Aktualności

2014-03-23 12:45

IMG_0017

Odkopano i zabezpieczono pozostałości muru po pierwszej kapliczce (około 1770 rok).

 

kliknij poniższy link:

 

zobacz zdjęcia, a najlepiej odwiedź kaplicę

2014-02-13 23:08

f

W Tygodniku Katolickim Niedziela tj. 16 luty 2014r., ukazał się artykuł o kaplicy Na Brzegu. Serdecznie zapraszamy do przeczytania tego numeru 7/2014 „Królowa z Kasiny”

  Można go przeczytać po kliknięciu poniższego linku:

e.niedziela.pl

 

2014-04-18 23:31

Sobota – dzień poświęcony Matce Bożej! – 19 kwietnia

obraz
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

 

Radość Matki Chrystusowej przeplatała się z niepokojem i cierpieniem. Musiała przeżyć tragedię Kalwarii, ale smutek Maryi odmienił się w radość Zmartwychwstania. I nasze smutki odmienią się kiedyś w radość. Każdy z nas będzie miał w swoim życiu najradośniejszą chwilę – zmartwychwstania.

czytaj więcej...

2014-04-18 23:27

Wigilia Paschalna – 19 kwietnia

The Three Marys at the Tomb by Adolphe William Bouguereau

Wigilia Paschalna to wspólne czuwanie w oczekiwaniu zmartwychwstania Jezusa. Jest to noc, w której życie zwyciężyło śmierć, a światło Chrystusa pokonało ciemność grzechu.

.

Czasem trudno przeżyć Wigilię Paschalną. Liturgia jest za długa, ma wiele czytań, psalmów, kazanie i do tego jeszcze mnóstwo osób. Wyrwani ze świata, oderwani od normalnych spraw stajemy w świątyniach, aby zrozumieć to, czego rozumem ogarnąć się nie zdoła.

czytaj więcej...

2014-04-18 00:25

Wielki Piątek – 18 kwietnia

_2013_15

Wielki Piątek tchnie tajemnicą, przed którą chrześcijanin milknie, zgina kolana, kontempluje, odkłada całą swoją inteligencję, aby mocą Ducha Świętego wniknąć w miłość Zbawiciela i zaufać jej ponad każdą inną miłość. Jest to dzień promieniującego z ran Chrystusa triumfu. Triumf ten nie jest pychą zwycięstwa, ale prawdziwym zwycięstwem pokornego zaufania i posłuszeństwa Bogu, nad które cały wszechświat nie ma broni mocniejszej.

czytaj więcej...

2014-04-18 00:19

Męka i śmierć Pana Jezusa

wielki-post2
Wielki Piątek jest dniem smutku i żałoby. Przyszedł na ziemię Syn Boży, „leczył wszystkie choroby i słabości” synów ludzkich; tłumy zdumiewały się, widząc, że „niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą”; w Niedzielę Palmową rzesze na Jego widok wołały pełne entuzjazmu „hosanna”, aby zaledwie w kilka dni potem ochrypłymi głosami wołać: „Na krzyż z Nim!”, „Krew Jego na nas i na dzieci nasze”. Każda śmierć jest tragedią, cóż dopiero śmierć Syna Bożego, zamordowanego przez tych, dla których zbawienia tak wiele uczynił. Zbrodnia była tak straszliwą i jedyną, że nawet martwa przyroda została nią wstrząśnięta: „Słońce się zaćmiło”, zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać, groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarło, powstało.
czytaj więcej...

2014-04-17 00:04

Wielki Czwartek – 17 kwietnia

Christ Washing Peter's Feet, Ford Madox Brown

W centrum dzisiejszej liturgii słowa znajduje się wieczerza paschalna i przemiana jej ściśle ustalonego rytuału. Syn Boży przez rewolucję, której dokonał w wieczerniku, nie występuje przeciw Ojcu, który polecił i wyznaczył, jak świętować Paschę na cześć wyzwolenia z Egiptu. Jezus wypełnił dzieło, które rozpoczął Ojciec, wypełnił proroctwo, jakim okazało się starotestamentowe wyzwolenie. Przez pełny dostęp do Boga w Najświętszym Sakramencie dał człowiekowi wolność od jarzma grzechu i szatana. Wielka narodowa niewola w Egipcie jest tylko obrazem, jak potężne znaczenie dla życia człowieka ma wyzwolenie otrzymane w paschalnej ofierze Chrystusa.

czytaj więcej...

2014-04-16 23:51

Ostatnia Wieczerza – Góra Oliwna – „Ciemnica”

Jezus Eucharystia

Na wypadki, jakie dokonały się w Wielki Czwartek, składają się: Ostatnia Wieczerza Chrystusa z Apostołami, ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chrystus umywa nogi Apostołom i wskazuje na zdrajcę, wygłasza do uczniów przemówienie i modli się do Ojca za nimi, zapowiada swoją mękę i śmierć. Udaje się na Górę Oliwną do ogrodu Getsemani i tam w oczekiwaniu na siepaczy przeżywa mękę konania i krwawego potu. Tajemnica aresztowania Chrystusa zamyka ten dzień.

czytaj więcej...