Aktualności

2018-08-16 19:00

Nowenna przed Uroczystością Matki Bożej Częstochowskiej

DZIEŃ PIERWSZY 
WPROWADZENIE

Od niepamiętnych czasów mieszkańcy Kasiny Wielkiej i okolic mają w wielkiej czci obraz Matki Bożej Częstochowskiej umieszczony początkowo w małej kapliczce zbudowanej z kamieni, gliny i pokrytej blachą na roli Brzegi.

Według starego przekazu – żołnierz – uczestnik, prawdopodobnie Konfederacji Barskiej (około 1770 roku) ciężko ranny w jednej z potyczek znalazł się w Kasinie Wielkiej.

W domu pod brzegiem została mu udzielona pomoc. Kobieta, która mu zmieniała opatrunek, otworzyła skrzynię (mebel na świąteczną odzież)wyjmując płótno na przewinięcie chorej nogi. Żołnierz dostrzegł w otwartej skrzyni obraz ukazujący postać Matki Bożej z Dzieciątkiem i zaczął się żarliwie modlić o przywrócenie zdrowia, po pewnym czasie odzyskał pełne zdrowie. Z wdzięczności zwrócił się do gospodarzy, że umieści obraz w ufundowanej przez siebie kapliczce. Gospodarze wskazali miejsce na rozwidleniu dróg, gdzie stał krzyż (stary szlak cysterski). Od tamtej pory zaczął się kult Matki Bożej Częstochowskiej na roli Brzegi przez mieszkańców Kasiny Wielkiej i okolic.

MODLITWA DZIĘKCZYNIENIA
czytaj więcej...

2018-08-16 18:43

św. Jacek, prezbiter – Święto – 17 sierpnia

EWANGELIA (Mt 20,1-16a) – czytania

Wznieść się do myślenia Bożego

ks. Mariusz Szmajdziński

Może się wydawać, że reakcja robotnika pracującego najdłużej jest słuszna. Płaca powinna być odpowiednia do pracy. Skoro pracował on znacznie dłużej niż ci, którzy otrzymali po denarze, staje się oczywiste, że jego dniówka powinna być odpowiednio większa. Tak jest w relacjach międzyludzkich. Jezusowa przypowieść natomiast ukazuje relację Boga do nas.

czytaj więcej...

2018-08-16 18:18

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 17 sierpnia – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Panie Jezu, przychodzę do Ciebie!

 

Ty jesteś moją jedyną Drogą.

Chcę postępować drogą Twoich przykazań,

Twoich nauk,

Twojego przykładu.

Chcę Cię naśladować w posłuszeństwie, wyrzeczeniu,

ofierze.

 

To jest droga,

która prowadzi do Ciebie,

do nieba.

czytaj więcej...

2018-08-16 18:16

św. Jacek, prezbiter – 17 sierpnia

„Według legendy, kiedy uciekał z Kijowa przed Tatarami, zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament, by nie narazić go na zniewagi. Wychodząc z kościoła usłyszał głos idący od figury: <Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę.> Kiedy Święty dał do zrozumienia, że kamiennej figury nie udźwignie, Matka Boża zapewniła go, że nie będzie taka ciężka. W kościele dominikanów w Krakowie pokazują dużą kamienną statuę jako <Matkę Bożą Jackową>.”

 

Urodził się w Kamieniu Śląskim na Opolszczyźnie pod koniec XII wieku. Po studiach w Paryżu i Bolonii został kapłanem i kanonikiem krakowskim.

czytaj więcej...

2018-08-16 18:15

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie.

czytaj więcej...

2018-08-16 18:14

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2018-08-16 18:14

Intencje modlitewne na miesiąc Sierpień 2018

Intencja na miesiąc Sierpień:

Aby Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu  przemieniała serca wszystkich, nieprzyjaciół Tego Świętego Miejsca, a szczególnie kapłanów.

Intencja papieska na Sierpień:

Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2018-08-16 18:12

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek

2018-08-16 18:11

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2018-08-16 18:10

Opisy Męki Pańskiej Dzienniczek św. Faustyny – Biczowanie Jezusa

Czwartek. Adoracja nocna. Kiedy przyszłam na adorację, zaraz mnie ogarnęło wewnętrzne skupienie i ujrzałam Pana Jezusa przywiązanego do słupa, z szat obnażonego i zaraz nastąpiło biczowanie. Ujrzałam czterech mężczyzn, którzy na zmianę dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawało patrząc na te boleści; wtem rzekł mi Pan te słowa: – cierpię jeszcze większą boleść od tej, którą widzisz. ? I dał mi Jezus poznać za jakie grzechy poddał się biczowaniu, są to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpiał moralnie, kiedy się poddał biczowaniu. Wtem rzekł mi Jezus: – Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. ? I w jednej chwili ujrzałam rzeczy straszne: odstąpili kaci od Pana Jezusa, a przystąpili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez miłosierdzia pana. Byli nimi KAPŁANI, ZAKONNICY i ZAKONNICE i NAJWYŻSI DOSTOJNICY KOŚCIOŁA, co mnie bardzo zdziwiło, byli ludzie świeccy różnego wieku i stanu; wszyscy wywierali swą złość na niewinnym Jezusie. Widząc to, serce moje popadło w rodzaj konania, i kiedy Go biczowali kaci, milczał i patrzył w dal, ale kiedy Go biczowały te dusze, o których wspomniałam wyżej, to Jezus zamknął oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrywał się jęk z Jego serca.

czytaj więcej...

2018-08-16 18:00

Sierpień – miesiąc Maryjny jak Maj

 

Sierpień to w polskiej pobożności miesiąc niemalże równie maryjny jak maj. Miesiąc aż trzech świąt ku czci Matki Bożej – Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, popularnie nazywanego świętem Matki Bożej Zielnej (15 sierpnia), Matki Bożej Królowej (22 sierpnia) i Matki Bożej Częstochowskiej (26. sierpnia) – Odpust w Kaplicy Na Brzegu. Ponadto jest to miesiąc wspomnienia dwóch świętych wybijających się w szerzeniu kultu Maryi – św. Bernarda z Clairveaux (20 sierpnia), jednego z najwybitniejszych ludzi średniowiecza, i św. Maksymiliana Marii Kolbego (14 sierpnia), którego postaci i działalności nikomu z polskich katolików nie trzeba przedstawiać (Patron Miesiąca).

czytaj więcej...

2018-08-15 18:33

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 16 sierpnia – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia źródłem świętości

Jezu Chryste, Arcykapłanie Nowego Przymierza, święty, niewinny, niepokalany w Najświętszym Sakramencie, Sam oddałeś nam siebie słabym i grzesznym ludziom, aby nas oczyścić z grzechów i uczynić nas swoim świętym ludem, czystym i dojrzałym do czynienia dobra.

 

Czczę Cię, Chryste, w Najświętszym Sakramencie i z podziwem uwielbiam Twoją niepojętą miłość, która kazała Ci pozostać z nami pod nikłą postacią chleba, aby nas uczyć miłości szlachetnej, bezinteresownej i ofiarnej i prowadzić nas, grzesznych ludzi, drogami świętości.

.

Spraw, Panie Jezu Chryste, abym brzydził się każdym grzechem, bo niweczy moją świętość, i abym panował nad pokusami, które prowadzą do grzechu. Spraw natomiast, abym kochał Twoje Prawo i gorliwie Ci służył przez wszystkie dni mego życia, a kiedyś z aniołami wychwalał Twoje niezgłębione miłosierdzie.

czytaj więcej...

2018-08-15 13:05

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy

2018-08-14 18:27

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – 15 sierpnia – MATKI BOŻEJ ZIELNEJ

EWANGELIA (Łk 1,39-56) – czytania

NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE…

abp Stanisław Nowak

„Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, I Tobie Matko, co w niebie królujesz, nas oczekujesz.”

Wniebowzięcie jest tajemnicą Matki Najświętszej, a także dzieci Kościoła. Niewiasta obleczona w słońce, z księżycem pod Jej stopami i z koroną z gwiazd dwunastu jest znakiem zarówno Maryi, jak i Kościoła. Walka Niewiasty ze smokiem jest znakiem zwycięstwa nad szatanem, grzechem i śmiercią zarówno Matki Syna Bożego, jak i wszystkich tych, którzy przynależą do Chrystusa.

czytaj więcej...

2018-08-14 18:26

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – 15 sierpnia – Matki Bożej Zielnej

Wziętaś do nieba najłaskawsza Pani,
Więc pójdźmy za nią z supliką poddani,
By za nas wiecznie Boga przebłagala,
Łaskę zjednała.

.

Obchodzona 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najważniejszych i najstarszych świąt maryjnych w Kościele. Jednak sam dogmat, „że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej” został ogłoszony dopiero 1 listopada 1950 roku przez papieża Piusa XII w konstytucji apostolskiej „Munificentissimus Deus”. Ogłoszenie prawdy o wniebowzięciu Maryi było przypieczętowaniem i ukoronowaniem starożytnej tradycji Kościoła.

czytaj więcej...

2018-08-14 18:25

Przepiękny opis Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wg. objawień Marii Valtorty

Napisane 8 grudnia 1951:
Ile dni minęło? Trudno to ustalić w sposób pewny. Gdyby próbować określić według kwiatów tworzących wieniec wokół martwego ciała, można by rzec, że upłynęło kilka godzin. Sądząc jednak po zwiędłych liściach gałązek oliwnych, na których złożono świeże kwiaty, oraz po zwiędłych kwiatach położonych jak relikwie na pokrywie skrzyni, można sądzić, że minęły już dni.
Jednak ciało Maryi jest takie, jakby dopiero co oddała ducha. Żadnego znaku śmierci na Jej twarzy ani na małych dłoniach. Żadnego nieprzyjemnego zapachu w izbie. A nawet unosi się tu [przyjemna] woń, którą trudno określić. To jakby mieszanina kadzidła, zapachu lilii, róż, konwalii albo górskich traw.

czytaj więcej...

2018-08-14 18:24

Dzień Wojska Polskiego – 15 sierpnia

W znakach, nazwach, ceremoniale i wewnętrznej strukturze Wojsko Polskie podkreślało zawsze swój historyczny rodowód i swą tradycję, rozumianą jako trwanie państwa, ciągłość istnienia jego zbrojnego ramienia wbrew zaborcom i okupantom. Kultywowanie tradycji oręża polskiego było jednym z istotnych czynników integrujących armię, umacniało jej więzi ze społeczeństwem. Szczególnym tego przykładem były święta wojskowe, uroczyście obchodzone w armii II Rzeczypospolitej. Do ich tradycji nawiązują obecnie oficerowie i żołnierze Sił Zbrojnych III Rzeczypospolitej.

czytaj więcej...

2018-08-13 18:21

św. Maksymilian Maria Kolbe, prezbiter i męczennik – 14 sierpnia – Patron Miesiąca

Święty Maksymilian Kolbe ma swoje szczególne miejsce przy Matce Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu. Są również jego RELIKWIE w Kaplicy.

PATRON MIESIĄCA

Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. (J 15,13)

77. ROCZNICA ŚMIERCI  (1941 – 2018)

„Wyobraźcie sobie, jak będziemy szczęśliwi na łożu śmierci, kiedy będziemy mogli z całą szczerością stwierdzić: O Niepokalana, za sprawą Twego miłosierdzia poświęciłem Ci całe moje życie, dla Ciebie pracowałem, dla Ciebie cierpiałem, i teraz dla Ciebie umieram. Jestem Twój! Jaki spokój, jaka cudowna radość wypełni nasze serce w nadziei, że Ją szybko ujrzymy.”

św. Maksymilian Kolbe

czytaj więcej...

2018-08-13 18:19

36. rocznica poświęcenia placu pod budowę nowego Kościoła parafialnego w Kasinie Wielkiej – zdjęcia – 14 sierpnia

Ks. Kardynał Franciszek Macharski za każdym razem, kiedy wizytował Parafię Kasina Wielka  nawiedzał  Kaplicę Na Brzegu z cudownym obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej

„Dnia 14 sierpnia 1982 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie placu pod budowę nowego Kościoła, dokonane przez kardynała Franciszka Macharskiego na zaproszenie ks. proboszcza Mariana Juraszka.

Ksiądz kardynał miał uroczystą celebrę w Kalwarii Zebrzydowskiej, ale poprosił o zastępstwo ks. bp Juliana Groblickego, a sam przyjechał do nas.
Trzeba było się spieszyć, aby rozpocząć prace budowlane, bo władze państwowe w każdej chwili mogły spowodować coraz to większe trudności, jeśli chodzi o sprawy budownictwa sakralnego – ks. proboszcz Marian Juraszek„. – Czytamy w Historii Nowego Kościoła Parafialnego

zdjęcia z poświęcenia placu budowy

czytaj więcej...

2018-08-12 18:17

Najświętsza Maryja Panna Kalwaryjska – 13 sierpnia

Wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej należy do najbardziej czczonych obrazów maryjnych w Polsce. Od czterech stuleci z niesłabnącą żarliwością zdążają do niego rzesze pielgrzymów, dla których nieprzerwanie jest przedmiotem czci i głębokich wzruszeń. „Dziewica Słowiańska”, zespolona ściśle z dziejami najstarszej w Polsce Kalwarii, budziła również zainteresowanie historyków badających dzieje Sanktuarium. Najstarsze wzmianki dotyczące „pradziejów” wizerunku zamieszczają klasztorne kroniki oraz akta inkwizycji z 1641 roku.

Łaskami słynący wizerunek przebywając od czterech stuleci w bazylice Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej wtopił się w duchowy pejzaż sławnego sanktuarium.

czytaj więcej...

2018-08-11 18:22

XIX Niedziela Zwykła (Rok B) – 12 sierpień

EWANGELIA  (J 6,41-51) – czytania

DROGA ŚWIATA I DROGA UCZNIA

abp Władysław Ziółek

Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, bo nie rozumieli, kiedy mówił, że jest chlebem, który zstąpił z nieba. Znali Jego ojca i matkę, czy więc mógł być z nieba? Kto jest w stanie w to uwierzyć? To jest problem całkiem współczesny: jak myśleć o Jezusie?

Wierzyć czy szemrać? Nie chodzi o to, żeby nie mieć żadnych wątpliwości i pytań. Apostołowie też je mieli. Ważne jest, gdzie szuka się odpowiedzi, za czym lub za kim się idzie. Można pójść drogą tego świata albo stać się uczniami Boga i dać się pociągnąć Ojcu.

czytaj więcej...

2018-08-11 18:20

Krakowska pielgrzymka dotarła do Czarnej Madonny na Jasnej Górze

38. Piesza Pielgrzymka Arch. Krakowskiej – najliczniejsza dziś grupa piesza, wędrowała pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Przed jasnogórski Szczyt pielgrzymi dotarli po południu w sobotę, 11 sierpnia – a było ich 8 tys. 100 osób.

.
W Częstochowie pątników witali: abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski oraz biskup pomocniczy arch. krakowskiej Jan Szkodoń. Ostatni odcinek drogi – spod Kurii Częstochowskiej na Jasną Górę – księża biskupi pokonali pieszo razem z pielgrzymami. Na czele pielgrzymki abp Marek Jędraszewski niósł krzyż.

czytaj więcej...