Aktualności

2017-08-16 19:45

Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej przed odpustem  – 17 sierpnia

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina Wielka
DZIEŃ PIERWSZY 
WPROWADZENIE

Od niepamiętnych czasów mieszkańcy Kasiny Wielkiej i okolic mają w wielkiej czci obraz Matki Bożej Częstochowskiej umieszczony początkowo w małej kapliczce zbudowanej z kamieni, gliny i pokrytej blachą na roli Brzegi.

Według starego przekazu – żołnierz – uczestnik, prawdopodobnie Konfederacji Barskiej (około 1770 roku) ciężko ranny w jednej z potyczek znalazł się w Kasinie Wielkiej.

czytaj więcej...

2017-08-16 18:48

św. Jacek, prezbiter – 17 sierpnia

św. Jacek, prezbiter

„Według legendy, kiedy uciekał z Kijowa przed Tatarami, zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament, by nie narazić go na zniewagi. Wychodząc z kościoła usłyszał głos idący od figury: <Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę.> Kiedy Święty dał do zrozumienia, że kamiennej figury nie udźwignie, Matka Boża zapewniła go, że nie będzie taka ciężka. W kościele dominikanów w Krakowie pokazują dużą kamienną statuę jako <Matkę Bożą Jackową>.”

 

Urodził się w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie pod koniec XII wieku. Po studiach w Paryżu i Bolonii został kapłanem i kanonikiem krakowskim.

czytaj więcej...

2017-08-16 18:43

św. Jacek, prezbiter – Święto – 17 sierpnia

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina Wielka

EWANGELIA (Mt 20,1-16a)

Wznieść się do myślenia Bożego

ks. Mariusz Szmajdziński

Miłosierdzie!

czytaj więcej...

2017-08-16 18:33

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 17 sierpnia – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Kasina Wielka Kaplica Na Brzegu Eucharystia

Eucharystia źródłem świętości

Jezu Chryste, Arcykapłanie Nowego Przymierza, święty, niewinny, niepokalany w Najświętszym Sakramencie, Sam oddałeś nam siebie słabym i grzesznym ludziom, aby nas oczyścić z grzechów i uczynić nas swoim świętym ludem, czystym i dojrzałym do czynienia dobra.

 

Czczę Cię, Chryste, w Najświętszym Sakramencie i z podziwem uwielbiam Twoją niepojętą miłość, która kazała Ci pozostać z nami pod nikłą postacią chleba, aby nas uczyć miłości szlachetnej, bezinteresownej i ofiarnej i prowadzić nas, grzesznych ludzi, drogami świętości.

.

Spraw, Panie Jezu Chryste, abym brzydził się każdym grzechem, bo niweczy moją świętość, i abym panował nad pokusami, które prowadzą do grzechu. Spraw natomiast, abym kochał Twoje Prawo i gorliwie Ci służył przez wszystkie dni mego życia, a kiedyś z aniołami wychwalał Twoje niezgłębione miłosierdzie.

czytaj więcej...

2017-08-16 18:00

26 sierpnia odpust ku Czci Matki Boskiej Częstochowskiej w Kasinie Wielkiej w Kaplicy Na Brzegu BEZ MSZY ŚWIĘTEJ

Odpust 26 sierpnia 2015r.

Kolejny rok w Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu – 26 sierpnia nie będzie odprawionej Mszy św. odpustowej.

   W latach 60′-tych Prymas Stefan Wyszyński z okazji 1000 lecia Państwa Polskiego, Chrztu Polski wysłał List do metropolitów diecezjalnych w Polsce o patriotyczny obowiązek odprawiania Mszy św. w tym dniu w miejscach kultu Matki Boskiej Częstochowskiej (bazyliki, kościoły, kaplice) w podziękowaniu Królowej Polski za opiekę nad Narodem Polski.

W tych latach w Kasinie Wielkiej ks. kanonik Edward Szczyrzyński w odezwie na apel ówczesnego Prymasa w każdym dniu 26 sierpnia jeśli przypadało w dni robocze, odprawiane były  3 uroczyste  Msze św. w Kaplicy Na Brzegu, a jeśli odpust wypadł w Niedzielę to odprawiana była poranna Msza św. Kolejny ks. proboszcz Stanisław Gacek podtrzymywał ten obowiązek, również ks. kanonik Marian Juraszek kontynuował ten obowiązek czczenia Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski w Kaplicy Na Brzegu.

     Na początku sierpnia 2009 roku jedna z piszących ten tekst osób zamawiając w zakrystii Mszę św. odpustową w intencji zmarłych z roli Brzegi (taka Msza św. zamawiana jest od zawsze) w obecności zestresowanej służby kościelnej (organista, kościelny), otrzymała odpowiedź od nowo przybyłego proboszcza (Wiesław Maciaszek), że żadnego odpustu nie będzie w Kaplicy Na Brzegu, nie uznaje przydrożnych kapliczek, że to miejsce nie jest konsekrowane i nie wolno tam Mszy św. odprawiać – JEST TO KŁAMSTWO ALBO NIEWIEDZAtakie dokumenty są – zobacz 

Tym samym ks. Wiesław Maciaszek podważył autorytet ks. bp Stanisława Rosponda, bp pomocniczego Księcia kardynała Adama Stefana Sapiechy ówczesnego metropolity krakowskiego.

czytaj więcej...

2017-08-14 19:05

Przepiękny opis Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wg. objawień Marii Valtorty

244661_IMG_0018_2_34

Napisane 8 grudnia 1951:
Ile dni minęło? Trudno to ustalić w sposób pewny. Gdyby próbować określić według kwiatów tworzących wieniec wokół martwego ciała, można by rzec, że upłynęło kilka godzin. Sądząc jednak po zwiędłych liściach gałązek oliwnych, na których złożono świeże kwiaty, oraz po zwiędłych kwiatach położonych jak relikwie na pokrywie skrzyni, można sądzić, że minęły już dni.
Jednak ciało Maryi jest takie, jakby dopiero co oddała ducha. Żadnego znaku śmierci na Jej twarzy ani na małych dłoniach. Żadnego nieprzyjemnego zapachu w izbie. A nawet unosi się tu [przyjemna] woń, którą trudno określić. To jakby mieszanina kadzidła, zapachu lilii, róż, konwalii albo górskich traw.

czytaj więcej...

2017-08-14 18:51

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 15 sierpnia – MATKI BOŻEJ ZIELNEJ

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA (Łk 1,39-56)

NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE…

abp Stanisław Nowak

„Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu,
Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
I Tobie Matko, co w niebie królujesz, nas oczekujesz.”

czytaj więcej...

2017-08-14 18:42

Dzień Wojska Polskiego – 15 sierpnia

wp4

W znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze Wojsko Polskie podkreślało zawsze swój historyczny rodowód i swą tradycję, rozumianą jako trwanie państwa, ciągłość istnienia jego zbrojnego ramienia wbrew zaborcom i okupantom. Kultywowanie tradycji oręża polskiego było jednym z istotnych czynników integrujących armię, umacniało jej więzi ze społeczeństwem. Szczególnym tego przykładem były święta wojskowe, uroczyście obchodzone w armii II Rzeczypospolitej. Do ich tradycji nawiązują obecnie oficerowie i żołnierze Sił Zbrojnych III Rzeczypospolitej.

czytaj więcej...

2017-08-14 18:38

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia – Matki Bożej Zielnej

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Wziętaś do nieba najłaskawsza Pani,
Więc pójdźmy za nią z supliką poddani,
By za nas wiecznie Boga przebłagala,
Łaskę zjednała.

.

Obchodzona 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najważniejszych i najstarszych świąt maryjnych w Kościele. Jednak sam dogmat, „że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” został ogłoszony dopiero 1 listopada 1950 roku przez papieża Piusa XII w konstytucji apostolskiej „Munificentissimus Deus”. Ogłoszenie prawdy o wniebowzięciu Maryi było przypieczętowaniem i ukoronowaniem starożytnej tradycji Kościoła.

czytaj więcej...

2017-08-13 18:56

35. rocznica poświęcenia placu pod budowę nowego Kościoła parafialnego w Kasinie Wielkiej – zdjęcia – 14 sierpnia

14

Ks. Kardynał Franciszek Macharski za każdym razem, kiedy wizytował Parafię Kasina Wielka  nawiedzał  Kaplicę Na Brzegu z cudownym obrazem Matki Boskiej Jasnogórskiej

„Dnia 14 sierpnia 1982 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie placu pod budowę nowego Kościoła, dokonane przez kardynała Franciszka Macharskiego na zaproszenie ks. proboszcza Mariana Juraszka.

czytaj więcej...

2017-08-13 18:45

św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik – 14 sierpnia – Patron Miesiąca

św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik

Patron Miesiąca

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15,13)

76. ROCZNICA ŚMIERCI

1941 – 2017

Urodził się w Zduńskiej Woli koło Łodzi w 1894 roku. Na chrzcie otrzymał imię Rajmund. Wstępując do zakonu franciszkanów, przyjął imię Maksymilian. Studia filozoficzne i teologiczne odbywał w Rzymie. Ukończył je doktoratem. W 1918 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Mimo osobistego zamiłowania do skrajnego ubóstwa, w pracy apostolskiej posługiwał się najnowocześniejszymi środkami. Gorliwie szerząc cześć Maryi Niepokalanej, założył stowarzyszenie ludzi oddanych apostolstwu – „Milicję Niepokalanej”.

czytaj więcej...

2017-08-12 18:43

Tablice przy Kaplicy Na Brzegu

Tablice przy Kaplicy Na Brzegu

Tablice przy Kaplicy Na Brzegu

zdjęcia

czytaj więcej...

2017-08-12 18:39

Najświętsza Maryja Panna Kalwaryjska – 13 sierpnia

Najświętsza Maryja Panna Kalwaryjska

Wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej należy do najbardziej czczonych obrazów maryjnych w Polsce. Od czterech stuleci z niesłabnącą żarliwością zdążają do niego rzesze pielgrzymów, dla których nieprzerwanie jest przedmiotem czci i głębokich wzruszeń. „Dziewica Słowiańska”, zespolona ściśle z dziejami najstarszej w Polsce Kalwarii, budziła również zainteresowanie historyków badających dzieje Sanktuarium. Najstarsze wzmianki dotyczące „pradziejów” wizerunku zamieszczają klasztorne kroniki oraz akta inkwizycji z 1641 roku.

czytaj więcej...

2017-08-12 18:37

XIX Niedziela Zwykła (Rok A) – 13 sierpień

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina-Wielka

EWANGELIA (Mt 14,22-33)

ŁAGODNY POWIEW BOGA

ks. Krzysztof Stosur

Czy przykazania Boże mam w sercu, czy tylko w pamięci?

czytaj więcej...

2017-08-12 13:04

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy

0

2017-08-12 10:24

Krakowska pielgrzymka dotarła do Czarnej Madonny na Jasnej Górze

Krakowska pielgrzymka dotarła do Czarnej Madonny na Jasnej Górze

37. Piesza Pielgrzymka Arch. Krakowskiej wędrowała pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Przed jasnogórski Szczyt pielgrzymi dotarli po południu w piątek, 11 sierpnia ok. godz. 15.30, a było ich 8 i pół tysiąca. W Częstochowie pątników witali: abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski oraz biskup pomocniczy arch. krakowskiej Jan Szkodoń.

czytaj więcej...

2017-08-11 18:41

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 12 sierpnia – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina Wielka
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

Dozwól mi chwalić Cię, Panno Najświętsza.
Dozwól, bym własnym kosztem Cię chwalił.
Dozwól, bym dla Ciebie i tylko dla Ciebie żył, pracował, cierpiał, wyniszczył się i umarł.
Dozwól, bym do Ciebie cały świat przywiódł.
Dozwól, bym się przyczynił do jeszcze większego, do jak największego wyniesienia Ciebie.
Dozwól, bym Ci przyniósł taką chwałę, jakiej jeszcze nikt Ci nie przyniósł.

.

Dozwól, by inni mnie w gorliwości o wywyższenie Ciebie prześcigali, a ja ich, tak, by w szlachetnym współzawodnictwie chwała Twoja wzrastała coraz głębiej, coraz potężniej tak, jak tego pragnie Ten, który Cię tak niewysłowienie ponad wszystkie istoty wyniósł.

czytaj więcej...

2017-08-11 18:38

św. Jan Paweł II – „Sens pielgrzymowania do sanktuariów”

Papi e Alitalia

„Człowiek tęskni za spotkaniem z Bogiem, a pielgrzymki kierują jego myśl ku przystani, do której może zawinąć na szlaku swoich religijnych poszukiwań. Wraz z psalmistą może w nich wyśpiewać swój głód i pragnienie Boga: «Boże, Ty Boże mój, Ciebie szukam; Ciebie pragnie moja dusza, za Tobą tęskni moje ciało, jak ziemia zeschła, spragniona, bez wody. W świątyni tak się wpatruję w Ciebie, (…) łaska Twoja lepsza jest od życia” – mówił św. Jan Paweł II do Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych podczas spotkania w dniu 25 czerwca 1999 r.

czytaj więcej...

2017-08-11 18:32

bł. Florian Stępniak, prezbiter i męczennik – 12 sierpnia

bfs2

Numer obozowy 22 738

Kto nie był w obozie, ten nie ma pojęcia, czym dla takich kościotrupów na bloku inwalidzkim, żyjących wiecznie w atmosferze śmierci, było pogodne słowo pociechy, czym mógł dla nich być uśmiech wynędzniałego jak oni kapucyna, który nie poddawał się jednak ogólnej psychozie grozy i strachu, bo nie bał się śmierci, bo wyciągał ku niej swe suche ramiona z taką bodaj miłością, jak ongiś św. Franciszek, śpiewając w ostatniej chwili życia swą pieśń o słońcu i śmierci”.

czytaj więcej...

2017-08-10 18:51

Matka Boska Świętolipska (Matka jedności chrześcijan) – 11 sierpnia

0 R

Według legendy, w XIV w., w Kętrzynie (woj. warmińsko-mazurskie) skazanemu na śmierć objawiła się Matka Boża i poprosiła o wyrzeźbienie jej postaci.

Nocą, w oczekiwaniu na egzekucję, człowiek ten wyrzeźbił z drewna piękną figurkę Madonny.

Rankiem strażnicy znaleźli przy skazańcu rzeźbę i odczytując to za znak bożej łaski, zwrócili skazańcowi wolność.

W wizji Matka Boska poleciła mu odnaleźć okazałą lipę i na niej umieścić figurę.

Po wyjściu z więzienia, w drodze do Reszla, napotkał wspaniałe drzewo – dokładnie w miejscu, gdzie stoi obecna bazylika – i postawił na nim figurkę. Niebawem miejsce to zasłynęło cudami i uzdrowieniami – zwierzęta przechodzące obok lipy klękały, niewidomi odzyskiwali wzrok.

czytaj więcej...

2017-08-10 18:41

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 11 sierpnia – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Serce-Pana-Jezusa-Kaplica-Na-Brzegu

O Maryjo, Matko Jezusa!

.

Nasza słodka Nadziejo, daj nam odczuć Twoją władzę nad Sercem Zbawiciela i umieść nas w Nim na wieki.

Proś Go, aby panował w naszych duszach, aby królując w naszych sercach przez miłość, rozpalił je i przemienił w samego siebie.

Niech stanie się naszym Ojcem, Oblubieńcem, Stróżem, Skarbem, Miłością, wszystkim we wszystkim!

Niech wspiera naszą niemoc, niech stanie się siłą w naszej słabości i jedyną radością we wszystkich naszych smutkach.

czytaj więcej...

2017-08-10 18:39

św. Klara, dziewica – 11 sierpnia

St. Clare

Urodziła się w 1194 roku w Asyżu. Pochodziła z zamożnej rodziny. W tajemnicy przed rodzicami 1212 roku w Porcjunkuli przyjęta habit zakonny z rąk św. Franciszka i założyła według reguły franciszkańskiej pierwszy żeński klasztor Pań Ubogich, zwanych później klaryskami. Jego szczególną cechą jest „przywilej ubóstwa„.

czytaj więcej...

2017-08-10 18:12

Godzina Święta z czwartku na piątek

286_Ogrojec

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...