Aktualności

2018-10-16 05:32

Górale dla Papieża ( A my Wom zycymy)

czytaj więcej...

2018-10-15 18:17

40. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża – 16 październik

św. Jan Paweł II o Kaplicy Na Brzegu

Kaplica Na Brzegu Na Szlaku Papieskim

Kard. Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową przez konklawe, 16 października 1978 roku. Papież-Polak zasiadał na Stolicy Piotrowej przez ponad 26 lat. Był pierwszym od ponad 450 lat biskupem Rzymu nie pochodzącym z Włoch. Kardynał Karol Wojtyła zastąpił papieża Jana Pawła I, który zmarł zaledwie po 33 dniach pontyfikatu.

 

Konklawe wybrało kardynała z Polski 16 października 1978 roku. Tego dnia o godzinie 18.17 zgromadzeni na placu św. Piotra w Rzymie ujrzeli smugę białego dymu z kaplicy Sykstyńskiej, a pół godziny później usłyszeli historyczne słowa: Habemus papam.

czytaj więcej...

2018-10-15 18:16

Dekoracja oraz pamiątki ze św. Janem Pawłem II w Kaplicy Na Brzegu

40. rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Papieża

Dekoracja w Kaplicy oraz pamiątki związane ze św. Janem Pawłem II w Kaplicy Na Brzegu

czytaj więcej...

2018-10-15 18:14

św. Jadwiga Śląska – 16 październik

Księżna, wdowa urodziła się między 1174 a 1180 rokiem  jako córka Bertolda IV hrabiego na Andechs (Bawaria). Otrzymała staranne wychowanie i wykształcenie w domu rodzinnym i u benedyktynek w Kitzingen. W trzynastym roku życia poślubiła Henryka Brodatego, księcia Wrocławia, z którym miała siedmioro dzieci. W swoim życiu doświadczyła tajemnicy Krzyża. Przeżyła śmierć męża i prawie wszystkich dzieci.

czytaj więcej...

2018-10-15 18:13

Cmentarz Parafialny w Kasinie Wielkiej (na Pańskim i Kaletowie)

Ponad 1500 grobów, ponad 4 tyś. nazwisk, ponad 3,5 tyś. zdjęć grobów. To dwa cmentarze Parafialne w Kasinie Wielkiej – cmentarz na Pańskim i na Kaletowie.

Można nanosić zmiany danych oraz zdjęcia w każdym grobie. Wystarczy wysłać e-mail z podaną lokalizacją grobu. Po sprawdzeniu dane zostaną naniesione.

.

Cmentarz znajduje się w zakładce w Menu: Parafia Kasina Wielka, a także w panelu bocznym po prawej stronie oraz w Intencjach Mszalnych Ogłoszeniach Parafialnych.

Wiemy, że nie każdy może być na grobie bliskiej osoby. Dlatego stworzyliśmy możliwość duchowego łączenia się w każdej chwili przez modlitwę z naszymi bliskimi, którzy spoczywają na naszych obu cmentarzach w Kasinie Wielkiej.

Zbliża się miesiąc listopad to czas szczególnej modlitwy za zmarłymi. Zadbajmy o porządek na grobach bliskich nam zmarłych. Pamiętajmy, że jesteśmy wszyscy zobowiązani do modlitwy za zmarłymi, nie tylko w listopadzie, ale przez cały rok. Jak mówią Dusze czyśćcowe to nieoceniona pomoc i ulga w cierpieniu dla nich.

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

czytaj więcej...

2018-10-15 18:12

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II – audio

2018-10-15 18:11

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2018-10-15 18:10

Opisy Męki Pańskiej Dzienniczek św. Faustyny – Biczowanie Jezusa

Czwartek. Adoracja nocna. Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego i zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawało patrząc na te boleści; wtem rzekł mi Pan te słowa: – cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. ? I dał mi Jezus poznać za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Wtem rzekł mi Jezus: – Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. ? I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia pana. Byli nimi KAPŁANI, ZAKONNICY i ZAKONNICE i NAJWYŻSI DOSTOJNICY KOŚCIOŁA, co mnie bardzo zdziwiło, byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu; wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania, i kiedy Go biczowali kaci, milczał i patrzył w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrywał się jęk z Jego serca.

czytaj więcej...

2018-10-15 18:08

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek

2018-10-15 18:07

Intencje modlitewne na miesiąc Październik 2018

Intencja na miesiąc Październik:

Aby Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu  przemieniała serca wszystkich, nieprzyjaciół Tego Świętego Miejsca, a szczególnie kapłanów.

Intencja parafialna na Październik:

O błogosławieństwo Boże, przemianę serca i życia dla ks. Wiesława Maciaszka oraz potrzebne łaski dla ks. Roberta Stanuszka.

Intencja papieska na Październik:

Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2018-10-15 18:00

XVIII Dzień Papieski – Jan Paweł II o kapłanach w Polsce – „Promowanie Ojcostwa”

„Miłujcie Maryję, drodzy bracia! Z tej miłości nie przestawajcie czerpać siły dla waszych serc!”

 

Kościół najłatwiej jest pokonać również przez kapłanów. Jeżeli zabraknie tego stylu, tej służby, tego świadectwa — najłatwiej jest pokonać Kościół przez kapłanów. Ale też trzeba stale czuwać, żeby to przypadkowo w jakiejś mierze, na jakiejś drodze nie nastąpiło. Nie rozwinęło się coś w niewłaściwym kierunku.

Musicie bardzo czuwać, musicie wszyscy mieć tego ducha rozeznania. Ale Kościół przez kapłanów można także pokonywać. Przed tym trzeba bardzo się strzec.

.

Słudzy wzniosłej sprawy, od was w dużej mierze zależy los Kościoła w tych dziedzinach, które są powierzone waszej duszpasterskiej trosce. Wymaga to od was głębokiej świadomości wielkości misji, jaką otrzymaliście, i konieczności dostosowania się do niej w każdej sytuacji. Chodzi przecież w końcu… o Kościół Chrystusowy, i jakiż szacunek i miłość powinien w nas wzbudzać ten fakt, że mamy służyć z radością w świętości życia (por. Ef 4, 13).

czytaj więcej...

2018-10-15 18:00

XXVIII Niedziela Zwykła (Rok B ) – 14 październik

EWANGELIA  (Mk 10, 17-30) – czytania

SPRZEDAJ WSZYSTKO I CHODŹ ZA MNĄ!

ks. Jarosław A. Sobkowiak – marianin

Pytanie o życie moralne chrześcijanina – to pytanie młodzieńca z Ewangelii: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? (Mk 10, 17). Znajomość dobra i dobre działanie mają sens tylko wtedy, gdy wpisujemy je w tajemnicę wieczności. Właśnie o tym dowiedział się młodzieniec z dzisiejszej perykopy ewangelicznej. Pytający był dobry, znał przykazania, szukał. Tylko że nie potrafił „sprzedać” owoców swojej wiary, swoich poszukiwań. „Idź, sprzedaj, co masz!”. Sprzedaj, czyli połóż na szali to, co jest twoją doczesnością, i to, co jest wiecznością.

czytaj więcej...

2018-10-14 18:14

św. Teresa od Jezusa, dziewica i doktor Kościoła – 15 październik

Urodziła się w 1515 roku. Pochodziła ze szlacheckiej i zamożnej rodziny zamieszkałej w Avili. Jako dziecko marzyła o męczeństwie za wiarę. Mając 12 lat przeżyła śmierć matki. Pisała o tym w swej biografii: „Gdy mi umarła matka… rozumiejąc wielkość straty udałam się w swoim utrapieniu przed obraz Matki Bożej i rzewnie płacząc, błagałam Ją, aby mi była matką. Prośba ta, choć z dziecinną prostotą uczyniona, nie była – zdaje mi się – daremną.” 

.

W 20 roku życia wstąpiła do klasztoru karmelitanek w rodzinnym mieście, w Avili. Po złożeniu ślubów ciężko zachorowała. Przez rok leczyła się poza klasztorem. Po powrocie do klasztoru jej życie duchowe ulega pogłębieniu. Utalentowana i wrażliwa odkrywa, że modlitwa jest tajemniczą bramą, przez którą wchodzi się do „twierdzy wewnętrznej”. Mistyczka i wizjonerka, a jednocześnie osoba o umysłowości wielce rzeczowej i praktycznej.

czytaj więcej...

2018-10-13 18:13

św. Małgorzata Maria Alacoque, dziewica – 14 październik

Obietnice Serca Pana Jezusa dane św. Małgorzacie Alacoque

Urodziła się 1647 roku w Burgundii. Ojciec jej był notariuszem i sędzią. Mając 24 lata wstąpiła do wizytek w Paray-le-Monial. Mistyczka.  To jej Pan Jezus objawił Godzinę świętą. Pan Jezus w wielu objawieniach przedstawił jej swe SERCE – kochające ludzi i spragnione ich miłości. W związku z otrzymanym orędziem i poleceniem, aby ustanowiono święto czczące Jego Najświętsze Serce oraz przystępowano do pierwszo-piątkowej Komunii św. wynagradzającej, doznała wielu przykrości i sprzeciwów.

czytaj więcej...

2018-10-12 18:21

72. rocznica wybudowania obecnej Kaplicy Na Brzegu -13 październik

Fragment z historii Kaplicy Na Brzegu:

(…) Po zakończeniu II wojny światowej mieszkaniec Kasiny Wielkiej Władysław Fornal, przebywając wcześniej w celi śmierci przysiągł Matce Bożej z Brzegu, że jeżeli odzyska wolność to ufunduje nową kaplicę. Na początku 1946 roku po kilku spotkaniach z mieszkańcami osiedla Brzegi, księdzem Janem Gimińskim i radą parafialną: Jan Nowak z dolnej Kasiny, Łukasik z Pańskiego, Pustelnik z Przymiarek, postanowili o budowie nowej kaplicy. Mieszkańcy osiedla udostępniali większy teren pod budowę, lecz ksiądz proboszcz obawiał się, że gdy wybudują dużą kaplicę to parafia nie dostanie zezwolenia na budowę nowego kościoła.

czytaj więcej...

2018-10-12 18:15

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 13 październik – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Szczęście, że w utrapieniach życia ziemskiego mamy przy boku Boga wszelkiej pociechy.
Szczęście także, że ten pocieszający Bóg obdarzył nas w Maryi Matką pocieszycielką. Do niej stosują się słowa Pisma św.: „Kto nie jest doświadczony, cóż umie?” (Syr. 34, 11). Albowiem Najświętsza Maryja Panna rzeczywiście przeszła wielkie próby. Dlatego ona właśnie potrafi najlepiej pocieszyć smutnych. Mógł też dlatego zawołać św. Bernard: „Maryja stała się wszystkim dla wszystkich, a jej miłujące serce stoi wszystkim otworem, by wszyscy mogli tam znaleźć to, czego im potrzeba: niewolnik – wolność, chory – zdrowie, zasępiony – pociechę, grzesznik – przebaczenie”.

 

Dlatego zwracaj się w chwilach ciężkich i ponurych do Pocieszycielki, zawsze gotowej spieszyć ci z pomocą. Gdy będziesz padał pod ciężarem jakiegoś utrapienia, gdy opuszczą cię ludzie, gdy już nie znajdziesz żadnego wyjścia, gdy zawiedzie cię ziemska pociecha, biegnij wtedy w cichą godzinę do Maryi. Padnij na kolana przed obrazem Niepokalanej Pani i pozwól aby serce, prosto jak dziecię, powiedziało jej, co cię przygniata. Powołaj się wtedy na jej tytuł Pocieszycielki strapionych.

czytaj więcej...

2018-10-12 18:14

Objawienia Fatimskie – Szóste i ostatnie Objawienie 13 października 1917 r.

Fragmenty z książki Antonio Borelli
Jak przy poprzednich objawieniach dzieci dostrzegły błysk światła, po którym Matka Boża pojawiła się nad krzewem.
ŁUCJA: „Czego Pani sobie życzy ode mnie?”

MATKA BOŻA: „Chcę ci powiedzieć, aby wybudowano tu kaplicę na moją część. Jestem Matką Boską Różańcową. Odmawiajcie w dalszym ciągu codziennie różaniec. Wojna się skończy, a żołnierze wkrótce wrócą do swoich domów”.

czytaj więcej...

2018-10-12 18:13

bł. Honorat Koźmiński, prezbiter – 13 październik

Urodził się w 1829 roku w Białej Podlaskiej. Jego młodzieńcze lata cechowała obojętność wobec Boga. Pod zarzutem przynależności do spisku politycznego został aresztowany i osadzony w X pawilonie Cytadeli warszawskiej. W więzieniu zachorował na tyfus. Po jedenastu miesiącach więzienia został zwolniony. Przeżycia więzienne radykalnie zmieniły jego stosunek do Boga. Po ukończeniu studiów wstąpił do klasztoru kapucynów (1848), przyjmując imię zakonne Honorat. Wyświęcony na kapłana w 1852 roku. Był wybitnym kaznodzieją oraz znanym spowiednikiem. Swoją głęboką religijnością i troską o człowieka zjednywał wielu ludzi dla Chrystusa.

czytaj więcej...

2018-10-12 18:13

4. rocznica Kaplica Na Brzegu na Szlaku Papieskim – 12 październik

Szlak Papieski – kilkukrotny pobyt św. Jana Pawła II ( ks. dr Karol Wojtyła, bp Karol Wojtyła, kard. Karol Wojtyła) w Kaplicy Na Brzegu, staraniem wielu osób, obiekt Ten został włączony w poczet Szlaku Papieskiego – 12 październik 2014.

Kaplica Na Brzegu na Szlaku Papieskim

„..Ja tam u was byłem..Pilnujcie mi tych szlaków…” – św. Jan Paweł II             (Nowy Targ, 8 VI 1979 rok)

czytaj więcej...

2018-10-11 18:14

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 12 październik – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

O Jezu!

Ty przyjmując ludzką naturę stałeś się naszym Bratem, pełnym miłości i dobroci.

Twoje braterskie Serce podniosło nas do godności dzieci Bożych i uczyniło dziedzicami

Królestwa Niebieskiego.

Obsypałeś nas, o Jezu, niezliczonymi łaskami i darami.

A ja tak często zapominam o tych wielkich dobrodziejstwach!

Przebacz mi, o Jezu, tę moją wielką niewdzięczność, za którą najserdeczniej przepraszam Twe Najświętsze Serce.

Nie odrzucaj mnie od siebie, lecz bądź mi Bratem zawsze, a zwłaszcza teraz, gdy tak bardzo potrzebuję Twojej rady, Twej pociechy i pomocy.

Z największą ufnością i pokorą garnę się do Twego Najświętszego Serca i ufam mocno, że tylko Ono mnie zrozumie, oświeci, ulży i użyczy skutecznej pomocy, na którą tak bardzo liczę. Amen.

czytaj więcej...

2018-10-11 18:00

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2018-10-10 18:18

Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny – 11październik

W Godzinkach wyśpiewujemy prawdę o Bożym Macierzyństwie Maryi:

„Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu,
Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu”.

 

W pobożności polskiej, już na początku chrześcijaństwa na naszych ziemiach, rozbrzmiewało uroczyste wyznanie wiary w Boże Macierzyństwo NMP:„Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja…”.

 

Wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi nas do wyznania wiary w Boże Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. Zbawiciel bowiem, Wcielony Syn Boży, „narodził się z Maryi Panny”. Prawda ta skłania nas do postawy uwielbienia Pana Boga za Jego wspaniały plan zbawienia świata. Rodzi także nadzieję. Matka Syna Bożego jest także naszą Matką.

czytaj więcej...

2018-10-10 18:15

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 11 październik – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia pamiątką Ofiary Chrystusa

 

Panie Jezu Chryste, obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Bądź uwielbiony pod postacią Chleba, o którym powiedziałeś: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane ( Kor 11, 24). Bądź uwielbiony, Jezu pod postacią wina, o którym powiedziałeś: To jest Krew moja Nowego Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26, 28).

 

Chwała i dziękczynienie składam Tobie, Panie Jezu, za ustanowienie Najświętszej Ofiary Mszy świętej, która uobecnia Twoją Ofiarę krzyżową dla mnie i dla wszystkich ludzi dobrej woli. Odtąd wszędzie, gdzie kapłan przy ołtarzu wypowiada słowa przeistoczenie, uobecniasz się sam ze swoim Ciałem i Krwią dla dokonania odkupienia i zbawienia wszystkich kochających Ciebie ludzi.

czytaj więcej...