Aktualności

2021-09-17 17:16

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 18 września – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

 „Matka Miłosierdzia tak gorąco pragnie ocalić grzeszników, iż sama szuka ich, by im nieść pomoc”. św. Alfons 

„Tak jak Rut znalazła łaskę w oczach Boga, tak Maryja znalazła łaskę u Boga, by ocalić grzeszników, którzy są kłosami opuszczonymi przez żniwiarzy”. św. Bonawentury  

„Nie ma tak zepsutego i uwikłanego w występkach grzesznika, którym by Maryja wzgardziła i odtrąciła go od siebie”. bł. Blozjusz

Jak szatan krąży, szukając, kogo by pożarł, tak Maryja chodzi i szuka, komu by pospieszyć z pomocą”. św. Bernardyn

 

Przejmij się tym głęboko i wyciągnij praktyczne wnioski. Stój przy Ucieczce grzesznych, ilekroć będzie cię przygniatać do ziemi brzemię własnych grzechów. I stój przy Ucieczce grzesznych, jeżeli będzie chodzić o kogoś z twojej rodziny, błąkającego się po manowcach. Stój przy Ucieczce grzesznych, ilekroć modlisz się o nawrócenie grzeszników. Raz po raz niech szeptają wargi twoje z serca płynące słowa ufności: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej!”.

czytaj więcej...

2021-09-17 17:15

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Grzech główny grzech kapłański – nieczystość

ORĘDZIA O KAPŁAŃSTWIE

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Grzech trzeci. Jak zaraza pustoszy szeregi Moich synów grzech nieczystości. Sakrament święceń kapłańskich uzdalnia kapłana do życia w celibacie. Jeśli przestrzega on nakazanych form zachowań, jest bezpieczny i łaska Boża chroni jego duszę. Jeśli jest zuchwały wobec Boga, szybko traci tę łaskę i popada w grzech czasami na całe życie. Codzienna modlitwa i udział w sakramentach daje duszy kapłana ogromną siłę. Brak pokory w podejściu do własnej słabej natury prowadzi jednak do lekceważącego traktowania podstawowych form zachowania bezpieczeństwa wobec ataków złych duchów. Natura nigdy nie przewyższa łaski, tak jak człowiek nigdy nie przewyższa Boga. Świadome wystawianie się na pokusy kończy się grzechem, dlatego już dopuszczanie do sytuacji mogących mącić wewnętrzny pokój duszy kapłana jest grzechem pychy.

 

Kościół od początku pouczał o formach powściągliwości kapłana wobec wiernych, aby zamiast walczyć z pokusami, kapłan nie dopuszczał do ich powstawania. Tymczasem dziś nie obowiązują kapłanów żadne normy zachowań. Nie lękają się o własne dusze, bo nie lękają się o Mnie. Nie unikają wszelkich form mediów, których pierwszym celem jest moralna deprawacja społeczeństw na całym świecie. Nie unikają też spotkań z kobietami, traktując je jako naturalną formę rozrywki, jak gdyby nadal trwali w świecie i mieli te same obowiązki i odpowiedzialność co reszta społeczeństwa. Tymczasem ciążą na nich losy świata, a Szatan nie opuszcza ich na krok, bo za każde rozgrzeszenie grzesznika i za każdego nawróconego do Boga człowieka jego nienawiść i podstęp wobec kapłana się potęguje.

czytaj więcej...

2021-09-17 17:14

Kapłan wyrzucając Mnie ze swojego serca, staje się Moim katem – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Anioł, którego wywyższyłem, upadł. Tak dzieje się również z kapłanami, którym dałem najwięcej. Zamiast okazywać Mi coraz większą wdzięczność, zapominają o Mnie, coraz bardziej wpatrując się w siebie. Im bardziej wpatrują się w siebie, tym mniej dostrzegają Mnie, i tak zamiast się umniejszać, abym Ja stawał się w ich sercach coraz większy, karmią swoje ego, a Mnie wciskają w coraz głębszy kąt własnego serca, aż w końcu wyrzucają Mnie z niego zupełnie. Kapłan albo uśmierca siebie, wydając się na ofiarę wraz ze Mną, albo uśmierca Mnie, stając się Moim katem – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Teraz rozważ w swoim sercu i zastanów się. Czy jest możliwym, że w jakiejś kwestii ty się mylisz, a inni mają rację? Czy to możliwe, że ci, którzy cię drażnią, są na wyższym stopniu świętości od ciebie? Czy dopuszczasz myśli o tym, że błędy innych to dla ciebie lekcja pokory i cierpliwości? Czy rozumiesz, że twoje błędy obnażają prawdę o tobie? Czy potrzebujesz Mojej pomocy, aby się nawrócić? Czy potrzebujesz nawrócenia? Jeśli nie dostrzegasz w sobie grzechu, jesteś już wielkim świętym albo wielkim grzesznikiem. Pokora wybiera zawsze tą drugą możliwość.

Chcę, abyś teraz uświadomił sobie, że najgorszy grzesznik składa się z tego samego prochu i pyłu co ty. Jeśli nie jesteś na jego miejscu to tylko dlatego, abyś się za niego modlił i dopomógł mu powstać. Z tego powodu obroniłem cię przed wieloma grzechami, ale nie przed wszystkimi, bo wówczas stałbyś się pyszny jak syn zatracenia – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

czytaj więcej...

2021-09-17 17:13

ORĘDZIA O POŚCIE. Ofiara dusz czystych

ORĘDZIA O POŚCIE

Pan Jezus:  Czas postu to czas ciszy. Wokół ciebie jest mnóstwo rzeczy do załatwienia, a post pomaga ci zobaczyć twoje życie z perspektywy wieczności. Ukazuje ci jak wiele rzeczy, które robisz, robisz bez wyraźnej konieczności. Postaraj się dziś nie robić rzeczy niepotrzebnych. Odpocznij od tego wszystkiego, co uważasz, że musisz. Czas postu jest czasem modlitwy. Zajmij się więc jedną rzeczą, nie tysiącem spraw. Postaraj się poświęcić jakiejś konkretnej rzeczy. 

Poszczenie jest sposobem życia. To nie są dwa dni wyjęte z życia, jak to wiele z was postrzega. Jest dokładnie odwrotnie. Właśnie te dwa dni sprawiają, że cały tydzień pracy nabiera właściwego kształtu. Jest podporządkowany rzeczom wyższym, a więc nie tylko niedziela, która wyznacza czas pracy, spotkań i planów na cały tydzień, ale również te dwa dni szczególnej modlitwy i ofiary podporządkowują twoje życie, aby nie okazało się ono na koniec bezmyślną bieganiną wokół spraw do załatwienia, zarabiania, wydawania i koniecznościami dnia codziennego. 

czytaj więcej...

2021-09-17 17:13

Obgadując, dodajecie do ich grzechów własne – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Próżne gadanie jest pożywką dla łamania ósmego przykazania. Starajcie się pamiętać, że każde słowo, które wychodzi z waszych ust, będzie osądzone, czy przyniosło ono jakieś dobro – mówi Bóg Ojciec w ósmym przykazaniu.

Jeśli dostrzegacie zło i błędy innych, bijcie się we własne piersi, przepraszając Mnie i prosząc o łaskę dla tych , którzy błądzą. Jeśli ten, kto błądzi, nie zdaje sobie z tego sprawy, potrzebne jest mu upomnienie. Upomnienie nie jest jednak wyrzutem lub złośliwą uwagą, okazaniem wyższości i poniżeniem bliźniego, ale pełnym miłości ukazaniem prawdy. Tymczasem mówienie źle o innych nie przynosi żadnego dobra i nie może im w żaden sposób pomóc. Przeciwnie. Obgadując, dodajecie do ich grzechów własne.

Nie samo więc tylko kłamstwo jest grzechem, ale każde pochopne otwieranie ust, które przynosi szkodę na honorze i godności innego człowieka. Starajcie się patrzeć na innych przez pryzmat miłości. Wtedy wasze działania przynoszą dobro, a słowa mają sens. Ósme przykazanie jest zwierciadłem dla duszy. Ukazuje bowiem, ile jest w człowieku miłości – mówi Bóg Ojciec w ósmym przykazaniu.

czytaj więcej...

2021-09-17 17:13

Jeśli małżonkowie nie potrafią sobie przebaczać, to znaczy, że nigdy nie łączyła ich miłość, tylko pożądanie – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Przez Sakrament Małżeństwa uzdalniam małżonków do przyjęcia tego daru i wytrwania w nim. Ktokolwiek był pozbawiony rodziny, wie, jak wielka to strata. Po miłości do Mnie, miłość do rodziny i troska o nią powinna być priorytetem w życiu człowieka. Pamiętajcie, aby wytrwać do końca, musicie sobie nawzajem przebaczać i nie wspominać już więcej tych zadanych cierpień. Tylko miłość prawdziwa potrafi zawsze, bez względu na wielkość zadanej rany przebaczać – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Wasze zadanie na dziś to przyjęcie prawdy o tym, że bardzo się wzajemnie kochacie, a jeśli sprawiliście sobie ból, to stało się to z powodu waszej niedoskonałości, lęku i egoizmu wpisanego w ludzką zranioną naturę. Egoizm każe wam szukać własnego szczęścia, a nie szczęścia tego, kogo kochacie. Mimo że kochacie, kochacie niedoskonale, bo kochać doskonale – to zadanie na całe wasze życie. Kiedy wydoskonalicie się w miłości, będziecie gotowi na Niebo. Jesteście sobie dani, abyście, udoskonalając waszą wzajemną miłość, nauczyli się kochać miłością godną Nieba, nawet więc sprawiając sobie przykrość, służycie sobie nawzajem. Musicie tylko przestać się obwiniać, bo każde z was kochało najbardziej, jak tylko umiało. Jeśli ktoś mniej umiał, to dlatego, że życie, rodzina i okoliczności w jakich się wychował, nie rozwinęły w nim umiejętności większego i ofiarniejszego miłowania, a nie dla tego, że nie chciał i nie kochał.

Dziś kochacie się dużo bardziej i dużo doskonalej niż w dniu waszego ślubu. Nauczyliście się wzajemnie bardzo wiele. Już nie potrzeba wspominać i cierpieć. Chcę samej miłości. Bez goryczy. Oczyszczę ją, obdarzając was łaską wzajemnego całkowitego przebaczenia na wzór tego przebaczenia, jakie otrzymujecie ode Mnie. Błogosławię was, Moje dzieci, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Niechaj Maryja trzyma nas wszystkich w wytrwałości i prowadzi nas na drodze do Nieba. św. Jan Bosko

czytaj więcej...

2021-09-17 17:12

CZAS OBECNY JEST CZASEM DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Św. Jan Apostoł: Pozostań wierna Słowu, które dał ci Bóg. Tylko to Słowo jest dla ciebie wyrocznią. Nie inne. Trzymaj się mocno Pisma świętego i Orędzi. Błędy są wszędzie. Nie masz pojęcia, jak wile błędów rozpanoszyło się po całym świecie. Dlatego tak ważne jest w obecnie przylgnięcie całym sercem i życiem do Ducha Świętego, Ducha Prawdy. Żaden człowiek bez Jego asystencji nie będzie potrafił rozeznać między prawdą i fałszem, bo Szatan wyspecjalizował się w mieszaniu drobin fałszu z prawdą i drobin prawdy z fałszem.

 

Nikt, kto nie jest ogarnięty szczególną asystencją Ducha Świętego i pomocą Maryi, Matki Bożej, nie będzie umiał rozróżniać dobra od zła. Musisz wprowadzić wielkie nabożeństwo do Ducha Świętego, a Bóg przeprowadzi cię przez sam środek mroku, zachowując w twoim sercu całą prawdę. Nikt, kto nie posiada Ducha Świętego, nie będzie umiał zachować całej prawdy. Błędy są wszędzie i we wszystkim. Trzeba się ciągle modlić do Ducha Prawdy, bo tylko On jest całą Prawdą, bez żadnej domieszki fałszu.

czytaj więcej...

2021-09-17 17:11

św. Stanisława Kostki, patron Polski – Święto – 18 wrzesień

EWANGELIA  (Łk 2,41-52) – czytania

KONTEMPLACJA SŁOWA

ks. Mariusz Krawiec SSP

Naturalnym odruchem Maryi i Józefa było poszukiwanie zagubionego w świątyni jerozolimskiej dwunastoletniego Jezusa. I choć oboje byli świadomi tego, że Jezus jest Synem Bożym, nie bardzo wiedzieli, jak się mają wobec Niego zachowywać. Stąd pojawił się ten zgrzyt i słowa Jezusa: „Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego Ojca?”. Człowiek potrzebuje czasu na oswojenie się z obecnością Boga w jego życiu.

czytaj więcej...

2021-09-17 17:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

czytaj więcej...

2021-09-17 17:10

Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Sobota dzień poświęcony Matce Bożej

2021-09-17 17:09

św. Stanisław Kostka, zakonnik, patron Polski – 18 września

Urodził się 28 grudnia 1550 roku w Rostkowie na Mazowszu. Był synem kasztelana zakroczymskiego. W wieku 14 lat razem z bratem został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Stanisław połączył naukę z życiem religijnym. W grudniu 1565 roku ciężko zachorował. Nagłe uzdrowienie przypisał Matce Bożej, do której miał wielkie nabożeństwo.

czytaj więcej...

2021-09-17 17:03

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 4 wrzesień

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2021-09-17 17:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)9

2021-09-17 17:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021

INTENCJA NA OGÓLNA:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA:

Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska w Nowym Roku roku 2021 udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA:

Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2021-09-17 16:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2021-09-17 16:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy

2021-09-16 17:16

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

ORĘDZIA O POŚCIE

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

W każdy piątek całego roku w Polsce obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Wielu z nas niestety łamie ten nakaz oddając tym samym świadomie cześć wrogowi Jezusa Chrystusa, diabłu.

 

Jeśli chcesz pozwolić sobie na to, czego nie wolno, popełniasz świadomie grzech. Bóg mówi Moje „Tak”, oznacza „Tak”, a Moje „Nie”, oznacza „Nie”. Dyspensy, wyjątki, mała szkodliwość czynów i niekończące się usprawiedliwienia odsuwają nas od życia w Bogu, a tym samym od Zbawienia.

 

Za łamanie Przykazań Bożych i Kościelnych zostaniemy wtrąceni do więzienia pełnego ognia, z którego część już nigdy nie wyjdzie i podzieli los z katami, których ohydy i potworności nie możemy sobie nawet wyobrazić. Wybieramy więc świadomie wieczne potępienie czyli Piekło. Spowiedź jest wyznaniem grzechów, a gdzie jest pokutowanie?, a gdzie jest zadośćuczynienie?, a gdzie jest mocne postanowienie poprawy? Matka Boża mówi, że każdego dnia do Piekła idzie tysiące osób, w tym katolików co najbardziej boli Boga i Jej Serce bo nie czynią pokuty.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Środowy post od mięsa

LITANIA POSZCZĄCEGO

czytaj więcej...

2021-09-16 17:15

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2021-09-16 17:12

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Owoc skromności

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Duch Święty: Owocem przebywania w świetle Bożym jest skromność. Świadomość własnej znikomości i wielkości Boga pozostawia duszę w postawie pokory nie tylko w czasie modlitwy, ale w całym jej działaniu. Bóg w całym swoim przepychu pozostaje pokorny, to znaczy, że mimo swojej wszechmocności jest skromny.

 

Dusze, które obdarzam Moją łaską, otrzymują w obfitości Moje dary, spośród których szczególnie dar pobożności i bojaźni Bożej uczy dusze pokory. Im bardziej człowiek poznaje Boga, tym mniejszy się widzi w Jego blasku, tym niżej ocenia swoje umiejętności i osiągnięcia, a poznaje raczej, jak wszystko, co przypisywał sobie, jest własnością i łaską Bożą. Dlatego człowiek taki stara się ze wszystkich sił odwrócić uwagę od siebie i skierować ją na Boga. Dotyczy to samego człowieka  jak również jego otoczenia, które szuka idola w człowieku i skłonne jest bardziej do oddawania czci temu, co widzialne, niż Temu, który jest niewidzialny.

czytaj więcej...

2021-09-16 17:11

Ewangelia na dziś – 17 wrzesień 2021 rok

EWANGELIA (Łk 8, 1-3) – Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia

(…) Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym.

————–

Jezus zaprasza nas do podjęcia misji głoszenia Ewangelii, najpierw własnym życiem, konkretnym przykładem w miejscu pracy, w rodzinie czy w gronie przyjaciół. Nasze ręce, oczy i nogi są potrzebne, aby jak najwięcej ludzi poznało Chrystusa i przyjęło wiarę. Wspierajmy Go zatem, tak jak możemy, swoją pracą, modlitwą. Bądźmy z Nim.

 

Jezu, wspieraj mnie swoją łaską, abym zawsze był z Tobą i gorliwie Ci pomagał.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-09-16 17:10

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Piątek dzień poświęcony NSPJ

2021-09-16 17:09

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 17 września – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Panie Jezu Chryste!

Ty przez swoje Boskie Serce,

bogate w miłosierdzie,

wylałeś na cały świat miłość swego Ojca

jako uświęcający żar Ducha Przenajświętszego.

Racz przyjąć nasze modlitwy,

prace,

radości,

cierpienia

i złącz je dzisiaj ze swą Ofiarą Krzyża,

obecną w tajemnicy Eucharystii dla zbawienia świata.

czytaj więcej...

2021-09-16 17:08

stygmaty św. Franciszka z Asyżu – 17 września

W roku 1224 św. Franciszek z Asyżu otrzymał dar stygmatów. W jego życiu od dawna szczególne miejsce zajmowała kontemplacja wcielenia Chrystusa. Najprawdopodobniej 14 września 1224 roku, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, kiedy na górze La Verna Franciszek modlił się i kontemplował mękę Chrystusa, doświadczył nadprzyrodzonego spotkania z Chrystusem, który ukazał mu się jako serafin, okryty sześcioma skrzydłami i przybity do krzyża. Z jego ciała wychodziły promienie, które przeszyły stopy, dłonie i bok św. Franciszka.

Opis tego wydarzenia przekazał nam Tomasz z Celano, franciszkanin żyjący w XIII wieku, historyk i pierwszy biograf Franciszka. Zatopiony w kontemplacji, Franciszek „…ujrzał w widzeniu rozciągniętego nad sobą Serafina, wiszącego na krzyżu, mającego sześć skrzydeł, za ręce i nogi przybitego do krzyża.

czytaj więcej...