Aktualności

2021-10-20 17:15

Kapłani, którzy swoje serce zwracają ku kobiecie, władzy, pieniądzom lub innemu bożkowi, wypowiem słowa: NIE ZNAM WAS – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Dusza kapłańska jest wielką w oczach Boga. Kapłaństwo nie jest Sakramentem chwilowym, ale trwającym stale, bowiem kapłan otrzymuje niezatarte znamię. Oznacza to, że Bóg działający w Sakramencie święceń kapłańskich przebóstwia duszę kapłana i zamieszkuje jego ciało w sposób sobie tylko wiadomy. Jest jednak faktycznie i stale obecny w kapłanie, drugim Chrystusie – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Ten, kto zabija kapłana, zabija Chrystusa, ale ten, kto uwodzi, zabija go podwójnie. Zabija bowiem jego duszę i zabija Mnie w nim. Zabójstwo kapłana jest lżejszym grzechem niż jego uwiedzenie, bowiem święta krew męczeńska kapłana wylana na ofiarę łączy się z Moją Krwią i uświęca dusze. Uwiedzenie kapłana jest najcięższym grzechem, bo godzi w Moją łaskę. Krew jego zamiast łączyć się z Moją w ofierze, wylewa się jak trucizna na dusze i zabija. Nie chodzi tu o krew w sensie dosłownym, ale o ofiarę przeznaczoną Bogu – kapłana, która nie jest składna Bogu, ale bożkowi namiętności – Szatanowi, co ma bardzo złe skutki w duszach ludzkich, widzialne przez zgorszenie i niewidzialne poprzez zablokowanie łaski, zaniechanie przebłagalnej ofiary za grzechy świata, rodzenie grzechów cudzych przez własny grzech i ściąganie gniewu Bożego na całą ludzkość.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:14

Ważniejsza dla was w dniu ślubu była (jest) zabawa weselna i po części wystrój kościoła, niż sam Sakrament, który jest najważniejszy – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Małżeństwo stworzyłem na wzór Trójcy Świętej, na własne podobieństwo. Jest doskonałym dziełem, mimo że wy nie jesteście doskonali. To nie czyni go ułomnym, bo przewidziałem to od początku. Zależy Mi na nim tak bardzo, że przychodzę do was i odkrywam przed wami Moje najbardziej bolesne tajemnice małżeńskie: Co dałem ludzkości i jak wielkim pragnąłem uczynić małżeństwo, a jaki zbieram dziś plon Mojej ofiary – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Weźcie sobie do serc waszego wspólnego Małżonka-Boga. Pożałujcie i Mnie i miejcie litość nade Mną, zaprzestając waszych wzajemnych walk. Po ludzku Moje doskonałe i umiłowane dzieło, Mój wymarzony ideał, jakim jest małżeństwo na wzór Mnie samego, jest bowiem zdruzgotany. Niepojęty i źle przedstawiony ośmiesza Mnie i rani. Moje misterium ginie wśród waszych talerzy i wstążek, wśród zabaw i alkoholu przelewającego się na waszych suto zastawionych stołach (ważniejsza dla małżonków jest w dniu ślubu zabawa weselna i wszystko co na niej będzie, od samego Sakramentu w kościele – dla was liczy się w kościele wystrój i jak zaśpiewa nabyty wokalista, a nie Ja, Bóg i Sakrament, który będzie zawarty).

Moja troista miłość, którą pragnąłem wlać na was (w Sakramencie Małżeństwa), tworząc naszą jedną i niepowtarzalna wspólnotę, nie jest w ogóle wpuszczana do waszych sypialni i salonów (brak wspólnych modlitw małżonków, nie przestrzeganie przykazań, rodzi grzechy i ciągłe konflikty). Z powodu waszych kłótni i wzajemnych oskarżeń zmuszony jestem opuszczać was i cierpieć wasze walki, zdrady i oskarżenia (życie małżonków w grzechu ciężkim). Nie takiego małżeństwa pragnąłem. Chciałem udzielić mu Moich przymiotów: miłości, jedności, niepodzielności i radości rodzenia człowieka na własny obraz i podobieństwo – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

W niebezpieczeństwach, w smutkach i w wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Ją. św. Bernard

czytaj więcej...

2021-10-20 17:14

Kochaj Moje przykazania, bo są znienawidzone przez ludzi – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Kochaj Moje przykazania. Zaprawdę są samą miłością. Cierp wraz ze Mną z powodu ich odrzucenia i przekraczania przez całe narody. Kochaj je, bo są znienawidzone u wszystkich. Kochaj je, bo są odrzucone. Czcij Mnie, kochając Moje przykazania. Uwielbiaj Mnie, ceniąc je bardziej niż opinie ludzkie o sobie – mówi Bóg Ojciec w dziesięciu przykazaniach.

Narażaj się ludziom, aby podobać się Bogu. Kochaj każde Moje przykazanie. Nie opuszczaj żadnego. Nie rób małych ustępów. Nie rób małych kompromisów. Nie. One cię prowadzą do akceptacji zła. Są powolnym otwieraniem drzwi zepsucia. Walcz o Moje przykazania. Tak bardzo są nienawidzone, jak gdyby były złem wymierzonym przeciwko ludzkości. Jak gdyby były winne wszelkiemu złu i wszystkim nieszczęściom. Tymczasem to ich odrzucenie przynosi klęskę duszom i narodom. Odrzucenie Moich przykazań przynosi zgubę ludzkości. Boli Mnie łamanie Mojego Prawa, bo Moje Prawo nie służy Mi. To jedyne Prawo na świecie wolne od żądzy władzy i niemające w sobie ukierunkowania na interes jego twórcy. To jedyne Prawo miłości. Prawo dane ludziom dla ich dobra i dla ich interesu.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:12

Duch Słowa. SŁOWO BOŻE. OBECNOŚĆ BOGA W SŁOWIE BOŻYM, MOC SŁOWA BOŻEGO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SŁOWO BOŻE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Pan Jezus: Zapisz, że  słowa, które piszesz, nie pochodzą ze źródła ludzkiego, ale Boskiego, dlatego nie mogą być rozumiane po ludzku. Mówię do was waszym językiem, ale wy musicie posiąść Mój język, aby Mnie zrozumieć. Człowiek patrzy na wszystko przez pryzmat swoich doświadczeń i swojego poznania. Ja jednak nie mogę i nie chcę wyzbyć się Mojej Boskości dla obcowania z wami. Aby Mnie pojąć, musicie Mnie poznać. Mój język upodabnia się do waszego w przekazie, ale nie w duchu. Kluczem do właściwego pojmowania Pisma jest Duch Święty. Prorocy Go otrzymują, aby mogli właściwie rozumieć Pisma Nowego i Starego Testamentu. Uprzytomnijcie sobie, jak wiele powstało błędnych interpretacji tych świętych Pism i jak bardzo nieumiejętnie podchodzi się do ich czytania. Zostały udostępnione każdemu, kto zechce je czytać. Jednak ten, kto nie posiadł Ducha dla ich rozumienia, nie może ich właściwie zrozumieć. Tylko ten, kto ma Ducha, rozumie. Dlatego też powstało tyle błędów, ponieważ dostęp do Słowa Bożego jest tak wielki, jednak Duch Święty nie wchodzi tam, gdzie czyta się Pisma, ale tam, gdzie służy się Jedynemu Bogu i w czystym sercu uwielbia Boga. Nie możecie kupić zrozumienia, bo Duch Święty wieje tam, gdzie chce.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:11

15 Obietnic Matki Bożej dla odmawiających Różaniec Święty

Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego upowszechniał św. Dominik, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego (dominikanów), dlatego nazywa się go ojcem różańca do Najświętszej Maryi Panny.
.
Jednak Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV w. dzięki innemu dominikaninowi, bł. Alanowi Rupe (zwanemu również Alanusowi de la Roche, który żył w latach 1428-1475. On ustalił nazwę „Psałterz Maryi”, jak też i liczbę 150 Zdrowaś, które podzielił na dekady (dziesiątki), każda przeplatana Modlitwą Pańską. On też założył pierwsze bractwo różańcowe w Douai w 1470 r. W 1464 r. ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna. Poleciła mu propagować w swym imieniu Różaniec i zakładać bractwa różańcowe.

Przekazała mu również 15 obietnic dla tych, którzy będą odmawiać Różaniec:

1. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma wyjątkowe łaski.

2. Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim tym, którzy będą odmawiać różaniec.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:11

Cmentarz Parafialny w Kasinie Wielkiej – Wszystkich Świętych

Ponad 1500 grobów, ponad 4000 nazwisk, ponad 5000 zdjęć grobów. To dwa cmentarze Parafialne w Kasinie Wielkiej – cmentarz na Pańskim i na Kaletowie.

Wiemy, że nie każdy może być na grobie bliskiej osoby. Dlatego dzięki Matce Bożej Częstochowskiej, Matce Miłosierdzia w Kaplicy Na Brzegu, stworzyliśmy możliwość duchowego łączenia się w każdej chwili przez modlitwę z naszymi bliskimi, którzy spoczywają na naszych obu cmentarzach w Kasinie Wielkiej wchodząc na wirtualny Cmentarz Parafialny (miesięczne wejścia liczymy w tysiącach i stale rośnie, co pokazuje jak bardzo potrzeba modlitwy za Duszami).

Miesiąc listopad to czas szczególnej modlitwy za zmarłymi. Zadbajmy o porządek na grobach bliskich nam zmarłych. Pamiętajmy, że jesteśmy wszyscy zobowiązani do modlitwy za zmarłymi, nie tylko w listopadzie, ale przez cały rok. Jak mówią Dusze czyśćcowe to nieoceniona pomoc i ulga w cierpieniu dla nich.

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

czytaj więcej...

2021-10-20 17:11

Ewangelia na dziś – 21 październik 2021 rok

EWANGELIA (Łk 12, 49-53) – Ewangelia powodem rozłamu

(…) Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu.

————–

Dzisiejsza Ewangelia należy do tych, które możemy określić jako niewygodne. Jezus przynosi rozłam i ogień, a nie pokój. Jak to rozumieć? O jakim ogniu mówi Jezus? Ogień ten, nie zostanie przyjęty przez wszystkich. Człowiek wierzący, pragnący żyć ogniem wiary i prawdy, stojący po stronie krzyża będzie często odrzucany, nierozumiany, nawet we własnej rodzinie. Jednak nie może się tym zrażać. Powinien nieść miłość Boga innym, dawać świadectwo, modlić się za swoich bliskich, aby zrozumieli, że wiara daje szczęście.

 

Jezu, pragnę zawsze stać po Twojej stronie, proszę o wytrwałość i radość głoszenia Twojej miłości.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-10-20 17:10

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy – PAŹDZIERNIK 2021 rok

2021-10-20 17:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

czytaj więcej...

2021-10-20 17:09

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 21 październik – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Wysławiamy Cię, umiłowany Jezu

Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. – św. Ludwik Grignion de Montfort

Jezu, wielbimy Cię i kochamy w tym Sakramencie, który upamiętnia Twoją krzyżową mękę. Wiemy, że jesteś prawdziwie obecny na ołtarzu w Hostii świętej i ko­chasz nas z taką samą miłością, z jaką kochałeś, gdy umierałeś na krzyżu.

.

Dziękujmy Ci, o Panie, i wielbimy Cię wraz ze wszystkimi, którzy w tej chwili wielbią Ciebie i kochają Cię.

.

Jezu obecny w Najświętszej Eucharystii, wpatrujemy się w Ciebie oczami pełnymi wiary. Eucharystia zawiera Twoje Ciało, złożone w ofierze za nas i Twoją Krew, przelaną za nas wszystkich. Ty ofiarujesz nam Swoje Ciało i Krew, aby nas wesprzeć na drodze do życia wiecznego i chwalebnego zmartwychwstania. Tobie zawierzamy siebie i w Tobie pokładamy nadzieję.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:08

Litania do Najdroższej KRWI Chrystusa Pana. Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii

2021-10-20 17:08

Powód Moich łez – Maryja

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Powodem Mojego płaczu – płaczu waszej Mamy – są Moje liczne dzieci, które żyją zapomniawszy o Bogu, zanurzone w przyjemnościach cielesnych i biegnące bez ratunku ku swemu zatraceniu.

 

Dla wielu z nich – z powodu ich obojętności – Moje łzy płynęły zupełnie na próżno.

 

Główną jednak przyczyną Mojego płaczu są Kapłani, synowie najmilsi, źrenica Moich oczu, ci synowie Mi poświęceni.

 

Widzisz, że Mnie już nie kochają, że Mnie już nie chcą? Czy widzisz, że nie słuchają już słów Mojego Syna, że często Go zdradzają? Jak bardzo Jezus – obecny w Eucharystii – jest przez wielu zapomniany, pozostawiony samotnie w Tabernakulum. Często obrażają Go świętokradztwami i łatwo popełnianymi zaniedbaniami.

 

Tymczasem powinni się formować z wielką pokorą i pod Moimi rozkazami: kochając i trwając w pełnej jedności z Papieżem i Kościołem, żyjąc i głosząc jedynie Ewangelię. To dziś tak bardzo potrzebne!

czytaj więcej...

2021-10-20 17:08

CZWARTEK. Modlitwa o nowe święte katolickie powołania kapłańskie. Zakonne, misyjne (męskie i żeńskie)

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Panie, Ty zachęcałeś nas, byśmy wołali o nowych pracowników do Twojej Winnicy. Wejrzyj na wiele młodych, odważnych i czystych serc i wlej w nie pragnienie życia tylko dla Ciebie. Pomóż im odczytać Twoją wolę, poznać ją, ukochać i realizować. Udziel im obficie darów Twojego Ducha, aby na drodze swojego powołania nigdy się nie zaparli i nie zawrócili.

 

Maryjo, Mistrzyni życia duchowego i Wychowawczyni powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych módl się za nimi. Amen.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:08

Podejmij Żertwę za kapłańskie serce

WYNAGRADZAJ JEZUSOWI ZA WYBRANEGO PRZEZ SIEBIE KAPŁANA

Obietnica Pana Jezusa dla tych, którzy podejmą żertwę za kapłana: BĘDĘ TAKĄ DUSZĘ KOCHAŁ PODWÓJNIE; ZA NIĄ SAMĄ I ZA KAPŁANA, ZA KTÓREGO PODJĘTO OFIARĘ ŻERTWY.

Rysunek przedstawia: mniejsze serce z napisem IHS, to serce kapłana. Większe serce, to żertwa ofiarna ochraniająca serce kapłana.

GŁÓWNE GRZECHY KAPŁAŃSKIE – PAN JEZUS

2021-10-20 17:08

bł. Jakub Strzemię, biskup – 21 październik

Był franciszkaninem. Pełnił funkcję gwardiana misyjnego Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we Lwowie. Zasłynął jako gorliwy misjonarz wschodnich Kresów. W 1391 roku został arcybiskupem Halicza na Rusi, gdzie konsekwentnie pracował nad ożywieniem życia religijnego w rozległej archidiecezji. Doradca Władysława Jagiełły. Senator. Prowadził życie skromne i ubogie. W swej pobożności miał szczególny kult do Najświętszego Sakramentu i Najświętszej Maryi  Panny.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:08

ORĘDZIA O POŚCIE. Post od mięsa w piątek

ORĘDZIA O POŚCIE

Pan Jezus: Nie chcę, aby post był łamany. Chcę, aby był surowo przestrzegany. Nie ma praw ważnych i mniej ważnych, bo jeśli łamie się jedno, wkrótce złamie się i drugie, dlatego musicie być stanowczy i przejrzyści w prawie. Tak niech oznacza tak, a nie niech oznacza nie. Nie możecie ulegać szatanowi, dopuszczając jakiekolwiek wyjątki. Jestem pobłażliwy, dzieci, i kocham was, ale nie ulegajcie złudnemu wrażeniu, że jestem starym, zbolałym Bogiem, który będzie zamykał oczy na drobne przewinienia. Będę, jeśli są nieświadome, ale nie będę, jeśli ktoś grzesząc, liczy na Moją pobłażliwość i łaskę. Nie chcę więcej tego u was widzieć. 

W tak przebiegły sposób szatan wdarł się do Mojej świątyni, poprzez małe ustępstwa (dyspensy). Wy jesteście świątynią Mojego Ducha. Te drzwi winny być dla szatana zaryglowane. Moje prawa są jasne i zrozumiałe, nie czyńcie odstępstwa. Nie ma miejsca w waszych sercach na jakiekolwiek niejasności. Ja zawsze byłem i pozostanę jasny i bardzo jednoznaczny w Moim przekazie. Takimi bądźcie. Wiernymi. Amen.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:08

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Natura grzechu nieczystości

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Chcę przemienić duszę ludzką w duszę anielską. Uświęcenie temu właśnie służy, aby człowiek był czysty jak anioł, choć zaczyna swoją wędrówkę ku Niebu od ziemi. Abym mógł i pragnął działać w duszy ludzkiej tak, jak chcę, musi ona rozwinąć w sobie cnotę czystości. Ta cnota jest owocem walki o czystość i usposobieniem pożądającym czystości jako warunku przebywania z Bogiem i trwania w Bogu. Czy wiesz co to za choroba epilepsja? Atak tej choroby jest zniweczeniem dotychczasowych wysiłków chorego. Po ataku zapomina wszystko, czego się nauczył. Traci zdolności, które posiadał i owoce swojej pracy. Ta choroba jest najlepszym obrazem duszy chorej na nieczystość. Grzech nieczystości jest jak atak epilepsji. Dusza traci kontakt z Bogiem i zapomina Jego naukę. Powraca do przeszłości i traci całe nieraz lata nauki. To bardzo bolesne dla duszy i Boga, który jako nauczyciel i ojciec poświęcił tej duszy wiele czasu. W jednej chili traci te dusze i wszystkie jej zasługi.

 

Człowiek nieczysty uwstecznia się. Zamiast poruszać się do przodu, wciąż się cofa.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:07

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2021-10-20 17:06

Dzieci rodzące się ze związków bez Sakramentu Małżeństwa, jak i te poczęte przed ślubem, nie mają Bożego błogosławieństwa – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

ZWIĄZKI NIESAKRAMENTALNE SĄ PROSTĄ DROGĄ DO PIEKŁA – MATKA BOŻA 

Związki niesakramentalne ściągają przekleństwo na całą rodzinę. W tych domach, gdzie nie przestrzega się 10 przykazań Bożych tam nie ma Boga, tam bogiem jest szatan, ojciec kłamstwa. Dzieci rodzące się w grzechu bez błogosławieństwa Bożego /poza Sakramentem Małżeństwa/, są wiecznie nieszczęśliwe. Nie potrafią znaleźć pokoju, obciążone jarzmem upadku własnych rodziców same upadają w podobny sposób, bo dziedziczy się po rodzicach nie tylko wygląd i cechy charakteru, ale także duchowość i przynależące duszom duchowe powiązania ze światem Nieba lub Piekła.

Od pierwszej chwili powstania duszy jest ona przeze Mnie miłowana, ale odrzucenie przez człowieka Mojej miłości poprzez odrzucenie Moich przykazań /trwanie w związkach niesakramentalnych/ odcina Moje błogosławieństwo i wprowadza duchy nieczyste, które są zawsze duchami zniszczenia. Nie są to amorki o słodkich buziach.

Małżeństwo, które Ja pobłogosławię /Sakrament Małżeństwa/, tworzy dopiero rodzinę gotową na przyjęcie dzieci. Tylko w takich warunkach nie powstaną rany duchowe w waszych sercach, a dzieci, które poczniecie będą wolne /będą miały Moje błogosławieństwo/. Musicie mieć świadomość, że próbowanie się w relacjach z innymi bardzo was wewnętrznie upośledza /związki niesakramentalne/ – mówi Bóg Ojciec w Dekalogu

czytaj więcej...

2021-10-20 17:06

Wiersz o różańcu

W małej izdebce, tuż obok łóżka,   

z Różańcem w ręku klęczy staruszka.
Czemuż to babciu mówisz pacierze?
Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

Wierzę, że małe paciorki z dębiny
moc mają ogromną, odpuszczają winy.
Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy
ja, grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy.

Pierwsza dziesiątka jest za papieża.
Niech nami kieruje, Bogu powierza.
Druga, w intencji całego Kościoła.
Modlitwą silny wszystkiemu podoła.

Trzecia za męża, co zmarł i jest w niebie,
a może w czyśćcu, lub większej potrzebie.
Czwartą odmawiam w intencji syna…
Przy tych słowach – staruszka płakać zaczyna.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:04

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 2 październik

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2021-10-20 17:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)9

2021-10-20 17:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021

INTENCJA NA OGÓLNA:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA:

Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska w Nowym Roku roku 2021 udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA:

Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2021-10-20 16:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2021-10-20 16:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy

2021-10-19 17:16

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

ORĘDZIA O POŚCIE

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Matka Boża prosiła o post o chlebie i wodzie w środy i piątki. Jak nie dasz rady dwa dni to wybierz piątek. Jeśli nie dasz rady ani jednego dnia to zastosuj umartwienie, czyli tak samo środa i piątek: dwa dni bez mięsa.

 

Chleb, nie może mieć dodatków (słonecznik, dynia, itd…), Woda (nie może to być herbata, inne dodatki).

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Piątek dniem postu od mięsa

LITANIA POSZCZĄCEGO

czytaj więcej...