Aktualności

2023-03-23 16:31

Nigdy nie zgadzaj się na rozwód po zawartym Sakramencie Małżeństwa – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

 

Każdy, bez wyjątku, kto zerwał Sakrament Małżeństwa przez rozwód, ma już zagwarantowane długie lata w Ogniu Sprawiedliwości Bożej. Pozostaje teraz kwestia, gdzie spędzi wieczność? Czy będzie to ogień czasowy [Czyściec], czy wieczny [Piekło]. Będzie to już zależeć od duszy, przez życie jakie będzie prowadzić po zerwaniu Sakramentu Małżeństwa.

 

Jeżeli będzie prowadzić życie, ponosząc ofiarę przez umartwienia, posty, w tym najskuteczniejszy post o chlebie i wodzie, codzienna Msza święta, adorację Najświętszego Sakramentu, różaniec, itd., a więc życie pokutne, bo będzie to pokuta za swoje małżeństwo i za duszę współmałżonka, wówczas taka ofiara będzie wypraszać u Mnie łaskę skracania win zaciągniętych przez nieposłuszeństwo złożonemu przede Mną w obecności Mojego syna kapłana ślubu życia we dwoje w Sakramencie Małżeństwa. Jeśli natomiast, wasze życie po zerwaniu ślubu, jaki Mi złożyliście w Moim świętym Kościele, nie będzie życiem pokutnym, a co gorsza, będzie pełne oskarżeń, kłótni, konfliktów, sądów, kolejnych związków niesakramentalnych, dzieci nieślubnych, i wielu, wielu innych ran jakie Mi zadacie, wiedzcie, że wasza przyszłość po śmierci będzie miała tylko jedno miejsce! Powiem wam wówczas: Nie znam was! Odejdźcie ode Mnie precz, którzy dopuszczaliście się nieprawości!

 

Pomyślcie teraz, jeśli was, którzy przyjęliście Sakrament Małżeństwa, czekają takie cierpienia po śmierci, to co dopiero tych, którzy żyją w związkach niesakramentalnych lub innych wołających o pomstę do Nieba!?

 

Moje dzieci, chcę abyście wiedzieli, że Małżeństwo, to ofiara, to krzyż, a więc musi was kosztować, musicie ponieś cierpienie. Pamiętajcie, że jak Ja i Kościół stanowimy jedno Ciało, tak mężczyzna poślubiając kobietę, łączy się z nią w jedno ciało i trwa z nią złączony, choćby nie wiem ile miało go to kosztować, bo jak Ja oddałem swoje życie za swoją Oblubienicę /Kościół/, tak mąż winien kochać swoją żonę, poświęcając dla niej swoje życie. Jak męczennicy oddali Mi swoją krew, tak żona winna oddać się mężowi. I choćby twój współmałżonek był twoim największym wrogiem, nie możesz go opuścić, masz nieść swój i jego krzyż! Jeśli tego nie robisz, znaczy to, że nigdy nie łączyła was miłość, tylko pożądanie!

 

Świat zachęca was do rozwodu, bo macie prawo to czy tamto…, a Ja wam powtarzam, że świat to szatan, który pragnie was uwięzić na zawsze w swoim królestwie [Piekło], gdzie będzie was przez całą wieczność dręczył. Moje dzieci, chcę wam przypomnieć, że to Ja umarłem za was na krzyżu, nie szatan, a jednak wy wybieracie jego łgarstwo i słuchacie jego podszeptów… Pamiętajcie kto wytrwa do końca, ten będzie Zbawiony!

XII Częstochowska MAŁŻEŃSKA DROGA KRZYŻOWA

czytaj więcej...

2023-03-23 16:30

XIV Częstochowska Droga krzyżowa WEDŁUG 10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 17 pozycji do rozważania

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ROZPOCZĘCIE DROGI KRZYŻOWEJ

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Bóg Ojciec: Rozrywka zajęła tak ważne życie w miejscu człowieka, że nie potrafi sobie jej odmówić. Jest coraz bardziej wciągająca, coraz tańsza i coraz przyjemniejsza. Zajmuje każdą wolną chwilę człowiekowi, aby nie miał czasu na refleksję dotyczącą własnej egzystencji. Bóg przeszkadza się bawić i spędzać miło czas. Stał się wyłącznie wyrzutem sumienia, a przecież Ja sam jestem usposobieniem szczęścia, szczęścia bez miary i bez końca. Historia Zbawienia stała się jednak rzeczą zbyt trudną i zbyt męczącą wśród tylu prostszych i przyjemniejszych alternatyw i tak, Moje dziecko zostałem wypchnięty z centrum życia człowieka i rodziny,  z centrum świąt ku Mojej czci. Moje miejsce zastąpił telewizor i proponowane w nim formy dobrego spędzania czasu. Mój głos stał się zbyt subtelny dla uszu tej cywilizacji. Nie ma Mnie, choć jestem Wszystkim.

czytaj więcej...

2023-03-23 16:29

POKUTA NARODOWA. Pełne życie pokutne zawiera się w:

Dbałość o potrzeby ciała w pierwszym rzędzie upodabnia ludzi do zwierząt. Umartwienie ciała przeciwnie zbliża ich do Boga. Dlatego posty, wstrzemięźliwość od konkretnych pokarmów czy napojów, od rozrywek, od mówienia, od uczestniczenia w zabawach uwłaczających chrześcijaninowi zbliżają człowieka do Boga i przygotowują jego naturę do zjednoczenia z Bogiem w wieczności. Czas pokuty to czas ujawnienia się wybranych, którzy na swoje ramiona biorą krzyż odpowiedzialności za świat, a w szczególności za świat chrześcijański. Moc krzyża jest bardzo potężna. Kiedy więc podejmujecie życie prawdziwie pokutne zgodne z Moimi wskazówkami, dokonujecie rzeczy najważniejszej w swoim życiu. Czas pokuty poprzedzi czas triumfu. – Bóg Ojciec

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA

PEŁNE ŻYCIE POKUTNE ZAWIERA SIĘ W:

I. Uczestnictwo w codziennej Ofierze Mszy św. [porannej].

II. 3-godzinny post eucharystyczny przed rozpoczęciem Ofiary Mszy św. [bez jedzenia i picia, nawet wody].

III. Post milczenia przed Ofiarą Mszy św.

IV. Post o chlebie i wodzie za Ojczyznę Polskę w poniedziałek.

V. Post o chlebie i wodzie o Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski w środę.

VI. Post o chlebie i wodzie o uratowanie Europy od islamu w piątek.

VII. Codzienna 15-minutowa adoracja Pana Jezusa przed Tabernakulum – jeśli kościół zamknięty, to przed drzwiami kościoła [Podczas adoracji patrz tylko na Mnie, nie odmawiaj żadnych modlitw, jeśli masz rozproszenia możesz rozważać krótkie fragmenty Orędzi o Dziecięctwie Bożym. – Pan Jezus].

ZAMKNIĘTE DRZWI KOŚCIOŁA, NIE SĄ PRZESZKODĄ DLA DUSZ POKORNYCH W ADOROWANIU MNIE W TABERNAKULUM – PAN JEZUS

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu

czytaj więcej...

2023-03-23 16:28

Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa – piątek po IV Niedzieli Wielkiego Postu – 24 marzec

Obietnice dla czcicieli Najświętszej Krwi Chrystusa

 

Nowenna i Litania do Najświętszej KRWI Chrystusa

7 Ojcze Nasz i 7 Zdrowaś Maryjo
ku czci Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa

Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. – J 19, 34

Pan Jezus: Wiedzcie, Moje najdroższe córki, iż kiedy Mnie pojmano na świecie, zadano Mi 16 razów i 30 policzków. Od Ogrójca aż do domu Annasza, kiedy z powodu zmęczenia padłem na ziemię, wycięto mi 16 razów na plecach i nogach, aby Mnie zmusić do powstania. Podnoszono Mnie za brodę 33 razy. Przy słupie biczowania popychano Mnie gwałtownie. Zadano Mi jeden śmiertelny cios i wycięto Mi 6.666 uderzeń. Koronę cierniową wtłoczono Mi na Głowę i wiele cierni przeszyło Mnie aż do mózgu, które zadały Mi 32 rany na Głowie Mojej. Tam też uderzono Mnie trzy razy, przyprawiając Mnie nieomal o śmierć za każdym razem. Pluto Mi w twarz 73 razy. Żołnierzy, którzy Mnie pojmali, było 68, tych, pod których straż Mnie oddano, było 33. Trzy razy byłem bliski skonania. Podczas biczowania upłynęły Mi 30.403 krople krwi. Przeto najdroższe córki, ktokolwiek zmówi siedem Ojcze nasz i siedem Zdrowaś Maryjo co dzień, w przeciągu 12 lat, wypełni liczbę Kropli KRWI, które przelałem od narodzenia aż do śmierci, których było 30.403, jak wam przedtem objaśniłem. Poznajecie zatem łaski, których udzielę tym, którzy się dostosują do Mego życzenia.

czytaj więcej...

2023-03-23 16:28

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu. MIEJSCE NAJŚWIĘTSZE

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu

Bóg Ojciec: Posłuchaj, będę mówił o adoracji Najświętszego Sakramentu. Jak wiesz, Najświętszy Sakrament ukrywa tajemnicę. Jeśli przypomnisz sobie opis przybytku ze Starego Testamentu, przypomnisz sobie również, że znajdowało się w nim Miejsce Najświętsze, w którym spoczywała Arka, a Arka nosiła w sobie zalążek Tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Mógł tam wejść tylko kapłan i to nie każdy, ale wyłącznie ten, który był w danym dniu wyznaczony do sprawowania urzędu.

 

Pomyśl, jaką drogę przebyłem do ludzkości, jak blisko podszedłem, jak wielka jest Moja pokora i jak ogromne pragnienie miłości, abym dziś po ukazaniu wam tajemnicy tajemnic i zamieszczeniu jej w Miejscu Najświętszym, zamiast wspomnianej Arki Przymierza, zdarł wszystkie zasłony oddzielające wasze myśli, zmysły i całą ludzką grzeszną naturę od Mojego Bóstwa obecnego w Najświętszym Sakramencie w Tabernakulum każdego katolickiego kościoła. Nie tylko dla wyznaczonych kapłanów, nie tylko dla kapłanów, nie tylko dla lewitów, nie tylko dla możnych, ale dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć z bliska Boga, którzy pragną przy Nim pobyć i przybliżyć się dosłownie na parę metrów. Oto Moja łaska dla świata. Błogosławię cię, Moja córko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

czytaj więcej...

2023-03-23 16:27

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy – WIELKI POST 2023

2023-03-23 16:25

Piątek dniem postu od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

Kto pości o chlebie i wodzie, ten nie będzie głodował. – Bóg Ojciec/Orędzia o Poście II/

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWAOrędzia o poście cz. III

PEŁNE ŻYCIE POKUTNE ZAWIERA SIĘ W

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

W każdy piątek całego roku w Polsce obowiązuje post od pokarmów mięsnych. Wielu z nas niestety łamie ten nakaz oddając tym samym świadomie cześć wrogowi Jezusa Chrystusa, diabłu.

 

Jeśli chcesz pozwolić sobie na to, czego nie wolno, popełniasz świadomie grzech. Bóg mówi Moje „Tak”, oznacza „Tak”, a Moje „Nie”, oznacza „Nie”. Dyspensy, wyjątki, mała szkodliwość czynów i niekończące się usprawiedliwienia odsuwają nas od życia w Bogu, a tym samym od Zbawienia.

 

Za łamanie Przykazań Bożych i Kościelnych zostaniemy wtrąceni do więzienia pełnego ognia, z którego część już nigdy nie wyjdzie i podzieli los z katami, których ohydy i potworności nie możemy sobie nawet wyobrazić. Wybieramy więc świadomie wieczne potępienie czyli Piekło. Spowiedź jest wyznaniem grzechów, a gdzie jest pokutowanie?, a gdzie jest zadośćuczynienie?, a gdzie jest mocne postanowienie poprawy? Matka Boża mówi, że każdego dnia do Piekła idzie tysiące osób, w tym katolików co najbardziej boli Boga i Jej Serce bo nie czynią pokuty.

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Środowy post od mięsa, a dla wytrwałych o CHLEBIE I WODZIE

Poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za tych, którzy nie poszczą wcale

LITANIA POSZCZĄCEGO

POST O CHLEBIE I WODZIE ZA OJCZYZNĘ – 27 DZIEŃ MIESIĄCA

czytaj więcej...

2023-03-23 16:24

POST. CZAS POKUTY. Post i Czyściec

POST. CZAS POKUTY

Bóg Ojciec: Posłuchaj, post, o który cię proszę, jest czymś trudnym na Ziemi, ale z perspektywy Czyśćca to jest żadna ofiara, żadne cierpienie, to raj upragniony, wytchnienie. W płomieniach oczyszczającego ognia dusze cierpią tak strasznie, że gdyby nie łaska Boża, wszystkie pragnęły by umrzeć. Nadzieja złączenia się ze Mną w wiecznej chwale daje im siłę do cierpienia. Inaczej nikt nie zdołałby znieść takich męczarni.

 

Czyściec jest miejscem cierpienia. Tam post zdaje się nie być ofiarą, ale przyjemnością. W trudniejszych chwilach postu przybliżajcie się myślą do tych jezior rozpalonych ogniem, w których wypalają się niewierności dusz. Te dusze pięknieją, ale jak bolesnym kosztem. Pomyślcie o tym, że to samo możecie osiągnąć na Ziemi, zwyczajnie pokutując. Pokuta jest zadośćuczynieniem za grzechy, a więc umartwiając się, spłacacie Mi kary należne wam za wasze niewierności. Każdy post jest pokutą. Jego wartość jest powiększana przez wiarę, dlatego ogólna wartość tej ofiary jest większa niż wartość mąk czyśćcowych, bo w czyśćcu nie można powiększyć ofiary cnotą wiary. Tam wszystko jest już jasne i oczywiste. Nie ma więcej nic do wierzenia. Zostaje sam ogień wobec ogromu win i utraconych bądź zmarnowanych łask.

czytaj więcej...

2023-03-23 16:19

UKRYTE TORTURY JEZUSA W CIEMNICY LOCHU WIĘZIENNEGO

GODZINA ŚWIĘTA z czwartku na piątek

Kiedy w nocy w Wielki Czwartek pojmano Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, wtedy Apostołowie przestraszyli się i wszyscy pouciekali.
Dlatego źródła oficjalne, jak Ewangelie, nie wspominają nic o torturach Pana Jezusa wycierpianych w nocy.
Pachołki znając nienawiść kapłanów i faryzeuszów do Jezusa, prześcigali się w torturowaniu, aby się przypodobać swoim mocodawcom. Jezus zdany był na łaskę i niełaskę pachołków. Służebnica Najświętszej Maryi Panny, siostra Nastalowa, miała wielkie nabożeństwo do Męki Pańskiej i jej to uchylił Pan Jezus rąbka tej tajemnicy:

.
„Ile w ciemnicy wycierpiałem jest tajemnicą, bo tam nie miałem świadka. Siepacze wśród ciemności rozpoczęli straszną igraszkę: rzucali Mną z całej siły, ciągnęli za ręce w przeciwne strony, wbijali w Ciało Moje ostre igły i szydła, deptali w różny sposób, ściskali sznurami, usiłowali wyłamać mi palce z rąk, związali Mi oczy i bili kułakami, uderzali głową Moja o kamienny słup.
Szatańska wściekłość popychała ich do coraz to nowych okrucieństw.
W Moim Sercu jednak była dobroć i litość. Składałem te męczarnie w ofierze za wszystkich ludzi, za świat cały”.

czytaj więcej...

2023-03-23 16:19

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2023-03-23 16:17

Dziś kapłanów nie obowiązują żadne formy zachowań i powściągliwości. Tymczasem ciążą na nich losy świata – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Jak zaraza pustoszy szeregi Moich synów grzech nieczystości. Sakrament święceń kapłańskich uzdalnia kapłana do życia w celibacie. Jeśli przestrzega on nakazanych form zachowań, jest bezpieczny i łaska Boża chroni jego duszę. Jeśli jest zuchwały wobec Boga, szybko traci tę łaskę i popada w grzech czasami na całe życie. Grzech nieczystości niezależnie od tego czy jest popełniony myślą, słowem lub czynem, jest grzechem ciężkim, choć różni się stopniem ciężkości – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Kościół od początku pouczał o formach powściągliwości kapłana wobec wiernych, aby zamiast walczyć z pokusami, kapłan nie dopuszczał do ich powstawania. Tymczasem dziś nie obowiązują kapłanów żadne normy zachowań. Nie lękają się o własne dusze, bo nie lękają się o Mnie. Nie unikają wszelkich form mediów, których pierwszym celem jest moralna deprawacja społeczeństw na całym świecie. Nie unikają też spotkań z kobietami, traktując je jako naturalną formę rozrywki, jak gdyby nadal trwali w świecie i mieli te same obowiązki i odpowiedzialność co reszta społeczeństwa. Tymczasem ciążą na nich losy świata, a Szatan nie opuszcza ich na krok, bo za każde rozgrzeszenie grzesznika i za każdego nawróconego do Boga człowieka jego nienawiść i podstęp wobec kapłana się potęguje.

czytaj więcej...

2023-03-23 16:17

Kontemplacja Jezusa Chrystusa. KRÓL EUCHARYSTYCZNY. Święte Postacie

KONTEMPLACJA JEZUSA CHRYSTUSA

Pan Jezus: Jestem w Chlebie konsekrowanym i jestem obecny pod postacią Mojej świętej Krwi. Jest i pozostaje Moją Krwią, mimo że spożywają ją osoby tego niegodne. Jestem obecny w Najświętszym Chlebie aż do czasu, kiedy ulega on rozpuszczeniu. Ach, gdybym wychodził i wychodził dowolnie ze świętych postaci, czy byłbym Bogiem wiernym? Zastanówcie się? Czy pozostawałbym w Tabernakulum mimo Mojej samotności? Czasem latami samotności? Czy sądzicie, że nie byłoby Mi wygodniej wychodzić i wchodzić do konsekrowanej Hostii tylko wtedy, kiedy przyjdzie do Mnie pobożna dusza, aby Mnie adorować? Nie byłoby wówczas Boga na Ziemi. Na tym polega Moja ofiara, że oddałem się wam i pozostaję z wami mimo waszej niewdzięczności. Akty samowoli podczas rozdawania Mojego Najświętszego Ciała ranią Mnie i obrażają, doświadczam aktów profanacji, ale jest to cena, jaką zapłaciłem i nadal płacę za Moją miłość. Jakim byłbym Bogiem, gdybym oddawał się tylko tym, którzy Mnie kochają? Nie, Ja oddaję się każdemu. Przychodzę do dobrych i do złych, słabych i grzesznych, chcę leczyć dusze. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

czytaj więcej...

2023-03-23 16:16

Lista kapłanów przebywających w Wielkim Czyśćcu – 379 dusz poświęconych Bogu. W NAJGORSZYM STANIE SĄ KAPŁANI, KTÓRZY LEKCEWAŻYLI MATKĘ BOŻĄ I WALCZYLI Z NIĄ ZA ŻYCIA

Od października 2021 roku, publikujemy Listę kapłanów w Wielkim Czyśćcu, a dokładniej 201 kapłanów z imienia i nazwiska, oraz stopnia w hierarchii kościelnej, którzy bardzo gorliwie proszą o modlitwę za nimi. Lista ta, ciągle się powiększa o kolejnych kapłanów. Tak więc, obecnie publikujemy już 379 kapłanów w Wielkim Czyśćcu, w tym ostatnio dodanych 33 kapłanów, a wśród nich 19 ojców redemptorystów. Tych kapłanów, jak i wszystkich osób konsekrowanych jest przeogromna ilość, jednak ci „szczęściarze”, którzy są na podanej liście otrzymali od Boga szczególną łaskę, aby ich ujawnić z imienia, nazwiska i stopnia w kapłaństwie. Liczą bardzo na nasze modlitwy, posty, umartwienia, Msze św., itd. Jeśli ktoś zna rodzinę lub parafię poszczególnych kapłanów, warto ich poinformować, aby zwiększyli modlitwę za swoim kapłanem. Na podanej Liście jest również ks. Jan Nowak z Kasiny Wielkiej, który zmarł w 2014 roku, o czym informujemy rodzinę i parafię.
 
Ci kapłani wiedzą już wszystko jak żyli i jak postępowali. Jednak w najgorszym stanie i najcięższe kary są dla kapłanów, za Ofiarę Mszy św. oraz za obrazę Matki Najświętszej i umniejszanie Jej czci, oraz otwartą i skrytą walkę z Jej wizerunkami i miejscami Jej kultu.
 
Wśród tych kapłanów przebywających w Wielkim Czyśćcu i potrzebujących ogromnej modlitwy są też biskupi, którzy nawiedzali lub „otarli” się w różny sposób o Kaplicę Na Brzegu: ks. kard. Franciszek Macharski, ks. kard. Adam Sapieha, ks. bp Stanisław Rospond, ks. bp Stanisław Smoleński, ks. bp Albin Małysiak. Wśród tych nieszczęsnych kapłanów, są również znane nam z życia codziennego, telewizji i historii postacie, między innymi: o. Jan Góra, ks. Piotr Pawlukiewicz, ks. Mieczysław Maliński, ks. prof. Józef Tischner, ks. abp Henryk Hoser, ks. prymas August Hlond, ks. bp Tadeusz Pieronek, ks. Piotr Skarga, ks. prymas Józef Glemp, ks. abp Józef Życiński, ks. kard. Zenon Grocholewski, ks. bp Juliusz Paetz, ks. Henryk Jankowski, ks. Jan Kaczkowski, ks. Andrzej Baczyński. Oni wszyscy biedacy znają już Prawdę. Jedynego czego od nas potrzebują, i o to proszą, to ciągła modlitwa, aby Miłosierny Bóg skrócił im czas trwania w przerażającym ogniu Sprawiedliwości Bożej. Wielka jest radość, ci biedni kapłani będą Zbawieni, a nie potępieni, bo przebywają w Czyśćcu, ale kiedy i jak długo jeszcze przyjdzie im goreć i cierpieć wie tylko Dobry i Miłosierny Bóg Trójjedyny. Najdłużej cierpiący ma prawie 500 lat.

CO CZEKA KAPŁANA ZA KAPLICĘ NA BRZEGU, ZA BLOKOWANIE ŁASK? [co czeka świeckich za przyklaskiwanie mu?]

Warto o tym wiedzieć, że grzech świeckiego, a grzech kapłana mnoży się razy tysiąc, a im wyższy stopień w hierarchii kościelnej tym ten tysiąc rośnie i mnoży się.  Na każdym kapłanie spoczywa odpowiedzialność za Zbawienie świata, za prowadzenie Kościoła katolickiego i Zbawienie powierzonych mu dusz ludzkich. Ile Bóg przeznaczył kapłanowi dusz do Zbawienia, tyle co najmniej spodziewa się od niego uzyskać, jeśli je straci (pójdą na potępienie) kapłan za nie odpowie przed Bogiem. O tej odpowiedzialności za czyny i postępowanie kapłana mówi nam Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU

czytaj więcej...

2023-03-23 16:14

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

WYRWANIE DUSZY SZATANOWI W OSTATNIEJ CHWILI

 

Ojcze Niebieski, wejrzyj w Twe Boskie Serce przepełnione bólem i tęsknotą za tymi, którzy idą na wieczne potępienie. Racz usłyszeć jęk Twoich wiernych wznoszący się za nimi. O Panie, Ty stworzyłeś te dzieci, Ty karmiłeś je łaską, a Twój Syn, Jezus Chrystus własną odkupił je Krwią. Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie gdy będą konali. Usłysz słodki jęk, pełen nadziei i miłości, który wydał z siebie Twój umiłowany Syn, a nasz Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za te właśnie dusze.

czytaj więcej...

2023-03-23 16:13

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła Hetmana Maryi

KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy.

czytaj więcej...

2023-03-23 16:12

Określenia Ducha Świętego. DUCH POKOJU

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Córko, zapiszesz dziś nowe słowa. Przynoszę ci pokój, pokój duszy i ciała. Uwalniam cię od dręczyciela twojej duszy i kusiciela ciała. Jestem Duchem Pokoju. Wszechmogącym Duchem Pokoju. Tam, gdzie jestem wzywany, przynoszę Mój pokój, dlatego odczuwasz Moja obecność jako ulgę i odpoczynek. Chcę ci udzielić Mojego pokoju, który jak rzeka opływa twoją duszę i swoimi strumieniami obejmuje wszystkie dziedziny twojego życia. Modląc się do Mnie i powierzając Mi twoje zmartwienia, pozwalasz Mi przejąć kontrolę nad tym, czego nie możesz ogarnąć. Uwalniasz się przez to od niepokoju i lęku, bo wiesz, że sprawy te są już w bezpiecznych rękach. Poprzez stałe powierzanie uczysz się zaufania coraz głębszego. Szczytem tego działania jest zupełne uwolnienie duszy od niepokoju i lęku. Moja miłość wypełnia wówczas całą duszę człowieka, nie pozostawiając miejsca na lęk.

czytaj więcej...

2023-03-23 16:11

Ewangelia na dziś – 24 marzec 2023 rok

EWANGELIA (J 7, 1-2.10.25-30) – Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa

(…) Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest tylko Ten, który Mnie posłał.

————–

Przykład Jezusa jest dla nas świadectwem, że nic tak jak wierność Woli Ojca, nie czyni nas wolnymi i bezpiecznymi w życiu. Pełniąc Wolę Bożą [10 przykazań Bożych] we własnym życiu, możemy być odważnymi świadkami Chrystusa, tam, gdzie nas Ojciec posyła.

 

Jezu, mój Królu,  ja także jestem posłany do różnych środowisk, aby świadczyć o Tobie i Twoim prawie. Niech Twój Duch będzie moją mocą i siłą.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2023-03-23 16:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

OTO KRÓTKI I ŁATWY SPOSÓB WSPARCIA DUSZ CZYŚĆCOWYCH

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

PSALMY PIELGRZYMÓW ZA ZMARŁYCH

NIESZPORY ZA ZMARŁYCH

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU – 266 dusz poświęconych Bogu

czytaj więcej...

2023-03-23 16:09

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 24 marzec – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

To serce Trójcy

bije dla nas

w małym namiocie, tabernakulum,

gdzie przebywa ukryte tak tajemniczo

w kręgu bieli, przeniknięty subtelną ciszą.

Oto Twój królewski tron na ziemi,

Panie, tron widoczny który zbudowałeś dla nas.

Z radością widzisz nas

jak się do niego zbliżamy.

Zanurzasz pełne miłości

spojrzenie w naszych oczach

i nadstawiasz ucho na nasz słaby szept.

Napełniasz swoim pokojem

głębię naszego serca.

A jednak Twoja miłość nie może się zadowolić

taką wymianą która nas nie jednoczy.

Pragnienie Twego Serca żąda więcej…

czytaj więcej...

2023-03-23 16:08

Oddolna INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

NOWENNA I OKTAWA

PAN JEZUS: Powiadam wam, że wszystkie te miejsca, w których nie Ja obwołany jestem Królem, znikną z powierzchni Ziemi. Bądźcie rozważni, bo skoro nie z miłości obwołujecie Mnie Królem, obwołujcie Mnie Królem z rozwagi, bo ten tylko ocaleje, kto Mnie wyniesie ponad wszystko.

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę 

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA

2023-03-23 16:08

Modlitwa za Ojczyznę i Prezydenta Rzeczypospolitej

Poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za OJCZYZNĘ

Zachowaj, Panie, Rzeczpospolitą naszą,

 

która w Tobie, Boże mój, nadzieję pokłada.

Ześlij, Panie, pomoc z przybytku swego,

z Nieba wysokiego ją wesprzyj.

Niech nie bierze nad nią góry nieprzyjaciel,

a duch nieprawości niechaj jej nie szkodzi.

Niech Bóg sprowadzi pokój do domów jej,

i bezpieczeństwo do jej posiadłości.

Panie wysłuchaj modlitwy mojej.

A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Pan z wami.

I z duchem twoim.

 

MÓDLMY SIĘ: Prosimy Cię, Panie, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i wstawiennictwem świętych Patronów naszych, ochraniaj Rzeczpospolitą naszą, od wszelkich przeciwności, a gdy całym sercem korzy się przed Tobą, zasłoń ją łaskawie od zasadzek nieprzyjacielskich.

 

Podaj, błagamy Cię, Panie, słudze Twemu N., Prezydentowi Rzeczpospolitej, prawicę niebieskiej pomocy, aby całym sercem Cię szukał, a o co godnie Cię prosi, niech wszystko otrzymać zdoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami. Amen.

POST O CHLEBIE I WODZIE ZA OJCZYZNĘ – 27 DZIEŃ MIESIĄCA

ŚRODA i lub PIĄTEK post o chlebie i wodzie za Ojczyznę oraz codzienna Msza św.

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA

czytaj więcej...

2023-03-23 16:07

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. Znaczenie i symbolika poszczególnych części Mszy św. – PO PRZEISTOCZENIU

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Po przeistoczeniu następuje czas, w którym towarzyszymy wraz z Matką Najświętszą Jezusowi w Jego najgorszych godzinach, godzinach największej ciemności i Męki na krzyżu, kiedy Jego ciało i Dusza konały w boleści, ale Jego usta wciąż szeptały psalmy przebłagania. Konajmy z żałości wraz z Nim, pocieszajmy Jego Matkę, łącząc nasza modlitwę z modlitwą Chrystusa na krzyżu, modlitwą za całą ludzkość, modlitwą uwielbienia Ojca w modlitwie „Ojcze nasz”. Teraz niech wybrzmią słowa Jezusa, Jego ostatnie słowa do Ojca, wyszeptane nad nami, za nas. Nie o swoja duszę błagał Chrystus,  ale o duszę świata, duszę całej ludzkości, duszę Kościoła i duszę kapłańską. Kiedy więc kapłan odmawia modlitwy za Kościół, za żywych i zmarłych, my również powinniśmy dołączać te intencję, nie pozwalać uciekać myślom, ale szeptać w duchu nasze modlitwy, zjednoczone z modlitwami kapłana..

czytaj więcej...

2023-03-23 16:07

Rodzice poczynający dzieci bez Sakramentu Małżeństwa ściągają na nie przekleństwo – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Od pierwszej chwili powstania duszy w łonie matki jest ona przeze Mnie miłowana, ale odrzucenie przez człowieka Mojej miłości poprzez odrzucenie Moich przykazań (dzieci poczęte poza Sakramentem Małżeństwa) odcina Moje błogosławieństwo i wprowadza duchy nieczyste, które są zawsze duchami zniszczenia – mówi Bóg Ojciec w szóstym przykazaniu.

Małżeństwo, które Ja pobłogosławię, tworzy dopiero rodzinę gotową na przyjęcie dzieci. Tylko w takich warunkach nie powstaną rany duchowe w waszych sercach, a dzieci, które poczniecie będą wolne. Musicie mieć świadomość, że próbowanie się w relacjach z innymi bardzo was wewnętrznie upośledza (związki bez ślubu kościelnego). Im więcej nieczystości w życiu człowieka, tym jest on mniej zdolny do założenia rodziny i do jakichkolwiek zadań życiowych.

czytaj więcej...

2023-03-23 16:07

Antykoncepcja jest grzechem śmiertelnym, dotyczy to również małżeństw, gdzie stosowana uderza w Sakrament Małżeństwa. Karą za grzechy nieczystości jest wieczne potępienie – Pan Jezus

Grzech nieczystości jest w swojej naturze tak sprzeczny z doskonałą i czystą naturą Boga, że odrywa dusze od Boga niezależnie od tego, czy jest on popełniany w MYŚLACH, SŁOWACH, czy w CZYNACH. Choć różni się stopniem ciężkości, jednak w każdej swojej postaci zabija łaskę uświęcającą w duszy, a więc jest grzechem śmiertelnym. Dlatego Szatan tak zapalczywie rozwija swoje sidła w tej sferze, bo w żadnej innej z taką łatwością nie odbiera Mi dusz.

Wszyscy, niezależnie od tego, czy mają w planie Bożym założyć rodziny, czy poświęcić swoje życie Bogu, czy pozostać w stanie wolnym, są powołani i uzdolnieni do życia w czystości. Jednak tylko po zawarciu Sakramentu Małżeństwa człowiek jest uprzywilejowany do poczęcia i wychowania potomstwa zgodnie z Wolą Bożą. Każda inna forma jest łamaniem Prawa Bożego /10 Przykazań Bożych/, a więc zerwaniem więzi z Bogiem. Konsekwencją trwania w grzechu nieczystości jest wieczne potępienie.

czytaj więcej...

2023-03-23 16:07

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA. Dzwony kościelne i procesje

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

Z Księgi Liczb – Lb 10, 1-10

 

Tak mówił Pan dalej do Mojżesza: „Sporządź sobie dwie trąby srebrne. Masz je wykuć. Będą one służyły do zwoływania całej społeczności i dawania znaku do zwijania obozu. Gdy się na nich zatrąbi, ma się zebrać przy tobie cała społeczność u wejścia do Namiotu Spotkania. Lecz gdy tylko w jedną zatrąbisz, zbiorą się wokół ciebie jedynie książęta, wodzowie oddziałów Izraela. Gdy zatrąbicie przeciągle, zwiną obóz ci, którzy go rozbili od wschodniej strony. Gdy drugi raz przeciągle zatrąbicie, zwiną obóz ci, którzy są od południowej strony. Znakiem do zwinięcia obozu będzie przeciągły głos trąby. Lecz dla zwołania zgromadzenia nie będziecie trąbić przeciągle. Trąbić mają kapłani, synowie Aarona; będzie to dla was i dla waszych potomków prawem wiekuistym. Gdy w waszym kraju będziecie wyruszać na wojnę przeciw nieprzyjacielowi, który was napadnie, będziecie przeciągle dąć w trąby. Wspomni wtedy na was Pan, wasz Bóg, i będziecie uwolnieni od nieprzyjaciół. Również w wasze dni radosne, w dni święte, na nowiu księżyca, przy waszych ofiarach całopalnych i biesiadnych będziecie dąć w trąby; one będą przypomnieniem o was przed Panem. Jam jest Pan, Bóg wasz”. 

 

Bóg Ojciec: Obdarzyłem Mojżesza Słowem, które prowadziło go przez pustynię do Ziemi Obiecanej. Twoja wędrówka nie jest trudem twoich stóp, ale twojej duszy, która stara się podążać za Moim Słowem. W dzień ochraniam ją Moją łaską, a w nocy oświecam Moim Światłem. Idziesz w nieznane, bo kraj, który ci wskazałem, nie istnieje na mapie. Znasz go tylko z Mojej obietnicy i wierzysz, że to kraj mlekiem i miodem płynący. Dałem ci Aarona, aby przemówił do ludzi i prowadził ich według mych pouczeń. Wybrałem kapłana dla Mojego ludu, aby wytłumaczył mu Moją Wolę, Moje ustawy i Moje przykazania. Teraz idź bez obawy, bo prowadzi cię sam Bóg, a Ja drogę znam.

czytaj więcej...

2023-03-23 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Msza święta poranna

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

PAN JEZUS: Posłuchaj więc, jestem obecny w Najświętszym Sakramencie, który przyjmujesz. Chcę, aby człowiek zrozumiał, że Komunia święta umacnia duszę w dobrym i zapobiega popełnianiu grzechów. Dziś więc pragnę wyjaśnić ci tajemnicę, dlaczego Msza święta poranna jest najodpowiedniejszą i największą korzyść czerpie z niej dusza.

 

Prawdą jest, że Msza święta jako odnowienie Mojej Ofiary powinna być sprawowana w godzinach porannych, a godziny popołudniowe zostały wprowadzone wraz z wieloma innymi udogodnieniami dla ludzi. Jako rzeczywista ofiara, a nie fikcyjne przypomnienie, Msza święta powinna być odnawiana w czasie podobnym do tego, w jakim się faktycznie dokonała, a więc od godzin porannych do godziny 15:00, która jest godziną Mojej śmierci. W tej godzinie zakończyła się Ofiara i rozpoczęła się Godzina Miłosierdzia, w której świat został obmyty strumieniami Mojej Krwi Wody z Mojego Serca. 

czytaj więcej...

2023-03-23 16:05

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 4 marzec

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2023-03-23 16:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)9

2023-03-23 15:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2023-03-23 15:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia zKaplicy

2023-03-22 16:30

XIII Częstochowska Droga krzyżowa DUSZY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

CZĘSTOCHOWSKA DROGA KRZYŻOWA – 17 pozycji do rozważania

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

ROZPOCZĘCIE DROGI KRZYŻOWEJ

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Duch Święty: Chcę zanurzyć twoje życie w życiu Jezusa. Zapamiętaj, że żyjąc w ten sposób, zdobywasz nagrodę wieczną. Tylko to ma wartość, co ofiarujesz Bogu w połączeniu z Ofiarą Chrystusa. Twoja ofiara jest zbyt mała, aby dosięgnąć Ojca. Zawsze składaj ją przez Jezusa, bo to On jest jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Cokolwiek więc czynisz, czyń to z Jezusem i przez Jezusa. Żyj z Jezusem i przez Jezusa. Pracuj przez Jezusa i z Jezusem. Twoje całe życie jest drogą. Złącz je z Drogą, jaką przeszedł Chrystus, aby je uświęcić i otrzymać wysłużone i wycierpiane ci przez Boga Zbawienie. Droga krzyżowa Chrystusa to twoja droga. Weź ją i żyj płynącą z niej siłą i błogosławieństwem.

czytaj więcej...

2023-03-22 16:18

Codzienna modlitwa za wybranego kapłana

ORĘDZIA O KAPŁAŃSTWIE

ROZWAŻANIA ORĘDZI O KAPŁAŃSTWIE

Boże, źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że Ty w swojej miłości obdarzyłeś ks. (imię kapłana) godnością kapłaństwa. Zapragnąłeś, by był on szczególnym narzędziem w Twoim ręku.

Powierzam Ci jego dzisiejszy dzień, a Ty mocą Ducha Świętego prowadź, kieruj i bądź z nim. Chroń go od wszelkiego grzechu, umacniaj w pokusach i strzeż w niebezpieczeństwach. Polecam Ci jego duszę i ciało. Polecam jego radości i nadzieję, wszystkie trudy i dolegliwości.

Niech Duch Święty nieustannie przebywa w jego sercu, przebóstwia go i obdarza swoimi darami, aby każdy jego dzień uświęcał Ziemię i uśmierzał gniew Boży.

Niech będzie posłuszny natchnieniom Ducha Świętego, aby wypełniał Wolę Bożą i prowadził dusze pewną drogą zbawienia w Kościele katolickim.

Spraw to, o Duchu Święty, aby był gorliwy w służbie Bożej, wypełniał swoją posługę i sprawował Sakramenty ze świętą bojaźnią, dbając bardziej o to, aby podobać się Bogu niż ludziom. Sprawiaj, aby nieskalanym umysłem, niewinnym sercem i czystym ciałem zawsze tobie służył.

Maryjo, Matko Kapłanów, módl się za niego, teraz i w godzinę jego śmierci. Amen.

MODLITWA CODZIENNA ŻERTWY OFIARNEJ ZA KAPŁANA

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU – 266 dusz poświęconych Bogu

czytaj więcej...