Aktualności

2017-12-16 14:00

GODZINA MIŁOSIERDZIA!!!

2017-12-15 21:25

Nowenna do Dzieciątka Jezus

2017-12-15 18:26

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 16 grudnia – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!
.

Tytuł Matko Chrystusowa wysławia Bogarodzicę.

Wielbi on w Maryi Matkę z utęsknieniem oczekiwanego Mesjasza, a więc jako jutrzenkę po długiej nocy grzechu i oddalenia od Boga.
Jak niezwykły jest ten zaszczytny tytuł, widać to z figur Maryi w Starym Testamencie.

Sara, żona Abrahama, dała mu dopiero w 90. roku życia Izaaka, z którym Bóg chciał wejść w wieczne przymierze. Dziwne urodziny, dziwne dziecko! Podobnie jak z Maryją i Chrystusem.
Rachela, żona Jakuba, dała życie Józefowi, który przyniósł Egiptowi ratunek w największej nędzy i został ogłoszony wybawicielem. Podobnie jak Maryja i Chrystus!

czytaj więcej...

2017-12-15 18:22

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2017-12-15 18:21

Jacek Stryczek, czyli ksiądz od ludu oderwany – Jarosław Makowski. „Newsweek”

Po jaką cholerę mówić w kazaniu o Bogu, miłosierdziu czy solidarności z biednymi skoro można ględzić o samochodach księży? Taki popis kaznodziejstwa dał twórca akcji „Szlachetna paczka”, ks. Jacek Stryczek. W swojej homilii, która była – jak podkreślił – owocem głębokiej medytacji, jasno dał do zrozumienia wiernym, że to, co proboszcz czy wikary trzyma w garażu, nie powinno ich obchodzić.

Ks. Stryczek znany jest głownie z akcji „Szlachetna paczka”. Mniej znany fakt z jego działalności to to, że jest duszpasterzem ludzi biznesu.

czytaj więcej...

2017-12-15 18:18

Internetowe Rekolekcje Adwentowe 2017 – cz. VI

Rekolekcje „Misericordia et misera” to pierwsze międzynarodowe rekolekcje internetowe na Adwent (PL, EN, IT, RU) pod patronatem Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Głoszą ks. Michał Olszewski SCJ i o. Michał Legan OSPPE

czytaj więcej...

2017-12-15 18:16

Oświadczenie ks. Wiesława Maciaszka

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu ustaliła w rozmowie telefonicznej z Kurią Krakowską, że nie doszło do odczytania oświadczenia ks. Wiesława Maciaszka w dniu 8 listopad 2017r. po Mszy św. wieczornej. 

Ks. Wiesław Maciaszek nie był obecny na tej Mszy św. według pracownika Kurii Krakowskiej nie dojechał z Krakowa do Kasiny Wielkiej na nabożeństwo.

Nieprawdziwa informacja została opublikowana przez media, którą Kuria do tej pory nie sprostowała.

czytaj więcej...

2017-12-15 18:00

26 sierpnia odpust ku Czci Matki Boskiej Częstochowskiej w Kasinie Wielkiej w Kaplicy Na Brzegu BEZ MSZY ŚWIĘTEJ

Kolejny rok w Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu – 26 sierpnia nie będzie odprawionej Mszy św. odpustowej.

   W latach 60′-tych Prymas Stefan Wyszyński z okazji 1000 lecia Państwa Polskiego, Chrztu Polski wysłał List do metropolitów diecezjalnych w Polsce o patriotyczny obowiązek odprawiania Mszy św. w tym dniu w miejscach kultu Matki Boskiej Częstochowskiej (bazyliki, kościoły, kaplice) w podziękowaniu Królowej Polski za opiekę nad Narodem Polski.

W tych latach w Kasinie Wielkiej ks. kanonik Edward Szczyrzyński w odezwie na apel ówczesnego Prymasa w każdym dniu 26 sierpnia jeśli przypadało w dni robocze, odprawiane były  3 uroczyste  Msze św. w Kaplicy Na Brzegu, a jeśli odpust wypadł w Niedzielę to odprawiana była poranna Msza św. Kolejny ks. proboszcz Stanisław Gacek podtrzymywał ten obowiązek, również ks. kanonik Marian Juraszek kontynuował ten obowiązek czczenia Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski w Kaplicy Na Brzegu.

     Na początku sierpnia 2009 roku jedna z piszących ten tekst osób zamawiając w zakrystii Mszę św. odpustową w intencji zmarłych z roli Brzegi (taka Msza św. zamawiana jest od zawsze) w obecności zestresowanej służby kościelnej (organista, kościelny), otrzymała odpowiedź od nowo przybyłego proboszcza (Wiesław Maciaszek), że żadnego odpustu nie będzie w Kaplicy Na Brzegu, nie uznaje przydrożnych kapliczek, że to miejsce nie jest konsekrowane i nie wolno tam Mszy św. odprawiać – JEST TO KŁAMSTWO ALBO NIEWIEDZAtakie dokumenty są – zobacz 

Tym samym ks. Wiesław Maciaszek podważył autorytet ks. bp Stanisława Rosponda, bp pomocniczego Księcia kardynała Adama Stefana Sapiechy ówczesnego metropolity krakowskiego.

czytaj więcej...

2017-12-14 18:27

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 15 grudnia – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

O Boskie Serce Jezusa!

Ty przyjmując ludzką naturę stałeś się naszym Bratem, pełnym miłości i dobroci.

Twoje braterskie Serce

podniosło nas do godności dzieci Bożych

i uczyniło dziedzicami Królestwa Niebieskiego.

Obsypałeś nas, o Jezu,

niezliczonymi łaskami i darami.

A ja tak często zapominam o tych wielkich dobrodziejstwach!

Przebacz mi!

O Jezu dobry i miłosierny,

tę moją wielką niewdzięczność, za którą najserdeczniej przepraszam Twe Najświętsze Serce.

Nie odrzucaj mnie od siebie, lecz bądź mi Bratem zawsze, a zwłaszcza teraz,

gdy tak bardzo potrzebuję Twojej rady, Twej pociechy i pomocy.

czytaj więcej...

2017-12-14 18:19

Nowenna do Dzieciątka Jezus

Już jutro 16 grudnia rozpoczynamy Nowennę do Dzieciątka Jezus.

Przed Bożym Narodzeniem wiele parafii, klasztorów i sanktuariów w Polsce odprawia tę nowennę. Rozpoczyna się ona 16  i kończy w wigilię 24 grudnia.

czytaj więcej...

2017-12-13 18:26

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 14 grudnia – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia źródłem życia

 

Panie, Jezu Chryste, w Najświętszym Sakramencie, jesteś dla nas źródłem życia. Wielbię Ciebie, Panie, Jezu Chryste za to, że dla mnie stałeś się Chlebem życia. Twoje Boże słowo jest prawdą i mówi mi: „Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywa tego chleba, będzie żył na wieki. 

A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Jeżeli nie będziecie  spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 51-53). Panie daj mi pragnienie częstego przyjmowania Chleba Życia.

 

Boski Zbawicielu, przez Twoje święte Ciało i najdroższą Krew Twoją wybaw mnie od wszelkich grzechów i od wszelkiego zła; daj abym zawsze zachowywał(a) Twoje przykazania i nie dozwól mi nigdy oddalić się od Ciebie, Źródła Życia.

czytaj więcej...

2017-12-13 18:20

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2017-12-13 18:19

św. Jan od Krzyża, prezbiter i doktor Kościoła – 14 grudnia

Jan de Yepes urodził się w Fontiveros koło Avili. Po śmierci ojca pracował zarobkowo jako krawiec, tkacz, pielęgniarz. Mając 21 lat wstąpił do karmelitów. Podczas studiów w Salamance otrzymał święcenia kapłańskie (1566). Pokochawszy krzyż Chrystusa, nigdy nie przestał cierpieć. Był głównym pomocnikiem św. Teresy z Avila w reformie zakonu. Spowiednik, mistrz nowicjatu, wystąpił z próbą zreformowania zakonu. W 1578 roku został aresztowany przez oponentów i osadzony na 9 miesięcy w więzieniu klasztornym. Traktowany jako buntownik dostępował wielu mistycznych łask.

czytaj więcej...

2017-12-13 18:18

Internetowe Rekolekcje Adwentowe 2017 – cz. V

Rekolekcje „Misericordia et misera” to pierwsze międzynarodowe rekolekcje internetowe na Adwent (PL, EN, IT, RU) pod patronatem Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Głoszą ks. Michał Olszewski SCJ i o. Michał Legan OSPPE

czytaj więcej...

2017-12-12 18:20

św. Łucja – 13 grudnia

Łucja pochodziła z Syrakuz na Sycylii. Najstarszy żywot św. Łucji pochodzi z V wieku. Według niego Święta miała pochodzić ze znakomitej rodziny. Była przeznaczona dla pewnego młodzieńca z niemniej szlachetnej rodziny. Kiedy udała się z pielgrzymką na grób św. Agaty do pobliskiej Katanii, aby uprosić zdrowie dla swojej matki, miała się jej ukazać sama św. Agata i przepowiedzieć śmierć męczeńską.

Doradziła jej też, by przygotowała się na czekającą ją ofiarę. Kiedy więc Łucja powróciła do Syrakuz, cofnęła wolę wyjścia za mąż i rozdała majętność ubogim; złożyła także ślub dozgonnej czystości.

czytaj więcej...

2017-12-11 18:24

Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe – 12 grudnia

Trzysta osiemdziesiąt lat wcześniej niż w Fatimie objawia się Matka Boża na dopiero co odkrytym kontynencie
Południowo Amerykańskim.

 

Laureat nagrody Nobla w dziedzinie chemii prof. Richard Kuhn z Heidelbergu, przeprowadził szczegółowe naukowe badania obrazu Matki Bożej z Guadalupe w Meksyku. Wyniki tych badań wprowadzają w zdumienie bezstronnego obserwatora i wskazują na tajemnicę, w którą wnikać można tylko przy pomocy wiary.

.

Okazuje się, że płaszcz Indianina św. Juana Diego, na którym znajduje się obraz Matki Bożej, został utkany z włókien kaktusa, które są bardzo nietrwałe. Jest to materiał ulegający szybkiemu zniszczeniu.

czytaj więcej...

2017-12-11 18:19

Internetowe Rekolekcje Adwentowe 2017 – cz. IV

Rekolekcje „Misericordia et misera” to pierwsze międzynarodowe rekolekcje internetowe na Adwent (PL, EN, IT, RU) pod patronatem Papieskiej Rady do spraw Krzewienia Nowej Ewangelizacji.

Głoszą ks. Michał Olszewski SCJ i o. Michał Legan OSPPE

czytaj więcej...

2017-12-10 18:20

św. Damazy I, papież – 11 grudnia

Urodził się około 305 roku w Hiszpanii. Za papieża Liberiusza (352-366) był diakonem i prezbiterem. Wybrany biskupem Rzymu (366), miał konkurenta Ursyna. Dopiero synod zwołany w 378 roku ostatecznie rozstrzygnął spór. W swoich 10 listach do biskupów Wschodu Damazy wyjaśnił doktrynę katolicką wobec ówczesnych herezji. Stanowisko to potwierdził sobór konstantynopolitański w roku 381. Dzięki wpływom papieża Teodozjusz Wielki ogłosił chrześcijaństwo religią państwową (380). Na życzenie papieża Damazego św. Hieronim opracował przekład Pisma św. na język łaciński, zwany Wulgatą. Stał się on urzędowym tekstem Kościoła. Św. Damazy odnowił i udostępnił rzymskie katakumby. Pochowanym tam świętym dedykował swoje heksametry.

czytaj więcej...

2017-12-09 18:30

Intencje modlitewne na miesiąc Grudzień 2017

Intencja na miesiąc Grudzień:

Aby Matka Boska Jasnogórska w Kaplicy Na Brzegu  przemieniała serca wszystkich, nieprzyjaciół Tego Świętego Miejsca.

Intencja papieska na Grudzień:

Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2017-12-09 18:29

II Niedziela Adwentu (Rok B) – 10 grudzień

EWANGELIA (Mk 1,1-8)

 LEW NA PUSTYNI

ks. Stanisław Jasionek

Współczesny świat jest pełen głosów, które wrzeszczą: „Nie ma Boga ani wieczności!”, „Żyj tak, jakby Boga nie było, bo Jego istnienie jest problematyczne!”, „Licz się z Bogiem, ale tylko tak ogólnie, bo Boga nie interesują twoje prywatne sprawy!”. Głosy te budzą jednak w człowieku beznadzieję, strach i niepokój.

Żyjemy w świecie odrzucającym Boże prawo, niczym na pustyni.

czytaj więcej...

2017-12-09 18:20

Najświętsza Maryja Panna Loretańska – 10 grudnia

Litania Loretańska do NMP

Kult Matki Bożej Loretańskiej wywodzi się z sanktuarium domu Najświętszej Maryi Panny w Loreto. Jak podaje tradycja, jest to Dom z Nazaretu, w którym Archanioł Gabriel pozdrowił przyszłą Matkę Boga i gdzie Słowo stało się Ciałem. Sanktuarium w Loreto koło Ankony (we Włoszech) jest pierwszym maryjnym sanktuarium o charakterze międzynarodowym i stał się miejscem modlitw wiernych. Wewnątrz Domku nad ołtarzem umieszczono figurę Matki Bożej Loretańskiej, przedstawiająca Maryję z Dzieciątkiem na lewej ręce. Rzeźba posiada dwie charakterystyczne cechy: jedna dalmatyka okrywa dwie postacie, a twarze Matki Bożej i Dzieciątka mają ciemne oblicza. Pośród kaplic znajdujących się w bazylice warto wspomnieć Kaplicę Polską, ozdobioną freskami w latach 1920-1946, przedstawiającymi dwa wydarzenia z historii Polski:

czytaj więcej...

2017-12-09 18:18

św. Grzegorz III, papież – 10 grudnia

Był z pochodzenia Syryjczykiem. Jako papież kontynuował działalność swego poprzednika Grzegorza II. Nie dopuścił do niszczenia obrazów w Italii. Na synodzie rzymskim (731), po nieudanych próbach pojednania z cesarzem Leonem III Izauryjskim, ekskomunikował popieranych przez niego obrazoburców.

czytaj więcej...

2017-12-08 18:44

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 9 grudnia – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

.

Zaszczytny tytuł: „Bez zmazy poczęta” wysławia szczególny przywilej Marii, który otrzymała przez wzgląd na wybranie do godności Matki Boga, który też stanowi równocześnie najgłębszy fundament całego piękna Jej cnót.

.

„Ten największy i w swoim rodzaju jedyny triumf Dziewicy, jej zachowanie od najmniejszej nawet zmazy grzechowej, porównują Ojcowie święci z Arką Noego, która z rozporządzenia bożego wyszła bez uszkodzenia z powszechnej zagłady świata, – z owym krzakiem gorejącym, który oglądał Mojżesz w płomieniach na miejscu świętym, a który nie tylko nie spłonął w buchającym żarze, lecz przeciwnie, bez najmniejszej szkody w całej krasie zielenił się i kwitnął.”  Pius IX

czytaj więcej...