Aktualności

2015-11-25 04:26

św. Katarzyna Aleksandryjska, dziewica i męczennica- 25 listopad

1125-katarzyna_2

Pochodziła z uznanej, zamożnej, bardzo bogatej rodziny, wyróżniała się nieprzeciętną inteligencją, ale i nadmierną dumą. Przypadek zrządził, że na swojej drodze spotkała pustelnika . To spotkanie pozostawiło trwały ślad w jej życiu, bowiem postanowiła zostać chrześcijanką.

.

O jej życiu wiemy głównie z przekazów i legend. Jedna z nich mówi, że podczas święta ofiarnego dla jednego z rzymskich bóstw swoją elokwencją wprawiła w zakłopotanie cesarza Maksencjusza . Zdenerwowany cesarz kazał wezwać na dwór 50 filozofów i mistrzów retoryki, aby ci dyskutowali z młodą chrześcijanką na temat religii bóstw rzymskich i chrześcijaństwa.

czytaj więcej...

2015-11-25 00:46

Bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, dziewica – 25 listopad

1125-maria_1

Franciszka Siedliska urodziła się 12 grudnia 1842 roku w ziemiańskiej rodzinie, w Roszkowskiej Woli koło Rawy Mazowieckiej. Ciężka choroba wypełniła jej lata dzieciństwa. Otrzymała staranne i solidne wychowanie w domu. Nieśmiała, łagodna, ciągle cierpiąca, pragnęła wstąpić do klasztoru, jednak sprzeciw ojca opóźnił tę decyzję. Zakonnicą została dopiero w 1870 roku. Najpierw jako tercjarka franciszkańska, potem jako twórczyni i organizatorka nowego zgromadzenia zakonnego Najświętszej Rodziny z Nazaretu – nazaretanek (1873).

czytaj więcej...

2015-11-24 18:44

Ofiarowanie przeżytego dnia za dusze w czyśćcu cierpiące

ImagePreview.aspx_

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i Krew, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie.

czytaj więcej...

2015-11-24 00:55

święci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze – 24 listopada

święci męczennicy Andrzej Dung-Lac, prezbiter, i Towarzysze

Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześcijańską do Wietnamu, przybyli tam w XVI w. Przez kolejne trzy stulecia chrześcijanie byli prześladowani za swoją wiarę. Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską, zwłaszcza podczas panowania cesarza Minh-Manga w latach 1820-1840. Zginęło wtedy między 100 a 300 tysięcy wierzących. Stu siedemnastu męczenników z lat 1773-1862 św. Jan Paweł II kanonizował w Rzymie 18 czerwca 1988 r. (ich beatyfikacje odbywały się w czterech terminach pomiędzy 1900 i 1951 rokiem).

czytaj więcej...

2015-11-23 07:15

Tygodnik Katolicki Niedziela o Kaplicy Na Brzegu

1392386175

Królowa z Kasiny

Małgorzata Cichoń

Niewielka kaplica na skarpie. Tu Maryja wysłuchuje modlitw okolicznych mieszkańców i przyjezdnych, wyprasza zdrowie oraz inne łaski. Miejscowi wierzą, że to właśnie Ona opiekuje się ich wioską i sprawia, że dzieją się cuda…

Czytaj cały artykuł

2015-11-22 19:07

Polska przyjmie akt królowania Chrystusa i poddania się pod Jego Boską władzę – z listu Episkopatu Polski

mid_1672

„Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, który wyraża się przez nową kulturę, nowe instytucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie wiary przełożyło się z mocą na postawy moralne, widoczne także w życiu gospodarczym, politycznym i kulturalnym” – przypominają biskupi w liście pasterskim na jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.

czytaj więcej...

2015-11-22 03:22

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata – 22 listopad

1353673476

Dzisiejsza niedziela jest ostatnią w kończącym się Roku Liturgicznym Kościoła. Zwyczajowo obchodzi się ją jako Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata.

Kościół chce poprzez tą uroczystość pokazać, że tylko Chrystus jest realnym i pełnym władcą każdego z nas i całego świata.

Uroczystość Chrystusa Króla do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października; reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

czytaj więcej...

2015-11-22 01:41

św. Cecylia, dziewica i męczennica – 22 listopada

św. Cecylia, dziewica i męczennica

Cecylia jest jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego. Według pochodzącego z V w. opisu jej męczeńskiej śmierci Cecylia była dobrze urodzoną Rzymianką. Przyszła na świat na początku III w. Była ponoć olśniewająco piękna. Według starej tradycji z miłości do Chrystusa złożyła ślub czystości, chociaż rodzice obiecali już jej rękę również dobrze urodzonemu poganinowi Walerianowi.

.

W przeddzień ślubu Cecylia opowiedziała mu o swym postanowieniu i o wierze chrześcijańskiej. Gdy Walerian chciał ujrzeć anioła, który miał stać na straży czystości Cecylii, ta odpowiedziała: „Ty nie znasz prawego Boga; dopóki nie przyjmiesz chrztu, nie będziesz go mógł ujrzeć”.

czytaj więcej...

2015-11-21 22:19

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA (Rok B) XXXIV Niedziela Zwykła – 22 listopad

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA (J 18,33b-37)

BÓG WYWYŻSZYŁ GO PONAD WSZYSTKO

„aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano”

abp Edward Ozorowski

czytaj więcej...

2015-11-21 00:22

Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny – 21 listopada

ofiarowanie_NMP2

Zgodnie z tradycją żydowską, Maryja w wieku 3 lat została ofiarowana w świątyni. Jej rodzice, św. Joachim oraz św. Anna pozostawili ją tam aż do zaślubin z św. Józefem. Ku uczczeniu tej tajemnicy obchodzono osobne święto najpierw w Jerozolimie a w 1585 roku papież Sykstus V rozszerzył je na cały Kościół.    

W dawnych czasach istniał wśród Żydów zwyczaj religijny, polegający na tym, że dzieci – nawet jeszcze nie narodzone – ofiarowywano służbie Bożej. Dziecko, zanim ukończyło piąty rok życia, zabierano do świątyni w Jerozolimie i oddawano kapłanowi, który ofiarowywał je Panu. Zdarzało się czasem, że dziecko pozostawało dłużej w świątyni, wychowywało się, uczyło służby dla sanktuarium, pomagało wykonywać szaty liturgiczne i asystowało podczas nabożeństw.

.

czytaj więcej...

2015-11-20 21:30

Sobota – dzień poświęcony Matce Bożej – 21 listopad

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

 

Maryja uczy …patrzeć w przyszłość z pełnym zawierzeniem Bogu(…) w osobistym doświadczeniu Maryi zawierzenie Bogu zyskuje wciąż nowe uzasadnienia… Maryja niezmiennie ufała.

.

Chciejmy zawierzyć Bogu swoje życie tak, jak Maryja; oddając Mu każdą chwilę, myśl, pragnienie.

czytaj więcej...

2015-11-20 00:12

św. Rafał Kalinowski, prezbiter – 20 listopada

św. Rafał Kalinowski, prezbite

Urodził się w 1835 roku w Wilnie. Ojciec był profesorem matematyki na Uniwersytecie Wileńskim. Po ukończeniu Instytutu Szlacheckiego (1843-1850) podjął studia w Instytucie Agronomicznym w Hory-Horkach koło Orszy. Zrezygnował z nich po dwu latach. Przeniósł się do Mikołajewskiej Szkoły Inżynierii Wojskowej w Petersburgu. Po jej ukończeniu (1855) został adiunktem matematyki oraz awansował do stopnia porucznika. Następnie pracował przy budowie kolei żelaznej Odessa – Kijów – Kursk. Z powodów zdrowotnych otrzymał zwolnienie z wojska w 1863 roku. Gdy wybuchło powstanie styczniowe, objął obowiązki naczelnika litewskiego Wydziału Wojny. Po upadku powstania został aresztowany i osadzony w więzieniu. W wyniku procesu skazano go na karę śmierci. W więzieniu otaczała go atmosfera świętości. Wskutek interwencji krewnych i przyjaciół, a także z obawy że po śmierci Polacy mogą uważać Józefa Kalinowskiego za męczennika i świętego, władze carskie zamieniły mu wyrok na dziesięcioletnią katorgę na Syberii.

czytaj więcej...

2015-11-19 23:31

Będzie tablica upamiętniająca Ś.P. ks. kanonika Mariana Juraszka dzięki incjatywie Rodziny zmarłego Księdza

ks1

20 października 2015 roku, wpłynęło pismo do Kurii Krakowskiej od Rodziny Ś.P. ks. kanonika Mariana Juraszka  o umieszczeniu Tablicy Pamiątkowej w Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Kasinie Wielkiej.

Kopia listu przesłanego od Rodziny Ś.P. ks. kanonika Mariana Juraszka, oraz kopia listu – odpowiedź Kurii Krakowskiej

czytaj więcej...

2015-11-19 22:25

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 20 listopada

Serce Pana Jezusa Kaplica Na Brzegu

Daj mi, Panie, serce wrażliwe,
aby mnie żadna próżna myśl nie oderwała od Ciebie.
Daj mi, Panie, serce szlachetne,
aby mnie żadna niegodna Ciebie namiętność nie usidliła.
Daj mi, Panie, serce proste i szczere,
aby się nie dało opanować przez żadną złą skłonność.
Pozwól mi, Panie, znosić Twoje kary w duchu pokuty,
a z Twoich dobrodziejstw korzystać rozumnie,
abym mógł kiedyś przeżywać wieczną radość w niebieskiej Ojczyźnie.

czytaj więcej...

2015-11-19 01:30

św. Mechtylda z Hackeborn, dziewica – 19 listopad

Matilde_Hackeborn

Urodziła się w Hackeborn w Niemczech. Należy do znanych mistyczek średniowiecza i ma swoje piękne miejsce w kulcie Najświętszego Serca Jezusowego. Kiedy miała zaledwie 7 lat wraz z matką odwiedziła swoją starszą siostrę, Gertrudę z Hackeborn (1251 – 1292), która była wówczas w klasztorze benedyktynek. Dziecku tak spodobało się życie sióstr, że postanowiła tam pozostać. Aż do śmierci przebywała w klasztorze w Helfta. Wyróżniała się wielką inteligencją, pięknym głosem i słuchem muzycznym. Siostrom przyświecała umiłowaniem Chrystusa i duchem modlitwy. Przeżywała stany mistyczne i objawienia, które spisała w „Księdze szczególnej łaski”.

czytaj więcej...

2015-11-19 00:20

bł. Salomea, dziewica – 19 listopada

SONY DSC

Była córką Leszka Białego i Grzymisławy, księżniczki ruskiej. Poślubiła księcia węgierskiego Kolomana. Żyła z nim w dziewiczym małżeństwie. W roku 1219 zasiadła z mężem na tronie halickim. Wkrótce potem, po klęsce z wojskami księcia nowogrodzkiego, Mścisława, zostali zmuszeni do rezygnacji z Halicza i udali się na Węgry. W 20 lat później Koloman zmarł na skutek ran odniesionych w bitwie z Tatarami. Po jego śmierci Salomea wróciła do Polski i w 1245 roku wstąpiła do klasztoru klarysek w Zawichoście koło Sandomierza. Ze względu na niebezpieczeństwo najazdu Tatarów jej brat, książę sandomierski i krakowski, Bolesław Wstydliwy ufundował i przeniósł klasztor do Skały pod Krakowem.

czytaj więcej...

2015-11-19 00:11

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii

eucharystia

Wysławiamy Cię, umiłowany Jezu

.

Jezu, wielbimy Cię i kochamy w tym Sakramencie, który upamiętnia Twoją krzyżową mękę. Wiemy, że jesteś prawdziwie obecny na ołtarzu w Hostii świętej i ko­chasz nas z taką samą miłością, z jaką kochałeś, gdy umierałeś na krzyżu.

.

Dziękujmy Ci, o Panie, i wielbimy Cię wraz ze wszystkimi, którzy w tej chwili wielbią Ciebie i kochają Cię.

czytaj więcej...

2015-11-18 00:18

bł. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica – 18 listopada – PATRON MIESIĄCA

bł. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica

Urodziła się w 1898 roku w  podtarnowskiej wsi Wał-Ruda. Rodzice jej posiadali niewielkie gospodarstwo. Pracowała z nimi na roli. Była prostą, religijną dziewczyną.
Zginęła na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą, a gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo, bestialsko zamordował. Po kilku dniach znaleziono jej zmasakrowane zwłoki. Pochowano ją w parafialnym kościele we wsi Zabawa.

czytaj więcej...

2015-11-17 00:45

św. Elżbieta Węgierska – 17 listopada

św. Elżbieta Węgierska

Córka Andrzeja II króla Węgier. Mając 14 lat poślubiła landgrafa Turyngii, Ludwika IV. Z małżeństwa urodziło się troje dzieci. Mąż zmarł podczas wyprawy krzyżowej. Elżbieta, zgodnie z frankońskim prawem spadkowym opuściwszy Wartburg, zamieszkała w Marburgu, gdzie ufundowała szpital.

W 1228 roku złożyła ślub wyrzeczenia się świata i przyjęła habit tercjarki św. Franciszka. Ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym.
W 4 lata po śmierci kanonizował ją Grzegorz IX.
Jest patronką elżbietanek, III zakonu św. Franciszka, Niemiec, Węgier. 

Jej imię przyjęło jako swoją nazwę kilka zgromadzeń zakonnych i dzieł katolickich.

czytaj więcej...