Aktualności

2020-11-30 17:15

Pożądanie cudzych mężów i żon prowadzi do rozpadu małżeństwa, zniszczenia duchowego dzieci, kłótni i dalszych grzechów – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Małżeństwo jest odpowiedzialnością, a więc powinno się je zawierać z wielką rozwagą, bo jest to decyzja na całe życie. Wszelkie rodzące się pożądania cudzych żon czy mężów, ich zdolności, urody czy przyjaźni, powinno się tłumić w zarodku – mówi Bóg Ojciec w dziewiątym przykazaniu.

Kobieta wybierając męża, musi przyjąć go ze wszystkim, co posiada, i z całą jego charakterystyczną otoczką. Część tych rzeczy będzie spełniać jej oczekiwania , a część musi przyjąć i na tym poprzestać. Pożądanie lepszej rodziny męża, podziwianie zaradności i elokwencji innych mężczyzn, a także ich pieniędzy i pozycji prowadzi do zdrady małżeńskiej. Mężczyzna wybierając dla siebie żonę, musi wybrać kobietę, z którą pragnie się zestarzeć, a więc powinien swoją żonę kochać. Tylko kobieta, którą się kocha, może wypełnić życie mężczyzny tak, że nie będzie on kierował swoich pożądań poza małżeństwo. Jeśli miłość, z jaką mężczyzna zawiera małżeństwo, jest powierzchowna i płytka, zasługuje raczej na miano pożądania, które przeminie przy pierwszych trudnościach. Wówczas niedojrzały do miłości mężczyzna zacznie kierować swoje pragnienia poza małżeństwo, aby uciec od małżeńskich krzyży i obowiązków.

Pożądanie więc cudzych mężów i żon prowadzi do rozpadu małżeństwa, zniszczenia duchowego dzieci, kłótni i dalszych grzechów. Tajemnicą radości życia małżeńskiego jest okazywanie zadowolenia z tego, co się posiada, i docenianie darów Bożych – mówi Bóg Ojciec w dziewiątym przykazaniu.

Zostaw wszystkie troski Niepokalanej. św. Maksymilian M. Kolbe

czytaj więcej...

2020-11-30 17:14

Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Dzień III – 1 grudnia

Rozważanie

Ileż we wnętrzu mej  duszy działania Niepokalanej od zarania mego życia aż do chwili obecnej, ile zadatku Jej dobrodziejstw na przyszłość. Są to tajemnice mej własnej duszy. Wszelka otrzymana łaska w każdym dniu, godzinie i chwili życia mego, to łaska spływająca z Jej macierzyńskiego, miłującego mnie Serca.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Modlitwa na zakończenie św. Maksymiliana Kolbe „O królowanie Maryi”

czytaj więcej...

2020-11-30 17:13

CIEMNOŚĆ W KOŚCIELE – Bł. Anna Katarzyna Emmerich

bł. Anna Katarzyna Emmerich, wizjonerka

Widziałam Kościół ziemski, to znaczy społeczność wierzących na ziemi, owczarnię Chrystusa w jej stanie przejściowym na ziemi, pogrążoną w całkowitych ciemnościach i opuszczoną. Wy, kapłani, wy się nie ruszacie! Śpicie, a owczarnia płonie ze wszystkich stron! Nic nie robicie! Och! Jakże płakać będziecie nad tym dniem! Gdybyście choć wypowiedzieli jedno ‘Ojcze nasz’. Widzę tak wielu zdrajców! Nie odczuwają cierpienia, kiedy się mówi: «Źle się dzieje.» W ich oczach wszystko idzie dobrze, byle tylko doznawali chwały tego świata. Widziałam też wielu dobrych i pobożnych biskupów, lecz wątłych i słabych. Źli często brali górę. Widzę ułomności i upadek kapłaństwa, widzę też przyczyny tego i widzę przygotowane kary. Słudzy Kościoła są tak gnuśni! Nie czynią już użytku z mocy, jaką posiadają dzięki kapłaństwu.  

.

Dla niezliczonej liczby osób dobrej woli, dojście do źródła łaski z Serca Jezusa było zamknięte i utrudnione z powodu zniesienia pobożnych praktyk oraz z powodu zamknięcia i profanacji kościołów. Cały ten głęboki zamęt, z powodu którego cierpieli wierni, wynikał stąd, że wielu z tych, którzy przyoblekli się w Jezusa Chrystusa, coraz bardziej zwracało się w stronę bezbożnego świata i wydawało się zapominać o cnotach i nadprzyrodzonej mocy Kapłaństwa.

czytaj więcej...

2020-11-30 17:12

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy – 250 LAT KAPLICY NA BRZEGU

2020-11-30 17:11

Ewangelia na dziś – 1 grudzień 2020 rok

EWANGELIA (Łk 10, 21-24) – Jezus rozradował się w Duchu Świętym

(…) Ojciec mój przekazał Mi wszystko.

————–

Jezus raduje się w Duchu Świętym i kieruje do Ojca słowa uwielbienia. Ta Ewangelia przedstawia nam, jak Trzy Osoby Boskie Trójcy komunikują się ze sobą. Jezus cieszy się decyzjami Ojca, Jego upodobaniem i obdarowaniem. Cieszy się, że w poznaniu objawienia uczestniczą też Jego uczniowie. Prowadzeni przez Ducha Świętego możemy słyszeć Jezusa i widzieć Jego działanie w naszym życiu, a dzięki temu poznawać Ojca.

 

Panie, od Ciebie pragnę się uczyć, że na pierwszym miejscu w moim życiu powinny być dobre relacje.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2020-11-30 17:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

czytaj więcej...

2020-11-30 17:10

Duch miłości. ŚLEPA UFNOŚĆ BOSKIEJ OBLUBIENICY

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Matka Boża: Moje dziecko. Ja jestem Oblubienicą Ducha Świętego, który na Mnie zstąpił. Zatopiłam się w Nim i przestała istnieć dla świata, światem Moim był Bóg i to samo stanie się z tobą. Musisz jednak wiele więcej ufać, że to, co Bóg czyni w twoim życiu jest dobre i nie zagraża szczęściu twojej duszy, ale ją do Niego prowadzi. Chcę być z tobą nie tylko jako Matka, ale jako Oblubienica Ducha Świętego, bo na tej drodze nikt cię nie pouczy. Nikt nie zna tajników miłości Bożej tak, jak Ja je znam. Ja jestem Oblubienicą Boga i z Mojego łona wyszedł na świat Syn Boży. Chcę, abyś uważnie słuchała Moich słów i zaleceń. Zbyt wiele jest w tobie jeszcze wątpliwych myśli. Ach, dziecko, gdybym Ja wątpiła, nigdy nie otrzymałabym łaski, tak i ty nie możesz wątpić, bo łaska, którą Bóg dla ciebie przygotował, jest osobliwa, ty masz wypełnić Jego odwieczną Wolę w sposób doskonały.

czytaj więcej...

2020-11-30 17:09

Patron miesiąca grudnia – św. Juan Diego

W kolejnym miesiącu pragniemy przybliżyć Wam następną postać, która swoim życiem i postępowaniem zasłużyła na chwałę Nieba. W grudniu będzie to św. Juan Diego.

Przypominamy, że więcej informacji o św. Juanie Diego można znaleźć w panelu bocznym po prawej stronie.

Modlitwa za wstawiennictwem świętego Juana Diego

czytaj więcej...

2020-11-30 17:08

Adwent – czas radosnego oczekiwania

Nowy rok liturgiczny rozpoczynamy 24-dniowym okresem Adwentu. Jest to czas szczególny, czas radosnego oczekiwania i przygotowania się na przyjście Jezusa. 

.

Adwent jest szkołą czekania. To nie jest czas umartwień, ale porządkowania naszych sumień. Chciejmy i my sami, poprzez różne nabożeństwa, Msze Święte Roratnie oraz częstą modlitwę jak najlepiej przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia.  

 

Adwent kieruje myśli wiernych ku oczekiwaniu na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Dlatego też Adwent jest okresem rekolekcji, skupienia i pokuty, a jednocześnie radosnego oczekiwania świąt Bożego Narodzenia.

 

W szeregu wielu świąt przeżywanych w czasie Adwentu na szczególną uwagę zasługuje Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia – Msza św. w Kaplicy Na Brzegu). Wspominamy wówczas fakt zachowania Maryi od grzechu pierworodnego. W wielu parafiach formę przygotowania do tej uroczystości stanowi nowenna.

czytaj więcej...

2020-11-30 17:07

Jeśli kobieta zamężna chce przyciągnąć uwagę na siebie innych mężczyzn popełnia grzech ciężki – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Dziewiąte przykazanie brzmi: „Nie pożądaj żony bliźniego swego”. Jest to przykazanie wielkiej wagi. Zabrania wchodzenia w cudze małżeństwo nie tylko czynem, ale również samą myślą. Wszystko jest jawne w oczach Boga i sama tylko pożądliwa myśl czy spojrzenie jest dla Boga policzkiem – mówi Bóg Ojciec w dziewiątym przykazaniu.

Kobieta stając się żoną, przestaje należeć do świata. Jej wygląd, powściągliwość w zachowaniu świadczą o jej szacunku do męża i do Sakramentu, jaki zawarła. Jeśli kobieta zamężna stara się swoim wyglądem i zachowaniem przyciągać spojrzenia innych mężczyzn, popełnia już grzech, będąc winną grzechu cudzego. Przeznaczeniem kobiety jest mieć jednego męża i na tym powinna poprzestać. Jeśli na użytek własnej próżności pożąda uznania cudzych mężów, popełnia grzech przeciw dziewiątemu przykazaniu, które zakazuje pożądać cudzych mężów i żon. Nie chodzi tu tylko o pożądliwość cielesną, ale każdą pożądliwość. Próżność jest pożądliwością. Chciwość również.

Małżeństwo ustanowiłem jako święty Sakrament. Jest święte, bo zawarłem je Moją nadprzyrodzoną mocą. Małżonkowie należą do siebie na mocy tej łaski i na mocy tej łaski należą do Mnie. Bronię małżeństwa własną piersią i ten, kto wkracza w jego świętość samą tylko pożądliwą myślą, godzi bezpośrednio we Mnie – mówi Bóg Ojciec w dziewiątym przykazaniu.

Skoro Maryja zobaczy naszą niedolę, natychmiast spieszy nam na pomoc w swym miłosierdziu. św. Bonawentura

czytaj więcej...

2020-11-30 17:04

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 7 LISTOPAD

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2020-11-30 17:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

2020-11-30 17:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2020

INTENCJA NA MIESIĄC GRUDZIEŃ:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA NA GRUDZIEŃ:

Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska szczególnie w roku 2020, Roku Jubileuszu 250. lat Kaplicy Na Brzegu udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA NA GRUDZIEŃ:

Aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2020-11-30 16:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2020-11-30 16:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2020 rok

2020-11-29 18:22

Za zdradę męża lub żony płaci cała rodzina, a konsekwencje tego grzechu nieczystego rozciągają się… – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

 

Pan Jezus: Konsekwencją tego grzechu w życiu wiecznym jest wieczne potępienie. Trwanie w grzechach nieczystych prowadzi do potępienia. Odrywa człowieka zupełnie od myślenia o sprawach duchowych i wieczności, a śmierć zastaje go nieprzygotowanym. Nieczystość i niewiara są dziś głównymi powodami potępienia wśród ludzi.

 

Chcę uświadomić wam, że nieczystość jest grzechem pozbawiającym człowieka możliwości wzrostu duchowego. Nieczystość prowadzi do wielu nieszczęść i cierpień w tym życiu, odbiera człowiekowi radość i zadowolenie z życia, a upośledzając jego zdolność kochania, uniemożliwia mu założenie szczęśliwej rodziny. Wszystkie grzechy nieczyste obciążają całą rodzinę. Nie są indywidualną sprawa grzesznika. Za ten skrajny egoizm płci przede wszystkim małżonek i wszystkie dzieci. Kochanie jest najważniejszą zdolnością, którą Bóg daje człowiekowi, aby potrafił założyć rodzinę i stawiać czoło przeciwnościom. Nieczystość odbiera tę zdolność, stąd konsekwencje tego grzechu rozciągają się na wszystkie dziedziny życia i wszystkich wokół. Rodzice muszą nauczyć dzieci kochać. Jeśli sami już nie potrafią, nie potrafią również nauczyć tego swoje dzieci.

czytaj więcej...

2020-11-29 18:00

Kary czyśćcowe za grzechy dzieciobójstwa (MATEK, OJCÓW, LEKARZY I TYCH CO NAMAWIAJĄ)

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

PAN JEZUS: Nieczułość kobiet dokonujących dziś masowych mordów własnych dzieci jest niewyobrażalna. To samo dotyczy ojców, którzy powołują do życia dzieci, jak gdyby sadzili przydrożne drzewa. Ich egoizm i obojętność… Orędzia o czystości

 

Niedawno miałam straszne widzenie dusz cierpiących w czyśćcu, które traciły swoje dzieci… widziałam je jak stały, a było ich bardzo wiele a wkoło nich małe kościotrupki i czaszki… ciągle miały je dookoła przed oczyma i nie mogły ich z oczu stracić, bo gdziekolwiek się obróciły, te czaszki o strasznym wyglądzie ciągle do nich przystępowały jako straszne widma… Matki te miały na rękach jakieś szmaty i zasłaniały sobie oczy i całą głowę. Z chwilą jak zakrywały głowę i oczy, aby ich nie widzieć, chusty te nasiąkały krwią i zalewały je tak, jakby na nie spadała fala krwawego deszczu… Matki te strasznie jęczały… jęk był taki, jakoby to była rzeź czy coś podobnego okropnego co nie da się opisać… Niektóre widziałam że ścinano im głowy a te głowy z powrotem im odrastały, aby na nowo się męczyć… w rękach ich było pełno krwi… krew przelewała się z ich rąk.

 

Dane mi było do zrozumienia, że jest to cierpienie za morderstwa, za mordowanie własnych dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat.

Słyszałam nad nimi głosy, że zwierzęta nie były do takich morderstw zdolne jak człowiek, który stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże…

 

PAN JEZUS: Kobiety te stają się zdolne do przelewania krwi własnych dzieci wewnątrz swoich ciał. To potworność dalece przerastająca zbrodnie Heroda na betlejemskich niemowlętach. Herod mimo swojego bestialstwa zamordował dzieci cudze, nie własne, a zbrodni tej dokonał z dala od siebie, żeby nie widzieć ohydy tego mordu. ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

czytaj więcej...

2020-11-29 17:14

Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Dzień II – 30 listopada

Rozważanie

Moje akty miłości oddaję Niepokalanej; nie tak, jak wręcza się przedmiot zwyczajnemu pośrednikowi, ale na własność, bo rozumiem, że Niepokalana składa je Jezusowi jako swe własne, więc bez zmazy, niepokalane, a On – Ojcu. W ten sposób staję się coraz bardziej Niepokalanej, jak Niepokalana jest Jezusa, a Jezus – Ojca.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Modlitwa na zakończenie św. Maksymiliana Kolbe „O królowanie Maryi”

czytaj więcej...

2020-11-29 17:11

św. Andrzej, Apostoł – Święto – 30 listopad

EWANGELIA (Mt 4,18-22) – czytania

MOC SŁOWA JEZUSA

ks. Mariusz Szmajdziński

Jezus, Odwieczne Słowo, objawia swoją boskość właśnie przez wypowiedziane słowo. Tak niegdyś Bóg stwarzał świat – wyrzekł słowo i stało się. Teraz wypowiada je Jezus i dokonuje nowego stworzenia w sercu człowieka. Jego wezwanie, aby pójść za Nim, sprawia gruntowną przemianę zarówno w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym.

czytaj więcej...

2020-11-29 17:09

św. Andrzej Apostoł – 30 listopada

Pochodził z Betsaidy. Brat św. Piotra. Rybak. Początkowo był uczniem Jana Chrzciciela. Pod jego wpływem poszedł za Chrystusem, gdy Ten przyjmował chrzest w Jordanie. Pierwszy powołany przez Jezusa na apostoła. Przez cały okres publicznej działalności Pana Jezusa należał do Jego najbliższego otoczenia. W ich domu w Kafarnaum Chrystus niejednokrotnie się zatrzymywał. Był świadkiem cudu w Kanie, cudownego rozmnożenia chleba. Pośredniczył między Mistrzem a poganami. Po Zesłaniu Ducha Świętego według apokryfów Andrzej Apostoł miał pracować w Poncie i Bitynii (dzisiaj zachodnia Turcja) oraz w Tracji (Bułgaria), Scytii (dolny bieg Dunaju) i Grecji. Tam też 30 listopada 70 roku w Patras, przeżegnawszy zebranych wyznawców został ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w kształcie litery X.

czytaj więcej...

2020-11-28 17:14

Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Dzień I – 29 listopada

Rozważanie
Aby zrozumieć, kim jest Niepokalana, koniecznie muszę uznać swą nicość, zdobyć się na pokorną modlitwę, by uzyskać łaskę poznania Jej, i starać się samemu doświadczyć na sobie Jej dobroci i potęgi.

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Modlitwa na zakończenie św. Maksymiliana Kolbe „O królowanie Maryi”

czytaj więcej...

2020-11-28 17:11

I Niedziela Adwentu (Rok B) – 29 listopad

EWANGELIA (Mk 13,33-37) – czytania

KIEDY BĘDZIE KONIEC ŚWIATA?

ks. Maciej Warowny

Bóg, który dał Syna, aby wyrwać nas z niewoli lęku przed śmiercią, nie jest już oczekiwanym gościem. Jego ostateczne objawienie budzi raczej strach niż entuzjazm spotkania ukochanej Osoby. Chrześcijanie pierwszych wieków z niecierpliwością oczekiwali na chwalebny powrót Jezusa. Dzisiejsi wierzący myślą o nim z podobnym niepokojem, z jakim niewierzący wypatrują oznak końca świata. Bez łaski Boga spontanicznie odwracamy się od Jego przykazań, a zwracamy się ku bożkom, które są tworem naszych samolubnych pragnień.

 

czytaj więcej...

2020-11-28 17:08

Koniec roku liturgicznego – 28 listopad

Rok liturgiczny lub rok kościelny to wspomnienie zbawczego misterium Jezusa Chrystusa w ciągu jednego roku kalendarzowego, które  rozpoczyna się w pierwszą niedzielę Adwentu.  W trakcie jednego roku ukazana  jest cała tajemnica Zbawienia.  Rok liturgiczny nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Chociaż  liczy prawie tyle samo dni i tygodni, to jednak rozpoczyna się pierwszą niedzielą Adwentu a kończy się ostatnią niedzielą w czasie zwykłym,  w Uroczystość Chrystusa Króla.  Centralne miejsce  w roku liturgicznym zajmuje wydarzenie Zmartwychwstania Chrystusa, a więc wydarzenie paschalne, które Katechizm określa jako „źródło światła” (KKK 1168) opromieniające  swoją jasnością cały roczny obchód.

czytaj więcej...