Aktualności

2018-03-23 14:00

GODZINA MIŁOSIERDZIA!!!

2018-03-22 18:22

Rekolekcje Wielkopostne z ks. Piotrem Glasem: Poznaj najpotężniejsze lekarstwo! – cz. VI

Komunia Święta jest jak lekarstwo, jak antybiotyk. Dlatego przyjmujmy Pana Jezusa, stając się jego Tabernakulum – mówi ks. Piotr Glas w VI części rekolekcji „Niepokonani. Walcz i zwyciężaj!”.

 

Poprzednie części

Ks. Piotr Glas

czytaj więcej...

2018-03-22 18:16

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 23 marzec – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Serce Jezusa!

Jak drogo kosztowało Cię moje zbawienie.

Dla mnie opuściłeś chwałę nieba,

aby spocząć w ubogim żłobie.

Przyjąłeś nasze ciało

i zgodziłeś się na trudy ziemskiego życia.

W końcu przyjąłeś okrutną mękę i śmierć na krzyżu,

aby mnie zbawić. A teraz jak bardzo uniżasz się, ukrywając się w Hostii pod nikłą postacią chleba,

w której narażasz się na tyle zniewag i świętokradztw,

aby mnie umocnić na drodze do nieba,

pełnej walk, pokus i niebezpieczeństw.

.

Dzięki Ci, najsłodszy Zbawicielu, za Twoją nieskończoną miłość!

czytaj więcej...

2018-03-22 18:15

Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej 2017

2018-03-22 18:11

Opisy Męki Pańskiej Dzienniczek św. Faustyny – Biczowanie Jezusa

Czwartek. Adoracja nocna. Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego i zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawało patrząc na te boleści; wtem rzekł mi Pan te słowa: – cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. ? I dał mi Jezus poznać za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Wtem rzekł mi Jezus: – Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. ? I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia pana. Byli nimi KAPŁANI, ZAKONNICY i ZAKONNICE i NAJWYŻSI DOSTOJNICY KOŚCIOŁA, co mnie bardzo zdziwiło, byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu; wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania, i kiedy Go biczowali kaci, milczał i patrzył w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrywał się jęk z Jego serca.

czytaj więcej...

2018-03-22 18:10

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2018-03-22 18:08

Droga Krzyżowa z Maryją ze scena z filmu Pasja

Obecność Matki Najświętszej obok Syna na drodze krzyżowej, a potem pod krzyżem, Jej ogromne duchowe cierpienie, które w jedności z Synem przeżywała i ofiarowała za zbawienie ludzi, uświadamia nam wielką rolę Maryi w dziele naszego odkupienia.

 

czytaj więcej...

2018-03-22 18:07

Droga Krzyżowa audio – ks. Piotr Pawlukiewicz

Rozważania Stacji Drogi Krzyżowej – ks. Piotr Pawlukiewicz audio

czytaj więcej...

2018-03-22 18:06

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2018-03-22 18:05

UKRYTE TORTURY JEZUSA W CIEMNICY LOCHU WIĘZIENNEGO

Kiedy w nocy w Wielki Czwartek pojmano Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, wtedy Apostołowie przestraszyli się i wszyscy pouciekali.
Dlatego źródła oficjalne, jak Ewangelie, nie wspominają nic o torturach Pana Jezusa wycierpianych w nocy.
Pachołki znając nienawiść kapłanów i faryzeuszów do Jezusa, prześcigali się w torturowaniu, aby się przypodobać swoim mocodawcom. Jezus zdany był na łaskę i niełaskę pachołków. Służebnica Najświętszej Maryi Panny, siostra Nastalowa, miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej i jej to uchylił Pan Jezus rąbka tej tajemnicy:

.
„Ile w ciemnicy wycierpiałem jest tajemnicą, bo tam nie miałem świadka. Siepacze wśród ciemności rozpoczęli straszną igraszkę: rzucali Mną z całej siły, ciągnęli za ręce w przeciwne strony, wbijali w Ciało Moje ostre igły i szydła, deptali w różny sposób, ściskali sznurami, usiłowali wyłamać mi palce z rąk, związali Mi oczy i bili kułakami, uderzali głową Moja o kamienny słup.
Szatańska wściekłość popychała ich do coraz to nowych okrucieństw.
W Moim Sercu jednak była dobroć i litość. Składałem te męczarnie w ofierze za wszystkich ludzi, za świat cały”.

czytaj więcej...

2018-03-21 18:20

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 22 marzec – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia źródłem życia

 

Panie, Jezu Chryste, w Najświętszym Sakramencie, jesteś dla nas źródłem życia. Wielbię Ciebie, Panie, Jezu Chryste za to, że dla mnie stałeś się Chlebem życia. Twoje Boże słowo jest prawdą i mówi mi:

.

„Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywa tego chleba, będzie żył na wieki.

A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Jeżeli nie będziecie  spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 51-53).

.

Panie daj mi pragnienie częstego przyjmowania Chleba Życia.

czytaj więcej...

2018-03-21 18:20

Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej 2017

2018-03-20 18:55

„O wierzących, ale niepraktykujących” – Ks. Dawid Pietras

 „O wierzących, ale niepraktykujących”. Jest też mowa o praktykujących na pokaz, bo tak trzeba, żeby mnie widzieli. A ile we mnie prawdziwości?

 

czytaj więcej...

2018-03-20 18:31

67. rocznica nadania Aktu Konsekracji (Poświęcenia) Kaplicy Na Brzegu

Fot: Akt Konsekracji (Poświęcenia)

20 marzec 1951 – 20 marzec 2018

Fragment z Historii Kaplicy Na Brzegu

(…) Po zakończeniu II wojny światowej mieszkaniec Kasiny Wielkiej Władysław Fornalprzebywając wcześniej w celi śmierci przysiągł Matce Bożej z Brzegu, że jeżeli odzyska wolność to ufunduje nową kaplicę. Na początku 1946 roku po kilku spotkaniach z mieszkańcami osiedla Brzegi, księdzem Janem Gimińskim i radą parafialną: Jan Nowak z dolnej Kasiny, Łukasik z Pańskiego, Pustelnik z Przymiarek, postanowili o budowie nowej kaplicy.

czytaj więcej...

2018-03-20 18:26

Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej 2017

2018-03-20 18:19

Dewastacja tablicy przy Kaplicy Na Brzegu

12 marca 2018 roku o godz. 16:33 jak zarejestrowały dokładny czas kamery przy Kaplicy, mieszkaniec Kasiny Wielkiej sąsiadujący z osiedlem Brzegi, dokonał dewastacji jednej z tablic przy Kaplicy Na Brzegu, puszczając starą oponę od ciągnika C-360 . Jednocześnie uszkodził ogrodzenie pasterskie owiec, które znajduje się poniżej Kaplicy.

Jak zarejestrowały kamery dokładnie minutę wcześniej stał jeszcze w tym miejscu samochód osobowy. Wyjeżdżała tym samochodem osoba, która wyszła z Kaplicy.

Podobne naganne zachowanie miało miejsce 9 listopada 2017 roku jak zarejestrowały kamery, grupa 4 osobników oraz kierowca przyjechała o godz. 22:48 i była do godz. 22:50. Również dokonała dewastacji w obrębie Kaplicy. Materiały nagrane przez kamery tego wydarzenia znajdują się w odpowiednim laboratorium, które ujawni numery rejestracyjne samochodu oraz twarze tych osobników.

czytaj więcej...

2018-03-20 18:17

Rekolekcje w Parafii Kasina Wielka – Program

2018-03-19 18:30

Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej 2017

2018-03-18 18:08

św. Józef, Oblubieniec NMP, Patron Kościoła Katolickiego – 19 marca

Odnośnie życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Osobą św. Józefa, jego pochodzeniem, rodziną, małżeństwem czy pracą zajmują się także apokryfy z pierwszych wieków.

.

Józef pochodził z rodu króla Dawida. Wykazuje to św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. Genealogię przytacza również św. Łukasz, jednak różni się ona od tej podanej przez pierwszego ewangelistę.

.

Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla.

czytaj więcej...

2018-03-18 18:08

św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny – Uroczystość – 20 marzec

EWANGELIA (Mt 1,16.18-21.24a) – czytania

Dać się poprowadzić Bogu

ks. Mariusz Krawiec SSP

Maryja i Józef zostali wybrani przez Boga do szczególnej misji. Maryja otrzymała przywilej bycia matką Syna Bożego. Józef miał stać się ziemskim opiekunem Jezusa.   W dniu dzisiejszym w sposób szczególny oddajemy cześć świętemu Józefowi. Ten zakochany w Maryi mężczyzna przeżył niewątpliwie szok, gdy dowiedział się, że wybranka jego serca spodziewa się dziecka.

czytaj więcej...

2018-03-17 18:09

V Niedziela Wielkiego Postu – Czarna (Rok B) – 18 marca

EWANGELIA (J 12,20-33) – czytania

 HISTORIA PRAWDZIWA

o. Marek Cul – dominikanin

Pewna młoda kobieta wyemigrowała ze swym mężem do Argentyny. Tam zachorowała. Lekarz ostrzegł ją, że jeśli nie wróci do swego kraju, to ze względu na zły klimat miejsca, gdzie mieszka, z pewnością umrze. Mąż jej otrzymał jednak bardzo dobrą pracę i za żadne skarby nie chciał wracać. Zdesperowana udała się po poradę do konfesjonału. Spowiednik uspokoił ją słowami: „Cóż, jeśli zostaniesz, to co, najwyżej umrzesz.

czytaj więcej...

2018-03-17 18:07

Nowenna do św. Józefa

2018-03-17 18:06

Dlaczego zasłaniania się krzyże w kościele w V Niedzielę Wielkiego Postu?

Ks. Dariusz Kwiatkowski

Na początku Wielkiego Postu wszyscy uznawali prawdę o swojej grzeszności i podejmowali wysiłki pokutne prowadzące do nawrócenia. Zasłonięte ołtarze, symbolizujące Chrystusa miały o tym ciągle przypominać.

czytaj więcej...