Aktualności

2021-03-06 17:16

Siódmy dzień miesiąca – dzień ku czci Boga Ojca – 7 marzec

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

BÓG OJCIEC

ORĘDZIA BOGA OJCA

Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca.

Tego chcę powiedział Bóg Ojciec do s. Eugenii:

Nowenna do Boga Ojca

WEZWANIA DO BOGA OJCA

1. Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla uczczenia Mnie w szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. Chciałbym, aby to święto miało własną Mszę i oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie świętym. Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca.

 

2. Pragnę, żeby całe duchowieństwo zobowiązało się rozwijać ten kult, a przede wszystkim, by pomagało ludziom poznawać Mnie takim jaki jestem i jaki zawsze będę blisko nich, to znaczy Ojcem najczulszym i najbardziej kochającym ze wszystkich ojców.

 

3. Pragnę, aby wprowadzono Mnie do wszystkich rodzin, do szpitali,

czytaj więcej...

2021-03-06 17:15

Modlitwa do Boga Ojca odmawiana każdego 7 dnia miesiąca

MODLITWA PODZIĘKOWANIA BOGU OJCU ZA STWORZENIE MNIE

Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, oddaję Ci pokłon uwielbienia w podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego, do mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte, proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy.

Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś jako szczyt swojej miłości do człowieka.

Dziękuję Ci za Jezusa, Twojego Syna, którego wydałeś światu na mękę i ukrzyżowanie dla naszego Zbawienia.

Proszę Cię z całego serca: Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę, aby po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce, piękne i czyste, i być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie na wieki. Amen.

Ojcze, jestem Twój na zawsze. W życiu i po śmierci nic nas nie rozdzieli. Tak mi dopomóż Bóg.

Zobacz też:

czytaj więcej...

2021-03-06 17:15

Bog Ojciec mówi do swoich dzieci! – Orędzia Boga Ojca

Ojciec mówi do Swoich dzieci – orędzie Boga Ojca objawione s. Eugenii Ravasio

Zobacz też:

czytaj więcej...

2021-03-06 17:14

Wezwania do Boga Ojca. Litania do Boga Ojca

BÓG OJCIEC

WEZWANIA DO BOGA OJCA

Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie – przyjm uwielbienie nasze,

Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony  –

Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie –

Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny – 

Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń –

Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego – Słowo Swoje –

Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego –  

Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje –

Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie –

Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi –

Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje –  

Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości –

czytaj więcej...

2021-03-06 17:12

WIELKI POST 2021 – dekoracja w Kaplicy Na Brzegu

Czas Wielkiego Postu to skarb dla duszy, która umiłowała życie w Bogu. Nie ma drugiego w całym roku liturgicznym tak pięknego czasu na naprawienie zaniedbań, grzechów duszy i ciała, przemiany serca i umysłu oraz wszelkich waśni wśród rodziny, sąsiadów, itd.  

 

To wszystko odbudowuje się w ciszy; ciszy modlitwy, ciszy serca, ciszy rozmyślania. Podobnie jak nasz Pan i Król, Jezus Chrystus, udał się na miejsce pustynne, tak my musimy znaleźć takie miejsce.

 

Dla wielu z nas takim miejscem ciszy, miejscem modlitwy jest Kaplica Na Brzegu. Klimat Wielkiego Postu i poszczególnych akcentów zawartych w przygotowanej dekoracji Męki naszego Boga oraz stacji Drogi Krzyżowej, pozwala człowiekowi zatopionemu w modlitwie  niemalże przenieść się w te miejsca, gdzie niewyobrażalnie cierpiał Jezus Chrystus dla naszego Zbawienia wraz z Maryją, naszą Współodkupicielką.

 

Królowo Jasnogórska, Matko nasza, Twoje Serce jest nierozerwalnie złączone z Sercem Twojego Syna. Kiedy cierpi jedno, natychmiast cierpi drugie. Matko Częstochowska, pozwól nam choć odrobinę odjąć bólu i ulżyć Tym Najsłodszym Sercom, przez nasze rozważanie Bolesnej Męki Twojego Syna i Twojej Współodkupicielko. Pozwól nam ten czas Wielkiego Postu ofiarować za wszelkie boleści zadane przez nas Tym cierpiącym Najświętszym Sercom. Amen.

Dekoracja Wielki Post 2021 rok

czytaj więcej...

2021-03-06 17:12

Określenia Ducha Świętego. OŻYWICIEL

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty:  Dziś objawię ci sekret innego imienia, którym jestem wzywany: „Ożywiciel”. Miłość, Moja córki, jest twórcza. Nigdy nie spoczywa, ale działa. Miłość w działaniu to życie. Dlatego, kiedy działam, określany jestem mianem Ożywiciela. Życie jest przeciwieństwem śmierci, a miłość – nienawiści. Działając zawsze z miłości, przynoszę życie, napełniam życiem i roztaczam wokół siebie piękno życia. Całe stworzenie przywraca ci nadzieję, zmartwychwstając wiosną, aby oddać hołd Temu, który zmartwychwstał jako pierwszy z ludzi. Jezus Chrystus jest Panem stworzenia. Każdy kwiat stara się Go naśladować i czcić, rodząc się, rozkwitając, więdnąc, słabnąc i umierając. Całe stworzenie poddaje się pokornie śmierci jako konsekwencji grzechu pierworodnego. W tym umieraniu oddaje cześć i chwałę Jednorodzonemu Synowi Bożemu, który choć nie podlegał śmierci, poddał się jej, aby uzdrowić grzeszną ludzkość i wydobyć całe stworzenie ze szponów śmierci. Na swój sposób również Ziemia cierpi, rodząc i grzebiąc na zmianę. Chwilowe życie stworzeń uzmysławia człowiekowi chwilowe życie ludzkie, a odradzanie się co roku świata roślin zdradza mu sekret jego przeznaczenia do nowego życia.

czytaj więcej...

2021-03-06 17:11

III Niedziela Wielkiego Postu – Głucha (Rok B) – 7 marca

Ewangelia  (J 2,13-25) – czytania

POSTAĆ JEZUSA

ks. Bogdan Zbroja

Zasadniczy temat dzisiejszej Bożej nauki dotyka każdego człowieka. By wejść w klimat słów Biblii, rozważmy następujący przykład: 

Oto biznesmen Michał, który od wielu lat prowadzi dobrze prosperującą firmę. Posiada już dość duży kapitał. Jest człowiekiem wierzącym i w każdą niedzielę przychodzi do kościoła, by przede wszystkim podziękować Panu Bogu za osiągnięty sukces. Wszystko byłoby wspaniale, gdyby jednak nie pewien problem.

czytaj więcej...

2021-03-06 17:09

ROZWAŻANIA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

15 minutowa medytacja, o które prosiła Matka Boża – MARZECBICZOWANIE PANA JEZUSA

DODAJ INTENCJE, PROŚBĘ LUB PODZIĘKOWANIE DO MATKI BOŻEJ

czytaj więcej...

2021-03-06 17:09

Pierwsza Niedziela Miesiąca – 7 marzec

Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. – św. Ludwik Grignion de Montfort

Papież św. Jan Paweł II zachęcał w encyklice Ecciesia de Eucharistia do kultu eucharystycznego i do trwania na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi (por. nr 26). W liście apostolskim Mane nobiscum Domine Papież pisał: „Niech wspólnoty zakonne i parafialne podejmą szczególne zobowiązanie do adoracji eucharystycznej poza Mszą św. Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie” (nr 18). Idąc za wskazaniami Ojca Świętego zaleca się, aby w pierwsze niedziele miesiąca po Mszy św. dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu i odprawić adorację eucharystyczną połączoną z błogosławieństwem sakramentalnym.

czytaj więcej...

2021-03-06 17:09

Pierwsza Sobota Miesiąca – 6 marzec

WYNAGRADZAJ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI ZA GRZECHY

Spójrz, moja córko, na moje Serce ukoronowane cierniami, które niewdzięczni ludzie bez ustanku wbijają w Nie przez swoje bluźnierstwa i brak wdzięczności.

Przynajmniej ty staraj się Mnie pocieszyć.

W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi do zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia. – Matka Boża do siostry Łucji. CZYTAJ WIĘCEJ

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Litania do Niepokalanego Serca Maryi

czytaj więcej...

2021-03-06 17:08

Gorzkie Żale. Odpustu zupełny za Gorzkie Żale

Polskie nabożeństwo rozpowszechnione przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy.

Tekst opublikowano w 1707 roku.

III Niedziela Wielkiego Postu

Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej

Część III

audio

Odpust zupełny za Gorzkie Żale

czytaj więcej...

2021-03-06 17:07

św. Perpetua i Felicyta, męczennice -7 marca

Niewolnica Felicyta i szlachetnie urodzona Perpetua zostały uwięzione i poniosły śmierć męczeńską w III wieku (7 marca 202 r.) w Kartaginie za panowania cesarza Septymiusza Sewera.
Gdy odmówiły złożenia ofiary pogańskim bożkom, rzucono je na miejskiej arenie dzikim zwierzętom na pożarcie,  które nie okazały się zbyt drapieżne. Jedynie dotkliwie poraniły kobiety.

czytaj więcej...

2021-03-06 17:03

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 6 MARZEC

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2021-03-06 17:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)9

2021-03-06 17:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC MARZEC 2021

INTENCJA NA OGÓLNA:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA:

Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska w Nowym Roku roku 2021 udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA:

Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2021-03-06 16:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2021-03-06 16:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2020 rok

2021-03-05 17:13

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca marca

9 DZIEŃ NOWENNY – 6 marzec

BÓG OJCIEC: Pisz, córko. Ostatniego dnia nowenny rozważać będziesz, jak wielu proroków powołałem do przekazania Mojego Słowa ludzkości. Im bardziej człowiek oddalał się ode Mnie, tym bardziej Ja przybliżałem się do niego, podążałem za nim, aby on zawrócił i podążał za Mną. Żal Mi było człowieka, ilekroć odwracał się ode Mnie i podążał własnymi ścieżkami, tylekroć cierpiał i doświadczał zła. Chcę ci powiedzieć, że choć powinienem się był gniewać, litowałem się. Powołując wybrane dusze, wyciągnąłem rękę do tonącej ludzkości. Każda dusza wybrana do przekazywania Mojego Słowa, jest żywym obrazem mojego miłosierdzia względem ludzkości. Chcę, aby świat się nawrócił. Chcę, aby czcił Jedynego Boga. Przez tyle tysięcy lat nie mogę wam tego wytłumaczyć, choć mówię we wszystkich językach i w każdym zakątku świata.

Czytaj więcej

2021-03-05 17:12

Tajemnica Mojego Niepokalanego Serca – Maryja

Czcijcie Moje Niepokalane Serce, najmilsi. Kościół zaprasza was do kontemplowania tajemnicy miłości i miłosierdzia, ukrytej w Moim Niepokalanym Sercu. Gdy czcicie Moje Serce, oddajecie cześć Przenajświętszej Trójcy. Ona w nim otrzymuje Swą największą chwałę, gdyż uczyniła z Mego niebieskiego ogrodu miejsce Swego Boskiego upodobania. W Nim Ojciec odzwierciedla się z radością. Słowo kładzie się w Nim jak w drogocennej kołysce. Duch Święty płonie w Nim najczystszą światłością Swej Boskiej Miłości.

 

Gdy czcicie Moje Niepokalane Serce, oddajecie cześć również waszej Mamie. W nim bowiem zawiera się tajemnica szczególnego umiłowania Mnie przez Boga i wyjątkowych łask, jakimi Mnie przyozdobił. I tak otaczacie czcią szczególny przywilej Mojego Niepokalanego Poczęcia, Boskiego Macierzyństwa, wzięcia Mnie z ciałem do Nieba, Mojej pełni łaski i stałego Dziewictwa. Drogą Mojego Serca dojdziecie do zrozumienia i rozkoszowania się Boskim Arcydziełem, którym jest wasza Niebieska Mama.

 

Jeśli pokochacie Moje Serce, zostaniecie przyobleczeni Moją macierzyńską miłością i Moim niepokalanym miłosierdziem. W największej głębi Mojego Niepokalanego Serca dokonuje się cud, który wypełniam codziennie dla was, czyniąc was coraz bardziej podobnymi do Mnie i przemieniając wasze dusze na Mój obraz.

czytaj więcej...

2021-03-05 17:11

Ewangelia na dziś – 6 marzec 2021 rok

EWANGELIA (Łk 15, 1-3. 11-32) – Przypowieść o synu marnotrawnym

(…) Zabiorę się i pójdę do mego ojca.

————–

Człowiek może upaść, może stracić przez grzech wszystko. Bolesne jest to, że człowiek może roztrwonić nie tylko własność materialną, lecz także siebie. Ale najważniejsze, aby powrócić do miłosiernego Ojca, cieszyć się Jego bliskością. Dzisiejsza Ewangelia to tajemnica kochającej nadziei. Syn marnotrawny żył rozrzutnie i wszystko roztrwonił. Jednak myśl o miłosiernym ojcu podźwignęła go: „Wstanę i pójdę do mojego ojca”. Miłosierdzie podnosi grzesznika.

 

Ojcze, pozwalaj mi powracać do siebie, obdarzaj mnie swoim miłosierdziem.

 

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-03-05 17:10

Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Sobota dzień poświęcony Matce Bożej

2021-03-05 17:09

Obietnice Pana Jezusa dla odprawiających nowennę 9-ciu pierwszych sobót miesiąca ku czci Niepokalanego Serca Maryi

W dniu 10.XII.1925 r. Matka Najświętsza objawiając się siostrze Łucji ukazała jej Swe Serce otoczone cierniami i powiedziała:

„Spójrz córko moja na to Serce otoczone cierniami, którymi ludzie niewdzięczni ranią mnie co chwila – bluźnierstwami i zniewagami. Ty przynajmniej staraj się pocieszyć Mnie i oznajmij w Moim imieniu , że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do Zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy wyspowiadają się, przyjmą Komunię św., odmówią różaniec i będą mi towarzyszyć przez 15 minut w rozważaniu wszystkich tajemnic Różańca św., a to wszystko aby wynagrodzić Mojemu Niepokalanemu Sercu”.

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA – ROZWAŻANIA

1. Wszystko, czego uprosić pragną od Serca Mojego przez pośrednictwo Serca Mej Matki udzielę im, jeszcze podczas nowenny, o ile usilnie prosić będą.

 .
2.Odczują specjalną pomoc i błogosławieństwo Mej Matki we wszystkich swoich przedsięwzięciach.

czytaj więcej...

2021-03-04 17:16

Pierwszy Piątek Miesiąca – 5 marzec

WYNAGRADZAJ BOŻEMU SERCU ZA GRZECHY

„W nadmiarze Mojego miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca, udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak, że nie umrą w Mojej niełasce i bez sakramentów świętych i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich najpewniejszą ucieczką”. – Pan Jezus do św. Małgorzaty Marii Alacoque 

” CI WSZYSCY, KTÓRZY JE POBOŻNIE ODPRAWIĄ NIE UMRĄ W GRZECHU CIĘŻKIM I BEZ SAKRAMENTÓW”

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

czytaj więcej...