Aktualności

2018-07-19 18:19

Piątek dzień poświęcony Sercu Jezusa – 20 lipca – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

To serce Trójcy bije dla nas

w małym namiocie,

tabernakulum,

gdzie przebywa ukryte tak tajemniczo

w kręgu bieli,

przeniknięty subtelną ciszą.

Oto Twój królewski tron na ziemi,

Panie,

tron widoczny

który zbudowałeś dla nas.

Z radością widzisz nas

jak się do niego zbliżamy.

Zanurzasz pełne miłości

spojrzenie w naszych oczach

i nadstawiasz ucho

na nasz słaby szept.

czytaj więcej...

2018-07-19 18:17

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2018-07-19 18:14

bł. Czesław, prezbiter – 20 lipca

Urodził się około roku 1180 w Kamieniu Opolskim. Jako kapłan wstąpił do dominikanów. Habit otrzymał z rąk św. Dominika. W roku 1222 roku przybył z innymi współbraćmi do Krakowa. Stąd udał się do Pragi, gdzie założył pierwszy klasztor. W parę lat później został przeorem we Wrocławiu.

czytaj więcej...

2018-07-19 18:13

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy

2018-07-19 18:11

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2018-07-19 18:10

Opisy Męki Pańskiej Dzienniczek św. Faustyny – Biczowanie Jezusa

Czwartek. Adoracja nocna. Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego i zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawało patrząc na te boleści; wtem rzekł mi Pan te słowa: – cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. ? I dał mi Jezus poznać za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Wtem rzekł mi Jezus: – Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. ? I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia pana. Byli nimi KAPŁANI, ZAKONNICY i ZAKONNICE i NAJWYŻSI DOSTOJNICY KOŚCIOŁA, co mnie bardzo zdziwiło, byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu; wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania, i kiedy Go biczowali kaci, milczał i patrzył w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrywał się jęk z Jego serca.

czytaj więcej...

2018-07-19 18:00

Lipiec miesiąc poświęcony adoracji Najświętszej KRWI Chrystusa

Obietnice dla czcicieli Najświętszej KRWI Chrystusa

Niech nie będzie w lipcu dnia, w którym zapomnielibyśmy o tym, że Jezus przelał za nas Najdroższą KREW, w tym czasie nie zapominajmy o Litanii do Najdroższej KRWI Chrystusa.

KREW Jezusa obmyła całą ludzkość z grzechów.

Każdy z nas jest powołany do tego, aby stanął pod Krzyżem Chrystusa i zbierał Najświętszą KREW wypływającą z Jego Najświętszych Ran.

Ofiarowanie Bogu Ojcu Najdroższej KRWI Chrystusa dokonuje się przede wszystkim podczas Eucharystii, ale też jeśli tylko świadomie przeżywamy nasze życie, może być ofiarowana poprzez nasze modlitwy, wyrzeczenia i cierpienia dnia codziennego. W ten sposób przeżywając nasza codzienność możemy współuczestniczyć w ofierze Chrystusa i jednocześnie ulżyć  cierpieniom Zbawiciela.

czytaj więcej...

2018-07-18 18:18

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 19 lipiec – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

 

Eucharystia źródłem modlitwy

.

Panie Jezu, wierzymy, że jesteś prawdziwie obecny w tym Sakramencie miłości.

.
Ty miłujesz nas nieskończoną miłością. Witasz nas z szeroko otwartymi ramionami, pozdrawiasz nas łaską i pokojem. Ty nieustannie myślisz o nas, oferując każdą formę modlitwy do Ojca, prosząc o to wszystko, co czyni nas prawdziwie szczęśliwymi i świętymi.

.

Panie Jezu, Chryste. Z Twojej woli i z Twojej Łaski dane nam jest uczestniczyć w  modlitwie, otwierać przed Tobą serca i umysły, abyś Ty sam mógł nas prowadzić, przemieniać i kształtować.

Niech czas naszej modlitwy będzie ku Twojej chwale, tak, aby wszystkie nasze myśli, pragnienia i czyny skierowane były ku Twojej służbie i ku Twojej miłości.

.
Niech to, co w nas obudzisz w czasie  modlitwy, czym dotkniesz naszych serc i umysłów owocuje potem w naszym codziennym życiu wzrostem wiary, nadziei i miłości.

czytaj więcej...

2018-07-18 18:14

bł. Achilles Puchała i bł. Herman Stępień, prezbiterzy i męczennicy – 19 lipca

Józef Puchała urodził się w 18 marca 1911 r. we wsi Kosina koło Łańcuta. 
W gimnazjum Józef wstąpił do Rycerstwa Niepokalanej i stał się jego aktywnym członkiem. W 1927 r. został przyjęty we Lwowie do franciszkanów konwentualnych i otrzymał zakonne imię Achilles. Śluby wieczyste złożył w 1932 r., a następnie rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Krakowie. W 1936 r. przyjął święcenia kapłańskie i jeszcze przez rok kontynuował studia.

czytaj więcej...

2018-07-18 18:14

XXXVIII Piesza Pielgrzymka Krakowska Na Jasną Górę w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny 6 – 11 sierpnia

Kolejna XXXVIII Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej z Wawelu na Jasną Górę, zrodzona z idei Białego Marszu z 1981 roku, odbędzie się tradycyjnie w sierpniu br. i jak co roku wyruszy w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny. Jej tematem będą słowa „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

 

Pielgrzymka to codzienna Msza św., konferencje, modlitwa, Anioł Pański, modlitwa różańcowa, nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Apel Jasnogórski na zakończenie dnia.  Pielgrzymka to też możliwość rozmowy z kapłanem, która często kończy się spowiedzią. W czasie pielgrzymki jest też czas na rozrywkę. Bierze w niej udział wielu ciekawych ludzi, którzy dzielą się swoimi zdolnościami i umiejętnościami. Są też zapraszani soliści i całe zespoły. Zwłaszcza młodzi pielgrzymi na postojach wykorzystują możliwość, by zagrać w piłkę np. z księżmi czy siostrami zakonnymi czy np. wspólnie pośpiewać.

 

Cała pielgrzymka podzielona jest na 8 Wspólnot, z których każda obejmuje po około 5-10 grup pielgrzymkowych.

ZAPISY

czytaj więcej...

2018-07-17 18:20

św. Szymon z Lipnicy, kapłan – 18 lipiec

Urodził się około 1437 roku w Lipnicy. Studiował na Akademii Krakowskiej, po czym pod wpływem kazań św. Jana Kapistrana wstąpił do bernardynów. Pełnił wiele funkcji w zakonie, m. in. był gwardianem w Tarnowie, kaznodzieją w Stradomiu i Krakowie, magistrem nowicjatu. Podróżował do Akwilei, Pawii, Rzymu oraz do Ziemi Świętej. W zakonie odznaczał się surowością życia, nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej.

.

Umarł posługując chorym, podczas zarazy w Krakowie 18 lipca 1482 roku. Beatyfikacji w roku 1685 dokonał Innocenty IX. Relikwie św.  Szymona spoczywają w kościele bernardynów w Krakowie.

czytaj więcej...

2018-07-16 18:18

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa

Odmawia się na zwykłym różańcu, złożonym z pięciu dziesiątków. Na rozpoczęcie odmawia się poniższe wezwania:

 

O Jezu, Boski Odkupicielu, bądź nam miłościw, nam i całemu światu. Amen.

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Amen.

 

Przepuść, zlituj się, mój Jezu w otaczających niebezpieczeństwach; Krwią Twoją Najdroższą osłoń nas. Amen.

 

Ojcze Przedwieczny, okaż nam miłosierdzie, przez Krew Jezusa Chrystusa, Syna Twego Jedynego, błagamy Cię, okaż nam miłosierdzie. Amen. 

 

Na dużych paciorkach:

Przez Niepokalane Serce Maryi, Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Rany Pana naszego Jezusa Chrystusa  na uleczenie ran dusz naszych.

czytaj więcej...

2018-07-16 18:12

Intencje modlitewne na miesiąc Lipiec 2018

Intencja na miesiąc Lipiec:

Aby Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu  przemieniała serca wszystkich, nieprzyjaciół Tego Świętego Miejsca, a szczególnie kapłanów.

Intencja papieska na Lipiec:

Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2018-07-15 18:18

Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – szkaplerz karmelitański – 16 lipca

Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel to znak przyjęty przez zakon karmelitański i zatwierdzony przez Kościół. Jest zewnętrznym wyrazem macierzyńskiej miłości Maryi do nas oraz naszego przyjęcia i odwzajemnienia tej miłości. Słowo szkaplerz oznacza szatę wierzchnią, którą mnisi przywdziewali na habit zakonny w czasie ręcznej pracy. Z biegiem czasu nabrał on znaczenia symbolicznego: w Karmelu zaczął wyrażać więź z Maryją, do czego przyczyniła się tradycja o maryjnym objawieniu i nadaniu przywilejów tym, którzy znak ten noszą i w nim umierają.
Szkaplerz symbolizuje ufność pokładaną w macierzyńskiej miłości Maryi, dzięki czemu skutecznie wstawia się Ona przed Bogiem w kwestii naszego wiecznego zbawienia. Wyraża też pragnienie naśladowania Jej stylu życia i cnót, szczególnie cnoty czystości przeżywanej według własnego stanu.

czytaj więcej...

2018-07-15 18:16

Reprezentacja Chorwacji przed mistrzostwami na modlitwie u Matki Bożej w Mediugorje

czytaj więcej...

2018-07-14 18:19

XV Niedziela Zwykła ( Rok B ) – 15 lipca

EWANGELIA (Mk 6,7-13) – czytania

WYSZLI I WZYWALI DO NAWRÓCENIA

ks. Stanisław Biel SJ

Jezus wysyłając uczniów na misje, wyposaża ich w moc uzdrawiania i pokonywania demonów, zła. Posłannictwo czynu, służby uwierzytelnia słowa uczniów. Ponadto wskazuje na styl, jaki ma ich cechować. Jest nim pokój, prostota, ubóstwo, pokora, wewnętrzna wolność.

Uczniowie winni swoim słowem i życiem głosić ducha Ewangelii, czyli przebaczenia, miłosierdzia, pojednania, pokoju, współczucia Boga dla człowieka, zwycięstwa dobra nad złem.

czytaj więcej...

2018-07-14 18:14

św. Bonawentura, biskup i doktor Kościoła – 15 lipca

„Niech nikt nie ośmiela się spodziewać przebaczenia u Boga, kto obraża Jego Najświętszą Matkę”  św. Bonawentura

 

Mając 25 lat wstąpił do franciszkanów, przyjmując imię zakonne Bonawentura. Następnie skończył studia teologiczne i podjął wykłady. W lutym 1257 roku został generałem zakonu i na tym urzędzie zasłużył sobie na miano drugiego założyciela franciszkanów. Odbył wizytacje w Anglii, Flandrii, Niemczech, Hiszpanii, we Włoszech. Bonawentura posiadał umiejętność łączenia życia czynnego, publicznego z bogatym życiem wewnętrznym. Miał wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej. Papież Grzegorz X mianował go kardynałem-biskupem Albano. Delegacja papieska z wiadomością o nominacji zastała go przy myciu naczyń kuchennych w klasztorze. Przygotował sobór w Lyonie. Prowadził negocjacje w sprawie unii Kościoła katolickiego z greckim Kościołem ortodoksyjnym. Niestety, wkrótce potem została ona zerwana.

czytaj więcej...

2018-07-13 18:16

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 14 lipca – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

„Nieskalana, nietknięta, cała czysta Dziewico,

Boża Rodzicielko, Maryjo!

(…) Witaj, bramo niebieska i drabino dla wejścia wszystkich!

Witaj, Ty która otwierasz nam bramę do raju niebios!”  – św. Efrema Syryjczyk

 

Maryja jest tą bramą, przez którą Bóg udziela nam swych łask.

Przez te łaski niebiosa stają się dla nas otwarte.

Można powiedzieć, że ruch jest dwustronny: z jednej strony – z nieba dla nas spływają łaski, a z drugiej – my przez nie możemy dostąpić chwały niebios w przyszłym życiu.

Nie przez przypadek tak bardzo Kościół zachęca nas, byśmy w godzinę śmierci przyzywali imienia Maryi, aby Ona nas przyprowadziła przed oblicze swego Syna.

Bramo Niebieska – módl się za nami!

czytaj więcej...

2018-07-13 18:14

Modlitwa do Maryi – Św. Ludwika Grignon de Montfort

<— Powrót do modlitw 

Modlitwa wiernego niewolnika Maryi

Bądź pozdrowiona, Maryjo, umiłowana Córko Ojca przedwiecznego; bądź pozdrowiona, Maryjo, godna podziwu Matko Syna; bądź pozdrowiona, Maryjo, najwierniejsza Oblubienico Ducha Świętego; bądź pozdrowiona, Maryjo, moja najdroższa Matko, moja zachwycająca Pani i można Władczyni; bądź pozdrowiona, moja radości, moja chwało, serce moje i duszo! Z miłosierdzia jesteś cała dla mnie, a ja cały dla Ciebie z racji sprawiedliwości. Ale nie jestem jeszcze na tyle: oddaję się Tobie na nowo cały jako niewolnik na wieki, nie zachowując niczego dla siebie ani dla nikogo. Jeżeli widzisz we mnie jeszcze cokolwiek, co do Ciebie nie należy, błagam Cię, abyś to ode mnie zabrała i stała się niepodzielną Panią mojej władzy; żebyś zniszczyła i wykorzeniła oraz unicestwiła w niej wszystko, co nie podoba się Bogu i abyś posiała, uprawiała i czyniła tam wszystko, co się Tobie spodoba.

czytaj więcej...

2018-07-12 18:33

Objawienia Fatimskie – Trzecie Objawienie: 13 lipca 1917 roku

Fragmenty z książki Antonio Borelli
Podczas trzeciego objawienia niewielka szarawa chmurka nadciągnęła nad krzew, słońce zaćmiło się i chłodny powiew przeleciał nad wzgórzem, pomimo że była to pełnia lata. Pan Manuel Marto, ojciec Hiacynty i Franciszka, który wspomina te wydarzenia, podaje, że słyszał również szept czy raczej brzęczenie podobne do odgłosu wydawanego przez muchy uwięzione w pustym dzbanie. Dzieci zobaczyły odblask znanego już sobie światła, po czym nad krzewem ukazała się Matka Boża.

ŁUCJA: „Czego sobie Pani życzy ode mnie?”

czytaj więcej...

2018-07-12 18:19

Piątek dzień poświęcony Sercu Jezusa – 13 lipca – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Serce Jezusa!

Ty wszystko widzisz

i wiesz wszystko.

Spójrz,

jak trudne czasy przeżywa ludzkość.

Bezbożność i niewiara wciskają się

do ludzkich dusz,

Twoi wyznawcy odstępują od Ciebie

stając się Twymi wrogami.

Mnożą się grzechy i zbrodnie,

bezbożnicy usiłują rozbić

rodzinę chrześcijańską,

odwieść młodzież od Boga,

zapanować nad całym światem…

Najświętsze Serce Jezusa –  zmiłuj się nad nami!

czytaj więcej...

2018-07-12 18:13

św. Andrzej Świerad i Benedykt, pustelnicy – 13 lipca

Św. Andrzej Świerad, pustelnik (+ 1030). Według tekstu z 1064 roku, napisanego przez węgierskiego biskupa Maurusa, Święty pochodził z Polski. Wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru św. Hipolita na górze Zabór koło Nitry. Następnie przeniósł się na pustelnię w pobliżu klasztoru, gdzie zasłynął z surowej pokuty.

 

Św. Benedykt, pustelnik (+1033).

Towarzysz pustelniczego życia św. Andrzeja. Po jego śmierci opowiadał biskupowi Maurusowi o cnotach i umartwieniach swego mistrza. Kontynuował surowy tryb życia w pustelni. W trzy lata po śmierci św. Andrzeja napadli go zbójcy i zabili. Ciało wrzucili do rzeki Wag. Relikwie obu Świętych spoczywająw Nitrze. Obaj Święci odbierają szczególną cześć w Polsce – w Tropiu (nowosądeckie) i w Opatowcu.

czytaj więcej...

2018-07-12 18:12

Litania do Najdroższej KRWI Chrystusa Pana

czytaj więcej...