Aktualności

2019-10-13 18:14

Różaniec ze świętym Janem Pawłem II – audio

2019-10-13 18:12

Poniedziałek dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… (wybór modlitw) – 14 październik

MODLITWA ŚW. JANA PAWŁA II ZA RODZINY


Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i życiem – spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi, przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty, i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.

.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich ludzi na świecie.

.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.

.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się mocniejsza od wszelkiej słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.

czytaj więcej...

2019-10-13 18:11

Ewangelia na dziś – 14 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 11, 29-32) – Znak Jonasza

(…) Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

————–

Nie lubimy, gdy ktoś, mówiąc nam prawdę, wzywa do nawrócenia, do konkretnej zmiany w życiu. Nie brak też w sercu podszeptów złego ducha, który przekonuje, że tego absolutnie nie potrzebujemy. Tylko od Jezusa pochodzi prawda, która wyzwala. Ale ona się nie rozpocznie ani nie dokona, jeśli najpierw nie staniemy w prawdzie o sobie samych.

Cała Ewangelia 

czytaj więcej...

2019-10-13 18:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

czytaj więcej...

2019-10-13 18:09

św. Małgorzata Maria Alacoque, dziewica – 14 październik

Obietnice Serca Pana Jezusa dane św. Małgorzacie Alacoque

Urodziła się 1647 roku w Burgundii. Ojciec jej był notariuszem i sędzią. Mając 24 lata wstąpiła do wizytek w Paray-le-Monial. Mistyczka.  To jej Pan Jezus objawił Godzinę świętą. Pan Jezus w wielu objawieniach przedstawił jej swe SERCE – kochające ludzi i spragnione ich miłości. W związku z otrzymanym orędziem i poleceniem, aby ustanowiono święto czczące Jego Najświętsze Serce oraz przystępowano do pierwszo-piątkowej Komunii św. wynagradzającej, doznała wielu przykrości i sprzeciwów.

czytaj więcej...

2019-10-13 18:08

73. rocznica wybudowania obecnej Kaplicy Na Brzegu -13 październik

Fragment z historii Kaplicy Na Brzegu:

(…) Po zakończeniu II wojny światowej mieszkaniec Kasiny Wielkiej Władysław Fornal, przebywając wcześniej w celi śmierci przysiągł Matce Bożej z Brzegu, że jeżeli odzyska wolność to ufunduje nową kaplicę. Na początku 1946 roku po kilku spotkaniach z mieszkańcami osiedla Brzegi, księdzem Janem Gimińskim i Radą Parafialną: Jan Nowak z dolnej Kasiny, Łukasik z Pańskiego, Pustelnik z Przymiarek, postanowili o budowie nowej kaplicy. Mieszkańcy osiedla udostępniali większy teren pod budowę, lecz ksiądz proboszcz obawiał się, że gdy wybudują dużą kaplicę to parafia nie dostanie zezwolenia na budowę nowego kościoła.

czytaj więcej...

2019-10-13 18:07

KASINA WIELKA. GOŚĆ niedzielny. Rozalia i Jan Ceklarzowie

… I żyją długo i szczęśliwie

MIŁOŚĆ Z GÓR

Państwo Rozalia i Jan Ceklarzowie z Kasiny Wielkiej jak i wszystkie opisane pary, zostali odznaczeni przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę MEDALEM ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE.

 

Nigdy bym się tego nie spodziewała – mówiła pani Rozalia. My byliśmy po prostu skromną, prostą rodziną, której udało się tyle czasu razem żyć i kochać. Dziękuję za to wciąż mężowi i dzieciom.  I Panu Bogu…

czytaj więcej...

2019-10-13 18:06

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy PAŹDZIERNIK 2019 rok

2019-10-13 18:06

249. lat Kaplicy Na Brzegu

W tym roku przeżywamy 249. lat od powstania nie z woli ludzkiej lecz z woli Bożej tego szczególnego miejsca – Kaplicy Na Brzegu, gdzie nasza Matka Najświętsza, Pani Częstochowska znalazła upodobanie.

 

Mimo nieustannych zniewag  jakie w ostatnim czasie spadają na to święte miejsce, które sama Niepokalana Dziewica wybrała szczególnie od tych, którzy są powołani do głoszenia Ewangelii. Ale ufni w Miłosierdzie Boże i słowa skierowane przez Jezusa do św. Faustyny „Wiedz córko moja, że prawdziwe Dzieła Boże natrafiają na trudności, a im większe Dzieło tym większe przeciw niemu burze szaleć będą”.

 

Powierzamy naszą parafię oraz wszystkich czcicieli opiece Tej, która przez wieki królowała, błogosławiła, uzdrawiała, pocieszała… opiekowała się naszymi parafianami i nie tylko naszymi, bo wiele dowodów wdzięczności i podziękowań zapisano w Kronikach i Zeszytach otrzymanych łask od naszej Matki Jasnogórskiej, która „świeci jako Złota Róża” w Kaplicy Na Brzegu. 

czytaj więcej...

2019-10-13 18:05

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 2 LISTOPAD

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2019-10-13 18:03

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2019-10-13 18:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

2019-10-13 18:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2019

INTENCJA NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz o przemianę serc dla nieprzyjaciół tego świętego miejsca.

INTENCJA PARAFIALNA NA PAŹDZIERNIK:

Aby Matka Boża Częstochowska, Matka Różańcowa otoczyła Swym Płaszczem swoich umiłowanych synów, źrenice Jej oczu, synów Jej poświęconych, kapłanów Jej Syna i wyjednał im gorliwość, czystość serca, mężną wiarę, ducha ofiary i poświęcenia. Maryjo, Matko Kapłanów wzbudzaj nowe powołania, aby nie brakło robotników na Pańskim żniwie.

INTENCJA PAPIESKA NA PAŹDZIERNIK:

Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2019-10-13 17:59

Modlitwa za Kościół Święty

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2019-10-13 17:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2019 rok

2019-10-12 18:11

XXVIII Niedziela Zwykła (Rok C ) – 13 październik

EWANGELIA (Łk 17, 11-19) – czytania

WARTO DZIĘKOWAĆ BOGU

ks. Mieczysław Łusiak SJ

Czy słowa dzisiejszej Ewangelii oznaczają, że Bóg domaga się od nas, byśmy Mu dziękowali za to, co On robi dla nas? Oczywiście, że nie. Bóg działa w naszym życiu bez oczekiwania na jakąkolwiek wdzięczność. To jednak nie zmienia faktu, że sprawia Mu radość, kiedy dziękujemy. Ta Jego radość bierze się stąd, że dobre dla nas jest to, iż dziękujemy Bogu i oddajemy Mu chwałę. Dziękczynienie (czyli Eucharystia) jest niesamowitym pokarmem dla naszego serca. Kto dużo dziękuje, ten staje się silny i dobry.

czytaj więcej...

2019-10-12 18:09

Objawienia Fatimskie – Szóste i ostatnie Objawienie 13 października 1917 r.

Fragmenty z książki Antonio Borelli
Jak przy poprzednich objawieniach dzieci dostrzegły błysk światła, po którym Matka Boża pojawiła się nad krzewem.
ŁUCJA: „Czego Pani sobie życzy ode mnie?”

MATKA BOŻA: „Chcę ci powiedzieć, aby wybudowano tu kaplicę na moją część. Jestem Matką Boską Różańcową. Odmawiajcie w dalszym ciągu codziennie różaniec. Wojna się skończy, a żołnierze wkrótce wrócą do swoich domów”.

czytaj więcej...

2019-10-12 18:09

XIX Dzień Papieski – św. Jan Paweł II o młodzieży – „Wstańcie, chodźmy!”

„Drodzy bracia i siostry (…). Zachęcam was, byście otworzyli Ewangelię i odkryli, że Jezus Chrystus chce być waszym przyjacielem . Chce wam towarzyszyć w waszej trudnej drodze, na każdym etapie waszego życia (…). Chce być waszą ścieżką pośród lęków, wątpliwości, nadziei i marzeń o szczęściu. To On jest prawdą, nadającą sens waszym wysiłkom i … zmaganiom. Chce dać wam życie”.

 

„Jakże wielu młodych sądzi, że są wolni, bo uwolnili się od wszelkiej kontroli i (…) odpowiedzialności? Jak wielu z nich uważa, że skoro pewne wzory postępowania są społecznie akceptowane, to są także moralnie dozwolone? Źle wykorzystują cudowny dar płciowości; nadużywają alkoholu, sięgają po narkotyki, uważając takie postępowanie za właściwe, ponieważ część społeczeństwa je toleruje. Pod naciskiem rówieśników i … przemożnym wpływem mód i tendencji nagłaśnianych przez środki przekazu łamią obiektywne normy moralne. Miliony młodych ludzi na całym świecie pada ofiarą ukrytych, ale realnych form zniewolenia”.

 

„… to wy zadecydujecie, jakie będzie trzecie tysiąclecie, które na horyzoncie dziejów człowieka jawi nam się czasem jako obietnica wspaniałej, nowej epoki, ale czasem budzi też obawy i lęki.

czytaj więcej...

2019-10-12 18:08

bł. Honorat Koźmiński, prezbiter – 13 październik

Urodził się w 1829 roku w Białej Podlaskiej. Jego młodzieńcze lata cechowała obojętność wobec Boga. Pod zarzutem przynależności do spisku politycznego został aresztowany i osadzony w X pawilonie Cytadeli warszawskiej. W więzieniu zachorował na tyfus. Po jedenastu miesiącach więzienia został zwolniony. Przeżycia więzienne radykalnie zmieniły jego stosunek do Boga. Po ukończeniu studiów wstąpił do klasztoru kapucynów (1848), przyjmując imię zakonne Honorat. Wyświęcony na kapłana w 1852 roku. Był wybitnym kaznodzieją oraz znanym spowiednikiem. Swoją głęboką religijnością i troską o człowieka zjednywał wielu ludzi dla Chrystusa.

czytaj więcej...

2019-10-11 18:13

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 12 październik – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym Sercu je przeżywała. Odmawiając różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. – św. Jan Paweł II

Odmawiajcie różaniec w rodzinie, to piękny i przyjemny Bogu widok, gdy u schyłku dnia ognisko rodzinne rozbrzmiewa pochwałami na cześć dostojnej Królowej Niebios. – Pius XII

Kochajcie Maryję i czyńcie wszystko, co możecie, aby Ją ludzie kochali. Odmawiajcie ku Jej czci różaniec. Czyńcie to zawsze. – św. o. Pio

czytaj więcej...

2019-10-11 18:12

5. rocznica Kaplica Na Brzegu na Szlaku Papieskim – 12 październik

Szlak Papieski – kilkukrotny pobyt św. Jana Pawła II ( ks. dr Karol Wojtyła, bp Karol Wojtyła, kard. Karol Wojtyła) w Kaplicy Na Brzegu, staraniem wielu osób, obiekt Ten został włączony w poczet Szlaku Papieskiego – 12 październik 2014.

Kaplica Na Brzegu na Szlaku Papieskim

„..Ja tam u was byłem..Pilnujcie mi tych szlaków…” – św. Jan Paweł II             (Nowy Targ, 8 VI 1979 rok)

czytaj więcej...

2019-10-11 18:11

Ewangelia na dziś – 12 październik 2019 rok

EWANGELIA (Łk 11, 27-28) – Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego

Gdy Jezus mówił do tłumów, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś.

————–

Pierwszą błogosławioną była Maryja, bo to Ona ufnie wypowiedziała: Niech mi się stanie według twego słowa – Łk, 1, 38, a wypełnienie tych słów przyniosło zbawienie wszystkim. Jezus zachęca nas do wejścia na drogę ufnego poznawania i zachowywania Jego słowa. To droga do bycia błogosławionym. Duchu Św. wspomagaj mnie, aby i owoc mojego życia był błogosławiony.

Cała Ewangelia 

czytaj więcej...

2019-10-11 18:09

Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Sobota dzień poświęcony Matce Bożej