Aktualności

2015-05-27 22:22

DOBRY GOSPODARZ TO SOLIDNY FUNDAMENT I SOLIDNY DACH !!!

Kościół w parafii pw. MB Królowej Polski w Łętowem

Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej po wielu latach doczekała się pokrycia dachu blachą miedzianą.

Podobnie postępują inne parafie, które nie posiadają jeszcze tak solidnego pokrycia.

czytaj więcej...

2015-05-27 22:00

Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 28 maj

pantocrator

W czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego przeżywamy święto chrystologiczne Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

.

Święto jest najpierw zaproszeniem do kontemplacji świętości i piękna kapłaństwa Chrystusa, który oddaje się Ojcu w zbawczej ofierze. Jest On kapłanem na wieki, a więc wypełnia swoje kapłaństwo także dziś, będąc naszym Jedynym Pośrednikiem u Ojca.

czytaj więcej...

2015-05-27 09:19

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii

eucharystia

 

Eucharystia źródłem modlitwy

.

Panie Jezu, wierzymy, że jesteś prawdziwie obecny w tym Sakramencie miłości.

.
Ty miłujesz nas nieskończoną miłością. Witasz nas z szeroko otwartymi ramionami, pozdrawiasz nas łaską i pokojem. Ty nieustannie myślisz o nas, oferując każdą formę modlitwy do Ojca, prosząc o to wszystko, co czyni nas prawdziwie szczęśliwymi i świętymi.

.

Panie Jezu, Chryste. Z Twojej woli i z Twojej Łaski dane nam jest uczestniczyć w  modlitwie, otwierać przed Tobą serca i umysły, abyś Ty sam mógł nas prowadzić, przemieniać i kształtować.

Niech czas naszej modlitwy będzie ku Twojej chwale, tak, aby wszystkie nasze myśli, pragnienia i czyny skierowane były ku Twojej służbie i ku Twojej miłości.

czytaj więcej...

2015-05-27 09:18

Ofiarowanie przeżytego dnia za dusze w czyśćcu cierpiące

ImagePreview.aspx_

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i Krew, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie.

czytaj więcej...

2015-05-27 09:04

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 27 maj

3zdania_logo

EWANGELIA (Mk 10,32-45)

Nie ma człowieka, który nie liczyłby na awans w swojej pracy.

czytaj więcej...

2015-05-27 08:29

Ewangelia na każdy dzień – 27 maj

image002

Ewangelia wg. św. Marka    10,32-45

Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co Go miało spotkać:
„Oto idziemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą poganom. I będą z Niego szydzić, oplują Go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie”.
Wtedy zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: „Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy”.
On ich zapytał: „Co chcecie, żebym wam uczynił?”
Rzekli Mu: „Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie”.
Jezus im odparł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?”
Odpowiedzieli Mu: „Możemy”.
Lecz Jezus rzekł do nich: „Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane”.
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: „Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Komentarz do Ewangelii:

Stworzeni do rzeczy wielkich

czytaj więcej...

2015-05-15 19:41

Majówki w Kaplicy Na Brzegu – orkiestra Echo Zagórzan z Kasiny Wielkiej

11178200_1599400773663340_3310788918921242773_n

2015-05-01 11:32

Kapliczki, krzyże i figurki w Kasinie Wielkiej

111

Kapliczki czy krzyże, stawiane przy drogach, czasami koło domów, miejsc pracy to jeden z najbardziej widocznych znaków wiary w naszym regionie. W Kasinie Wielkiej możemy doliczyć się ponad trzydziestu tego typu obiektów.

czytaj więcej...

2015-04-30 00:22

Rozpoczęcie nabożeństw majowych – maj miesiącem Maryjnym

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina Wielka

     Maj – dla wielu najpiękniejszy miesiąc roku – to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Szczególnie w Polsce gromadzimy się wieczorami w kościołach, przy kapliczkach i figurach przydrożnych by odmawiać Litanię oraz śpiewać pieśni o Matce Bożej.
     Podczas tego szczególnego nabożeństwa prosimy Matkę Bożą o jej nieustanną opiekę nad nami i wstawiennictwo u Boga w naszych codziennych problemach i troskach. Słowami Litanii Loretańskiej wychwalamy Jej niezmierzoną dobroć i matczyną troskę o swoje dzieci rozproszone po całym świecie.

.

Zachęcamy do podtrzymywania zwyczaju majówek przy kapliczkach, figurach, przydrożnych krzyżach. Postarajmy się, aby ten piękny zwyczaj nie zaginął w naszej okolicy. W miarę możliwości zadbajmy też o wygląd kapliczek i figur: uporządkujmy teren wokół nich, postarajmy się o przystrojenie figur, kapliczek. 

czytaj więcej...

2014-07-01 02:01

Aktualne zdjęcia z Kaplicy Na Brzegu!

Zielone Świątki 2015 r.

2014-05-19 20:53

Łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej z Brzegu

11111

 

.

W panelu bocznym „Menu” można przeczytać rozdział z książki:

.

Słynący łaskami obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z Kaplicy na Brzegu w Kasinie Wielkiej

.

Wydany przez ks. proboszcza Mariana Juraszka.

2015-05-26 11:11

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 26 maj

3zdania_logo

EWANGELIA (Mk 10,28-31)

Trudno działać efektywnie bez odpowiedniej motywacji, związanej z nagrodą.

czytaj więcej...

2015-05-26 05:24

Ewangelia na każdy dzień – 26 maj – Dzień Matki

image002

Ewangelia wg. św. Marka    10,28-31

Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”.
Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym.
Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

Komentarz do Ewangelii:

Droga do wielkich zysków

czytaj więcej...

2015-05-25 23:34

Dzień Matki – 26 maj

serce

Mama – jedyna i najważniejsza. Kobieta – anioł.

W tym wyjątkowym dniu, każdej mamie złóżmy serdecznie i piękne życzenia z okazji Dnia Matki. Pamiętajmy także o kwiatach i drobnych upominkach. W końcu nasze mamy zasługują na wszystko co najlepsze!

***   ***   ***

Pamiętajmy również o tych mamach, które Nasz Pan powołał do chwały zmartwychwstania. Nie zapomnijmy o odwiedzeniu Ich na grobach i modlitwie.

2015-05-25 21:33

św. Filip Neri, kapłan – 26 maj

181794_male_fronty2_25

.

 

Prowadził życie modlitwy, umartwienia, miłosierdzia. W trosce o pielgrzymów i chorych założył religijne bractwo, zyskując miano „Apostoła Rzymu”. Mając 36 lat przyjął święcenia kapłańskie. Wkrótce potem zorganizował stowarzyszenie księży, z którego wyłonił się nowy zakon – oratorianów (tzw. filipini).

czytaj więcej...

2015-05-25 12:00

Oficjalne wyniki PKW – Wybory Prezydenckie 2015

 

wybory2015prezydent

czytaj więcej...

2015-05-25 10:10

Święto – Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – 25 maj

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA (J 2,1-11)

Prowokacja Maryi

o. Witold Młotkowski OFM

czytaj więcej...

2015-05-24 21:21

Święto – Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła – 25 maj

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA (J 2,1-11)

Testament z krzyża

ks. Szymon Czuwara

czytaj więcej...

2015-05-24 21:00

Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła – 25 maj

Matka Boże DoRa inter

Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą bł. Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.

czytaj więcej...

2015-05-24 10:10

INTENCJE MSZALNE W PARAFII KASINA WIELKA

11

Intencje mszalne 24 – 31 maj 2015 r.

czytaj więcej...

2015-05-24 09:40

NMP Wspomożycielka Wiernych – 24 maj

006

Jak tylko zaczął rozwijać się kult wśród wiernych do Matki Zbawiciela, równocześnie ufność w Jej przemożną przyczynę u Boskiego Syna nakazywała do Niej się uciekać we wszystkich potrzebach życia. Tytuł przeto Wspomożycielki Wiernych zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół wyrażał Najświętszej Maryi Pannie potrzeby i troski swoich dzieci.

.

Pierwszym jednak, który w historii Kościoła użył słowa „Wspomożycielka”, to św. Efrem, diakon i największy poeta syryjski, doktor Kościoła (+ 373). Pisze on wprost, że „Maryja jest orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych”.

czytaj więcej...

2015-05-24 09:33

Zielone Świątki – obrzędy i zwyczaje ludowe

Zielone Świątki 2015 r.

Pamiątka Zesłania Ducha Świętego, w tradycji ludowej nazywana Zielonymi Świątkami, należy do najstarszych świąt chrześcijańskich, ale dopiero od IV wieku jest ono obchodzone w siódmą niedzielę po Wielkanocy, czyli pięćdziesiątego dnia po Zmartwychwstaniu Pańskim (tzw. Pięćdziesiątnica). Jest to zatem święto ruchome, ale zawsze przypadające wiosną, w jej dojrzałym kolorze. Dlatego też zapewne chętnie zostało zapożyczone na świąteczny dzień rolników i pasterzy, radośnie witających odradzającą się przyrodę.
W tym okresie, przełomowym dla domowej gospodarki, zaczynał się przednówek – kłopotliwy czas, w którym:
Na Zielone Świątki
dobre i otrąbki.

czytaj więcej...

2015-05-23 22:00

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 24 maj

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA (J 20,19–23)

DUCH ŚWIĘTY WYWROTOWIEC

czytaj więcej...

2015-05-23 07:31

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 23 maj

3zdania_logo

EWANGELIA (J 21,20-25)

O. Jacek Salij największego szoku związanego z wiarą doznał jako dziecko, gdy dowiedział się, że Jezusa zdradził przyjaciel.

czytaj więcej...

2015-05-23 07:19

Ewangelia na każdy dzień – 23 maj

image002

Zakończenie Ewangelii św. Jana

Ewangelia wg. św. Jana    21,20-25

Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr obróciwszy się zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi, i powiedział: „Panie, kto jest ten, który Cię zdradzi ?”
Gdy więc go Piotr ujrzał, rzekł do Jezusa: „Panie, a co z tym będzie ?”
Odpowiedział mu Jezus: „Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną”.
Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: „Jeśli Ja chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego?”
Ten właśnie uczeń daje świadectwo o tych sprawach i on je opisał. A wiemy, że świadectwo jego jest prawdziwe.
Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by trzeba napisać.

Komentarz do Ewangelii:

Każdy ma swoją drogę

czytaj więcej...

2015-05-22 21:19

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej!

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina Wielka
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Odmawianie Różańca podoba się Niepokalanej Pani naszej bez miary. Już samo Zdrowaś, które zgotowało Jej szczęście i rozkosz niebieską, tak Jej jest miłe, że św. Bernardyn ze Sieny pisze:

„I gdybyś po tysiąckroć razy w ciągu dnia pozdrawiał Maryję pozdrowieniem anielskim, to Ona pozdrawiałaby cię nawzajem po tysiąckroć razy z nieba”

czytaj więcej...

2015-05-22 13:47

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 22 maj

3zdania_logo

EWANGELIA (J 21,15-19)

W III cz. Dziadów Konrad prosi o władzę, bo uważa, że zaprowadzi na ziemi porządek lepszy od Bożego.

czytaj więcej...

2015-05-22 09:27

Ewangelia na każdy dzień – 22 maj

image002

Ewangelia wg. św. Jana    21,15-19

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”
Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś baranki moje”.
I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”
Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.
Rzekł do niego: „Paś owce moje”.
Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”
Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.
To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”

Komentarz do Ewangelii:

Gorliwa modlitwa chrześcijanina

czytaj więcej...

2015-05-21 23:45

św. Rita wdowa, zakonnica – 22 maj

indeks

Jedna z najbardziej popularnych świętych na świecie. Urodziła się około 1380 roku w rodzinie ubogich górali w Rocca Porena jako jedyne dziecko. Na życzenie rodziców wyszła za mąż. Związek był nieudany. Porywczy brutalny mąż był powodem jej dramatów. Zginął zabity w porachunkach wendety. Rita była matką dwóch synów, z którymi miała kłopoty wychowawcze. Bojąc się, by nie kontynuowali wendety prosiła Boga, aby raczej zabrał ich ze świata, niż mieliby stać się zabójcami. Zmarli podczas epidemii. Rita jako trzydziestokilkuletnia wdowa wstąpiła do zakonu augustianek. Odznaczała się posłuszeństwem, duchem modlitwy i cierpliwości. Będąc prostą i niewykształconą osobą, osiągnęła szczyty kontemplacji.

czytaj więcej...

2015-05-21 22:50

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa!

indeks

Serce Jezusa,

 

Ty wszystko widzisz i wiesz wszystko.

 

Spójrz, jak trudne czasy przeżywa ludzkość.

 

Bezbożność i niewiara wciskają się do ludzkich dusz,

 

Twoi wyznawcy odstępują od Ciebie stając się Twymi wrogami.

czytaj więcej...