Aktualności

2014-07-01 02:05

210 – ta rocznica erygowania parafii Kasina Wielka

Stary zabytkowy kościół po drugim remoncie

W obecnym roku 2014 przypada 210-ta rocznica erygowania naszej parafii.

.

Symbolami naszej parafii jest stary zabytkowy kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, stara zabytkowa plebania, nowa plebania. Nowy kościół pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej – cytując budowniczego kościoła księdza kanonika Mariana Juraszka -„… nowy kościół został wybudowany ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej, której obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.”. 

czytaj więcej...

2014-07-01 02:03

Nowy kościół

Po mojej rozmowie ze Śp. ks. kanonikiem Marianem Juraszkiem z przed 4 lat mówił między innymi, że  -  Rozmawiałem z nowym proboszczem o nieszczelności w korycie miedzianym od strony południowej ( Lubogoszczy). Nowy proboszcz powiedział, że ma bardzo wiele innych problemów ……

.

Ks. kanonik zwrócił się do nowego zastępcy o to, żeby dbał o nowy kościół i o wszystkie obiekty parafialne, a przede wszystkim o stary zabytkowy kościół i o parkan.

.

Zobacz zdjęcia.

 

 

2014-07-01 02:01

Ołtarz w Kaplicy

2014-07-01 01:03

Lipiec miesiąc poświęcony adoracji Najświętszej Krwi Chrystusa.

krew

 

Niech nie będzie w lipcu dnia, w którym zapomnielibyśmy o tym, że Jezus przelał za nas Najdroższą Krew, w tym czasie nie zapominajmy o Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa.

Krew Jezusa obmyła całą ludzkość z grzechów.

Każdy z nas jest powołany do tego, aby stanął pod Krzyżem Chrystusa i zbierał Najświętszą Krew wypływającą z Jego Najświętszych Ran.

Ofiarowanie Bogu Ojcu Najdroższej Krwi Chrystusa dokonuje się przede wszystkim podczas Eucharystii, ale też jeśli tylko świadomie przeżywamy nasze życie, może być ofiarowana poprzez nasze modlitwy, wyrzeczenia i cierpienia dnia codziennego. W ten sposób przeżywając nasza codzienność możemy współuczestniczyć w ofierze Chrystusa i jednocześnie ulżyć  cierpieniom Zbawiciela.

czytaj więcej...

2014-06-15 18:30

Procesja Bożego Ciała

20090411172905929_1_original

Święto Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało – w całej Polsce obchodzone jest jak zawsze tradycyjnie.

.

Baldachim i wyjście z Najświętszym Sakramentem  z Kościoła i powrót procesji do  Kościoła. Każde miasto, każda wioska ma swoją tradycyjną trasę.

.

Takim Polskim przykładem w naszej diecezji krakowskiej jest procesja w Krakowie. Trawa od wieków i nawet nie polskie rządy nie zmieniły trasy procesji.

.

Tak również, było w Kasinie Wielkiej.

Nawet czasy okupacji hitlerowskiej i stalinowskie oraz komunistyczne, nie zmieniły w naszej miejscowości trasy procesji Bożego Ciała.

.

Plenerowe Msze św. można odprawiać przez cały rok  przy każdej poświęconej figurce na terenie Kasiny Wielkiej.

2014-05-19 20:53

11111

Łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej z Brzegu.

.

W panelu bocznym „Menu” można przeczytać rozdział z książki: Słynący łaskami obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z Kaplicy na Brzegu w Kasinie Wielkiej, wydany przez ks. proboszcza Mariana Juraszka.

2014-07-23 00:18

św. Brygida Szwedzka, zakonnica, patronka Europy – 23 lipca

św. Brygida Szwedzka, zakonnica, patronka Europy

Urodziła się w 1303 roku w Finstad koło Uppsali. Jej rodzina była spokrewniona z królem szwedzkim. Od dzieciństwa miała nadprzyrodzone wizje. W wieku 15 lat wydano ją za mąż za 18-letniego księcia Ulfa Gudmarssona. Małżeństwo było szczęśliwe. Brygida wychowała ośmioro dzieci, w tym Katarzynę, późniejszą świętą. Z mężem pielgrzymowała do Santiago de Compostela. Po powrocie Ulf wstąpił do cystersów w Alvastra, gdzie zmarł w lutym 1344 roku. W dwa lata później Brygida położyła kamień węgielny pod klasztor nowego zakonu – Najświętszego Zbawiciela (brygidki). Jej życie wypełniała modlitwa, umartwienia, pokuta. Była hojna dla fundacji kościelnych i charytatywnych. Doznawała licznych przeżyć mistycznych i objawień.

czytaj więcej...

2014-07-21 22:00

św. Maria Magdalena – 22 lipca – Główny Odpust w Kasinie Wielkiej – Patron Miesiąca

św. Maria Magdalena

Według biblijnej relacji pochodziła z Magdali – „wieży ryb” nad Jeziorem Galilejskim. Jezus wyrzucił z niej siedem złych duchów . Odtąd zalicza się do kręgu Jego uczniów i wraz z innymi niewiastami troszczy się o wędrujące z Nim grono. Była obecna podczas ukrzyżowania i śmierci Jezusa oraz zdjęcia Go z krzyża i pogrzebu. Była jedną z trzech Marii, które udały się do grobu, aby namaścić ciało Ukrzyżowanego, ale grób znalazły pusty. Marii Magdalenie ukazał się Zmartwychwstały Jezus jako ogrodnik. Ona pierwsza powiedziała Apostołom o Chrystusie, że On żyje.

czytaj więcej...

2014-07-20 09:39

XVI Niedziela Zwykła – 20 lipca

q

Nie wyrywać zła

Spotkałem w życiu wielu ludzi, którzy nie wzięli na serio Chrystusowej przypowieści o kąkolu. Wielokrotnie zastanawiałem się, dlaczego to pouczenie tak często jest lekceważone lub wypaczane. Jedni marzą o czystym łanie pszenicy, szukając go tu na ziemi. Niepoprawni idealiści, którzy mimo rozczarowań ciągle chcą znaleźć wspólnotę złożoną wyłącznie z ludzi dobrych. Takiej wspólnoty nie ma, a jeśli się pojawi, to z góry wiadomo, że wkrótce zło zasieje w niej swoje ziarno.

czytaj więcej...

2014-07-20 00:16

bł. Czesław, prezbiter – 20 lipca

bł. Czesław, prezbiter

Urodził się około roku 1180 w Kamieniu Opolskim. Jako kapłan wstąpił do dominikanów. Habit otrzymał z rąk św. Dominika. W roku 1222 roku przybył z innymi współbraćmi do Krakowa. Stąd udał się do Pragi, gdzie założył pierwszy klasztor. W parę lat później został przeorem we Wrocławiu. W mieście tym przebywał aż do śmierci (1242). Beatyfikowany przez Klemensa XI w 1713 roku. Jest patronem Wrocławia.

2014-07-19 00:11

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 19 lipca

obraz
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

„Nieskalana,

nietknięta, cała czysta Dziewico,

Boża Rodzicielko, Maryjo!

(…) Witaj,

bramo niebieska i drabino dla wejścia wszystkich!

Witaj,

Ty która otwierasz nam bramę do raju niebios!”  – św. Efrema Syryjczyk

czytaj więcej...