Aktualności

2023-09-29 16:35

Uroczystość Dwojga Serc – Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi – 30 wrzesień

MATKA BOŻA: Z największą radością czekam na to święto, bo w jego ustanowieniu kryją się niezliczone tajemnice. Z tych tajemnic będziecie korzystać, ofiarując Mi Komunię świętą w tym dniu na wynagrodzenie wszystkich boleści, które wycierpiały nasze Serca. Uroczystość ta, jest dla Nieba wielkim weselem i świętem.

Święto Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi powinno być świętem zwycięstwa, świętem czci dla tych Serc i wynagrodzenia Im za wszystkie obrazy świata, powinno być dziękczynieniem za wszystkie cierpienia, które te Serca znosiły dla Zbawienia ludzkości, ale przede wszystkim, powinno być to święto tryumfu tych Serc, tryumfu tych Serc nad grzesznym światem, nad błędnymi naukami szatana i jego mocą w Kościele i społeczeństwach na całym świecie. To święto będzie już zwiastunem zwycięstwa, które się wkrótce dokona.

Pamiętajcie, że im bliżej jest Królestwo Boże, tym większego ucisku muszą doznawać jego wierni. Tak jak kobieta brzemienna doznaje najboleśniejszego ucisku tuż przed narodzeniem niemowlęcia, tak dzieci Boże muszą być uciskane najsilniej zanim Kościół Boży zostanie odrodzony poprzez łaskę i moc Ducha Świętego.

czytaj więcej...

2023-09-29 16:35

Uroczystość Dwojga Serc Jezusa i Maryi – 30 wrzesień

EWANGELIA (J 19, 31-37) – czytania

KONTEMPLACJA MARYI

KONTEMPLACJA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA

PAN JEZUS

Moje dziecko, tobie powierzyłem troskę o Moje Serce. Troskę o świat pozostaw Mi, a ty zajmij się tym, do czego cię powołałem. Rozważaj skarby Mojego Najświętszego Serca. Serce to zstąpiło z Nieba na Ziemię, aby rozlać swoją miłość na ludzkość.

Dom, w którym zamieszkałem, najczystsze łono Dziewicy, był domem wypełnionym miłością. Niepokalanie poczęta Maryja stała się Matką Boga, Matką Miłości, Matką Mojego Najświętszego Serca. Nosząc Mnie w swoim niepokalanym łonie, Maryja uczyła się miłości i pokory od Mojego niemowlęcego Serca. Wsłuchiwała się w Jego miłość i naśladowała ją. Oddając Jej Moje Serce, kształtowałem Jej doskonałość. Dodając Jej Mojego Ducha, czerpałem siłę z Jej niepokalanego ciała. Maryja dała Mi podobieństwo cielesne, a Ja dałem Jej podobieństwo duchowe. Połączyła nas miłość naszych Serc, które bijąc w jednym rytmie, zespoliły się na zawsze, aby połączyć się na chwałę Mojego Ojca.

Niepokalane Serce Mojej Matki połączyło się za sprawą łaski Ducha Świętego z Moim Najświętszym Sercem w ciele Maryi. Bicie Serca Maryi dodawało życie Mojemu Sercu w Jej łonie, a bicie Mojego Serca dawało życie Jej duszy, która żyła miłością. Nasze Serca pozostawały odtąd nierozłączne. Cierpiały wspólnie i wspólnie doznawały pociechy. Na Golgocie przeszyło je to samo ostrze, dając upust miłości tych Serc, która rozlała się na nowe potomstwo nowego Adama i nowej Ewy. Miłość zawsze daje życie. A miłość tych dwojga Serc była tak wielka, że dała życie nowemu, świętemu ludowi, który odda chwałę Bogu. Dlatego Moje Najświętsze Serce jest zawsze złączone z Niepokalanym Sercem Mojej Matki, która na zawsze pozostanie Dziewicą i na zawsze pozostanie Matką Boga. Błogosławię cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

czytaj więcej...

2023-09-29 16:34

To szatan przez twoje usta wypowiada bez uszanowania i czci Święte Imiona Boga i Jego Matki

BÓG OJCIEC: Wzywanie Najświętszego Imienia Boga bezmyślnie, bez uszanowania, jak przecinek czy kropka w zdaniu, a więc: o Boże!, o Jezu!, o Matko!, Rany Boskie!, o Rany!, i tym podobnych, będzie miało dla was bardzo poważne konsekwencje. Kiedy wzywasz Mnie, aby Mi podziękować czy w chwilach trudnych, nie jest grzechem, ale jeśli wypowiadasz bezwiednie, automatycznie jest to bardzo ciężki grzech, a więc śmiertelny. Miej w swojej świadomości, że kiedy wypowiadasz je bez czci, to szatan używa twoich ust, aby Mnie lżyć w ludzkim sercu. Przysłuchuj się w swoim otoczeniu ile razy i jak bezmyślnie wzywa się Mojego Imienia, a zobaczysz jak jestem znieważany na tym świecie… Kiedy słyszysz te Imiona tak poniewierane, wynagradzaj Mi za każdym razem przez pochylenie głowy, a tym ukoisz choć odrobinę Mój gniew i zobaczysz jak często musisz to robić.

Kto umiera w grzechu ciężkim [śmiertelnym] idzie prosto do Piekła [Katechizm Kościoła katolickiego – KKK 1035].

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Łamanie, nieprzestrzeganie Prawa Bożego, jest w każdym przypadku grzechem śmiertelnym [ciężkim], dlatego obowiązkiem katolika jest znać jego interpretację i stosować ją w życiu, co jak mówi Bóg Ojciec: „uchroni was od potępienia [Piekło]”.

10 przykazań w kilku zdaniach

czytaj więcej...

2023-09-29 16:33

Bez komentarza…

Kiedy opadły już emocje po dożynkach, kiedy pycha zebrała swoje owoce wśród organizatorów, kiedy złamano i zgnojono Prawo Boże co do III przykazania, warto zwrócić uwagę na jeden szczegół zawarty w wieńcu dożynkowym. Mianowicie zdjęcie kościoła parafialnego w tle Matki Bożej Częstochowskiej jest nieaktualne i zawiera ogromny, ogromny ból dla pewnej osoby/osób w naszej parafii – przypomina mu/im o grzechu ciężkim, który dokonał się w 2015 roku. Czy, aby warto było po tylu latach to robić? Czy, aby warto było o tym przypominać? Jaki cel był takiego działania?

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Łamanie, nieprzestrzeganie Prawa Bożego, jest w każdym przypadku grzechem śmiertelnym [ciężkim], dlatego obowiązkiem katolika jest znać jego interpretację i stosować ją w życiu, co jak mówi Bóg Ojciec: „uchroni was od potępienia [Piekło]”.

fot. Sołectwo Kasina Wielka

fot. Sołectwo Kasina Wielka

2023-09-29 16:30

Modlitwa codzienna o zachowanie w naszej Ojczyźnie – Polsce – Ofiary Mszy świętej i o wstawiennictwo Królowej Polski

Modlitwa za Ojczyznę i Prezydenta Rzeczypospolitej

Modlitwa za dostojnika Kościoła

MODLITWA O ZACHOWANIE W POLSCE OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ

Boże Ojcze Wszechmogący, zmiłuj się nad nami grzesznymi. W swoim miłosierdziu udziel mi grzesznemu łaski pokuty i postu, abym miłą Ci ofiarą wybłagał zachowanie Najświętszej Ofiary Twojego Syna w mojej Ojczyźnie – Polsce. Niech będzie ta ziemia ocalona od zniszczenia. Niech jej kapłani przepaszą się, podniosą lament i ogłoszą post. Niech Chrystus Król zapanuje nad tą ziemią, aby rozproszyć czyhających na Jego Najświętszą Ofiarę. Niech znikną z powierzchni Ziemi bezcześciciele Najświętszej Ofiary Syna Bożego i ci, którzy bezrozumnie przyczyniają się do jej upadku. Zachowaj łaskę Twojemu ludowi i nie odbieraj nam Świętego Ducha Twego. Niech Twoja Najświętsza Ofiara nie ustanie w tym narodzie i wyjedna mu ocalenie przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen. Tak mi dopomóż Bóg i Ty Matko Najświętsza. Amen.

MODLITWA WSTAWIENNICZA KRÓLOWEJ POLSKI

Boże Ojcze Wszechmogący, zmiłuj się nad nami i racz wejrzeć na pokorne wstawiennictwo Królowej tego narodu, którą jest Najświętsza Panna Maryja. Ona to z wysokości Nieba sama nakazała ludowi polskiemu nazywać się Królową Polski Wniebowziętą, a uczyniła to, aby ten naród ocalić od zguby i sama być jego obroną przed wszystkimi jego wrogami. Wejrzyj więc teraz, najłaskawszy Boże, na pokorne Jej orędownictwo przed Tobą, na post i pokutę, który ogłosiła w całym swoim królestwie, i na tych wszystkich, którzy żyją według Jej rozkazów, i zechciej zmiłować się nad narodem, który Ona sama wybrała. Obdarz nas łaską pokornego posłuszeństwa wobec Jej zarządzeń i nakazów. Niech Jej ofiara uświęci ten naród, aby stał się godny orędownictwa takiej Królowej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA

NOWENNA I OKTAWA

czytaj więcej...

2023-09-29 16:29

Oddolna INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

MATKA BOŻA: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie Mój Syn.

NOWENNA I OKTAWA

PAN JEZUS: Powiadam wam, że wszystkie te miejsca, w których nie Ja obwołany jestem Królem, znikną z powierzchni Ziemi. Bądźcie rozważni, bo skoro nie z miłości obwołujecie Mnie Królem, obwołujcie Mnie Królem z rozwagi, bo ten tylko ocaleje, kto Mnie wyniesie ponad wszystko.

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę 

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA

2023-09-29 16:29

POKUTA NARODOWA. Pełne życie pokutne zawiera się w:

Dbałość o potrzeby ciała w pierwszym rzędzie upodabnia ludzi do zwierząt. Umartwienie ciała przeciwnie zbliża ich do Boga. Dlatego posty, wstrzemięźliwość od konkretnych pokarmów czy napojów, od rozrywek, od mówienia, od uczestniczenia w zabawach uwłaczających chrześcijaninowi zbliżają człowieka do Boga i przygotowują jego naturę do zjednoczenia z Bogiem w wieczności. Czas pokuty to czas ujawnienia się wybranych, którzy na swoje ramiona biorą krzyż odpowiedzialności za świat, a w szczególności za świat chrześcijański. Moc krzyża jest bardzo potężna. Kiedy więc podejmujecie życie prawdziwie pokutne zgodne z Moimi wskazówkami, dokonujecie rzeczy najważniejszej w swoim życiu. Czas pokuty poprzedzi czas triumfu. – Bóg Ojciec

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA

PEŁNE ŻYCIE POKUTNE ZAWIERA SIĘ W:

I. Uczestnictwo w codziennej Ofierze Mszy św. [porannej].

II. 3-godzinny post eucharystyczny przed rozpoczęciem Ofiary Mszy św. [bez jedzenia i picia, nawet wody].

III. Post milczenia przed Ofiarą Mszy św.

IV. Post o chlebie i wodzie za Ojczyznę Polskę w poniedziałek.

V. Post o chlebie i wodzie o Intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski w środę.

VI. Post o chlebie i wodzie o uratowanie Europy od islamu w piątek.

VII. Codzienna 15-minutowa adoracja Pana Jezusa przed Tabernakulum – jeśli kościół zamknięty, to przed drzwiami kościoła [Podczas adoracji patrz tylko na Mnie i uświadom sobie, że Ja tu jestem, nie odmawiaj żadnych modlitw – Pan Jezus].

MECHANIKA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU. Jak adorować

ZAMKNIĘTE DRZWI KOŚCIOŁA, NIE SĄ PRZESZKODĄ DLA DUSZ POKORNYCH W ADOROWANIU MNIE W TABERNAKULUM – PAN JEZUS

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu

XVIII Częstochowska Droga krzyżowa PRZED TABERNAKULUM

czytaj więcej...

2023-09-29 16:28

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu. UWAGI KOŃCOWE

CZAS POKUTY. CODZIENNA ADORACJA Najświętszego Sakramentu

Bóg Ojciec: Moje dziecko, we wszystkich Moich rozważaniach mówiłem o adoracji Najświętszego Sakramentu jako codziennej formie uświęcania ludzkiej duszy i łagodzenia Boskiego gniewu. Prosiłem cię o 15 minut codziennej adoracji i Moje uwagi odnosiłem do tej właśnie formy zadośćuczynienia. Jeśli adoracja trwa dłużej, naturalnie możesz modlić się o wszystko właściwymi modlitwami, czytać Pismo Święte, odmawiać różaniec i inne modlitwy. Jest to praktyka jak najbardziej wskazana i pożądana. Moje Orędzia odnoszą się więc tylko do tej formy pokuty, jaką jest 15-minutowa adoracja Najświętszego Sakramentu dla złagodzenia Bożego gniewu, jako formy zadośćuczynienia składanej Bogu codziennie. Nie neguję w nich absolutnie dłuższej adoracji i nie umniejszam form innych modlitw odmawianych przez wiernych. To, o co proszę, jest tym minimum, którego pragnę. Po tym czasie możecie modlić się w sobie właściwy sposób.

 

Chciałbym, aby codzienna krótka adoracja stała się konieczną częścią twojego życia, bo jest to nadprzyrodzona forma łaski, która wspiera twoje wysiłki w dążeniu do doskonałości. Powiedziałem ci w Moich poprzednich Orędziach, kiedy opisywałem święte serce dziecka, że ideałem, do którego dążymy, jest uzyskanie prostoty, pokory i czystości serca, a nie postępowania. Grzechy powstają w sercu i to serce należy przemienić, aby uzdrowić swoje życie, postępowanie i relacje z otoczeniem. Wydaje się to bardzo trudne, dlatego naturalny i świadomy wysiłek człowieka wspieram Moją nadprzyrodzoną łaską płynącą wprost z Mojego Serca poprzez adorację Najświętszego Sakramentu.

czytaj więcej...

2023-09-29 16:26

POST. CZAS POKUTY. Umniejszanie zmysłowej części człowieka

POST. CZAS POKUTY

Bóg Ojciec: Moja córko, zapisz Moje słowa. Istotą chrześcijaństwa jest życie w połączeniu z Ofiarą Chrystusa, życie w tej Ofierze, dla tej Ofiary i przez tę Ofiarę. W tej Ofierze otrzymujesz i masz wszystko, co jest ci potrzebne do Zbawienia. Teraz twoim zadaniem jest żyć w połączeniu z tą Ofiarą, to znaczy łączyć twoje myśli, słowa i czyny z myślami, słowami i czynami Chrystusa w pełnieniu Woli Bożej. Dla każdego człowieka pełnienie Woli Bożej będzie oznaczało coś innego, bo ukrzyżowanie nie jest tym samym co choroba, a choroba nie jest tym samym co codzienny pacierz. Mam na myśli to, że droga każdego chrześcijanina składa się z innych zadań i jest obarczona inną misją, ale zawsze jest to jak gdyby to samo, bo jest to pełnienie Woli Bożej każdego dnia przez całe życie.

 

Staraj się więc tak jak Chrystus bezwzględnie i bezwarunkowo w każdej chwili swojego życia pełnić Wolę Bożą. Staraj się czynić to wręcz dramatycznie wśród swoich stałych codziennych zajęć. Kiedy masz ochotę posiedzieć, a pragniesz klęknąć do pacierza, łącz się z Jezusem toczącym walkę w Ogrójcu, pragnącym odkupić rodzaj ludzki, ale po ludzku niemającym ochoty na Mękę, ukrzyżowanie i śmierć. Tę samą walkę staczaj, sprzątając znów po kimś, kto nie miał na to czasu. To samo przeżywaj, rezygnując ze swojej woli i ustępując innym w najdrobniejszych rzeczach. Modlitwa, samo wstanie z łóżka rano, obowiązki stanu, praca, droga do pracy, obowiązki rodzinne, bijące dzwony Kościoła, wieczorne modlitwy, wszystko to żąda od chrześcijanina pełnienia Woli Bożej i wzywa go do słuchania natchnień Ducha Świętego. Kiedy nauczysz się z taką powagą i determinacją pełnić Wolę Bożą w codziennych małych sprawach, jak Chrystus pełnił ją w Ogrójcu, staniesz się człowiekiem świętym, bo całkowicie poddany Woli Bożej.

czytaj więcej...

2023-09-29 16:23

Czas pokuty. Codzienna Ofiara Mszy świętej. WSPÓŁCZESNA ARKA NOEGO

CZAS POKUTY. CODZIENNA OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ

Bóg Ojciec: Córko Moja, kiedy Mnie pytasz, kiedy wsłuchana jesteś w Mój głos od rana, czuje się Moje Serce uspokojone. Chcę bowiem mówić o tajemnicy Mszy świętej, tej przebłagalnej Ofierze, tarczy ludzkości przed gniewem Bożym. Pisz szybko. Nie tylko przypominam, nie tylko zachęcam, ale krzyczę na całe gardło: Msza święta to Ofiara przejednania gniewu Bożego! Dzieci najmilsze, macie wielką intencję. Nie poprzestawajcie w błaganiach i módlcie się o to, czego pragniecie z całego serca z wielką wiarą, zamawiając Msze święte na tę intencję [chodzi o Intronizację Pana Jezusa na Króla Polski].

 

Zrozum, Ofiara Mszy świętej, na którą zwołuję wszystkie Moje wierne dzieci, jest współczesną Arka Noego. Spośród tego zepsutego pokolenia, kogo mam ratować? Nie tylko wzywam was do ocalenia własnych dusz, ale wzywam was do wyjednania przebaczenia i ocalenia innym. Nie tylko waszym rodzinom, ale całej waszej Ojczyźnie. Kto tylko ma wiarę w moc przejednawczą Ofiary Mszy świętej, a więc moc przejednawczą Ofiary Męki i śmierci Syna Bożego Jezusa Chrystusa, ten nigdy nie traci nadziei. Wypadki światowe, kryzys ogólnoludzki dotyka wszystkich wokoło, ale katolicy, a przede wszystkim księża, mają moc nad światem. Jak przykre jest dla Mnie słuchanie ich narzekania [KAPŁANÓW], ich zgryzot, lęków i biadolenia na sposób grzeszników i pogan. Brak im bowiem wiary w Najświętszy Sakrament i w Ofiarę Mojego Syna, którą mają moc ponowić na każdym Ołtarzu Ziemi.

czytaj więcej...

2023-09-29 16:22

Kontemplacja Maryi. WSPOMNIENIA Z NAZARETU – ŚW. JÓZEF. Narodziny Mesjasza

KONTEMPLACJA MARYI

Św. Józef: Musicie uświadomić sobie, czym była dla nas – Izraelitów – obietnica. Żyliśmy jakby na wygnaniu, bo choć chcieliśmy Boga, Jego dom był dla nas zamknięty. Doznawaliśmy Jego opieki i błogosławieństw, składaliśmy ofiary i uwielbialiśmy Jego Imię, ale to dopiero Mesjasz miał zakończyć nasze wygnanie, On miał być dla nas uwolnieniem i nowym przymierzem, w którym dostąpimy łaski obcowania z samym Bogiem. Mesjasz miał nas zbliżyć do Nieba i otworzyć je dla wiernych, miał być wyzwoleniem od ciążących na nas win. Wiedzieliśmy, że Ten, którego przyśle Bóg, będzie z Nieba, nie Ziemi. Dziś chrześcijanie rodzą się, nie odczuwając tego jarzma, ponieważ od razu po urodzeniu przyjmują Chrzest, są uwolnieni od przekleństwa, od razu stają się dziećmi Boga, my nosiliśmy to ciężkie brzemię bardzo długo, zanim narodził się obiecany Wyzwoliciel.

 

Dlatego też narodziny Jezusa przyniosły cud oczekiwany przez całe wieki. Kto nie żył w ciemności, przytłoczony piętnem grzechu pierworodnego, nie zrozumie ciężaru duszy oczekującej i nie dostąpi szczęścia Jego narodzin w taki sposób jak ci, którzy oczekiwali Nieba, a wiedzieli, że jest zamknięte. Jezus złamał tę pieczęć, ale zanim to uczynił, pozwolił ludziom brać się w ramiona i przekonać, że Bóg naprawdę jest z nami. Bóg okazał nam miłość na wszystkie możliwe, znane człowiekowi sposoby, okazał nam miłość bez granic, miłość Boską, która dalece przewyższa nasze zdolności. Stał się więc dzieckiem, aby być pieszczonym, synem, aby być najcenniejszym skarbem, stał się umiłowanym wszystkich szukających Boga i nadzieją wszystkich błądzących. Stając się Ofiarą – stał się Pokarmem. Nie ma większej miłości. Błogosławię cię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 

czytaj więcej...

2023-09-29 16:20

III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. CZAS NA REFLEKSJĘ I SPOTKANIE Z BOGIEM W CISZY

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Bóg Ojciec: Dzień święty winien być w całości poświęcony na Moją chwałę. Począwszy od modlitwy, udziału w Sakramentach i nabożeństwach Kościoła, a także przez zgłębianie Mojej Woli i tajemnic w rozważaniu Pisma świętego, czytanie pobożnych lektur i kontemplowanie Mojego Słowa. Musi być czas w życiu człowieka, w którym trwa myślą przy Bogu i uzmysławia sobie w ten sposób, kim jest i do czego dąży. Czy czyny, których dokonuje w ciągu tygodnia, przynoszą chwałę Bogu? Czy czas, który otrzymał od Boga, wykorzystuje w sposób mądry? Czy nie marnuje go na rzeczy głupie i zbyteczne? Jeśli w niedzielę nie znajdzie czasu na tę refleksję, życie przeminie mu szybko i nie zdąży nawet zastanowić się nad nim, a co dopiero przygotować się na śmierć. 

 

Chcę, aby ten dzień był inny od wszystkich. Chcę być pierwszym szczególnie w tym dniu. Chcę odbierać dziękczynienie za wszystkie łaski, które otrzymaliście ode Mnie w poprzednich dniach. Czy w ogóle zostaną dostrzeżone? Świat uczynił z niedzieli święto spotkań i wspólnej zabawy, a Ja chciałbym w tym dniu spotkać się z duszą ludzką sam na sam. Tylko cisza umożliwia człowiekowi usłyszenie Mnie. W ciągu tygodnia ilość obowiązków i spraw współczesnego człowieka nie daje mu możliwości obcowania ze Mną w ciszy. Głos Mój jest więc zagłuszany przez wynalazki, które mają ułatwiać człowiekowi życie i przyspieszyć wszystkie czynności. Angażują jednak przy tym umysł człowieka tak dalece, że nie jest on już zdolny modlić się przy pracy. 

czytaj więcej...

2023-09-29 16:19

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – Akt osobistego oddania się Matce Bożej – 30 wrzesień

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

Akt osobistego oddania się Matce Bożej

KONTEMPLACJA MARYI

TAJEMNICA RÓŻAŃCA ŚWIETGO

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE

czytaj więcej...

2023-09-29 16:18

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Cywilizacja śmierci duchowej

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Dziś pragnę was przestrzec przed igraniem ze złem. Święty Paweł uczył was, abyście unikali wszystkiego, co ma choćby pozór zła, a Ja wam mówię: Pokusą ulegają ci, którzy się ich nie boją. Unikanie okazji do grzechu, a mówiąc jeszcze dobitniej okazji do powstawania pokus, jest podstawą życia w bojaźni Bożej. Człowiek miłujący Boga stara się przede wszystkim nie narażać bez potrzeby na utratę łaski i nie wystawiania swojej duszy na atak.

 

Są miejsca niebezpieczne, o których wiecie, że tam możecie zostać zaatakowani przez ludzi o złych intencjach. Nie chodźcie tam sami nocami ani nie posyłajcie tam dzieci. To samo powinniście czynić w świecie ducha. Są dziedziny i sfery, okoliczności i pewne formy zachowań, które sprzyjają atakom złych duchów albo wprost są środowiskiem ich życia i ataku. Trzymajcie się od nich z daleka, jeśli chcecie zachować łaskę w duszy. W ciemnych zakamarkach miasta grozi wam śmierć ciała. W ciemnych zakątkach świata, o których wam powiem, grozi wam śmierć duszy, która jest wielokroć straszniejsza, bo wieczna. Sądzicie, że umierać na duszy można wielokrotnie bez żadnych konsekwencji, bo dałem wam zmartwychwstanie przez sakrament świętej spowiedzi. Nie. Nie jest to śmierć bez konsekwencji, bo konsekwencje grzechów zawsze zostaną i spowiedź ich nie wymazuje, a co do śmierci duszy, jest ona prawdziwa. Grzesząc umieracie na duszy i nosicie w żywym ciele martwą duszę.

czytaj więcej...

2023-09-29 16:18

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca października

3 DZIEŃ NOWENNY – 30 wrzesień

BÓG OJCIEC: Chcę, abyś w trzecim dniu rozważała męczeństwo Mojego Syna Jezusa. Kiedy powołałem do życia świętą Niewiastę, a Ona z pokorą przyjęła Moją Wolę, w Moim Synu sam zstąpiłem na stworzoną dla człowieka Ziemię. Ludzkość bowiem została skażona piętnem grzechu pierworodnego i tylko jedna Maryja nie była dotknięta plagą zepsucia. Cała ludzkość straciła łaskę i pogrążona była w mroku własnego grzechu. Postanowiłem więc, że poświęcę własnego Syna na przebłagalną Ofiarę, która wyjedna przebaczenie ludziom i zapewni im wielkie niezasłużone łaski, które tak pragnę na nich zlać. Nikt jednak ze śmiertelników nie kochał ludzkości tak gorąco, aby mógł cierpieć za nią tak okrutnie i oddać za nią życie tak niewinnie. Ofiara, której żądała Moja sprawiedliwość musiała być tak wspaniałomyślna jak Mój zamysł wywyższenia ludzkości, która zasługiwała raczej na karę i potępienie.

Czytaj więcej

2023-09-29 16:17

Oddanie się duszy i ducha Maryi

Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Panny Maryi

Oddanie się duszy i ducha Maryi

217. 5. Jeśli będziesz wierny praktykom tego nabożeństwa, dusza Najświętszej Dziewicy zjednoczy się z twoją duszą, by wielbić Pana; ducha twego Jej duch ogarnie, by radować się w Bogu, Zbawicielu swoim. Niech dusza Maryi będzie w każdym człowieku, aby tam wielbić Pana; niech duch Maryi będzie w każdym człowieku, aby radować się w Bogu.

 

     Kiedyż nadejdą owe czasy szczęśliwe – rzekł pewien wielki czciciel Maryi – kiedyż nadejdą owe czasy szczęśliwe, gdy Maryja zostanie ustanowiona Panią i Władczynią serc, by je zupełnie poddać panowaniu wielkiego i jedynego Jezusa? Kiedyż dusze będą tak oddychać Maryją, jak ciało oddycha powietrzem? Wtedy to dopiero staną się cuda na tym padole, kiedy Duch Święty, znajdując swą najdroższą Oblubienicę jakby odzwierciedloną w duszach, zstąpi na nie z całą obfitością i napełni je swymi darami, zwłaszcza darem mądrości, by przez nie dokonywać cudów łaski. Drogi bracie, kiedyż nadejdą owe czasy szczęśliwe, ów wiek Maryi, gdy dusze wybrane i przez Maryję wyproszone u Najwyższego, same się zatracając w otchłani Jej wnętrza, staną się żywymi Jej obrazami, by kochać i wielbić Jezusa Chrystusa? Czasy te nadejdą dopiero wówczas, gdy ludzie poznają i praktykować będą nabożeństwo, którego nauczam: Niech przyjdzie Królestwo Twoje, niech przyjdzie królestwo Maryi.

Przemiana dusz w Maryi na obraz Jezusa Chrystusa

czytaj więcej...

2023-09-29 16:16

Patron Miesiąca Października

Relikwie św. Jana Pawła II w Kaplicy Na Brzegu

W kolejnym miesiącu pragniemy przybliżyć wam następną postać, która swoim życiem i postępowaniem zasłużyła na chwałę Nieba. W październiku będzie to św. Jan Paweł II, papież.  Wielki czciciel Matki Bożej i Jej Niepokalanego Serca. Przypominamy, że więcej informacji o świętym można znaleźć w panelu bocznym po prawej stronie.

„Prócz tego, Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej „Na Brzegu”, gdzie wierni modlą się stale, palą świece, a czasem odprawia się Msza Święta.”

Tak kiedyś (16 -17 maj 1962 rok) o Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej powiedział i zapisał w protokole wizytacyjnym św. Jan Paweł II, wówczas bp Karol Wojtyła.

SZLAKI PAPIESKIE            

Prośba o wstawiennictwo św. Jana Pawła II

czytaj więcej...

2023-09-29 16:16

Lista kapłanów przebywających w Wielkim Czyśćcu – 472 dusze poświęcone Bogu

Od października 2021 roku, publikujemy Listę kapłanów w Wielkim Czyśćcu, a dokładniej 201 kapłanów z imienia i nazwiska, oraz stopnia w hierarchii kościelnej, którzy bardzo gorliwie proszą o modlitwę za nimi. Lista ta, ciągle się powiększa o kolejnych kapłanów. Tak więc, obecnie publikujemy już 472 kapłanów w Wielkim Czyśćcu. Tych kapłanów, jak i wszystkich osób konsekrowanych jest przeogromna ilość, jednak ci „szczęściarze”, którzy są na podanej liście otrzymali od Boga szczególną łaskę, aby ich ujawnić z imienia, nazwiska i stopnia w kapłaństwie. Liczą bardzo na nasze modlitwy, posty, umartwienia, Msze św., itd. Jeśli ktoś zna rodzinę lub parafię poszczególnych kapłanów, warto ich poinformować, aby zwiększyli modlitwę za swoim kapłanem. Na podanej Liście jest również ks. Jan Nowak z Kasiny Wielkiej, który zmarł w 2014 roku, o czym informujemy rodzinę i parafię.
 
 
Wśród tych kapłanów przebywających w Wielkim Czyśćcu i potrzebujących ogromnej modlitwy są też biskupi, którzy nawiedzali lub „otarli” się w różny sposób o Kaplicę Na Brzegu: ks. kard. Franciszek Macharski, ks. kard. Adam Sapieha, ks. bp Stanisław Rospond, ks. bp Stanisław Smoleński, ks. bp Albin Małysiak. Wśród tych nieszczęsnych kapłanów, są również znane nam z życia codziennego, telewizji i historii postacie, między innymi: o. Jan Góra, ks. Piotr Pawlukiewicz, ks. Mieczysław Maliński, ks. prof. Józef Tischner, ks. abp Henryk Hoser, ks. prymas August Hlond, ks. bp Tadeusz Pieronek, ks. Piotr Skarga, ks. prymas Józef Glemp, ks. abp Józef Życiński, ks. kard. Zenon Grocholewski, ks. bp Juliusz Paetz, ks. Henryk Jankowski, ks. Jan Kaczkowski, ks. Andrzej Baczyński. Oni wszyscy biedacy znają już Prawdę. Jedynego czego od nas potrzebują, i o to proszą, to ciągła modlitwa, aby Miłosierny Bóg skrócił im czas trwania w przerażającym ogniu Sprawiedliwości Bożej. Wielka jest radość, ci biedni kapłani będą Zbawieni, a nie potępieni, bo przebywają w Czyśćcu, ale kiedy i jak długo jeszcze przyjdzie im goreć i cierpieć wie tylko Dobry i Miłosierny Bóg Trójjedyny. Najdłużej cierpiący ma prawie 500 lat.

Warto o tym wiedzieć, że grzech świeckiego, a grzech kapłana mnoży się razy tysiąc, a im wyższy stopień w hierarchii kościelnej tym ten tysiąc rośnie i mnoży się.  Na każdym kapłanie spoczywa odpowiedzialność za zbawienie świata, za prowadzenie Kościoła katolickiego i zbawienie powierzonych mu dusz ludzkich. Ile Bóg przeznaczył kapłanowi dusz do zbawienia, tyle co najmniej spodziewa się od niego uzyskać, jeśli je straci (pójdą na potępienie) kapłan za nie odpowie przed Bogiem. O tej odpowiedzialności za czyny i postępowanie kapłana mówi nam Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU

czytaj więcej...

2023-09-29 16:15

Litania do Świętych i Błogosławionych w Kaplicy Na Brzegu /do prywatnego odmawiania/

VIII Częstochowska Droga krzyżowa ZE ŚWIĘTYMI

Święci i błogosławieni w Kaplicy Na Brzegu wykaz Wspomnień liturgicznych

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, 
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Najukochańsza Matko Boża Częstochowska,

Matko Miłosierdzia,

Pani Jasnogórska,

Królowo wszystkich świętych, 

Królowo Polski,

Święty Józefie,

Święty Michale Archaniele,

Święty Gabrielu Archaniele,

Święty Wojciechu,

Święty Wawrzyńcze,

Święty Janie Pawle II,

Święty o. Pio,

Święty Stanisławie Papczyński,

czytaj więcej...

2023-09-29 16:14

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

WYRWANIE DUSZY SZATANOWI W OSTATNIEJ CHWILI

 

Ojcze Niebieski, wejrzyj w Twe Boskie Serce przepełnione bólem i tęsknotą za tymi, którzy idą na wieczne potępienie. Racz usłyszeć jęk Twoich wiernych wznoszący się za nimi. O Panie, Ty stworzyłeś te dzieci, Ty karmiłeś je łaską, a Twój Syn, Jezus Chrystus własną odkupił je Krwią. Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie gdy będą konali. Usłysz słodki jęk, pełen nadziei i miłości, który wydał z siebie Twój umiłowany Syn, a nasz Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za te właśnie dusze.

czytaj więcej...

2023-09-29 16:13

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła Hetmana Maryi

KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy.

czytaj więcej...

2023-09-29 16:12

Duch Paraklet. ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Matka Boża: Ta tajemnica jest również samym szczęściem. Duch Święty jest czystą Miłością, którą obdarza nas Bóg w swojej Trzeciej Osobie. Radość z posiadania Ducha Świętego jest tak ogromna, bo nie przesłania jej żadna ziemska zależność. Duch Święty jest wolny i udziela swojej wolności swoim czcicielom. Tajemnica zesłania Ducha Świętego po pięćdziesięciu dniach od odejścia Mojego Syna jest tajemnicą wielkiej miłości Bożej, Boga który sam zszedł na Ziemię ponownie, aby umocnić to, co zbyt słabe, aby wskrzesić umarłego ducha Apostołów i uleczyć Moje rany miłością. Świat ponownie został napełniony Bożą obecnością. Młody Kościół nie posiadał jeszcze charyzmatów, poprzez które otwierałby serca ludzkie na przyjęcie dobrej nowiny. Duch Święty musiał odnaleźć serca opróżnione, przygotowane poprzez cierpienie i upokorzone przez skruchę. Zalęknienie, wstyd, ból nie są dla Niego przeszkodą, ale zawsze pycha, zbyteczny zgiełk w duszy. Aby przyciągnąć działanie Ducha Świętego, człowiek powinien znaleźć wyciszenie i prawdziwie pragnąć przyjścia Ducha Świętego ze wszystkim, co On przynosi, i takim jaki On jest. Jeśli człowiek zastrzega sobie przestrzenie niedostępne dla Ducha, nie może być przez Niego porwany, ale jeśli otworzy się w pełni, Duch Święty ukaże mu, co znaczy – narodzić się z Ducha.

czytaj więcej...

2023-09-29 16:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

OTO KRÓTKI I ŁATWY SPOSÓB WSPARCIA DUSZ CZYŚĆCOWYCH

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

PSALMY PIELGRZYMÓW ZA ZMARŁYCH

NIESZPORY ZA ZMARŁYCH

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU – 472 dusze poświęcone Bogu

czytaj więcej...

2023-09-29 16:09

św. Hieronim, prezbiter i doktor Kościoła – 30 września

Urodził się około 340 roku w bogatej chrześcijańskiej rodzinie, w Strydonie (dzisiejsza Istria). Studiował w Rzymie. Tam przyjął chrzest z rąk papieża Liberiusza. Po skończeniu studiów udał się do ówczesnej stolicy cesarstwa – Trewiru, gdzie na życzenie rodziny podjął karierę urzędniczą. W kilka lat później w Akwilei został duchownym. Stamtąd udał się do Syrii, gdzie na Pustyni Chalcydyckiej prowadził życie pustelnicze, studiując Pismo Święte i języki wschodnie.

 

Wyczerpany postami znalazł się w obliczu śmierci. W Antiochii przyjął święcenia kapłańskie (377). W pięć lat później udał się na synod do Rzymu, gdzie skupił wokół siebie elitę intelektualną i religijną. W latach 382-384 był sekretarzem i doradcą papieża Damazego. Po jego śmierci, w 385 roku przez Egipt, Palestynę, wielkie klasztory Wschodu, skierował się do Betlejem, w którym mieszkał do śmierci. Organizował tam działalność charytatywną, prowadził wykłady, pod jego opieką powstały cztery klasztory.

czytaj więcej...

2023-09-29 16:08

Nigdy nie zgadzaj się na rozwód po zawartym Sakramencie Małżeństwa – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

 

Każdy, bez wyjątku, kto zerwał Sakrament Małżeństwa przez rozwód, ma już zagwarantowane długie lata w Ogniu Sprawiedliwości Bożej. Pozostaje teraz kwestia, gdzie spędzi wieczność? Czy będzie to ogień czasowy [Czyściec], czy wieczny [Piekło]. Będzie to już zależeć od duszy, przez życie jakie będzie prowadzić po zerwaniu Sakramentu Małżeństwa.

 

Jeżeli będzie prowadzić życie, ponosząc ofiarę przez umartwienia, posty, w tym najskuteczniejszy post o chlebie i wodzie, codzienna Msza święta, adorację Najświętszego Sakramentu, różaniec, itd., a więc życie pokutne, bo będzie to pokuta za swoje małżeństwo i za duszę współmałżonka, wówczas taka ofiara będzie wypraszać u Mnie łaskę skracania win zaciągniętych przez nieposłuszeństwo złożonemu przede Mną w obecności Mojego syna kapłana ślubu życia we dwoje w Sakramencie Małżeństwa. Jeśli natomiast, wasze życie po zerwaniu ślubu, jaki Mi złożyliście w Moim świętym Kościele, nie będzie życiem pokutnym, a co gorsza, będzie pełne oskarżeń, kłótni, konfliktów, sądów, kolejnych związków niesakramentalnych, dzieci nieślubnych, i wielu, wielu innych ran jakie Mi zadacie, wiedzcie, że wasza przyszłość po śmierci będzie miała tylko jedno miejsce! Powiem wam wówczas: Nie znam was! Odejdźcie ode Mnie precz, którzy dopuszczaliście się nieprawości!

 

Pomyślcie teraz, jeśli was, którzy przyjęliście Sakrament Małżeństwa, czekają takie cierpienia po śmierci, to co dopiero tych, którzy żyją w związkach niesakramentalnych lub innych wołających o pomstę do Nieba!?

czytaj więcej...

2023-09-29 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Najwyższy szacunek dla każdej Mszy świętej i każdego kapłana

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

BÓG OJCIEC: Moje  dzieci, Ofiara Mszy świętej jest więc dla was nieskończonym źródłem łaski, które jest niewyczerpywalne w zasobach. Wasza modlitwa jest istotna, bo uczy was nawiązywania osobistej relacji z Bogiem i rozwijania tej relacji, a także zaufania do waszego Stwórcy i dawcy życia. Jednak nigdy nie zapominajcie o mocy waszej modlitwy i o tym, jak możecie uczynić ją wielką w Moich oczach. Wasza modlitwa jest bardzo znikoma, ponieważ wy sami jesteście bardzo mali z punktu widzenia Boga. Wasza modlitwa jest mała również dlatego, że jesteście grzeszni, brak wam rzeczywistych zasług i rzeczy, które moglibyście ofiarować komuś tak wielkiemu, bogatemu i doskonałemu jak wasz Bóg. Dlatego otrzymaliście Ofiarę przebłagalną, której Bóg nie może odmówić, Ofiarę Jego jedynego Syna, która jest doskonała, święta, nieskończona w swojej mocy i zasłudze. Powiedziane zostało wam wyraźnie, że o cokolwiek będziecie prosić w imię Mojego Syna, będzie wam dane, bo to On przez swoją Ofiarę zjednoczoną z ludzkością wyjednał wam prawo głosu, który jest słyszalny w Niebiosach.

 

Spośród więc wszystkich waszych modlitw, które zanosicie do Mnie, a czynicie to w zjednoczeniu z Moim Synem, najsilniejszą jest i pozostanie zawsze Ofiara Mszy świętej, która sama w sobie jest doskonałą modlitwą połączoną z doskonałą zasługą Mojego Syna. Przebłaganie to uśmierza Mój gniew, a wam zjednuje Moje przebaczenie, przychylność i łaski. 

czytaj więcej...

2023-09-29 16:07

Bez wiary życie kapłańskie jest więzieniem pełnym ograniczeń. Z tego powodu rodzą się grzechy i ich akceptacja – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Kapłan porwany przez ducha świata, przestaje zauważać grzech. Początkowo przyzwyczaja się do niego, aby później zupełnie go zaakceptować. Tym samym traci poczucie własnej misji i zatraca swoją tożsamość – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Życie kapłańskie jest naśladowaniem Mojego życia, życia poświęconego Bogu, życia pełnego umartwienia i rozczarowań. Życia wydanego na Ofiarę dla Boga. Kapłan zanurzony w świecie nie zniesie takiego życia. Opuści Mnie, bo wyrzeczenia bez głębszego ich pojmowania nie są możliwe. I choć kapłan będzie sprawował swój urząd, jednak jego działania nie będą przynosić dobrych owoców. Wielu z nich pozostanie do końca w stanie kapłańskim, jednak nie dla Mnie, lecz dla siebie i swoich egoistycznych przyzwyczajeń i wygodnego życia. Bez wiary życie kapłańskie jest więzieniem pełnym ograniczeń. Z wiarą jest życiem królewskim, pełnym możliwości czynienia dobra władzą i mocą samego Boga.  

Łaska, którą nosisz, jest przechowywana w glinianym naczyniu. Pamiętaj o tym, że jesteś prochem i pyłem, który wybrałem, aby rządzić, panować i pokonywać świat zła w ludzkich duszach. Rozważaj dziś, co jest twoim powołaniem i które z twoich pragnień rozmijają się z nim. Proś Mnie, abym odebrał ci pragnienie czegokolwiek, co jest poza Moją Wolą – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

czytaj więcej...

2023-09-29 16:07

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio. REFORMA POSOBOROWA I DROGA OCALENIA DLA POLSKIEGO KOŚCIOŁA

Tajemnica Mszy świętej według św. o. Pio

Św. o. Pio: Córko, mówiliśmy już o owocach Mszy świętej, a teraz, na koniec, chciałbym ci powiedzieć o dramatycznych zmianach, jakie wprowadził Sobór watykański, a jakich nie przewidziały ówczesne władze kościelne. Diabeł maczał palce w wielu reformach i zrobił to bardzo inteligentnie, pozostawiając wszędzie swoje furtki. Same normy i przepisy nie mają w sobie nic złego, ale pootwierały mnóstwo drzwi, przez które weszło mnóstwo nieprawidłowości.

Widzisz córko, wielu buntuje się i oburza na te słowa, ale przypomnę wam inne słowa , słowa Jezusa, który powiedział: “Poznacie ich po owocach”. A więc przypatrzcie się dobrze owocom tych zmian, aby poznać, aby poznać, że nie pochodzą one od Boga.

1. Wiara u ludzi zmniejszyła się;

2. Postąpił ogólny rozkład moralny w społeczeństwach;

3. Całe narody wyrzekły się wiary;

4. Część grzechów została uprawomocniona;

5. Kościół katolicki podzielił się i skłócił wewnątrz;

czytaj więcej...

2023-09-29 16:07

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA. Rzeczy święte i rzeczy świeckie

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

Z Księgi Kapłańskiej – Kpł 10, 8-11

 

Następnie Pan powiedział do Aarona: „Kiedy będziecie wchodzić do Namiotu Spotkania, ty i synowie twoi, nie będziecie pić wina ani sycery, abyście nie pomarli! To jest ustawa wieczysta dla wszystkich waszych pokoleń, abyście rozróżniali między tym, co święte, a tym, co świeckie, między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, abyście nauczali Izraelitów wszystkich ustaw, które Pan ogłosił wam przez Mojżesza”. 

 

Bóg Ojciec: Chcę dziś ukazać ci podział, jaki nigdy nie powinien być pomijany. Jest to bardzo ważne. To podział na rzeczy świeckie i rzeczy święte. Wszystkie rzeczy, które są przeznaczone Bogu, wykonane na służbę Kościołowi, a szczególnie rzeczy przeznaczone na chwałę Bożą jako elementy wykorzystywane przy sprawowaniu czynności liturgicznych, są święte. Wykorzystywanie ich do celów świeckich jest ich bezczeszczeniem i grzechem pychy. Nie tylko nie wolno wam w żadnym wypadku pić z kielicha przeznaczonego do liturgii, bo jest on wyłącznie poświęcony do sprawowania Najwyższej Ofiary i spożywanie z niego przysługuje tylko kapłanowi, ale także nie wolno wam palić dla siebie świec przeznaczonych i poświęconych na Moim Ołtarzu, ani palić dla własnej przyjemności kadzidła, który jest przeznaczony dla Mnie, ani używać szat liturgicznych do żadnego świeckiego celu.

czytaj więcej...

2023-09-29 16:07

Przepowiadanie przyszłości, wszelkiego rodzaju wróżby… również dla zabawy, są grzechem śmiertelnym przeciw Pierwszemu Przykazaniu Bożemu – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Wglądanie w przyszłość swoją, swoich najbliższych czy losy świata poprzez wróżby, karty, magię, horoskopy itp.,  jest grzechem śmiertelnym. Człowiek, który żyje Wolą Bożą (10 przykazań Bożych) jest wpatrzony w swego Stwórcę i na Nim opiera całe swoje życie. Nie lęka się o siebie i o swoich najbliższych, bo na Bogu oparł swój los, ufając, że Bóg nigdy go nie opuści, a tym bardziej nie zawiedzie.

Przerażający los będzie tych, którzy poszli za namową szatana i swoją wiarę położyli w magii oczekując, że dowiedzą się co ich czeka w najbliższej przyszłości. W ten sposób otworzyli drzwi szatanowi, aby od tej chwili on ich prowadził. Niech się bardzo lękają ci, którzy zachęcają innych poprzez zabawy oferując wszelkiego rodzaju przepowiadanie przyszłości (wróżenie z rąk, lanie wosku, tarot, karty, wróżby z klucza, itd.), tym samym spoczywa na nich odpowiedzialność za złe wybory i konsekwencje z tego płynące tych, którzy za namową lub dla zabawy dali się uwieść diabłu. Jeśli, ktoś po takim spektaklu, zabawie popadnie w nałogi, ruinę, rozwód, odejdzie od Kościoła katolickiego, itd., to na tej lub tych osobach będzie również ciążyła wina jego upadku (może to się wydarzyć nawet po latach, na Sądzie Bożym wszystko będzie ukazane. Podobnie jak w zabawach Halloween, zły duch jest zaproszony, jednak skutki ujawniają się z czasem, lecz odpowiedzialność tych, którzy zwiedli jest taka sama).

Strzeżcie się, abyście nie stali się przyczyną zgorszenia i uwiedzenia innych, a zwłaszcza tych najmłodszych i niewinnych, bo wasz los będzie przerażający. Mówiąc: „to dla zabawy”, „to tylko zabawa”, nie zwalnia was z odpowiedzialności i konsekwencji, które popłyną z tego obrażania Mnie, Boga i Stwórcę. Nie przystoi chrześcijaninowi taka postawa. W ten sposób cofacie się w rozwoju upodobniając się do pogańskich zwyczajów i kultu ich bożków. 

czytaj więcej...

2023-09-29 16:05

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 7 październik

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2023-09-29 16:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)9

2023-09-29 15:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...