Aktualności

2019-08-17 19:54

Apel Jasnogórski – 21:00 – Maryjo Królowo Polski, jetem przy Tobie, pamiętam, czuwam …

Apel Jasnogórski z Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

Nabożeństwo poświęcone Maryi w intencji Kościoła i Polski odprawiane codziennie o godz. 21.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z udziałem pielgrzymów.


 Za tych, którzy odrzucają Cię, Matko, odmawiają Ci czci i miłości, a nawet bluźnią przeciwko Tobie, – przepraszamy Cię, Matko nasza Jasnogórska!!!

czytaj więcej...

2019-08-17 18:15

249. lat Kaplicy Na Brzegu – 26 sierpień 2019 rok

2019-08-17 18:13

Nowenna przed Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej

DZIEŃ DRUGI – 18 sierpień

WPROWADZENIE

Dzięki Ci Matko za otrzymane na nowo zdrowie. W marcu 2007 roku wykryto u mnie chorobę nowotworową szpicak. W czasie mojej choroby zostało odprawionych kilka Mszy Świętych przed Twoim Cudownym Obrazem w Kaplicy na Oś. Brzegi z prośbą o przywrócenie mi upragnionego zdrowia.

Po leczeniu trwającym około 6 miesięcy zaproponowano mi przeszczep szpiku, który dokonał się 3 grudnia 2007 roku i przebiegł pomyślnie. Dzięki Tobie Matko Najukochańsza teraz wyniki mam bardzo dobre i czuję się dobrze. Twojej opiece polecam lekarzy i cały personel medyczny Szpitala Hematologicznego na ul. Kopernika w Krakowie. Wdzięczny za Twoją opiekę i wstawiennictwo do Boga.

Józef Drąg, Maj 2008

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA
czytaj więcej...

2019-08-17 18:11

Odpust parafialny – Cmentarz w Kasinie Wielkiej

Ponad 1500 grobów, ponad 4 tyś. nazwisk, ponad 3,5 tyś. zdjęć grobów. To dwa cmentarze Parafialne w Kasinie Wielkiej – cmentarz na Pańskim i na Kaletowie.

Można nanosić zmiany danych oraz zdjęcia w każdym grobie. Wystarczy wysłać e-mail z podaną lokalizacją grobu. Po sprawdzeniu dane zostaną naniesione.

.

Cmentarz znajduje się w zakładce w Menu: Parafia Kasina Wielka, a także w panelu bocznym po prawej stronie oraz w Intencjach Mszalnych Ogłoszeniach Parafialnych.

Wiemy, że nie każdy może być na grobie bliskiej osoby. Dlatego stworzyliśmy możliwość duchowego łączenia się w każdej chwili przez modlitwę z naszymi bliskimi, którzy spoczywają na naszych obu cmentarzach w Kasinie Wielkiej.

Zbliża się odpust parafialny ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, Patronki nowego kościoła i Kaplicy Na Brzegu. To również czas spotkania w gronie rodzinnym.  Nie zapomnijmy również o tych, którzy odeszli od nas do Domu Ojca. Zadbajmy o porządek na grobach bliskich nam zmarłych, zapalmy znicze. Pamiętajmy, że jesteśmy wszyscy zobowiązani do modlitwy za zmarłymi, nie tylko w listopadzie, ale przez cały rok, a czas Odpustu Parafialnego jest tym szczególnym czasem. Jak mówią Dusze czyśćcowe to nieoceniona pomoc i ulga w cierpieniu dla nich.

CMENTARZ PARAFIALNY w KASINIE WIELKIEJ

czytaj więcej...

2019-08-17 18:11

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy – SIERPIEŃ 2019 rok

2019-08-17 18:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

czytaj więcej...

2019-08-17 18:09

XX Niedziela Zwykła (Rok C ) – 18 sierpnia

EWANGELIA (Łk 12,49-53) – czytania

POKÓJ I ROZŁAM

ks. Artur Oglęcki

Jezus, mówiąc o pokoju, którego jest Dawcą, miał na myśli pokój płynący z posiadania czystego sumienia. Pokój taki rodzi się z łaski Bożej i ludzkiego wysiłku, by dochować wierności Bożym Przykazaniom. Świat dać go nie może, o czym Chrystus wyraźnie mówi. Człowiek, który słucha Boga, może być zarzewiem niepokoju, bo reprezentuje wartości, których świat często nie akceptuje.

czytaj więcej...

2019-08-17 18:08

bł. Sancja Szymkowiak, zakonnica – 18 sierpnia

Urodziła się 10 lipca 1910 roku w Możdżanowie k. Ostrowa Wielkopolskiego. Od najmłodszych lat wyróżniała się wielką dobrocią i szczerą pobożnością, pociągając innych swą prostotą i pogodą ducha. Po ukończeniu szkoły średniej studiowała na Uniwersytecie Poznańskim, na filologii romańskiej, usilnie troszcząc się o rozwój intelektualny i duchowy. Poprzez gorliwą działalność w różnych sekcjach Sodalicji Mariańskiej apostołowała dyskretnie i skutecznie, budząc swym przykładem chrześcijański entuzjazm życia. Jej dobroć i poświęcenie znali również biedni i opuszczeni w najbardziej zaniedbanej dzielnicy Poznania. Źródłem duchowej mocy i apostolskiej gorliwości był dla niej Chrystus obecny w Eucharystii, dla którego pragnęła poświęcić swoje życie.

czytaj więcej...

2019-08-16 18:13

Nowenna przed Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej

DZIEŃ PIERWSZY – 17 sierpień

WPROWADZENIE

Od niepamiętnych czasów mieszkańcy Kasiny Wielkiej i okolic mają w wielkiej czci obraz Matki Bożej Częstochowskiej umieszczony początkowo w małej kapliczce zbudowanej z kamieni, gliny i pokrytej blachą na roli Brzegi.

Według starego przekazu – żołnierz – uczestnik, prawdopodobnie Konfederacji Barskiej (około 1770 roku) ciężko ranny w jednej z potyczek znalazł się w Kasinie Wielkiej.

W domu pod brzegiem została mu udzielona pomoc. Kobieta, która mu zmieniała opatrunek, otworzyła skrzynię (mebel na świąteczną odzież)wyjmując płótno na przewinięcie chorej nogi. Żołnierz dostrzegł w otwartej skrzyni obraz ukazujący postać Matki Bożej z Dzieciątkiem i zaczął się żarliwie modlić o przywrócenie zdrowia, po pewnym czasie odzyskał pełne zdrowie. Z wdzięczności zwrócił się do gospodarzy, że umieści obraz w ufundowanej przez siebie kapliczce. Gospodarze wskazali miejsce na rozwidleniu dróg, gdzie stał krzyż (stary szlak cysterski). Od tamtej pory zaczął się kult Matki Bożej Częstochowskiej na roli Brzegi przez mieszkańców Kasiny Wielkiej i okolic.

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA
czytaj więcej...

2019-08-16 18:12

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 17 sierpnia – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

 

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

Jak światło latarni

Jasnogórska Pani! Na Brzegu w Kaplicy,
przed Twoim Cudownym Matczynym Obliczem,

 

zagubiony człowiek, zawsze znajdzie miejsce,
aby uspokoić skołatane serce.

 

Od lat, świecisz dla nas, jak światło latarni, 
co drogę wskazuje,gdy mrok nas ogarnia.

 

Na każdą, przez życie zadaną nam, ranę,
kładziesz opatrunek z kojącym balsamem.

 

Podajesz najsłabszym, swe dłonie pomocne,
aby ciężką zimę, mogli zmienić w wiosnę.

 

Widzisz wszystkie nasze łzy niewypłakane,
​i wiesz, jak ukoić, ból w tych łzach schowany.

 

Renata Ceklarz

czytaj więcej...

2019-08-16 18:11

św. Jacek, prezbiter – Święto – 17 sierpnia

EWANGELIA (Mt 19, 13-15) – czytania

DO TAKICH NALEŻY KRÓLESTWO NIEBIESKIE

ks. Janusz Lekan

Naturalna wydaje się reakcja apostołów zatroskanych o swojego Mistrza. Widzą zmęczenie Jezusa i chcą Mu zapewnić chwilę odpoczynku. Nie rozumieją miłości Jezusa do dzieci, która wyraża się w zauważaniu ich, modlitwie nad nimi i błogosławieństwie. Jezus stawia je jako przykład bycia Jego uczniem. To podwójny znak dla nas. Najpierw zachęta, aby mieć czas dla dzieci, nie zbywać ich prezentami. Każda chwila im poświęcona jest bezcenna.

czytaj więcej...

2019-08-16 18:09

św. Jacek, prezbiter – 17 sierpnia

„Według legendy, kiedy uciekał z Kijowa przed Tatarami, zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament, by nie narazić go na zniewagi. Wychodząc z kościoła usłyszał głos idący od figury: <Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę.> Kiedy Święty dał do zrozumienia, że kamiennej figury nie udźwignie, Matka Boża zapewniła go, że nie będzie taka ciężka. W kościele dominikanów w Krakowie pokazują dużą kamienną statuę jako <Matkę Bożą Jackową>.”

 

Urodził się w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie pod koniec XII wieku. Po studiach w Paryżu i Bolonii został kapłanem i kanonikiem krakowskim.

czytaj więcej...

2019-08-16 18:04

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 7 WRZESIEŃ

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2019-08-16 18:03

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2019-08-16 18:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

2019-08-16 18:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC SIERPIEŃ 2019

INTENCJA NA MIESIĄC SIERPIEŃ:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz o przemianę serca dla nieprzyjaciół tego świętego miejsca.

INTENCJA PARAFIALNA NA SIERPIEŃ:

O trzeźwość w rodzinach naszej parafii, aby w Sercu Niepokalanej Matki strapiony mógł znaleźć ukojenie spowodowane nadużywaniem środków odurzających.

INTENCJA PAPIESKA NA SIERPIEŃ:

Aby rodziny przez życie modlitwy i miłości stawały się coraz bardziej „szkołami wzrastania w człowieczeństwie.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2019-08-16 17:59

Modlitwa za Kościół Święty

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2019-08-16 17:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2019 rok

2019-08-15 18:13

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 16 sierpnia – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Panie Jezu,

przychodzę do Ciebie!

 

Ty jesteś moją jedyną Drogą.

Chcę postępować drogą Twoich przykazań,

Twoich nauk,

Twojego przykładu.

Chcę Cię naśladować w posłuszeństwie, wyrzeczeniu,

ofierze.

 

To jest droga,

która prowadzi do Ciebie,

do nieba.

czytaj więcej...

2019-08-15 18:11

Ewangelia na dziś – 16 sierpień 2019 rok

EWANGELIA (Mt 19, 3-12) – Nierozerwalność małżeństwa

(…) Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela.

————–

Ty, Panie, wszedłeś w miłość małżonków, czyniąc ją drogą do świętości. Bądź w centrum każdego małżeńskiego przymierza i daj wszystkim odkrywać i ufnie iść drogami Twojej mądrości.

czytaj więcej...

2019-08-14 18:14

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 15 sierpnia – MATKI BOŻEJ ZIELNEJ

EWANGELIA (Łk 1,39-56) – czytania

NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE…

abp Stanisław Nowak

„Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, I Tobie Matko, co w niebie królujesz, nas oczekujesz.”

Wniebowzięcie jest tajemnicą Matki Najświętszej, a także dzieci Kościoła. Niewiasta obleczona w słońce, z księżycem pod Jej stopami i z koroną z gwiazd dwunastu jest znakiem zarówno Maryi, jak i Kościoła. Walka Niewiasty ze smokiem jest znakiem zwycięstwa nad szatanem, grzechem i śmiercią zarówno Matki Syna Bożego, jak i wszystkich tych, którzy przynależą do Chrystusa.

czytaj więcej...

2019-08-14 18:13

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia – Matki Bożej Zielnej

Wziętaś do nieba najłaskawsza Pani,
Więc pójdźmy za nią z supliką poddani,
By za nas wiecznie Boga przebłagala,
Łaskę zjednała.

.

Obchodzona 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najważniejszych i najstarszych świąt maryjnych w Kościele. Jednak sam dogmat, „że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” został ogłoszony dopiero 1 listopada 1950 roku przez papieża Piusa XII w konstytucji apostolskiej „Munificentissimus Deus”. Ogłoszenie prawdy o wniebowzięciu Maryi było przypieczętowaniem i ukoronowaniem starożytnej tradycji Kościoła.

czytaj więcej...

2019-08-14 18:12

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – s. Maria z Agredy

Mistyczne Miasto Boże (Żywot Najświętszej Maryi Panny) – s. Maria z Agredy

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Rozdział LVIII

czytaj więcej...