – Patron Kaplicy Na Brzegu

Patron Kaplicy Na Brzegu. W Akcie Konsekracji (Poświęcenia) Kaplicy Na Brzegu znajdujemy imię: św. Wawrzyńca obok św. Wojciecha.

Był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Zarządzał dobrami kościelnymi. Opiekował się ubogimi. Podczas prześladowania za cesarza Waleriana, przewidując swoją śmierć, rozdał biednym majątek kościelny. W kilka dni po męczeństwie papieża Sykstusa prefekt Rzymu zażądał wydania skarbu kościelnego. Wawrzyniec zgromadził ubogich i odpowiedział: „Oto są prawdziwe skarby Kościoła.”

czytaj więcej...

2020-08-09 18:12

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy – 250 LAT KAPLICY NA BRZEGU

2020-08-09 18:11

św. Wawrzyniec, diakon i męczennik – Święto – 10 sierpnia – Patron Kaplicy Na Brzegu

EWANGELIA (J 12,24-26) – czytania

ODDAĆ SWOJE ŻYCIE

ks. Janusz Lekan

Święty Wawrzyniec to przykład człowieka, który nie przeceniał swojego życia na tym świecie. Oddał je posłudze ubogim. Nawet torturowany nie zaparł się swojej wiary. To owoc całkowitego zjednoczenia we wszystkim z Chrystusem, któremu nikt życia nie odebrał, lecz On sam je oddał, aby każdy z nas mógł żyć poza śmiercią. Ludzkie doświadczenie widzi śmierć jako całkowite przeciwieństwo życia.

czytaj więcej...

2020-08-09 18:08

Poniedziałek dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… (wybór modlitw) – 10 sierpień

Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających nowennę 9-ciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi o RODZINIE

LITANIA DO ŚW. RODZINY


Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże –
Duchu Święty, Boże –
Święta Trójco, Jedyny Boże –
Jezu, Synu Boga żywego, który z miłości ku nam stając się człowiekiem, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne –

 

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, których świat cały czci imieniem Najświętszej Rodziny – wspierajcie nas.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi –
Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy wzorze cnót wszystkich –
Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem Aniołów –

czytaj więcej...

2020-08-08 18:11

XIX Niedziela Zwykła (Rok A) – 9 sierpień

EWANGELIA (Mt 14,22-33) – czytania

ŁAGODNY POWIEW BOGA

ks. Krzysztof Stosur

Ktoś powiedział, że ludzkie życie to stąpanie po kruchym lodzie albo próba chodzenia po wodzie. Dzisiaj, gdy czytamy w Ewangelii o Jezusie i Piotrze, którzy chodzą po wodzie, ta prawda życiowa staje się dla nas pierwszorzędnym przesłaniem. To „życiowe stąpanie” po wodzie bez Jezusa jest absolutnie niemożliwe.

czytaj więcej...

2020-08-08 18:11

św. Teresa Benedykta od Krzyża, dziewica i męczennica – Święto – 9 sierpnia

EWANGELIA (Mt 25,1-13) – czytania

WIERNE I CZUJNE OCZEKIWANIE

ks. Mariusz Szmajdziński

Prawdziwą mądrością jest wierne i czujne oczekiwanie na Chrystusa. Przypowieść ukazuje to w obrazie zapalonej lampy. Każdemu z nas została ona powierzona w dniu chrztu. O to, by płonęła, dbali najpierw nasi rodzice, chrzestni, katecheci, wychowawcy. Ale idąc samo-dzielnie przez życie, już sami mamy dokładać wszelkich starań, aby nasza lampa nie zgasła z powodu braku oliwy. To znaczy: nasza wiara (lampa) nie może obumrzeć z powodu braku dobrych uczynków (oliwa).

czytaj więcej...

2020-08-08 18:09

św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), dziewica i męczennica, patronka Europy – 9 sierpnia

„Na choroby naszego czasu – rozdarcia wewnętrzne, brak zdrowych zasad i przekonań, bezustanny pośpiech, wysiłek zagłuszania niedosytu wewnętrznego i niezadowolenia – lekarstwem są ludzie, którzy stoją mocno przy Maryi, opierając się na fundamencie wieczności, i nie dają się zachwiać w swoich poglądach i działaniach przez zmienne i modne opinie, teorie i błędy.”  – św. Teresa od Krzyża

 

Urodziła się 12 października 1891 roku we Wrocławiu w żydowskiej rodzinie. Studiowała we Wrocławiu, w Getyndze. W 1915 roku złożyła egzamin państwowy z propedeutyki filozofii, historii i języka niemieckiego. Wykładała te przedmioty w gimnazjum wrocławskim im. Wiktorii. W roku następnym została asystentką Edmunda Husserla we Fryburgu. W 1917 doktoryzowała się z filozofii z wynikiem „summa cum laude”. W swoich badaniach wychodząc od filozofii doszła do mistycznego doświadczenia wiary. Szukając prawdy znalazła Boga.

czytaj więcej...

2020-08-08 18:08

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 8 sierpnia – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza.
Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił.
Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł.
Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł.
Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia Ciebie.
Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł.

.

Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali, a ja ich, tak, by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, coraz potężniej tak, jak tego pragnie Ten, który Cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł.

.
W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbionym stał się Bóg, niż we wszystkich Świętych Swoich. Dla Ciebie stworzył Bóg świat. Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał.

.

Skądże mi to szczęście? O, dozwól mi chwalić Cię, o Panno Najświętsza!

św Maksymilian Maria Kolbe

czytaj więcej...