Aktualności

2015-03-26 23:11

Piątek – dzień poświęconay Najświętszemu Sercu Jezusa – 27 marca

indeks

.

Serce Jezusa!

Jak drogo kosztowało Cię moje zbawienie.

Dla mnie opuściłeś chwałę nieba,

aby spocząć w ubogim żłobie.

Przyjąłeś nasze ciało

i zgodziłeś się na trudy ziemskiego życia.

W końcu przyjąłeś okrutną mękę i śmierć na krzyżu,

aby mnie zbawić. A teraz jak bardzo uniżasz się, ukrywając się w Hostii pod nikłą postacią chleba,

w której narażasz się na tyle zniewag i świętokradztw,

aby mnie umocnić na drodze do nieba,

pełnej walk, pokus i niebezpieczeństw.

czytaj więcej...

2015-03-26 19:13

Ofiarowanie przeżytego dnia za dusze w czyśćcu cierpiące

ImagePreview.aspx_

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i Krew, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie.

czytaj więcej...

2015-03-26 12:52

Wielki Post – dzień 37 – 26 marca

Wielki Post - 2015 rok

EWANGELIA  (J 8,51-59)

Zdecydujmy się na życie!

czytaj więcej...

2015-03-26 11:20

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 26 marca

3zdania_logo

EWANGELIA  (J 8,51-59)

 Trudne słowa

czytaj więcej...

2015-03-26 07:29

Ewangelia na każdy dzień – 26 marca

image002

Ewangelia wg. Jana 8,51-59

Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”.
Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: «Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki». Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?”
Odpowiedział Jezus: „Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: «Jest naszym Bogiem», ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się”.
Na to rzekli do Niego Żydzi: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?”
Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem”.
Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Komentarz do Ewangelii:

Zrozumieć Jezusa

czytaj więcej...

2015-03-03 13:13

UKRYTE TORTURY JEZUSA W CIEMNICY LOCHU WIĘZIENNEGO

jezus_w_wiezieniu

Kiedy w nocy w Wielki Czwartek pojmano Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, wtedy Apostołowie przestraszyli się i wszyscy pouciekali.
Dlatego źródła oficjalne, jak Ewangelie, nie wspominają nic o torturach Pana Jezusa wycierpianych w nocy.
Pachołki znając nienawiść kapłanów i faryzeuszów do Jezusa, prześcigali się w torturowaniu, aby się przypodobać swoim mocodawcom. Jezus zdany był na łaskę i niełaskę pachołków. Służebnica Najświętszej Maryi Panny, siostra Nastalowa, miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej i jej to uchylił Pan Jezus rąbka tej tajemnicy:

.
„Ile w ciemnicy wycierpiałem jest tajemnicą, bo tam nie miałem świadka. Siepacze wśród ciemności rozpoczęli straszną igraszkę: rzucali Mną z całej siły, ciągnęli za ręce w przeciwne strony, wbijali w Ciało Moje ostre igły i szydła, deptali w różny sposób, ściskali sznurami, usiłowali wyłamać mi palce z rąk, związali Mi oczy i bili kułakami, uderzali głową Moja o kamienny słup.
Szatańska wściekłość popychała ich do coraz to nowych okrucieństw.

czytaj więcej...

2015-02-18 16:12

Droga Krzyżowa audio – ks. Piotr Pawlukiewicz

Wielki Post - 2015 rok

Rozważania Stacji Drogi Krzyżowej – ks. Piotr Pawlukiewicz – audio

czytaj więcej...

2015-02-16 15:25

Stacje Drogi Krzyżowej w Kaplicy Na Brzegu – Kasina Wielka

Stacje Drogi Krzyżowej w Kaplicy Na Brzegu - Kasina Wielka

Poświęcono i zamontowano Stacje Drogi Krzyżowej w Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej. Zbliżający się czas Wielkiego Postu w tym roku przypada od 18 lutego. Tym, którzy mają nabożeństwo do odmawiania Drogi Krzyżowej, Kaplica Na Brzegu jest idealnym miejscem sakralnym na skupienie, kontemplację i rozważanie Tych dramatycznych scen z życia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

 

.

Zobacz Stacje Drogi Krzyżowej

czytaj więcej...

2014-07-01 02:01

Aktualne zdjęcia z Kaplicy Na Brzegu!

Wielki Post - 2015 rok

2014-05-19 20:53

Łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej z Brzegu

11111

 

.

W panelu bocznym „Menu” można przeczytać rozdział z książki:

.

Słynący łaskami obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z Kaplicy na Brzegu w Kasinie Wielkiej

.

Wydany przez ks. proboszcza Mariana Juraszka.

2015-03-26 00:04

św. Dyzmas, Dobry Łotr – 26 marca

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Był tym człowiekiem, o którym pisze w swojej Ewangelii św. Łukasz, że kiedy jeden z ukrzyżowanych z Jezusem łotrów urągał Mu, skarcił go, że oni umierają słusznie, za swe zbrodnie, ale Jezus nic złego nie uczynił. I zwrócił się do Jezusa, prosząc, żeby wspomniał na niego, kiedy już przyjdzie do swego królestwa. A Jezus obiecał Dobremu Łotrowi – bo tak go od tego czasu nazywamy – że jeszcze dziś będzie z Nim w raju. Był to pierwszy swoisty akt kanonizacji, którego jeszcze na Krzyżu dokonał Chrystus.

czytaj więcej...

2015-03-25 22:49

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 26 marca

eucharystia

 

Eucharystia źródłem modlitwy

.

Panie Jezu, wierzymy, że jesteś prawdziwie obecny w tym Sakramencie miłości.

.
Ty miłujesz nas nieskończoną miłością. Witasz nas z szeroko otwartymi ramionami, pozdrawiasz nas łaską i pokojem. Ty nieustannie myślisz o nas, oferując każdą formę modlitwy do Ojca, prosząc o to wszystko, co czyni nas prawdziwie szczęśliwymi i świętymi.

.

Panie Jezu, Chryste. Z Twojej woli i z Twojej Łaski dane nam jest uczestniczyć w  modlitwie, otwierać przed Tobą serca i umysły, abyś Ty sam mógł nas prowadzić, przemieniać i kształtować.

Niech czas naszej modlitwy będzie ku Twojej chwale, tak, aby wszystkie nasze myśli, pragnienia i czyny skierowane były ku Twojej służbie i ku Twojej miłości.

czytaj więcej...

2015-03-25 14:25

Zwiastowanie Pańskie – 25 marca

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina Wielka

EWANGELIA (Łk 1,26-38)

Bóg w sercu Wielkiego Postu

Między drogą krzyżową a Gorzkimi Żalami natykamy się dziś nagle na archanioła Gabriela!

czytaj więcej...

2015-03-25 13:04

Wielki Post – dzień 36 – 25 marca

Wielki Post - 2015 rok

EWANGELIA (Łk 1,26-38)

Znalazłeś „łaskę u Boga”?

czytaj więcej...

2015-03-25 10:45

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 25 marca

3zdania_logo

EWANGELIA (Łk 1,26-38)

Ave Maryja!

czytaj więcej...

2015-03-25 07:28

Dzień Świętości Życia – 25 marca

hm5622_aborcja3

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, przypadającą najczęściej 25 marca, Kościół przeżywa Dzień Świętości Życia. W tym dniu w sposób szczególny spoglądamy nie tylko na swoje życie, które jest wielkim darem Stwórcy. Nadarza się też dobra okazja, by zatroszczyć się o życie tych najbardziej bezbronnych, poczętych, ale jeszcze nienarodzonych, którym grozi zagłada. W intencji dziecka zagrożonego w łonie matki zabiciem możemy podjąć Duchową Adopcję.

czytaj więcej...

2015-03-24 23:14

Zwiastowanie Pańskie – 25 marca

Matka Boska Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu - Kasina Wielka

EWANGELIA (Łk 1,26-38)

Moc Najwyższego osłoni Cię

Co by było, gdyby Maryja odmówiła Bogu?

czytaj więcej...

2015-03-24 22:35

Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny – 25 marca

m118_zwiastowanie2

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona dorocznie 25 marca, przypomina nam o tym wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

czytaj więcej...

2015-03-24 13:12

Wielki Post – dzień 35 – 24 marca

Wielki Post - 2015 rok

EWANGELIA (J 8,21-30)

Aby dobrze umrzeć

czytaj więcej...

2015-03-24 11:15

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 24 marca

3zdania_logo

EWANGELIA (J 8,21-30)

Tajemnica krzyża

czytaj więcej...

2015-03-24 07:41

Św. Gabriela Archanioła – 24 marca

Archaniol_Gabriel_450

Archanioł Gabriel jest czczony przez żydów, chrześcijan i muzułmanów. Zalicza się go do książąt nieba (archaniołów) i stawia w rzędzie siedmiu wielkich duchów stojących przed tronem Boga. Jego imię – Geber’el – znaczy „Bóg jest Mocą”.

.

To specjalny posłannik Boga w zapowiadaniu niezwykłych wydarzeń zbawczych. Jest aniołem zwiastowania, zmartwychwstania, miłosierdzia, zemsty, śmierci i objawienia.

czytaj więcej...

2015-03-24 07:22

Ewangelia na każdy dzień – 24 marca

image002

Ewangelia wg. Jana 8,21-30

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”.
Rzekli więc do Niego Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?”
A On rzekł do nich: „Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, Ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich”.
Powiedzieli do Niego: „Kimże Ty jesteś?”
Odpowiedział im Jezus: „Przede wszystkim po cóż jeszcze do was mówię? Wiele mam o was do powiedzenia i do sądzenia. Ale Ten, który Mnie posłał, jest prawdziwy, a Ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od Niego”. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu.
Rzekł więc do nich Jezus: „Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył. A Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną: nie pozostawił Mnie samego, bo Ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba”.
Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego.

Komentarz do Ewangelii:

Zapowiedź odejścia

czytaj więcej...

2015-03-23 12:40

Wielki Post – dzień 34 – 23 marca

Wielki Post - 2015 rok

EWANGELIA  (J 8,1-11)

Nie ma ludzi godnych potępienia

czytaj więcej...

2015-03-23 10:30

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 23 marca

3zdania_logo

EWANGELIA  (J 8,1-11)

Pokazać drogę

czytaj więcej...