Aktualności

2018-08-15 13:05

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy

2018-08-14 18:27

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 15 sierpnia – MATKI BOŻEJ ZIELNEJ

EWANGELIA (Łk 1,39-56) – czytania

NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE…

abp Stanisław Nowak

„Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, I Tobie Matko, co w niebie królujesz, nas oczekujesz.”

Wniebowzięcie jest tajemnicą Matki Najświętszej, a także dzieci Kościoła. Niewiasta obleczona w słońce, z księżycem pod Jej stopami i z koroną z gwiazd dwunastu jest znakiem zarówno Maryi, jak i Kościoła. Walka Niewiasty ze smokiem jest znakiem zwycięstwa nad szatanem, grzechem i śmiercią zarówno Matki Syna Bożego, jak i wszystkich tych, którzy przynależą do Chrystusa.

czytaj więcej...

2018-08-14 18:26

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia – Matki Bożej Zielnej

Wziętaś do nieba najłaskawsza Pani,
Więc pójdźmy za nią z supliką poddani,
By za nas wiecznie Boga przebłagala,
Łaskę zjednała.

.

Obchodzona 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najważniejszych i najstarszych świąt maryjnych w Kościele. Jednak sam dogmat, „że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” został ogłoszony dopiero 1 listopada 1950 roku przez papieża Piusa XII w konstytucji apostolskiej „Munificentissimus Deus”. Ogłoszenie prawdy o wniebowzięciu Maryi było przypieczętowaniem i ukoronowaniem starożytnej tradycji Kościoła.

czytaj więcej...

2018-08-14 18:25

Przepiękny opis Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wg. objawień Marii Valtorty

Napisane 8 grudnia 1951:
Ile dni minęło? Trudno to ustalić w sposób pewny. Gdyby próbować określić według kwiatów tworzących wieniec wokół martwego ciała, można by rzec, że upłynęło kilka godzin. Sądząc jednak po zwiędłych liściach gałązek oliwnych, na których złożono świeże kwiaty, oraz po zwiędłych kwiatach położonych jak relikwie na pokrywie skrzyni, można sądzić, że minęły już dni.
Jednak ciało Maryi jest takie, jakby dopiero co oddała ducha. Żadnego znaku śmierci na Jej twarzy ani na małych dłoniach. Żadnego nieprzyjemnego zapachu w izbie. A nawet unosi się tu [przyjemna] woń, którą trudno określić. To jakby mieszanina kadzidła, zapachu lilii, róż, konwalii albo górskich traw.

czytaj więcej...

2018-08-14 18:24

Dzień Wojska Polskiego – 15 sierpnia

W znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze Wojsko Polskie podkreślało zawsze swój historyczny rodowód i swą tradycję, rozumianą jako trwanie państwa, ciągłość istnienia jego zbrojnego ramienia wbrew zaborcom i okupantom. Kultywowanie tradycji oręża polskiego było jednym z istotnych czynników integrujących armię, umacniało jej więzi ze społeczeństwem. Szczególnym tego przykładem były święta wojskowe, uroczyście obchodzone w armii II Rzeczypospolitej. Do ich tradycji nawiązują obecnie oficerowie i żołnierze Sił Zbrojnych III Rzeczypospolitej.

czytaj więcej...

2018-08-14 18:14

Intencje modlitewne na miesiąc Sierpień 2018

Intencja na miesiąc Sierpień:

Aby Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu  przemieniała serca wszystkich, nieprzyjaciół Tego Świętego Miejsca, a szczególnie kapłanów.

Intencja papieska na Sierpień:

Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2018-08-14 18:12

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek

2018-08-14 18:11

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2018-08-14 18:10

Opisy Męki Pańskiej Dzienniczek św. Faustyny – Biczowanie Jezusa

Czwartek. Adoracja nocna. Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego i zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawało patrząc na te boleści; wtem rzekł mi Pan te słowa: – cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. ? I dał mi Jezus poznać za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Wtem rzekł mi Jezus: – Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. ? I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia pana. Byli nimi KAPŁANI, ZAKONNICY i ZAKONNICE i NAJWYŻSI DOSTOJNICY KOŚCIOŁA, co mnie bardzo zdziwiło, byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu; wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania, i kiedy Go biczowali kaci, milczał i patrzył w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrywał się jęk z Jego serca.

czytaj więcej...

2018-08-14 18:00

Sierpień – miesiąc Maryjny jak Maj

 

Sierpień to w polskiej pobożności miesiąc niemalże równie maryjny jak maj. Miesiąc aż trzech świąt ku czci Matki Bożej – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, popularnie nazywanego świętem Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia), Matki Bożej Królowej (22 sierpnia) i Matki Bożej Częstochowskiej (26. sierpnia) – Odpust w Kaplicy Na Brzegu. Ponadto jest to miesiąc wspomnienia dwóch świętych wybijających się w szerzeniu kultu Maryi – św. Bernarda z Clairveaux (20 sierpnia), jednego z najwybitniejszych ludzi średniowiecza, i św. Maksymiliana Marii Kolbego (14 sierpnia), którego postaci i działalności nikomu z polskich katolików nie trzeba przedstawiać (Patron Miesiąca).

czytaj więcej...

2018-08-13 18:21

św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik – 14 sierpnia – Patron Miesiąca

Święty Maksymilian Kolbe ma swoje szczególne miejsce przy Matce Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu. Są również jego RELIKWIE w Kaplicy.

PATRON MIESIĄCA

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15,13)

77. ROCZNICA ŚMIERCI  (1941 – 2018)

„Wyobraźcie sobie, jak będziemy szczęśliwi na łożu śmierci, kiedy będziemy mogli z całą szczerością stwierdzić: O Niepokalana, za sprawą Twego miłosierdzia poświęciłem Ci całe moje życie, dla Ciebie pracowałem, dla Ciebie cierpiałem, i teraz dla Ciebie umieram. Jestem Twój! Jaki spokój, jaka cudowna radość wypełni nasze serce w nadziei, że Ją szybko ujrzymy.”

św. Maksymilian Kolbe

czytaj więcej...

2018-08-13 18:19

36. rocznica poświęcenia placu pod budowę nowego Kościoła parafialnego w Kasinie Wielkiej – zdjęcia – 14 sierpnia

Ks. Kardynał Franciszek Macharski za każdym razem, kiedy wizytował Parafię Kasina Wielka  nawiedzał  Kaplicę Na Brzegu z cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej

„Dnia 14 sierpnia 1982 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie placu pod budowę nowego Kościoła, dokonane przez kardynała Franciszka Macharskiego na zaproszenie ks. proboszcza Mariana Juraszka.

Ksiądz kardynał miał uroczystą celebrę w Kalwarii Zebrzydowskiej, ale poprosił o zastępstwo ks. bp Juliana Groblickego, a sam przyjechał do nas.
Trzeba było się spieszyć, aby rozpocząć prace budowlane, bo władze państwowe w każdej chwili mogły spowodować coraz to większe trudności, jeśli chodzi o sprawy budownictwa sakralnego – ks. proboszcz Marian Juraszek„. – Czytamy w Historii Nowego Kościoła Parafialnego

zdjęcia z poświęcenia placu budowy

czytaj więcej...

2018-08-12 18:17

Najświętsza Maryja Panna Kalwaryjska – 13 sierpnia

Wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej należy do najbardziej czczonych obrazów maryjnych w Polsce. Od czterech stuleci z niesłabnącą żarliwością zdążają do niego rzesze pielgrzymów, dla których nieprzerwanie jest przedmiotem czci i głębokich wzruszeń. „Dziewica Słowiańska”, zespolona ściśle z dziejami najstarszej w Polsce Kalwarii, budziła również zainteresowanie historyków badających dzieje Sanktuarium. Najstarsze wzmianki dotyczące „pradziejów” wizerunku zamieszczają klasztorne kroniki oraz akta inkwizycji z 1641 roku.

Łaskami słynący wizerunek przebywając od czterech stuleci w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej wtopił się w duchowy pejzaż sławnego sanktuarium.

czytaj więcej...

2018-08-11 18:22

XIX Niedziela Zwykła (Rok B) – 12 sierpień

EWANGELIA  (J 6,41-51) – czytania

DROGA ŚWIATA I DROGA UCZNIA

abp Władysław Ziółek

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, bo nie rozumieli, kiedy mówił, że jest chlebem, który zstąpił z nieba. Znali Jego ojca i matkę, czy więc mógł być z nieba? Kto jest w stanie w to uwierzyć? To jest problem całkiem współczesny: jak myśleć o Jezusie?

Wierzyć czy szemrać? Nie chodzi o to, żeby nie mieć żadnych wątpliwości i pytań. Apostołowie też je mieli. Ważne jest, gdzie szuka się odpowiedzi, za czym lub za kim się idzie. Można pójść drogą tego świata albo stać się uczniami Boga i dać się pociągnąć Ojcu.

czytaj więcej...

2018-08-11 18:20

Krakowska pielgrzymka dotarła do Czarnej Madonny na Jasnej Górze

38. Piesza Pielgrzymka Arch. Krakowskiej – najliczniejsza dziś grupa piesza, wędrowała pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Przed jasnogórski Szczyt pielgrzymi dotarli po południu w sobotę, 11 sierpnia – a było ich 8 tys. 100 osób.

.
W Częstochowie pątników witali: abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski oraz biskup pomocniczy arch. krakowskiej Jan Szkodoń. Ostatni odcinek drogi – spod Kurii Częstochowskiej na Jasną Górę – księża biskupi pokonali pieszo razem z pielgrzymami. Na czele pielgrzymki abp Marek Jędraszewski niósł krzyż.

czytaj więcej...

2018-08-11 18:16

św. Jan Paweł II – „Sens pielgrzymowania do sanktuariów”

„Człowiek tęskni za spotkaniem z Bogiem, a pielgrzymki kierują jego myśl ku przystani, do której może zawinąć na szlaku swoich religijnych poszukiwań. Wraz z psalmistą może w nich wyśpiewać swój głód i pragnienie Boga: «Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, (…) łaska Twoja lepsza jest od życia” – mówił św. Jan Paweł II do Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych podczas spotkania w dniu 25 czerwca 1999 r.

 

.
„W tych «oazach ducha» – kontynuował papież – społeczność kościelna może zatem znaleźć klimat wybitnie sprzyjający rozważaniu słowa Bożego i sprawowaniu sakramentów, zwłaszcza pokuty i Eucharystii. Można w nich także przeżyć owocne doświadczenie wiary i okazać miłość braciom przez dzieła miłosierdzia i służby potrzebującym.

czytaj więcej...

2018-08-11 18:15

bł. Florian Stępniak, prezbiter i męczennik – 12 sierpnia

Numer obozowy 22 738

Kto nie był w obozie, ten nie ma pojęcia, czym dla takich kościotrupów na bloku inwalidzkim, żyjących wiecznie w atmosferze śmierci, było pogodne słowo pociechy, czym mógł dla nich być uśmiech wynędzniałego jak oni kapucyna, który nie poddawał się jednak ogólnej psychozie grozy i strachu, bo nie bał się śmierci, bo wyciągał ku niej swe suche ramiona z taką bodaj miłością, jak ongiś św. Franciszek, śpiewając w ostatniej chwili życia swą pieśń o słońcu i śmierci”.

czytaj więcej...

2018-08-10 18:25

Matka Boska Świętolipska (Matka jedności chrześcijan) – 11 sierpnia

Według legendy, w XIV w., w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie) skazanemu na śmierć objawiła się Matka Boża i poprosiła o wyrzeźbienie jej postaci.

Nocą, w oczekiwaniu na egzekucję, człowiek ten wyrzeźbił z drewna piękną figurkę Madonny.

Rankiem strażnicy znaleźli przy skazańcu rzeźbę i odczytując to za znak bożej łaski, zwrócili skazańcowi wolność.

W wizji Matka Boska poleciła mu odnaleźć okazałą lipę i na niej umieścić figurę.

Po wyjściu z więzienia, w drodze do Reszla, napotkał wspaniałe drzewo – dokładnie w miejscu, gdzie stoi obecna bazylika – i postawił na nim figurkę. Niebawem miejsce to zasłynęło cudami i uzdrowieniami – zwierzęta przechodzące obok lipy klękały, niewidomi odzyskiwali wzrok.

czytaj więcej...

2018-08-10 18:22

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 11 sierpnia – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza.
Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił.
Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł.
Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł.
Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia Ciebie.
Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł.

.

Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali, a ja ich, tak, by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, coraz potężniej tak, jak tego pragnie Ten, który Cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł.

.
W Tobie jednej bez porównania bardziej uwielbionym stał się Bóg, niż we wszystkich Świętych Swoich. Dla Ciebie stworzył Bóg świat. Dla Ciebie i mnie też Bóg do bytu powołał.

.

Skądże mi to szczęście?
O, dozwól mi chwalić Cię, o Panno Najświętsza!

św Maksymilian Maria Kolbe

czytaj więcej...

2018-08-10 18:15

św. Klara, dziewica – 11 sierpnia

Urodziła się w 1194 roku w Asyżu. Pochodziła z zamożnej rodziny. W tajemnicy przed rodzicami 1212 roku w Porcjunkuli przyjęta habit zakonny z rąk św. Franciszka i założyła według reguły franciszkańskiej pierwszy żeński klasztor Pań Ubogich, zwanych później klaryskami. Jego szczególną cechą jest „przywilej ubóstwa„.

czytaj więcej...

2018-08-09 18:55

św. Wawrzyniec, diakon i męczennik – 10 sierpnia – Patron Kaplicy Na Brzegu

Patron Kaplicy Na Brzegu. W Akcie Konsekracji (Poświęcenia) Kaplicy Na Brzegu znajdujemy imię: św. Wawrzyńca obok św. Wojciecha.

Był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Zarządzał dobrami kościelnymi. Opiekował się ubogimi. Podczas prześladowania za cesarza Waleriana, przewidując swoją śmierć, rozdał biednym majątek kościelny. W kilka dni po męczeństwie papieża Sykstusa prefekt Rzymu zażądał wydania skarbu kościelnego. Wawrzyniec zgromadził ubogich i odpowiedział: „Oto są prawdziwe skarby Kościoła.”

czytaj więcej...

2018-08-09 18:21

św. Wawrzyniec, diakon i męczennik – Święto – 10 sierpnia – Patron Kaplicy Na Brzegu

EWANGELIA (J 12,24-26) – czytania

ĆWICZENIA DUCHOWE

o. Jarosław Krawiec OP

Asceza to słowo, które w języku chrześcijańskim oznacza praktykę dobrowolnego wyrzeczenia się tego, co przeszkadza w prowadzeniu życia z Bogiem. Starożytni Grecy posługiwali się nim, mówiąc o ćwiczeniach fizycznych. Kto uprawia jakikolwiek sport, ten wie doskonale, że bez treningu i związanego z nim wysiłku oraz wyrzeczeń nie ma co marzyć o dobrej formie i liczących się wynikach. Również w życiu duchowym asceza, czyli ćwiczenie ducha jest potrzebne, by przygotować się na przyjęcie łaski Ducha Świętego – całkowicie darmowego i niczym niezasłużonego daru nowego życia.

czytaj więcej...