Aktualności

2018-04-20 18:33

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 21 kwiecień – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Witaj Maryjo Matko Miłosierdzia!

Maryja jest Tą, która w sposób szczególny i wyjątkowy doświadczyła miłosierdzia, a równocześnie też w sposób wyjątkowy okupiła swój udział w objawieniu się miłosierdzia Bożego ofiarą serca. Ona najlepiej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia. Wie, ile ono kosztowało i wie, jak wielkie ono jest.

Ujrzałam Matkę Bożą – zapisała Siostra Faustyna – która mi powiedziała:

O, jak bardzo miła jest Bogu dusza, która idzie wiernie za tchnieniem Jego łaski. Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o Jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście Jego, który przyjdzie nie jako miłosierny Zbawiciel, ale jako Sędzia sprawiedliwy. O, on dzień jest straszny. Postanowiony jest dzień sprawiedliwości, dzień gniewu Bożego, drżą przed nim aniołowie. Mów duszom o tym wielkim miłosierdziu póki czas zmiłowania; jeżeli ty teraz milczysz, będziesz odpowiadać w on dzień straszny za wielką liczbę  dusz. Nie  lękaj się  niczego, bądź  wierna do  końca, Ja współczuję z tobą (Dz. 635).

czytaj więcej...

2018-04-20 18:20

73. rocznica ekshumacji zwłok żołnierzy pochowanych w Piwnicy Młynkowskiej u podnóża Kaplicy Na Brzegu – 20 kwiecień

Lista żołnierzy rozstrzelanych – zdjęcia  

U podnóża Kaplicy, a nad rzeką jest krzyż, palą się znicze, są wiązanki z kwiatami.  Dlaczego? 

To miejsce pochówku 11 zakładników rozstrzelanych dnia 14 listopada 1943 roku w niedzielę przez Niemców – jak czytamy w Kronice Parafialnej pisanej przez ks. Jana Gimińskiego ówczesnego proboszcza.

.

Była to piwnica „Młynkowska” na ziemniaki, warzywa, owoce, wówczas nie używana.

.

Katarzyna Kowalczyk umieściła z pomocą dwóch innych mieszkańców Kasiny Wielkiej potajemnie przed Niemcami ciała tych rozstrzelanych partyzantów w tej piwnicy. Niemcy kazali ich wrzucić do fosy z kamieniami na rozszarpanie dla psów, ptaków (dla Niemców ci rozstrzelani byli bandytami). Za ten bohaterski czyn rodzina Katarzyny Kowalczyk mogła być rozstrzelana lub wywieziona do obozu jednak Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu nad wszystkim czuwała. Ciała tych partyzantów spoczywają dziś na cmentarzu w Mszanie Dolnej we wspólnej mogile Ofiar II Wojny Światowej.

czytaj więcej...

2018-04-20 18:19

Katarzyna Kowalczyk – ekshumacja zwłok żołnierzy pochowanych w Piwnicy Młynkowskiej u podnóża Kaplicy Na Brzegu

 

 

 

Katarzyna Kowalczyk

 

zdjęcie: Album rodziny Nowak

Katarzyna Kowalczyk z domu Piwowarska wraz z córkami najstarszą Marią i młodszą Michaliną. Zdjęcie wykonane w 1940 roku dla męża Tomasza Kowalczyka przebywającego w obozie w Dachau.

2018-04-20 18:10

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2018-04-20 18:09

św. Anzelm, biskup, doktor Kościoła – 21 kwietnia

Św. Anzelm to wielce zasłużona postać w historii Europy. Ten benedyktyński mnich jest przykładem, jak wielka pobożność maryjna owocuje nie tylko poprawnością teologicznego myślenia, ale i wrażliwością na najgłębsze potrzeby człowieka. Naśladowanie Maryi pozwala bowiem zrozumieć, kim jest człowiek i którędy biegnie jego droga do prawdziwego szczęścia. Oto jedno ze wskazań świętego, które zrodziła refleksja nad życiem Najświętszej Maryi Panny:

„Przyjdź, maluczki, pozostaw na chwilę swe codzienne zajęcia i ucieknij na moment od zgiełku myśli kłębiących się w twej głowie. Odłóż swe ciężkie troski, niech poczekają ciążące ci rozterki. Uwolnij się na chwilę od tego wszystkiego, aby żyć dla Boga. Odpocznij w Nim przez chwilę”.

czytaj więcej...

2018-04-19 18:19

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 20 kwiecień – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Serce Jezusa!

Jak drogo kosztowało Cię moje zbawienie.

Dla mnie opuściłeś chwałę nieba,

aby spocząć w ubogim żłobie.

Przyjąłeś nasze ciało

i zgodziłeś się na trudy ziemskiego życia.

W końcu przyjąłeś okrutną mękę i śmierć na krzyżu,

aby mnie zbawić. A teraz jak bardzo uniżasz się, ukrywając się w Hostii pod nikłą postacią chleba,

w której narażasz się na tyle zniewag i świętokradztw,

aby mnie umocnić na drodze do nieba,

pełnej walk, pokus i niebezpieczeństw.

Dzięki Ci, najsłodszy Zbawicielu, za Twoją nieskończoną miłość!

czytaj więcej...

2018-04-19 18:00

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2018-04-18 18:17

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 19 kwiecień – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia źródłem życia

 

Panie, Jezu Chryste, w Najświętszym Sakramencie, jesteś dla nas źródłem życia. Wielbię Ciebie, Panie, Jezu Chryste za to, że dla mnie stałeś się Chlebem życia. Twoje Boże słowo jest prawdą i mówi mi:

.

„Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywa tego chleba, będzie żył na wieki.

A chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Jeżeli nie będziecie  spożywać Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieć życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6, 51-53).

.

Panie daj mi pragnienie częstego przyjmowania Chleba Życia.

czytaj więcej...

2018-04-18 18:11

św. Jan Paweł II o Kaplicy Na Brzegu

2018-04-17 18:09

Ludwik Maria Grignion de Montfort: „Kto nie ma Maryi za Matkę, ten nie ma Boga za Ojca”

Ks. Piotr Glas wyjaśnia na podstawie dzieła św Ludwika Marii Grinion de Monfort „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny w jaki sposób Maryja gromadzi swoich wybranych i przygotowuje ich do tej walki z siłami ciemności. Przypomina także, na podstawie tego dzieła, jak odróżnić prawdziwych i autentycznych czcicieli Boga od obłudy i fałszu, jaki dziś dotyka wielu z nas. Ks. Piotr przywołuje słowa Matki, która już nie milczy, jak w pierwotnym Kościele, ale krzyczy do swoich dzieci: „Powróćcie do mojego Syna, zmieńcie swoje życie. Czas się wypełnia, Moje Niepokalane Serce jest otwarte dla każdego”. Czy usłyszymy naszą Matkę?

 

czytaj więcej...

2018-04-16 18:37

Przepis na niedzielne świętowanie

Jadąc w niedzielę do miasta, zobaczyłem rolnika pracującego w polu. Przyszła mi wówczas do głowy refleksja na temat sensu i potrzeby świętowania. Czym jest dzień święty: kolejnym zwykłym dniem pracy, zabiegania i zarabiania, czy może pomaga w odpoczynku, modlitwie i radości?

.

Chrześcijanie świętują, czyli uczestniczą we Mszy Świętej, więcej się modlą i nie wykonują ciężkich i zbędnych prac w niedzielę, ponieważ wierzą w słowo natchnione – Pismo Święte, stwierdzające, że odpoczynku i świętowania chce sam Pan Bóg: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił! Sześć dni będziesz pracował, a siódmy dzień jest poświęcony Panu Bogu twemu!”.

czytaj więcej...

2018-04-16 18:14

św. Bernadetta Soubirous dziewica, zakonnica – 16 kwietnia – Patron Miesiąca

Patron Miesiąca Kwietnia

Matka Boża była tak piękna, że kiedy się Ją raz zobaczyło, nie można się było powstrzymać od pragnienia, aby umrzeć, żeby Ją znowu zobaczyć.

św. Bernadetta

Św. Bernadetta Soubirous (1844-1879). Była córką ubogiego młynarza. Kiedy miała 11 lat, przyjęła ją do siebie krewna, u której pasała owce. Po trzech latach wraca do rodzinnego Lourdes, aby przygotować się do Pierwszej Komunii Świętej. Wtedy 11 lutego 1858 roku po raz pierwszy Bernadecie objawiła się Matka Boża w pobliżu groty Massabielle. Wezwała ją do modlitwy różańcowej oraz do czynów pokutnych o nawrócenie grzeszników. W ciągu pół roku Matka Boża objawiła się świętej 18 razy.  Wizje te dały początek słynnemu sanktuarium w Lourdes. Gdy Bernadetta zapytała Panią kim jest:  Matka Boża odpowiedziała:

– Jestem Niepokalane Poczęcie

czytaj więcej...

2018-04-15 18:13

Urodziny papieża-seniora. Benedykt XVI kończy 91 lat

Kierował Kościołem katolickim po śmierci Jana Pawła II, od 2005 do 2013 roku. Jest pierwszym biskupem rzymskim od XIII wieku, który dobrowolnie zrzekł się urzędu. Papież-senior Benedykt XVI kończy dziś 91 lat.

.

czytaj więcej...

2018-04-15 18:07

X Tydzień Biblijny. Weźmijcie Ducha Świętego – 15 – 21 kwietnia

Weźmijcie Ducha Świętego (J 20,22)”

Chociaż jest obecna niemal w każdym domu, wielu z nas rzadko po nią sięga, a przecież Biblia zawiera w sobie słowo, które pochodzi od Boga. A jeśli pochodzi od Boga, to ma ogromną moc. Tydzień Biblijny jest najlepszą sposobnością do tego, by przypomnieć sobie tę prawdę.

czytaj więcej...

2018-04-14 18:19

III Niedziela Wielkanocna (Rok B) – 15 kwietnia

EWANGELIA (Łk 24,35-48) – czytania

WŁAŚCIWE ROZMIARY RZECZY

ks. Mariusz Rosik

W latach 60. XX wieku, gdy rozwijał się w USA ruch hippisowski, grupa młodych chrześcijan opublikowała list gończy, który rozwieszono w wielu wielkich miastach. Pod wizerunkiem Jezusa był napis: „Poszukuje się Jezusa Chrystusa, pseudonim: Mesjasz. Jest winien następujących przestępstw: uzdrawianie bez dyplomu lekarskiego, produkcja wina, rozdawanie środków żywnościowych bez licencji, zakłócanie spokoju kupcom w świątyni, kontakty z marginesem społecznym, wywrotowcami i oszustami. Uwaga! Ten mężczyzna wciąż pozostaje na wolności! Wciąż działa!”.

czytaj więcej...

2018-04-13 18:19

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 14 kwiecień – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

„Niebiosa, wysączcie z góry sprawiedliwość i niech obłoki z deszczem ją wyleją! Niechaj się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela!” (Iz 45, 8). Tą świętą ziemią była Maryja!
A zresztą Tego, którego prorocy tylko przepowiadali i przeczuwali, Maryja oglądała, nosiła w swym łonie i na rękach, karmiła, wychowywała i złożyła w ofierze- Jezusa, Odkupiciela świata!

.

Maryja musiała więcej wycierpieć. Ona musiała wyczerpać aż do dna całą gorycz tego proroctwa: „Oto Ten” – Chrystus – „przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk 2, 34.35).

Maryja utęsknieniem proroków; Maryja treścią ich proroctw; Maryja dzieli los proroków – to naprawdę ich Królowa! 

czytaj więcej...

2018-04-13 18:12

Warto myśleć o niebie

Rozmowa z Ojcem prof. Zdzisławem Kijasem, relatorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

.

W „Pozdrowieniu Anielskim” praktycznie każdego dnia powtarzamy prośbę do Matki Bożej o modlitwę w godzinie naszej śmierci. Jakim wydarzeniem w naszym życiu jest śmierć, że potrzebujemy wstawiennictwa Maryi?

.

O. Zdzisław Kijas: O śmierci trudno mówić. Mowa nie zawsze odda to, co człowiek przeżywa w chwili ostatecznej. Śmierć jest trudna, bo daje koniec temu wszystkiemu, do czego człowiek jest stworzony. Człowiek stworzony jest do życia, a śmierć przynosi jego koniec.

czytaj więcej...

2018-04-12 18:15

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 13 kwiecień – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

To serce Trójcy bije dla nas

w małym namiocie, tabernakulum,

gdzie przebywa ukryte tak tajemniczo

w kręgu bieli, przeniknięty subtelną ciszą.

Oto Twój królewski tron na ziemi,

Panie, tron widoczny który zbudowałeś dla nas.

Z radością widzisz nas

jak się do niego zbliżamy.

Zanurzasz pełne miłości

spojrzenie w naszych oczach

i nadstawiasz ucho na nasz słaby szept.

Napełniasz swoim pokojem

głębię naszego serca.

A jednak Twoja miłość nie może się zadowolić

taką wymianą która nas nie jednoczy.

Pragnienie Twego Serca żąda więcej…

czytaj więcej...

2018-04-12 18:11

Fałszywi czciciele i fałszywe formy nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny – św. Ludwik Maria Grignone de Montfort

Obecnie bowiem fałszywych do Niej nabożeństw jest więcej niż kiedykolwiek, tak, że łatwo można ulec złudzeniu. Diabeł, ów przebiegły fałszerz i doświadczony oszust, który tylu już ludzi oszukał i zatracił przez błędnie pojęte nabożeństwo do Matki Bożej, posługuje się codziennie swym szatańskim doświadczeniem, by gubić coraz to innych przez to, że ich pod pozorem paru rzekomo dobrze odmawianych modlitw lub zewnętrznych praktyk religijnych w grzechu trzyma i usypia.
.
Wyróżniam siedem rodzajów fałszywych nabożeństw czy też – fałszywych czcicieli Najświętszej Panny, mianowicie:  krytykantów,  skrupulatów, powierzchownych, zarozumiałych, niestałych,
obłudników, interesownych.
czytaj więcej...

2018-04-11 18:19

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 12 kwiecień – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia pamiątką Ofiary Chrystusa

Panie Jezu Chryste, obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Bądź uwielbiony pod postacią Chleba, o którym powiedziałeś: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane ( Kor 11, 24). Bądź uwielbiony, Jezu pod postacią wina, o którym powiedziałeś: To jest Krew moja Nowego Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26, 28).

.

Chwała i dziękczynienie składam Tobie, Panie Jezu, za ustanowienie Najświętszej Ofiary Mszy świętej, która uobecnia Twoją Ofiarę krzyżową dla mnie i dla wszystkich ludzi dobrej woli. Odtąd wszędzie, gdzie kapłan przy ołtarzu wypowiada słowa przeistoczenie, uobecniasz się sam ze swoim Ciałem i Krwią dla dokonania odkupienia i zbawienia wszystkich kochających Ciebie ludzi.

czytaj więcej...

2018-04-10 22:06

Zmarł ks. Stanisław Filipiak SCJ pochodzący z Kasinki Małej

9 kwietnia 2018 roku w 74. roku życia, w 57. roku profesji zakonnej i 49. roku kapłaństwa, w Nowym Targu zmarł ks. Stanisław Filipiak, sercanin. 

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w czwartek 12 kwietnia 2018 r. o godz. 11.30 w kościele parafialnym w Stadnikach, a po niej nastąpi odprowadzenie ciała na cmentarz.

†  †  †     †  †  †     †  †  † 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie , a światłość wiekuista niech mu świeci na wieki. Amen.

czytaj więcej...

2018-04-09 18:55

8. rocznica katastrofy smoleńskiej – 10 kwietnia 2010

10 kwietnia samolot Tu-154, który leciał na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej rozbił się we mgle pod Smoleńskiem. 
O godzinie 8.41 naszego czasu maszyna spadła w pobliżu lotniska Siewiernyj. Nie przeżył nikt spośród 96. osób znajdujących się na pokładzie. Była to największa pod względem liczby ofiar katastrofa w dziejach Sił Powietrznych Rzeczpospolitej. 

czytaj więcej...

2018-04-09 18:26

Opis Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie – bł. Anna Katarzyna Emmerich