Aktualności

2019-03-25 18:11

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi – 26 marca

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania

BŁAGANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, przemożny nasz Orędowniku u Boga. Dziękujemy z głębi serca za otrzymane dobrodziejstwa, a powodowani mocnym przekonaniem i żywą nadzieją prosimy o nowe. Wszak jesteś naszym Patronem i Wspomożycielem.

 

Odwołujemy się dzisiaj do Twojej potęgi, dobroci i zadziwiającej gotowości do usług. Zechciej wysłuchać naszych błagań i racz przyjść nam z pomocą, gdy z wewnętrzną siłą wołamy i nie przestaniemy wytrwale wołać do Ciebie: Wstaw się u Boga za nami!
Archaniele Boży, wstaw się u Boga za nami!
Cudzie stworzenia,
Książę najprzedniejszy.
Szermierzu praw Boga Stworzyciela,
Odnowicielu ładu Bożego,
Powierniku Pański,
Pierwszy wielbicielu Boga-Człowieka,
Chorąży Krzyża świętego,
Rycerzu Bogarodzicy,

czytaj więcej...

2019-03-25 18:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

czytaj więcej...

2019-03-25 18:09

św. Dyzmas, Dobry Łotr – 26 marzec

Był tym człowiekiem, o którym pisze w swojej Ewangelii św. Łukasz, że kiedy jeden z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, skarcił go, że oni umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. I zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, kiedy już przyjdzie do swego królestwa. A Jezus obiecał Dobremu Łotrowi – bo tak go od tego czasu nazywamy – że jeszcze dziś będzie z Nim w raju. Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, którego jeszcze na Krzyżu dokonał Chrystus.

.

O Dobrym Łotrze pisało wielu Ojców Kościoła i świętych. Jego imię Dyzmas pochodzi z pism apokryficznych. Kościół wschodni czci go nawet jako męczennika. W Bolonii, w kościele św. Witalisa i w bazylice św. Stefana oddawano cześć częściom krzyża, na którym Dobry Łotr miał ponieść śmierć. Pielgrzymi, udający się do Ziemi Świętej, chętnie nawiedzali miejscowość „Latrum” w pobliżu Emaus, która im przypominała postać Dobrego Łotra.

.

Dobry Łotr jest symbolem Bożego Miłosierdzia; pokazuje, że nawet w ostatniej chwili życia można jeszcze powrócić do Boga.

czytaj więcej...

2019-03-24 18:13

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny – Uroczystość – 25 marca

EWANGELIA (Łk 1,26-38) – czytania

SŁUŻEBNICA PAŃSKA

o. Jarosław Krawiec OP

Bóg, realizując swoje plany, szanuje wolność człowieka. Obdarzył nas zdolnością kształtowania swojego losu. Dokonujemy wyborów, bo bez tego nie mogłaby istnieć prawdziwa miłość. Nawet w decyzji o staniu się człowiekiem Bóg uzależnił wypełnienie swojej woli od zgody Maryi.

czytaj więcej...

2019-03-24 18:11

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny – 25 marca – Dzień Świętości Życia

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona dorocznie 25 marca przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

czytaj więcej...

2019-03-24 18:11

Kary czyśćcowe za grzechy dzieciobójstwa (matek, ojców, lekarzy)

Niedawno miałam straszne widzenie dusz cierpiących w czyśćcu, które traciły swoje dzieci… widziałam je jak stały, a było ich bardzo wiele a wkoło nich małe kościotrupki i czaszki… ciągle miały je dookoła przed oczyma i nie mogły ich z oczu stracić, bo gdziekolwiek się obróciły, te czaszki o strasznym wyglądzie ciągle do nich przystępowały jako straszne widma… Matki te miały na rękach jakieś szmaty i zasłaniały sobie oczy i całą głowę. Z chwilą jak zakrywały głowę i oczy, aby ich nie widzieć, chusty te nasiąkały krwią i zalewały je tak, jakby na nie spadała fala krwawego deszczu… Matki te strasznie jęczały… jęk był taki, jakoby to była rzeź czy coś podobnego okropnego co nie da się opisać… Niektóre widziałam że ścinano im głowy a te głowy z powrotem im odrastały, aby na nowo się męczyć… w rękach ich było pełno krwi… krew przelewała się z ich rąk.

 

Dane mi było do zrozumienia, że jest to cierpienie za morderstwa, za mordowanie własnych dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat.

czytaj więcej...

2019-03-24 18:09

Wcielenie Syna Bożego w Dziewiczym łonie Maryi – s. Maria z Agredy

Mistyczne Miasto Boże (Żywot Najświętszej Maryi Panny) – s. Maria z Agredy

Wcielenie Syna Bożego w Dziewiczym łonie Maryi – Rozdział XVII

czytaj więcej...

2019-03-24 18:08

Poniedziałek dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… (wybór modlitw) – 25 marzec

MODLITWA W INTENCJI RODZINY

Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę. Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości i cierpienia. Powierzam Ci moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami. Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.

czytaj więcej...

2019-03-24 18:06

Kaplica Na Brzegu z wizytą u Abp Marka Jędraszewskiego Metropolity Krakowskiego – doroczne spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich – 23 marzec 2019 rok. ZDJĘCIA

„..Ja tam u was byłem. Pilnujcie mi tych szlaków…”

 

Jesteście strażnikami Papieskich Szlaków. Jesteście strażnikami jakiegoś szczególnego fragmentu polskiej ziemi, po której stąpał święty człowiek, nasz rodak. (…) Jesteście zatem strażnikami także papieskiego ducha, po to żeby tego ducha nie tylko strzec i przekazywać go innym, ale przede wszystkim nim żyć, żeby się nie lękać, żeby się nie bać. – Abp Marek Jędraszewski

 

Już po raz piąty na zaproszenie prezes Fundacji Szlaków Papieskich Pani Urszuli Własiuk Kaplica Na Brzegu gościła w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich na Franciszkańskiej 3 w Krakowie.

 

Tym razem spotkanie opiekunów Szlaków Papieskich, miejsc w których przebywał jako ksiądz, biskup, kardynał Karol Wojtyła późniejszy papież św. Jan Paweł II odbyło się w sobotę 23 marca 2019 roku. 

 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9:30 na dziedzińcu Kurii tradycyjnie przy pomniku św. Jana Pawła II złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy i odśpiewaniem „Barki”.

O godz. 10:00 rozpoczęła się Msza Św. koncelebrowana w kaplicy prywatnej Arcybiskupów Krakowskich, której przewodniczył Abp Marek Jędraszewski.

Metropolita w homilii skierował do opiekunów Szlaków Papieskich słowa przesłania:

czytaj więcej...

2019-03-24 18:05

7 grzechów głównych – ZAZDROŚĆ

4. Zazdrość – mordercze pragnienie

 

„Miłość nie zazdrości” – 1 Kor 13,4

 

Dziesiąte przykazanie Dekalogu jest sprzeciwem wobec pożądania jakichś dóbr, które należą do kogoś innego. Nie jest zatem czymś nagannym samo posiadanie ani dążenie do pozyskiwania czegoś (o ile rzecz sama w sobie służy do godziwych celów), ale napiętnowana jest chęć zawłaszczenia sobie cudzego mienia.  Zazdrościć można komuś pieniędzy, samochodu czy ubrań, ale także wszystkiego innego, co nie jest materialne, na przykład: sukcesu, pozycji społecznej, zdolności, poczucia humoru, a nawet czynienia dobra.

 

Dlaczego zazdrość jest zaliczona do grzechów głównych? Co jest w niej tak niebezpiecznego? Zazdrość jest skierowana przeciwko miłości bliźniego, aż do życzenia komuś poważnego zła i jego realizacji. Uderza więc w podstawy życia chrześcijańskiego. Święty Augustyn powiedział o zazdrości, że jest to „grzech diabelski”, a św. Grzegorz Wielki dodał: „z niej rodzą się nienawiść, obmowa, oszczerstwo, radość z nieszczęścia bliźniego i przykrość z jego powodzenia”. Przyjrzyjmy się, dla przykładu, w jaki sposób owe wtórne grzechy mogą stać się udziałem osób z niektórych grup społecznych i zawodowych.

czytaj więcej...

2019-03-24 18:04

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 6 KWIECIEŃ

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2019-03-24 18:04

CZWARTEK. Modlitwy za kapłanów w parafii Kasina Wielka o potrzebne łaski do przemiany ich serca i życia

Jeden nawrócony, gorliwy kapłan może pomóc w zbawieniu tysiącom dusz; jeden upadły kapłan, pociągnie za sobą wiele powierzonych sobie dusz. – ks. Piotr Glas

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Na medaliku lub krzyżyku: O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w Niebie. Amen.

 

Na dużym paciorku: O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

 

Na 7 małych paciorkach: O Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

 

Na zakończenie (3 razy) : O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu, na ziemi, i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

 

Modlitwa: O Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miłosierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwawych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen.

 

Nie znam nikogo kto stracił wiarę czytając Marksa, Engelsa czy Lenina, ale znam dziesiątki takich co ją stracili słuchając swojego proboszcza. – ks. prof. Józef Tischner

Litania do Chrystusa Kapłana

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA KAPŁANÓW

czytaj więcej...

2019-03-24 18:03

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2019-03-24 18:02

Opisy Męki Pańskiej Dzienniczek św. Faustyny – Biczowanie Jezusa

Czwartek. Adoracja nocna. Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego i zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawało patrząc na te boleści; wtem rzekł mi Pan te słowa: – cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. ? I dał mi Jezus poznać za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Wtem rzekł mi Jezus: – Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. ? I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia pana. Byli nimi KAPŁANI, ZAKONNICY i ZAKONNICE i NAJWYŻSI DOSTOJNICY KOŚCIOŁA, co mnie bardzo zdziwiło, byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu; wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania, i kiedy Go biczowali kaci, milczał i patrzył w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrywał się jęk z Jego serca.

czytaj więcej...

2019-03-24 18:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek

2019-03-24 18:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC MARZEC 2019

INTENCJA NA MIESIĄC MARZEC:

Aby Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu  przemieniała serca wszystkich, nieprzyjaciół Tego Świętego Miejsca, a szczególnie kapłanów.

INTENCJA PARAFIALNA NA MARZEC:

O błogosławieństwo Boże, przemianę serca i życia oraz potrzebne łaski do tej przemiany dla             ks. Wiesława Maciaszka i ks. Roberta Stanuszka.

INTENCJA PAPIESKA NA MARZEC:

Za wspólnoty chrześcijańskie, szczególnie te prześladowane, aby odczuwały bliskość Chrystusa, a ich prawa były respektowane.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2019-03-23 18:09

III Niedziela Wielkiego Postu (Rok C ) – Głucha – 24 marca

EWANGELIA (Łk 13,1-9) – czytania

NAWRÓĆ SIĘ!

ks. Bogusław Laskowski SSP

Czy usłyszeliśmy już Boże wezwanie do nawrócenia, wezwanie pełne miłości i troski? Bóg zna skutki życia bez nawrócenia i dlatego woła, prosi, upomina. Pan nie chce śmierci grzesznika, On jest łaskawy, pełen miłosierdzia, odpuszcza wszystkie winy. Bóg, który jest Miłością, ma dla każdego z nas wiele cierpliwości. Nie możemy jednak ciągle odkładać na później nawrócenia, czyli zmiany naszego życia. Wołanie o nawrócenie dotyczy nie tylko sąsiada, który pije i znęca się nad żoną, lekarza materialisty, polityka, który nie myśli kategoriami dobra wspólnego, brata który pogubił się na drodze swego powołania… To również ja i Ty mamy się nawrócić! 

czytaj więcej...

2019-03-23 18:08

Gorzkie Żale (warunki uzyskania odpustu zupełnego za odprawienie)

Polskie nabożeństwo rozpowszechnione przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy.

Tekst opublikowano w 1707 roku.

III Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej

Część III

audio

Odpust zupełny za Gorzkie Żale

czytaj więcej...

2019-03-22 18:13

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 23 marzec – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Prośmy Najświętszą Maryję, Matkę Boga, aby nam towarzyszyła i wspierała nas na wielkopostnej drodze, aby pomagała każdemu chrześcijaninowi odkryć wielkość i piękno nawrócenia. Niech nam pomoże zrozumieć, że pokuta i poprawa własnego postępowania to nie zwykły moralizm, lecz najskuteczniejsza droga, aby ulepszyć samych siebie i społeczeństwo. Bardzo dobrze wyraża to trafne powiedzenie: lepiej zapalić zapałkę niż przeklinać ciemności.

.

Matko Boża, naucz nas kochać Jezusa. Pomóż nam przyjąć Go tak, jak Ty Go przyjęłaś: z głębokim uwielbieniem,  pokorą,  czcią,  wdzięcznością i wzruszeniem!

 

Daj nam słuchać i głosić, jakby to było po raz pierwszy,

słowa dobrze znane a zarazem zawsze nowe: „Na początku było SŁOWO … I Słowo stało się Ciałem … Widzieliśmy Jego chwałę!”. Amen.

czytaj więcej...

2019-03-22 18:09

św. Jan Paweł II o Kaplicy Na Brzegu

2019-03-22 18:08

Oto Matka twoja – Maryja

Najmilsi, przyjmijcie dziś największy dar Mojego Syna Jezusa umierającego na Krzyżu.

Znajduję się pod Krzyżem, przeszyta mieczem boleści. Widziałam Mojego Syna, jak wchodził na Kalwarię, przygnieciony ciężarem Krzyża. Jego głowa – zraniona koroną cierniową. Jego Ciało stało się całe jedną raną z powodu ubiczowania. Twarz – zniekształcona krwią i bólem. Oczy – zalane łzami, Serce – przygniecione ciężarem niewdzięczności i braku miłości.

 

Usłyszałam uderzenia wbijania gwoździ, przeszywających Jego ręce i stopy, silny odgłos Krzyża wstawianego do ziemi. Z powodu tego wstrząsu Jezus zadrżał z bólu. W ostatnich godzinach krwawej agonii ukrzyżowanego Ciała słyszałam Jego jęki. Stoję teraz pod Krzyżem i przygniata Mnie ciężar bluźnierstw i krzyków nienawiści oraz nieludzkiej złośliwości tych, którzy asystują przy Jego egzekucji.

 

Zbieram do matczynego kielicha Mego Niepokalanego Serca każdą kroplę Jego cierpienia, Jego wielkie pragnienie, przebaczenie nawróconemu łotrowi, modlitwę za tych, którzy Go krzyżują, Jego odczucie opuszczenia nawet przez Ojca, Jego gest synowskiego zdania się na Wolę Ojca.

 

Na kilka chwil przed zakończeniem ziemskiego życia Jego Boskie Serce udziela Swego ostatniego daru: Oto Matka twoja.

 

Tak stałam się Matką całej ludzkości, odkupionej przez Mego Syna. Jestem prawdziwą Matką was wszystkich.

czytaj więcej...

2019-03-22 18:06

7 grzechów głównych – NIECZYSTOŚĆ

3. Nieczystość, czyli kradzież


„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie?” – 1 Kor 6, 19


Człowiek jest powołany przez Boga do życia z miłości i w miłości. Ta możliwa jest tylko między osobami. Jest relacją między Bogiem a człowiekiem oraz między ludźmi, szczególnie mocno widać to w sakramencie małżeństwa.

 

Grzech nieczystości jest dlatego tak bardzo niebezpieczny, że godzi w istotę miłości. W Kościele pierwotnym wymieniano trzy najpoważniejsze grzechy, za które też nakładano bardzo surowe pokuty: wyparcie się wiary, zabójstwo i cudzołóstwo. Ten ostatni nie wyczerpuje katalogu grzechów nieczystych, ale zestawienie go ze wspomnianymi dwoma innymi ukazuje jego wyjątkowy ciężar gatunkowy.

 

Punktem wyjściowym dla problematyki grzechów nieczystych stanowią przede wszystkim przykazania Dekalogu: „Nie cudzołóż!” oraz „Nie pożądaj żony bliźniego swego!” (por. Wj 20, 14. 17), a także słowa Jezusa: „Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa” (Mt 5, 28)

czytaj więcej...