Aktualności

2016-10-25 18:15

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

ImagePreview.aspx_

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i Krew, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie.

czytaj więcej...

2016-10-24 19:17

Ustawianie ołtarza w prezbiterium – 22 październik 2016 rok

Ustawianie ołtarza w prezbiterium - 22 październik 2016 rok

Ustawianie ołtarza w prezbiterium – 22 październik 2016 rok

zdjęcia

Zobacz pozostałe prace remontowo-konserwacyjne

czytaj więcej...

2016-10-22 21:23

Odnowienie nawy – październik 2016 rok

Malowanie nawy - październik 2016 rok

Kolejnym etapem prac remontowo – konserwacyjnych w Kaplicy Na Brzegu było odnowienie nawy.

zdjęcia

Zobacz pozostałe prace remontowo-konserwacyjne

czytaj więcej...

2016-10-22 21:18

XXX Niedziela Zwykła (Rok C ) – Niedziela Misyjna – 23 październik

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA (Łk 18, 9-14)

ŹRÓDŁO MISJI

o. Jarosław Krawiec – dominikanin

Prawda o Jezusie Chrystusie jedynym Zbawicielu świata musi być głoszona

czytaj więcej...

2016-10-22 18:44

26 sierpnia odpust ku Czci Matki Boskiej Częstochowskiej w Kasinie Wielkiej w Kaplicy Na Brzegu BEZ MSZY ŚWIĘTEJ

Odpust 26 sierpnia 2015r.

Kolejny rok w Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu – 26 sierpnia nie będzie odprawionej Mszy św. odpustowej.

   W latach 60′-tych Prymas Stefan Wyszyński z okazji 1000 lecia Państwa Polskiego, Chrztu Polski wysłał List do metropolitów diecezjalnych w Polsce o patriotyczny obowiązek odprawiania Mszy św. w tym dniu w miejscach kultu Matki Boskiej Częstochowskiej (bazyliki, kościoły, kaplice) w podziękowaniu Królowej Polski za opiekę nad Narodem Polski.

W tych latach w Kasinie Wielkiej ks. kanonik Edward Szczyrzyński w odezwie na apel ówczesnego Prymasa w każdym dniu 26 sierpnia jeśli przypadało w dni robocze, odprawiane były  3 uroczyste  Msze św. w Kaplicy Na Brzegu, a jeśli odpust wypadł w Niedzielę to odprawiana była poranna Msza św. Kolejny ks. proboszcz Stanisław Gacek podtrzymywał ten obowiązek, również ks. kanonik Marian Juraszek kontynuował ten obowiązek czczenia Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski w Kaplicy Na Brzegu.

     Na początku sierpnia 2009 roku jedna z piszących ten tekst osób zamawiając w zakrystii Mszę św. odpustową w intencji zmarłych z roli Brzegi (taka Msza św. zamawiana jest od zawsze) w obecności zestresowanej służby kościelnej (organista, kościelny), otrzymała odpowiedź od nowo przybyłego proboszcza (Wiesław Maciaszek), że żadnego odpustu nie będzie w Kaplicy Na Brzegu, nie uznaje przydrożnych kapliczek, że to miejsce nie jest konsekrowane i nie wolno tam Mszy św. odprawiać – JEST TO KŁAMSTWO ALBO NIEWIEDZA – takie dokumenty są – zobacz 

Tym samym ks. Wiesław Maciaszek podważył autorytet ks. bp Stanisława Rosponda, bp pomocniczego Księcia kardynała Adama Stefana Sapiechy ówczesnego metropolity krakowskiego.

czytaj więcej...

2016-10-22 18:22

św. Jan Kapistran, prezbiter – 23 październik

2310-kapistran_1

Urodził się w 1386 roku w Capestrano. Po studiach prawniczych w Perugii był radcą dworu neapolitańskiego, następnie sędzią i gubernatorem. Podczas walk dostał się do niewoli. Przebywając w więzieniu przeżył wizję, pod wpływem której zmienił życie. Po uwolnieniu wstąpił do franciszkanów obserwantów – bernardynów. Podjął pracę wędrownego kaznodziei. Kazania głosił we Włoszech, Austrii, Francji, Niemczech, w Polsce, na pograniczu Czech i Moraw na Węgrzech. Przemierzając te kraje organizował szpitale i inne dzieła miłosierdzia. W Polsce przebywał 8 miesięcy. Był na ślubie króla Kazimierza Jagiellończyka z Elżbietą, córką cesarza Albrechta II. Pozostawił po sobie dwa klasztory bernardynów: w Krakowie i Warszawie. Św. Jan był mediatorem w sporze o tron neapolitański, w konflikcie między Mediolanem a Bazyleą oraz na Sycylii.

czytaj więcej...

2016-10-22 09:54

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycki Literacki

ks_2

W niedzielę 23 października o godz. 14:00, w sali kina „Luboń” w Mszanie Dolnej, odbędzie się finał XIV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Ks. Kanonika Józefa Jamroza „O autentyczną wiarę” i „O ludzkie serce człowieka”.

Zaprasza Władysława Anna Jamróz – siostra zamordowanego Kapłana

Współorganizatorem tegorocznej edycji konkursu jest Burmistrz Miasta Mszana Dolna Józef Kowalczyk.

czytaj więcej...

2016-10-22 00:16

św. Jan Paweł II, papież Polak – 22 październik

św. Jan Paweł II, papież

Patron Miesiąca

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Jego ojciec był zawodowym wojskowym. Matka – Emilia z Kaczorowskich – zajmowała się domem. Starszy o 12 lat od Karola brat Edward uczył się w wadowickim gimnazjum, a później studiował medycynę w Krakowie. 13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola. Dziewięcioletnim chłopcem zajął się ojciec.

czytaj więcej...

2016-10-21 21:17

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 22 październik

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Niepokalana nasza Matka jest Królową męczenników ze względu na wielkość jej boleści. Ona może zawołać do wszystkich męczenników i wszystkich, którzy uginają się pod strasznym krzyżem: „Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest boleść podobna do tej, co mnie przytłacza” (Lm 1, 12). Albowiem cierpienia męczenników były w większości wypadków natury fizycznej, zaś boleści Maryi w pierwszym rzędzie były natury duchowej. Takie dokładnie, jak przepowiedział Symeon: „Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 35). A cierpienia duchowe o tyle przewyższają ból cielesny, o ile sama dusza góruje nad ciałem.

czytaj więcej...

2016-10-21 00:01

bł. Jakub Strzemię, biskup – 21 październik

bł. Jakub Strzemię, biskup

Był franciszkaninem. Pełnił funkcję gwardiana misyjnego Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we Lwowie. Zasłynął jako gorliwy misjonarz wschodnich Kresów. W 1391 roku został arcybiskupem Halicza na Rusi, gdzie konsekwentnie pracował nad ożywieniem życia religijnego w rozległej archidiecezji. Doradca Władysława Jagiełły. Senator. Prowadził życie skromne i ubogie. W swej pobożności miał szczególny kult do Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi  Panny.

czytaj więcej...

2016-10-20 21:13

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 21 październik

Serce-Pana-Jezusa-Kaplica-Na-Brzegu

O Boże!

Ty jesteś naszym największym Dobroczyńcą.

.

Dla nas stworzyłeś ten piękny świat ze wszystkimi jego cudami. A gdy pierwszy człowiek przez nieposłuszeństwo popełnił grzech, posłałeś na świat

swego Jednorodzonego Syna, Jezusa,

który nas odkupił swoją męką i śmiercią.

Ty, o Jezu, ukryłeś się pod postacią Chleba,

aby karmić nasze dusze na drodze do nieba

i objawiłeś nam swoje Serce,

które nas tak bardzo umiłowało.

czytaj więcej...

2016-10-20 18:21

Godzina Święta z czwartku na piątek

286_Ogrojec

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2016-10-20 00:09

św. Jan Kanty, prezbiter – 20 październik

św. Jan Kanty, prezbiter

Strzeż się obrazić kogo, bo przepraszać jest niebłogo.

św. Jan Kanty

.

Urodził się w 1390 roku w Kętach. Studiował filozofię i teologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie później został profesorem. Pełnił funkcję kanonika i kustosza kolegiaty św. Floriana w Krakowie oraz przez krótki czas proboszcza w Olkuszu. Był człowiekiem żywej wiary i głębokiej pobożności. Kilkakrotnie pieszo pielgrzymował do Rzymu. Przez całe życie kapłańskie powstrzymywał się od spożywania mięsa. Niezwykle pracowity przepisywał manuskrypty. Słynął z wielkiego miłosierdzia. Nie mogąc zaradzić nędzy wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia.

czytaj więcej...

2016-10-19 21:39

św. Jana Kantego – Uroczystość w Archidiecezji Krakowskiej – 20 październik

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA  (Łk 6, 27-38)

Tak „hartuje się” Miłość

ks. Mieczysław Łusiak SJ

Miłość czysta jest bezwarunkowa

czytaj więcej...

2016-10-19 21:12

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 20 październik

Kasina Wielka Kaplica Na Brzegu Eucharystia

Eucharystia źródłem życia

 

Panie, Jezu Chryste, w Najświętszym Sakramencie, jesteś dla nas źródłem życia. Wielbię Ciebie, Panie, Jezu Chryste za to, że dla mnie stałeś się Chlebem życia. Twoje Boże słowo jest prawdą i mówi mi:

.

„Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywa tego chleba, będzie żył na wieki.

A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Jeżeli nie będziecie  spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 51-53).

.

Panie daj mi pragnienie częstego przyjmowania Chleba Życia.

czytaj więcej...

2016-10-19 00:13

bł. ks. Jerzy Popiełuszko – 19 październik

popieluszko

Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko to człowiek, który szczególnie przysłużył się dla Narodu Polskiego. Był Kapłanem w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie. Odprawiane przez niego Msze za Ojczyznę zawsze gromadziły tysiące ludzi. Publicznie krytykował nadużycia komunistycznej władzy, wystrzegając się przy tym głoszenia nienawiści do przeciwników.

czytaj więcej...

2016-10-18 00:01

św. Łukasz, Ewangelista – 18 październik

św. Łukasz, Ewangelista

Euzebiusz i Tertulian piszą, że jego rodzinnym miastem była Antiochia Syryjska. Z pochodzenia – poganin, z zawodu – lekarz. Około 50 roku przyłączył się do św. Pawła, gdy ten odbywał drugą misyjną podróż. Towarzyszył mu w Troadzie, Filippi, Jerozolimie. Był z nim w Rzymie, a także podczas trzeciej podróży misyjnej. Po śmierci Apostoła Narodów działał w Achai i Egipcie. Według tradycji Łukasz jest autorem Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich. Zawdzięczamy mu prawie wszystkie wiadomości o dzieciństwie Pana Jezusa oraz niejeden rys jego Matki. Dante określił go „historykiem łagodności Chrystusowej„.

czytaj więcej...

2016-10-17 21:16

św. Łukasz Ewangelista – Święto – 18 październik

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA (Łk 10,1-9)

Być apostołem Twej prawdy

ks. Mariusz Szmajdziński

Należy świadczyć o tym, kogo się naprawdę kocha

czytaj więcej...

2016-10-17 00:01

św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik – 17 październik

Św.Ignacy-Antiocheński

Legenda głosi, że św. Ignacy był tym szczęśliwym dzieckiem, które kiedyś Chrystus postawił przed uczniami swoimi i rzekł: „Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży, jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje”.

czytaj więcej...

2016-10-16 01:21

Remont prezbiterium – październik 2016 rok

Remont prezbiterium - październik 2016 rok

Jak każdy nawiedzający Kaplicę Na Brzegu z Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej widział odpadające tafle farby i częściowo tynku, pękające ściany.

Planowany remont prezbiterium był na 2017 rok. Jednak po rozebraniu ołtarza do wykładania podłogi płytkami, podjęliśmy decyzję, że ten remont należy wykonać w bieżącym roku. Odsłonięte prezbiterium po rozebraniu ołtarza wymagało natychmiastowego zabezpieczenia pęknięć, ubytków tynkowych i innych.

zdjęcia z remontu

czytaj więcej...

2016-10-16 00:10

38. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża – 16 październik

papiez_1duze

Kard. Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową przez konklawe, 16 października 1978 roku. Papież-Polak zasiadał na Stolicy Piotrowej przez ponad 26 lat. Był pierwszym od ponad 450 lat biskupem Rzymu nie pochodzącym z Włoch. Kardynał Karol Wojtyła zastąpił papieża Jana Pawła I, który zmarł zaledwie po 33 dniach pontyfikatu.

 

Konklawe wybrało kardynała z Polski 16 października 1978 roku. Tego dnia o godzinie 18.17 zgromadzeni na placu św. Piotra w Rzymie ujrzeli smugę białego dymu z kaplicy Sykstyńskiej, a pół godziny później usłyszeli historyczne słowa: Habemus papam.

czytaj więcej...

2016-10-16 00:01

św. Jadwiga Śląska – 16 październik

św. Jadwiga Śląska

Księżna, wdowa urodziła się między 1174 a 1180 rokiem  jako córka Bertolda IV hrabiego na Andechs (Bawaria). Otrzymała staranne wychowanie i wykształcenie w domu rodzinnym i u benedyktynek w Kitzingen. W trzynastym roku życia poślubiła Henryka Brodatego, księcia Wrocławia, z którym miała siedmioro dzieci. W swoim życiu doświadczyła tajemnicy Krzyża. Przeżyła śmierć męża i prawie wszystkich dzieci. Jej ukochany syn, Henryk Pobożny poległ w bitwie z Tatarami pod Legnicą. Ostatnie lata spędziła w ufundowanym przez siebie klasztorze cystersek w Trzebnicy gdzie jej córka Gertruda była przełożoną. Zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.

czytaj więcej...

2016-10-15 21:11

XXIX Niedziela Zwykła (Rok C ) – 16 październik

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA (Łk 18, 1-8)

MÓDLMY SIĘ NIEUSTANNIE

ks. Tomasz Lubaś – paulista

Wytrwałość w modlitwie

czytaj więcej...