Aktualności

2019-06-17 18:13

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi – 18 czerwiec

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania

MODLITWA UWOLNIENIA

Panie Jezu Chryste! Wyznajemy że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią! Wyznajemy Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić! Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!
Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.

 

Dlatego w imię + Jezusa Chrystusa, duchy pychy i zarozumiałości, 
ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR!
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa, 
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy męczarni, tortur i zabójstwa,

W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy nieczystości i rozpasania seksualnego,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,

czytaj więcej...

2019-06-17 18:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

czytaj więcej...

2019-06-17 18:09

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

(wg św. Małgorzaty Marii Alacoque)
 
 
Panie Jezu Chryste! Ja oddaję i poświęcam Twemu Najświętszemu Sercu moją osobę i całe moje życie, aby odtąd czcić, wielbić i miłować Twoje Serce dla nas na krzyżu włócznią żołnierza otwarte.
 
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie i czynić wszystko z miłości ku Tobie, wyrzekając się tego, co się Tobie we mnie nie podoba. Boskie Serce Jezusa! Ty bądź moją miłością i drogą mojego życia.
.
Serce pełne miłosierdzia! Ratuj mnie przed atakami złych mocy, przed moją grzesznością i słabością, bo w Twojej nieskończonej dobroci pokładam całą moją ufność i nadzieję świętości.
.
czytaj więcej...

2019-06-17 18:08

Ks. Piotr Glas: jak Maryja odmieniła moje życie?

Zawierzenie Maryi to wielkie zobowiązanie. Ale życie z Nią to także wielka łaska. Poznaj świadectwo ks. Piotra Glasa o tym, jak ważne dla jego rozwoju duchowego było zawierzenie Maryi.

 

Ks. Piotr Glas

czytaj więcej...

2019-06-17 18:07

Świętość nie znosi kompromisu-Skromność obowiązuje zawsze i wszędzie! Czyli jak ubierać się do kościoła

„Lepszy kościół pusty, niż pełen diabłów”. – św. o. Pio

„Pojawią się na świecie mody, które będą obrażać naszego Pana. Ludzie, którzy służą Bogu, nie mogą być niewolnikami mody. W Kościele nie ma miejsca na mody. Bóg jest zawsze ten sam.” – siostra Łucja

Najwięcej ludzi trafia do piekła przez grzechy nieczystości. – Matka Boża do s. Łucji

Im więcej stopni Celsjusza wskazują termometry, tym świadkami większego zgorszenia stają się wierni polskich kościołów. Krótkie spódniczki, dekolty, odsłonięte ramiona, krótkie spodenki, szpilki, klapki – coraz częściej ubrani w ten właśnie sposób chodzimy uczcić Pamiątkę Śmierci Pana Jezusa. To naprawdę woła już o pomstę do nieba.

 

Dzisiejsza moda zatraciła, jak się wydaje, wszelki zmysł przyzwoitości. Oby wierni nie ulegli tym szatańskim prądom i niezmiennie darzyli cnotę skromności należnym jej szacunkiem. Jak pisze św. Paweł: „Podobnież i niewiasty w przyzwoitym odzieniu, przystrojone skromnie i z umiarkowaniem” (1 Tm 2, 9). Te słowa św. Pawła stosują się oczywiście zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Pamiętajmy, że nieskromność zaliczana jest do uczynków ciała i że św. Paweł ostrzega nas przed nią w mocnych słowach: „Lecz uczynki ciała są jawne, są nimi: nierząd, nieczystość, bezwstyd. (…) A o nich powiadam wam, jak przedtem mówiłem, że ci, co takie rzeczy czynią, królestwa bożego nie dostąpią” (Gal 5, 19–21).

czytaj więcej...

2019-06-17 18:06

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1957 rok cz. I

(Ks. Kan. Edward Szczyrzyński)

 

Rok ten – 1957 – to Rok Maryjny nacechowany gorącą podzięką Niepokalanej Królowej za łaski oraz odnowieniem poświęcenia się całego Narodu Polskiego przez wszystkie parafie w kraju.

 

Na tę wielką chwilę postanowili parafianie Jej Kaplicę Na Brzegu z Cudownym Jej Obrazem odnowić z zewnątrz i wewnątrz. Naprawiono dach przez zdjęcie obsuniętej i źle założonej południowej strony, założenia nowej blachy i rynien oraz pomalowania dachu farbą podkładową. Następnie murarze otynkowali świecącą czystą cegłą mury Kaplicy zewnątrz.

 

W dniu 5 maja 1957 roku w całej naszej Ojczyźnie i u nas w Kasinie Wielkiej odbyło się uroczyste odnowienie poświęcenia całego Narodu Polskiego Wszechmiłosiernej Pani.

 

Chwile te zostanął długo w pamięci parafian, a zwłaszcza uroczysta procesja wieczorna z Obrazem Jasnogórskiej Królowej, które niosły kolejno wszystkie stany ślubujące w drodze z Kościoła do Kaplicy Na Brzegu.

czytaj więcej...

2019-06-17 18:05

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2019 rok

2019-06-17 18:04

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 6 LIPIEC

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2019-06-17 18:03

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2019-06-17 18:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

2019-06-17 18:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC CZERWIEC 2019

INTENCJA NA MIESIĄC CZERWIEC:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz o przemianę serca dla nieprzyjaciół tego świętego miejsca.

INTENCJA PARAFIALNA NA CZERWIEC:

O dary Ducha Św. dla naszych rodzin.

INTENCJA PAPIESKA NA CZERWIEC:

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2019-06-17 17:59

Modlitwa za Kościół Święty

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2019-06-16 18:13

Poniedziałek dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… (wybór modlitw) – 17 czerwiec

MODLITWA O ODRODZENIE MAŁŻEŃSTWA

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:

.

– o dar szczerej rozmowy,
– o „przemycie oczu”, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości, która „nie pamięta złego” i „we wszystkim pokłada nadzieję”,
– o odkrycie – pośród mnóstwa różnic – tego dobra, które nas łączy, wokół którego można coś zbudować (zgodnie z radą Apostoła: zło dobrem zwyciężaj),

– o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.

czytaj więcej...

2019-06-16 18:11

św. Brat Albert Chmielowski, zakonnik – 17 czerwca – Patron Miesiąca

Patron Miesiąca

Jako człowiek wyjątkowego talentu, wrażliwy artysta, przez wiele lat poszukiwał Adam Chmielowski coraz dojrzalszych wymiarów piękna dobra i prawdy. Znalazł je w drugim człowieku, i to w tym najbiedniejszym, w którego twarzy dostrzegł znieważone oblicze Chrystusa. Właśnie to mistyczne przeżycie stanęło u podstaw jego przemiany. Jak powiedział o nim św. Jan Paweł II, „rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana przed majestatem człowieka i to najbiedniejszego, najbardziej upośledzonego, przed majestatem ostatniego nędzarza”.

czytaj więcej...

2019-06-15 18:09

Uroczystość Najświętszej Trójcy (Rok C ) – 16 czerwiec

EWANGELIA (J 16,12-15) -czytania

TRZEJ A JEDEN

o. Tomasz Dąbek


Pan Bóg objawił nam tajemnicę swego wewnętrznego istnienia. Posłał na świat Syna. On przekazał prawdę o Ojcu. O Jego miłości posuniętej do ofiarowania za nas swego Syna. Syn jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Przez swoje zbawcze posłuszeństwo przywraca jedność ludzi z Bogiem. Przezwycięża rozbicie spowodowane grzechem pierwszych ludzi. Posyła od Ojca Ducha Świętego. Duch kontynuuje Jego misję. Prowadzi nas do całej prawdy. Uczy o Ojcu i Synu. Pomaga właściwie oceniać każdą sytuację życiową. 

czytaj więcej...

2019-06-14 18:13

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 15 czerwca – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Zdrowaś Maryjo odmawiane dobrze, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą;

jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki;

jest młotem, który go miażdży;

jest uświęceniem duszy;

radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu;

rozkoszą Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej.

 

Zdrowaś, Maryjo jest rosą niebieską, co sprawia, że dusza staje się płodna;

jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi;

jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze;

jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy.  Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych. – św. Ludwik Grignion de Montfort

czytaj więcej...

2019-06-14 18:09

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Dnia 25 maja 1899 roku papież Leon XIII ogłosił encyklikę Annum Sacrum, w której zwracał się do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego z apelem o poświęcenie rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa.

 

Papież Leon XIII 11 czerwca 1899 r. dokonał poświęcenia całego rodzaju ludzkiego NSPJ w przededniu Roku Świętego 1900. W tym celu ułożył Akt, do dnia dzisiejszego odczytywany w pierwsze piątki miesiąca. Jest w nim m.in. mowa o Jezusie jako Królu: „Królem bądź nam, o Panie…”.

 

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi.

czytaj więcej...

2019-06-14 18:08

bł. Jolanta, księżna, zakonnica – 15 czerwca

Córka węgierskiego króla Beli IV i Marii z cesarskiego rodu Laskarisów. Jako kilkuletnia dziewczynka przybyła do Krakowa na dwór swej siostry św. Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, i tu wychowywała się. Mając 17 lat poślubiła księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego. Wzorowa żona i matka trojga dzieci. Swoją postawą wywierała wielki wpływ na otoczenie. Opiekowała się biednymi i chorymi. Wraz z mężem była fundatorką klasztorów i kościołów.

czytaj więcej...

2019-06-13 18:13

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 14 czerwca – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Pomnij, o Boskie Serce Jezusa!
na to wszystko, coś uczyniło, aby zbawić nasze dusze,

i nie pozwól, żeby one zginęły.

Pomnij na wieczną i nieskończoną miłość,

jaką masz dla nich.

Nie odrzucaj tych dusz, które przychodzą do Ciebie,

upadając pod ciężarem swej nędzy i przyciśnięte cierpieniem.

Ulituj się nad naszą nędzą, ulituj się nad nami wśród niebezpieczeństw,

jakie nam grożą ze wszystkich stron.

Ulituj się nad nami, jęczącymi i wzdychającymi wśród cierpień życia codziennego.

.

Pełni ufności i miłości przychodzimy do Twego Serca, jako do Serca najlepszego z Ojców, najczulszego i najbardziej współczującego Przyjaciela.

Przyjmij nas, o Serce Najświętsze, w swym nieskończonym dla nas miłosierdziu.

czytaj więcej...

2019-06-13 18:11

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2019-06-13 18:09

bł. Michał Kozal, biskup i męczennik – 14 czerwca

Urodził się w 1893 roku w rodzinie chłopskiej, w Nowym Folwarku pod Krotoszynem. Wyświęcony na kapłana (1918), pracował jako wikariusz, katecheta w Bydgoszczy, ojciec duchowny, a następnie rektor seminarium duchownego w Gnieźnie. 12 czerwca 1939 roku mianowany biskupem pomocniczym we Włocławku. 7 listopada tegoż roku wraz z duchowieństwem został aresztowany przez Niemców i osadzony w więzieniu włocławskim. Następnie internowany w Lądzie nad Wartą. W kwietniu 1941 wywieziony do obozu koncentracyjnego w Dachau.

czytaj więcej...

2019-06-12 18:13

Objawienia Fatimskie – Drugie Objawienie: 13 czerwca 1917 roku

Fragmenty z książki Antonio Borelli
Przed drugim objawieniem pastuszkowie powtórnie ujrzeli błysk światła, który nazywali błyskawicą. Nie była to jednak błyskawica, lecz odblask zbliżającego się światła. Niektórzy z widzów, jacy przybyli na wzgórze Cabeço w liczbie około 50, zauważyli, że światło słoneczne zaćmiło się w pierwszych minutach po rozpoczęciu rozmowy. Inni stwierdzili, że krzew pokryty młodymi pędami, nad którym się ukazała Matka Boża, wydawał się uginać pod jakimś ciężarem, zanim Łucja zaczęła mówić.
.
Podczas rozmowy Matki Bożej z dziećmi niektórzy z widzów słyszeli dźwięk podobny do brzęczenia pszczoły.

ŁUCJA: „Czego Pani sobie życzy ode mnie?”

czytaj więcej...

2019-06-12 18:12

Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana (Rok C ) – Święto – 13 czerwca

EWANGELIA  (J 17,1-2.9.14-26) – czytania

SKARBY NAD SKARBY…

ks. Mariusz Han SJ

Ojciec rodziny nawoskował samochód i pieczołowicie polerował lakier, by nadać mu właściwy połysk. Pomagał mu w tym jedenastoletni syn, czyszcząc szmatką zderzaki.

– Widzisz, mój synu – mówił z powagą ojciec – ten samochód to prawdziwy rodzinny skarb. Musimy traktować go delikatnie, z uwagą i poświęcać mu trochę czasu.
– Oczywiście tatusiu!
– Dobry z ciebie chłopak.

Po chwili ciszy:

– A czy ja jestem skarbem rodziny? – wyszeptało cicho dziecko.

czytaj więcej...