Aktualności

2021-05-06 17:16

Pierwszy Piątek Miesiąca – 7 maj

WYNAGRADZAJ BOŻEMU SERCU ZA GRZECHY

„W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak, że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów świętych i Moje Serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką”. – Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii Alacoque 

” CI WSZYSCY, KTÓRZY JE POBOŻNIE ODPRAWIĄ NIE UMRĄ W GRZECHU CIĘŻKIM I BEZ SAKRAMENTÓW”

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

czytaj więcej...

2021-05-06 17:16

Siódmy dzień miesiąca – dzień ku czci Boga Ojca – 7 maja

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC

ORĘDZIA BOGA OJCA

Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca.

Tego chcę powiedział Bóg Ojciec do s. Eugenii:

Nowenna do Boga Ojca

WEZWANIA DO BOGA OJCA

1. Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla uczczenia Mnie w szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. Chciałbym, aby to święto miało własną Mszę i oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie świętym. Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca.

 

2. Pragnę, żeby całe duchowieństwo zobowiązało się rozwijać ten kult, a przede wszystkim, by pomagało ludziom poznawać Mnie takim jaki jestem i jaki zawsze będę blisko nich, to znaczy Ojcem najczulszym i najbardziej kochającym ze wszystkich ojców.

 

3. Pragnę, aby wprowadzono Mnie do wszystkich rodzin, do szpitali,

czytaj więcej...

2021-05-06 17:15

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

W każdy piątek całego roku w Polsce obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Wielu z nas niestety łamie ten nakaz oddając tym samym świadomie cześć wrogowi Jezusa Chrystusa, diabłu.

 

Jeśli chcesz pozwolić sobie na to, czego nie wolno, popełniasz świadomie grzech. Bóg mówi Moje „Tak”, oznacza „Tak”, a Moje „Nie”, oznacza „Nie”. Dyspensy, wyjątki, mała szkodliwość czynów i niekończące się usprawiedliwienia odsuwają nas od życia w Bogu, a tym samym od Zbawienia.

 

Za łamanie Przykazań Bożych i Kościelnych zostaniemy wtrąceni do więzienia pełnego ognia, z którego część już nigdy nie wyjdzie i podzieli los z katami, których ohydy i potworności nie możemy sobie nawet wyobrazić. Wybieramy więc świadomie wieczne potępienie czyli Piekło. Spowiedź jest wyznaniem grzechów, a gdzie jest pokutowanie?, a gdzie jest zadośćuczynienie?, a gdzie jest mocne postanowienie poprawy? Matka Boża mówi, że każdego dnia do Piekła idzie tysiące osób, w tym katolików co najbardziej boli Boga i Jej Serce bo nie czynią pokuty.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Środowy post od mięsa

czytaj więcej...

2021-05-06 17:15

Bog Ojciec mówi do swoich dzieci! – Orędzia Boga Ojca

Ojciec mówi do Swoich dzieci – orędzie Boga Ojca objawione s. Eugenii Ravasio

Zobacz też:

czytaj więcej...

2021-05-06 17:14

Wezwania do Boga Ojca. Litania do Boga Ojca

BÓG OJCIEC

WEZWANIA DO BOGA OJCA

Boże, Ojcze nasz, któryś jest w Niebie – przyjm uwielbienie nasze,

Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony  –

Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie –

Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny – 

Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń –

Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego – Słowo Swoje –

Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego –  

Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje –

Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w Niebie –

Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na Ziemi –

Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje –  

Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości –

czytaj więcej...

2021-05-06 17:14

Modlitwa do Boga Ojca odmawiana każdego 7 dnia miesiąca

MODLITWA PODZIĘKOWANIA BOGU OJCU ZA STWORZENIE MNIE

Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy.

Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś jako szczyt swojej miłości do człowieka.

Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego Zbawienia.

Proszę Cię z całego serca: Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Amen.

Ojcze, jestem Twój na zawsze. W życiu i po śmierci nic nas nie rozdzieli. Tak mi dopomóż Bóg.

Zobacz też:

czytaj więcej...

2021-05-06 17:14

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2021-05-06 17:12

Matki Bożej Łaskawej – 7 maj – Patronka Warszawy

Łaskawa Panno Niepokalana,
Tyś najpiękniejsza z Adama cór.
Tyś nam za Matkę od Boga dana,
Tyś nasza Pani, nasz skarb i wzór.

 Tyś nas wybrała za dzieci swoje,
By drogą życia w niebo nas wieść,
By słodzić nasze trudy i znoje
Za naszą dla Cię miłość i cześć.

Różne są tytuły, które chrześcijańska pobożność nadała w ciągu wieków Matce Najświętszej i pod którymi wzywamy Ją w różnych sytuacjach naszego życia, a także oddajemy cześć. Dziś wspominamy „Matkę Łaski Bożej” lub inaczej Matkę Bożą Łaskawą. Pierwsze sformułowanie jest dobrze znane z Litanii Loretańskiej do Matki Najświętszej. Bezpośrednim sprawcą łaski Bożej jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Maryja jednak, tak jak jest Matką Chrystusa-Zbawiciela, Sprawcy wszelkiej łaski, jest tym samym Matką Łaski Bożej.

PATRONKA WARSZAWY

czytaj więcej...

2021-05-06 17:11

Ewangelia na dziś – 7 maj 2021 rok

EWANGELIA (J 15, 12-17) – To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali

(…) To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.

————–

Wystarczy, że ofiarujemy drugiej osobie cząstkę siebie, np. poświęcimy swój czas chorej sąsiadce, zrobimy zakupy, porozmawiamy z nią, czy wspomożemy finansowo osobę potrzebującą, rezygnując ze swoich przyjemności. Niby proste, a jednak trudne, bo my najbardziej kochamy samych siebie, dlatego Jezus mówi, że mamy miłować bliźniego jak siebie samego. I nasza miłość powinna być zawsze bezinteresowna. To jest właśnie szkoła ewangelicznej miłości Jezusa. Taka miłość jest nam najbardziej potrzebna.

 

Jezu, przepraszam, że nie zawsze umiem obdarzyć miłością drugiego człowieka.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-05-06 17:10

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Piątek dzień poświęcony NSPJ

2021-05-06 17:09

Obecność Ducha Świętego w Kościele poprzez święte Sakramenty. DOTKNIĘCIE DUCHA ŚWIĘTEGO – SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Chcę, abyś rozważała Moją obecność w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Dzieło odpuszczenia grzechów zostało udzielone Kościołowi przeze Mnie. Mam moc uwalniania dusz od ich win i moc tę przekazałem kapłanom, aby w Moim imieniu działali Moją mocą. W Sakramencie Pokuty przystępujesz do Mnie. Dotykasz Mnie. Przystępuj do niego świadomie. Choć zewnętrzny wyraz tego wydarzenia jest ubogi, kryje w sobie całe bogactwo mistycznego spotkania. Zanim przystąpisz do niego, proś, abym sam od początku prowadził twoją duszę poprzez ukazanie ci wszystkich twoich niedomagań i przewinień wobec łaski Bożej. Proś, abym obdarzył cię doskonałym żalem za grzechy i pragnieniem przemiany i naprawy wszystkiego, co wymaga poprawy. Proś o wiarę w to, że prawdziwie rozmawiasz z Bogiem poprzez Jego sługę. Proś o przebaczenie i odpuszczenie grzechów.

czytaj więcej...

2021-05-06 17:08

Sakrament Pokuty (spowiedź) usuwa grzechy, lecz nie usuwa KONSEKWENCJI po grzechu. Konsekwencje pozostają

<— Powrót do czytelni

 

PAN JEZUS: Sądzicie, że umierać na duszy można wielokrotnie bez żadnych konsekwencji, bo dałem wam zmartwychwstanie przez sakrament świętej spowiedzi. Nie. Nie jest to śmierć bez konsekwencji, bo konsekwencje grzechów zawsze zostaną i spowiedź ich nie wymazuje, a co do śmierci duszy, jest ona prawdziwa. Grzesząc umieracie na duszy i nosicie w żywym ciele martwą duszę.

 

Martwa dusza gnije, rozkłada się i cuchnie. (zob. Kontemplacja Ducha Świętego. OŻYWICIEL)  Dusza nie jest mniej realna niż ciało. Dusza jest prawdziwa i prawdziwie umiera ze wszystkimi tego konsekwencjami. Widok ten jest straszny. Gdybyście mogli widzieć rzeczywistość duchową świata, nikt z was nie mógłby dalej żyć, bo wszystkie wasze horrory razem wzięte nie mogą wyobrazić tak strasznego widoku. Jest to świat umarłych za życia, żywych trupów począwszy od dzieci aż po starców. Te stworzenia bez śladu piękna i podobieństwa Bożego w stanie zaawansowanego rozkładu śmieją się i bawią w kawiarniach całego świata. Kupują sprzedają, tańczą i zapamiętale grzeszą. Pokrywają swoją ohydę przystrojonymi ze wszech miar ciałami, ale robactwo już trawi ich duszę.

 

Moje dzieci konsumpcja jest zasłoną, pod którą człowiek ukrywa swoją brzydotę duchową.

czytaj więcej...

2021-05-06 17:05

5. warunków dobrej spowiedzi. PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA

<— Powrót do czytelni

Sakrament Pokuty (spowiedź) usuwa grzechy, lecz nie usuwa KONSEKWENCJI po grzechu. Konsekwencje pozostają

5 warunków dobrej spowiedzi:

 

– rachunek sumienia,
– żal za grzechy,
– mocne postanowienie poprawy,
– wyznanie grzechów, czyli szczera spowiedź
– zadośćuczynienie Bogu i bliźnim

św. Faustyna Kowalska o spowiedzi z Dzienniczka

Dziś powiedział mi Pan: „Córko, kiedy przystępujesz do spowiedzi świętej, do tego źródła miłosierdzia Mojego, zawsze spływa na twoją duszę Moja krew i woda, która wyszła z serca Mojego, i uszlachetnia twą duszę. Za każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi świętej, zanurzaj się cała w Moim miłosierdziu z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę twoją hojność swej łaski.

czytaj więcej...

2021-05-05 17:15

Pierwszy Czwartek Miesiąca – 6 maj

Dzisiaj pierwszy czwartek miesiąca – po raz kolejny mamy szczególną okazję, aby podziękować Panu Jezusowi za sakrament kapłaństwa i za Najświętszy Sakrament, oraz aby modlić się o nowe święte katolickie powołania kapłańskie i zakonne.

.

Prośmy Ducha Świętego, aby rozpalił w naszych sercach «gorliwość o dom Pański» i o jego największy skarb, którym nie jest jakiś przedmiot czy teoria, lecz Ciało i Krew naszego Boga i Zbawiciela. Być może moglibyśmy uczyć się tego od św. Ojca Pio z Pietrelciny, świętego czciciela Eucharystii żyjącego w naszych czasach. Oto jego słowa: 

«O Ojcze święty, ile profanacji, ile świętokradztw musi znosić Twoje łaskawe serce! Któż więc, Boże, stanie w obronie tego łagodnego Baranka, który nigdy nie otworzył ust swoich w swojej sprawie, lecz zawsze tylko w naszej?»”abp. Jan Paweł Lenga.

.

MODLITWA ŚW. FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

czytaj więcej...

2021-05-05 17:14

Powód Moich łez – Maryja

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Powodem Mojego płaczu – płaczu waszej Mamy – są Moje liczne dzieci, które żyją zapomniawszy o Bogu, zanurzone w przyjemnościach cielesnych i biegnące bez ratunku ku swemu zatraceniu.

 

Dla wielu z nich – z powodu ich obojętności – Moje łzy płynęły zupełnie na próżno.

 

Główną jednak przyczyną Mojego płaczu są Kapłani, synowie najmilsi, źrenica Moich oczu, ci synowie Mi poświęceni.

 

Widzisz, że Mnie już nie kochają, że Mnie już nie chcą? Czy widzisz, że nie słuchają już słów Mojego Syna, że często Go zdradzają? Jak bardzo Jezus – obecny w Eucharystii – jest przez wielu zapomniany, pozostawiony samotnie w Tabernakulum. Często obrażają Go świętokradztwami i łatwo popełnianymi zaniedbaniami.

 

Tymczasem powinni się formować z wielką pokorą i pod Moimi rozkazami: kochając i trwając w pełnej jedności z Papieżem i Kościołem, żyjąc i głosząc jedynie Ewangelię. To dziś tak bardzo potrzebne!

czytaj więcej...

2021-05-05 17:14

Podejmij Żertwę za kapłańskie serce

WYNAGRADZAJ JEZUSOWI ZA WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE KAPŁANA

Obietnica Pana Jezusa dla tych, którzy podejmą żertwę za kapłana: BĘDĘ TAKĄ DUSZĘ KOCHAŁ PODWÓJNIE; ZA NIĄ SAMĄ I ZA KAPŁANA, ZA KTÓREGO PODJĘTO OFIARĘ ŻERTWY.

Rysunek przedstawia: mniejsze serce z napisem IHS, to serce kapłana. Większe serce, to żertwa ofiarna ochraniająca serce kapłana.

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

2021-05-05 17:13

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca maja

9 DZIEŃ NOWENNY – 6 maja

BÓG OJCIEC: Pisz, córko. Ostatniego dnia nowenny rozważać będziesz, jak wielu proroków powołałem do przekazania Mojego Słowa ludzkości. Im bardziej człowiek oddalał się ode Mnie, tym bardziej Ja przybliżałem się do niego, podążałem za nim, aby on zawrócił i podążał za Mną. Żal Mi było człowieka, ilekroć odwracał się ode Mnie i podążał własnymi ścieżkami, tylekroć cierpiał i doświadczał zła. Chcę ci powiedzieć, że choć powinienem się był gniewać, litowałem się. Powołując wybrane dusze, wyciągnąłem rękę do tonącej ludzkości. Każda dusza wybrana do przekazywania Mojego Słowa, jest żywym obrazem mojego miłosierdzia względem ludzkości. Chcę, aby świat się nawrócił. Chcę, aby czcił Jedynego Boga. Przez tyle tysięcy lat nie mogę wam tego wytłumaczyć, choć mówię we wszystkich językach i w każdym zakątku świata.

Czytaj więcej

2021-05-05 17:12

Dary Ducha Świętego. DAR MĄDROŚCI

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Córko, pierwszym darem, o którym pragnę cię pouczyć, jest dar mądrości. Mądrością człowieka jest szukanie Boga i upatrywanie w Nim źródła szczęścia. Mądrość prowadzi do poznania Boga i umiłowania Go ponad wszystko.

 

– Mój Boże, w tej chwili poznałam modlitwę, którą powinnam odmawiać, aby sprawić Ci radość i uchronić się od złego. Czy chcesz, abym ją zapisała?

 

Tak. Tę modlitwę będziesz odmawiać na różańcu. Rozpoczniesz ją od Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu. Później wypowiesz słowa Matki Najświętszej z Nazaretu: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Na małych paciorkach powtarzaj: Bądź Wola Twoja. To jeszcze nie koniec. Na zakończenie koronki odmówisz modlitwę do Mnie:

czytaj więcej...

2021-05-05 17:12

Kapłani, którzy swoje serce zwracają ku kobiecie, władzy, pieniądzom lub innemu bożkowi, wypowiem słowa: NIE ZNAM WAS – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Dusza kapłańska jest wielką w oczach Boga. Kapłaństwo nie jest Sakramentem chwilowym, ale trwającym stale, bowiem kapłan otrzymuje niezatarte znamię. Oznacza to, że Bóg działający w Sakramencie święceń kapłańskich przebóstwia duszę kapłana i zamieszkuje jego ciało w sposób sobie tylko wiadomy. Jest jednak faktycznie i stale obecny w kapłanie, drugim Chrystusie – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Ten, kto zabija kapłana, zabija Chrystusa, ale ten, kto uwodzi, zabija go podwójnie. Zabija bowiem jego duszę i zabija Mnie w nim. Zabójstwo kapłana jest lżejszym grzechem niż jego uwiedzenie, bowiem święta krew męczeńska kapłana wylana na ofiarę łączy się z Moją Krwią i uświęca dusze. Uwiedzenie kapłana jest najcięższym grzechem, bo godzi w Moją łaskę. Krew jego zamiast łączyć się z Moją w ofierze, wylewa się jak trucizna na dusze i zabija. Nie chodzi tu o krew w sensie dosłownym, ale o ofiarę przeznaczoną Bogu – kapłana, która nie jest składna Bogu, ale bożkowi namiętności – Szatanowi, co ma bardzo złe skutki w duszach ludzkich, widzialne przez zgorszenie i niewidzialne poprzez zablokowanie łaski, zaniechanie przebłagalnej ofiary za grzechy świata, rodzenie grzechów cudzych przez własny grzech i ściąganie gniewu Bożego na całą ludzkość.

Rozważaj Mój kapłanie wielką świętość Salomona, wielką obfitość Moich łask dla niego i jego wielki upadek w ramiona kobiet, które uwiodły jego serce tak, że zerwał przymierze z samym Bogiem. Rozważaj jak cierpię wszystkie twoje nabożeństwa, jeśli nie mam twojego serca. Do tych właśnie, którzy wołają: „Panie, Panie”, ale serce swoje zwracają ku kobiecie, władzy, pieniądzom lub innemu bożkowi, wypowiem słowa: „Nie znam was” /Mt 7, 21-24/ – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Spływa na Syna cześć, jaką się oddaje Matce; hołduje się uniżenie służąc Królowej. św. Ildefons

czytaj więcej...

2021-05-05 17:11

św. Filipa i Jakuba, Apostołów – 6 maj – Święto

EWANGELIA (J 14,6-14) – czytania

PROŚBA

ks. Mariusz Szmajdziński

Apostołowie otrzymali szczególne zapewnienie od Jezusa – o cokolwiek poproszą w Jego imię, On to spełni. Nie jest to oczywiście koncert życzeń. Prosić w imię Jezusa to przecież prosić w imię Boże, a nie można wzywać Boga do czczych rzeczy. O co mogli prosić apostołowie?

czytaj więcej...

2021-05-05 17:10

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy MAJ 2021 rok

 

 

2021-05-05 17:09

św. Filip i Jakub, Apostołowie – 6 maj

Św. Jakub, Apostoł zwany Mniejszym lub Młodszym (+ 62). Był (Mk 15,40) synem Kleofasa i Marii, rodzonym bratem św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa. Pochodził z Nazaretu. Po opuszczeniu przez św. Piotra Jerozolimy pierwszy biskup w tym mieście. Odgrywał poważną rolę jako gospodarz tzw. Soboru Apostolskiego. Poniósł śmierć męczeńską – strącony ze szczytu świątyni, a następnie ukamienowany. Pisze o tym w „Dawnych dziejach Izraela” Józef Flawiusz. Św. Jakub jest patronem dekarzy.

czytaj więcej...

2021-05-05 17:08

Litania do Najdroższej KRWI Chrystusa Pana. Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii