Aktualności

2018-05-26 13:59

GODZINA MIŁOSIERDZIA!!!

2018-05-25 18:24

Dzień Matki – 26 maj

Mama – jedyna i najważniejsza. Kobieta – Anioł

W tym wyjątkowym dniu, każdej mamie złóżmy serdecznie i piękne życzenia z okazji Dnia Matki. Pamiętajmy także o kwiatach i drobnych upominkach. W końcu nasze mamy zasługują na wszystko co najlepsze!

     ♡ ♡ ♡      ♡ ♡ ♡      ♡ ♡ ♡

Pamiętajmy również o tych mamach, które Nasz Pan powołał do chwały zmartwychwstania. Nie zapomnijmy o odwiedzeniu Ich na grobach i modlitwie.

Modlitwa na Dzień Matki

czytaj więcej...

2018-05-25 18:21

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 26 maj – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Odmawianie Różańca podoba się Niepokalanej Pani naszej bez miary. Już samo Zdrowaś, które zgotowało Jej szczęście i rozkosz niebieską, tak Jej jest miłe, że św. Bernardyn ze Sieny pisze:

 

„I gdybyś po tysiąckroć razy w ciągu dnia pozdrawiał Maryję pozdrowieniem anielskim, to Ona pozdrawiałaby cię nawzajem po tysiąckroć razy z nieba”

 

Jeśli każdego dnia przynajmniej jeden dziesiątek Różańca św. złożymy u stóp godnej uwielbienia Królowej, a można to uskutecznić nawet podczas cichej drogi, to wierz, iż nigdy nie będziesz tego żałował.  Zwłaszcza w godzinę śmierci!  Boża Rodzicielka woła także do nas:

„Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka”

Matko Chrystusa i nasza Matko, módl się i wstawiaj za nami!

czytaj więcej...

2018-05-25 18:15

św. Filip Neri, kapłan – 26 maj

.

 

Prowadził życie modlitwy, umartwienia, miłosierdzia. W trosce o pielgrzymów i chorych założył religijne bractwo, zyskując miano „Apostoła Rzymu”. Mając 36 lat przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce potem zorganizował stowarzyszenie księży, z którego wyłonił się nowy zakon – oratorianów (tzw. filipini).

czytaj więcej...

2018-05-25 18:11

Opisy Męki Pańskiej Dzienniczek św. Faustyny – Biczowanie Jezusa

Czwartek. Adoracja nocna. Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego i zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawało patrząc na te boleści; wtem rzekł mi Pan te słowa: – cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. ? I dał mi Jezus poznać za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Wtem rzekł mi Jezus: – Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. ? I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia pana. Byli nimi KAPŁANI, ZAKONNICY i ZAKONNICE i NAJWYŻSI DOSTOJNICY KOŚCIOŁA, co mnie bardzo zdziwiło, byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu; wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania, i kiedy Go biczowali kaci, milczał i patrzył w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrywał się jęk z Jego serca.

czytaj więcej...

2018-05-25 18:10

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2018-05-25 18:09

Fałszywi czciciele i fałszywe formy nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignone de Montfort

Obecnie bowiem fałszywych do Niej nabożeństw jest więcej niż kiedykolwiek, tak, że łatwo można ulec złudzeniu. Diabeł, ów przebiegły fałszerz i doświadczony oszust, który tylu już ludzi oszukał i zatracił przez błędnie pojęte nabożeństwo do Matki Bożej, posługuje się codziennie swym szatańskim doświadczeniem, by gubić coraz to innych przez to, że ich pod pozorem paru rzekomo dobrze odmawianych modlitw lub zewnętrznych praktyk religijnych w grzechu trzyma i usypia.
.
Wyróżniam siedem rodzajów fałszywych nabożeństw czy też – fałszywych czcicieli Najświętszej Panny, mianowicie:  krytykantów,  skrupulatów, powierzchownych, zarozumiałych, niestałych,  obłudników, interesownych.
czytaj więcej...

2018-05-24 18:19

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 25 maj – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

To serce Trójcy bije dla nas

w małym namiocie, tabernakulum,

gdzie przebywa ukryte tak tajemniczo

w kręgu bieli, przeniknięty subtelną ciszą.

Oto Twój królewski tron na ziemi,

Panie, tron widoczny który zbudowałeś dla nas.

Z radością widzisz nas

jak się do niego zbliżamy.

Zanurzasz pełne miłości

spojrzenie w naszych oczach

i nadstawiasz ucho na nasz słaby szept.

Napełniasz swoim pokojem

głębię naszego serca.

A jednak Twoja miłość nie może się zadowolić

taką wymianą która nas nie jednoczy.

Pragnienie Twego Serca żąda więcej…

czytaj więcej...

2018-05-23 18:33

Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielka Wiernych – 24 maj

Jak tylko zaczął rozwijać się kult wśród wiernych do Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Boskiego Syna nakazywała do Niej się uciekać we wszystkich potrzebach życia. Tytuł przeto Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci.

.

Pierwszym jednak, który w historii Kościoła użył słowa „Wspomożycielka”, to św. Efrem, diakon i największy poeta syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Pisze on wprost, że Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych”.

czytaj więcej...

2018-05-23 18:22

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (Rok B ) – Święto – 24 maj

EWANGELIA  (Mk 14,22-25) – czytania

SKARBY NAD SKARBY…

ks. Mariusz Han SJ

Ojciec rodziny nawoskował samochód i pieczołowicie polerował lakier, by nadać mu właściwy połysk. Pomagał mu w tym jedenastoletni syn, czyszcząc szmatką zderzaki.

– Widzisz, mój synu – mówił z powagą ojciec – ten samochód to prawdziwy rodzinny skarb. Musimy traktować go delikatnie, z uwagą i poświęcać mu trochę czasu.
– Oczywiście tatusiu!
– Dobry z ciebie chłopak.

Po chwili ciszy:

– A czy ja jestem skarbem rodziny? – wyszeptało cicho dziecko.

czytaj więcej...

2018-05-23 18:19

Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 24 maj

W czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego przeżywamy święto chrystologiczne Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

.

Święto jest najpierw zaproszeniem do kontemplacji świętości i piękna kapłaństwa Chrystusa, który oddaje się Ojcu w zbawczej ofierze. Jest On kapłanem na wieki, a więc wypełnia swoje kapłaństwo także dziś, będąc naszym Jedynym Pośrednikiem u Ojca.

czytaj więcej...

2018-05-23 18:18

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 24 maj – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia źródłem życia

 

Panie, Jezu Chryste, w Najświętszym Sakramencie, jesteś dla nas źródłem życia. Wielbię Ciebie, Panie, Jezu Chryste za to, że dla mnie stałeś się Chlebem życia. Twoje Boże słowo jest prawdą i mówi mi:

.

„Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywa tego chleba, będzie żył na wieki.

A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Jeżeli nie będziecie  spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 51-53).

.

Panie daj mi pragnienie częstego przyjmowania Chleba Życia.

czytaj więcej...

2018-05-23 18:15

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2018-05-22 18:29

40 – godzinne nabożeństwo

Po raz kolejny nie będzie w parafii Kasina Wielka nabożeństwa 40-godzinnego. A przepis Episkopatu Polski o kulcie Tajemnicy Eucharystii poza Mszą św. mówi wyraźnie: Zaleca się, aby w kościołach i kaplicach, w których na stałe przechowuje się Najświętszy Sakrament, odbywało się co roku uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu trwające przez dłuższy czas.

.

Należy usilnie dążyć do tego, by nabożeństwa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, które są częstą praktyką w naszych kościołach i najpowszechniejszym wyrazem kultu Eucharystii poza Mszą św. nadal były utrzymane i pogłębiane (Episkopat Polski o kulcie Tajemnicy Eucharystii poza Mszą św.).

To jest punkt 5. z tekstu:  „Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

To nabożeństwo w parafii Kasina Wielka odbywało się od zawsze tradycyjnie w Zielone Świątki.

czytaj więcej...

2018-05-22 18:14

O prawdziwych znakach działania Ducha Św. w duszy – ks. Piotr Glas

Trzeba dziś otwierać się na działanie Ducha Świętego bardziej niż kiedyś – przypomina ks. Piotr Glas. – Potrzeba jednak rozwagi i umiejętności odróżniania Bożego Ducha od duchów zwodzicielów. Oddanie swojego życia duchowego Maryi gwarantuje prawidłową ścieżkę duchowego rozwoju.

 

Ks. Piotr Glas

czytaj więcej...

2018-05-21 18:27

św. Rita wdowa, zakonnica – 22 maj

Odpust ku czci św. Rity

Jedna z najbardziej popularnych świętych na świecie. Urodziła się około 1380 roku w rodzinie ubogich górali w Rocca Porena jako jedyne dziecko. Na życzenie rodziców wyszła za mąż. Związek był nieudany. Porywczy brutalny mąż był powodem jej dramatów. Zginął zabity w porachunkach wendety. Rita była matką dwóch synów, z którymi miała kłopoty wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuowali wendety prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata, niż mieliby stać się zabójcami. Zmarli podczas epidemii. Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek. Odznaczała się posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości. Będąc prostą i niewykształconą osobą, osiągnęła szczyty kontemplacji.

czytaj więcej...

2018-05-20 18:21

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – Święto – 21 maj

EWANGELIA (J 2,1-11) – czytania

PROWOKACJA MARYI

o. Witold Młotkowski OFM

Zamiana wody w wino, cudowna interwencja Jezusa sprowokowana przez Maryję. Pierwszy cud, znak, dzięki któremu Apostołowie uwierzyli w Jezusa. Maryja zawsze prowadzi nas do Jezusa, nie skupia uwagi na sobie. To jest szkoła pokory. Jest naszą pośredniczką. Tak jak w Kanie, tak i dziś zwraca się o pomoc do swego Syna, prosi Go w naszych intencjach.

czytaj więcej...

2018-05-20 18:15

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – 21 maj

Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą bł. Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.

czytaj więcej...

2018-05-20 18:12

Zielone Świątki – obrzędy i zwyczaje ludowe 20-21 maj

Pamiątka Zesłania Ducha Świętego, w tradycji ludowej nazywana Zielonymi Świątkami, należy do najstarszych świąt chrześcijańskich, ale dopiero od IV wieku jest ono obchodzone w siódmą niedzielę po Wielkanocy, czyli pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim (tzw. Pięćdziesiątnica). Jest to zatem święto ruchome, ale zawsze przypadające wiosną, w jej dojrzałym kolorze. Dlatego też zapewne chętnie zostało zapożyczone na świąteczny dzień rolników i pasterzy, radośnie witających odradzającą się przyrodę.

czytaj więcej...

2018-05-19 22:18

SEKWENCJA O DUCHU ŚWIĘTYM

Przybądź, Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź Światłości sumień!
.
O najmilszy z Gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
czytaj więcej...

2018-05-19 18:28

Zesłanie Ducha Świętego (Rok B ) – 20 maj

EWANGELIA (J 20,19–23) – czytania

DUCH ŚWIĘTY WYWROTOWIEC

ks. Wojciech Kuzioła – paulista

Pan Bóg naprawdę dokonuje rzeczy niemożliwych! Zesłanie Ducha Świętego zmieniło o 180 stopni życie uczniów Jezusa. To samo może przydarzyć się także tobie.

Po wniebowstąpieniu Jezusa apostołowie niepewni jutra zamknęli się w swoim małym świecie. Dziś powiedzielibyśmy, że może załamali się, wpadli w depresję.

czytaj więcej...

2018-05-19 18:15

św. Bernardyn ze Sieny, zakonnik, doktor Kościoła – 20 maj

Wcześnie osierocony, wychowywał się u krewnych. Miał 19 lat, kiedy skończył prawo w Sienie. W 1402 roku wstąpił do franciszkanów. W dwa lata później przyjął święcenia kapłańskie. Dał początek nowej gałęzi zakonu – zwanego obserwantami (w Polsce  bernardynami) – wprowadzając surową regułę.

czytaj więcej...

2018-05-18 18:30

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 19 maj – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

Jak światło latarni

Jasnogórska Pani! Na Brzegu w Kaplicy,
przed Twoim Cudownym Matczynym Obliczem,

zagubiony człowiek, zawsze znajdzie miejsce,
aby uspokoić skołatane serce.

Od lat, świecisz dla nas, jak światło latarni, 
co drogę wskazuje, gdy mrok nas ogarnia.

Na każdą, przez życie zadaną nam, ranę,
kładziesz opatrunek z kojącym balsamem.

Podajesz najsłabszym, swe dłonie pomocne,
aby ciężką zimę, mogli zmienić w wiosnę.

Widzisz wszystkie nasze łzy niewypłakane,
​i wiesz, jak ukoić, ból w tych łzach schowany.

Renata Ceklarz

czytaj więcej...