Aktualności

2021-01-27 17:15

Dwie najważniejsze zasady, aby wytrwać w sakramencie małżeństwa – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Wstępując w nowe życie małżeńskie, nie łudźcie się, że wystarczy wam samo uwielbienie ludzkiej natury i radość z czerpania przyjemności życia doczesnego. Kogo nie łączy Bóg, ten nie wytrwa w tym stanie, ten nie może utrzymać miłości, bo miłość romantyczna i powierzchowna nie uwzględnia ofiary, jaka zawsze prędzej czy później pojawia się na drodze współmałżonków, aby ich ze sobą spoić – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Pamiętajcie o dwóch najważniejszych zasadach, aby wasze małżeństwa mogły być uzdrowione i trwać w miłości i wierności. Po pierwsze, wstępując w ten święty związek zyskujecie opiekę dwóch najzacniejszych orędowników w Niebie. Mojej Matki i Mojego ziemskiego ojca (św. Józef), który był wzorem wszelkich cnót tak, że Ja, Bóg słuchałem jego rad i zaleceń. Nikt nie potrafił tak kochać męża i tak wiernie mu służyć jak Moja Matka służyła świętemu Józefowi. Zawierzajcie się tym największym patronom związków małżeńskich i rodzin w codziennej modlitwie, a zobaczycie że wkrótce wasze relacje zostaną uświęcone, napełnione miłością, wyrozumiałością, cierpliwością i chęcią służenia ukochanej osobie. Ja sam daje nieraz trudności w rodzinie, aby silniej spoić małżonków ze sobą. Doceniajcie wtedy Moją łaskę i lgnijcie do siebie, jako do najsilniejszych punktów oparcia na ziemi. Ja jestem i pozostanę w każdym domu, w którym jest wzywana Moja Najświętsza Matka.

Po drugie pamiętajcie, aby cała rodzina uczestniczyła we wszystkich świętych sakramentach, do których jest uprawniona. A więc przyjmując Komunię świętą, spowiadajcie się regularnie i uczestnicząc we Mszy świętej, zyskacie tak wielką pomoc, że wasze małżeństwa nie będą narażone na rozbicie, na niewierność i na wszelkie zepsucie. Ja sam wówczas staje się węzłem nierozerwalnej miłości pomiędzy duszami małżonków – mówi Pan Jezus w Orędziach o małżeństwie.

Matka Najświętsza jest drogą prowadzącą do Chrystusa.  św. Bonawentura

czytaj więcej...

2021-01-27 17:14

Należąc do świata jesteś zabawką w ręku szatana – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Kochaj Mnie zazdrośnie i zazdrośnie oddawaj Mi chwałę. Nie dziel twojego serca na dwoje, bo nigdy go nie będę dzielił ze złymi duchami. Jestem Bogiem zazdrosnym. Chcę być miłowany gorąco, nie połowicznie – mówi Bóg Ojciec w pierwszym przykazaniu.

Nikt nie będzie dla ciebie ważniejszy niż sam Bóg. Nikogo i niczego nie będziesz czcił, tylko samego Boga. Nie będziesz sporządzał obrazów natury czy zwierząt i oddawał im pokłon. Nie możesz stawiać natury i zwierząt ponad człowiekiem, stworzonym na Mój obraz i podobieństwo. Nie wolno ci uczestniczyć w grach i rozrywce, która Mi uwłacza, gdzie wzywane jest bez uszanowania imię Boga. Nie wolno ci brać udziału w grzechu, również biernie. Nie wolno ci hołdować ludziom bezbożnym, którzy sieją wokół siebie zgorszenie. Nie wolno ci czcić ich wizerunków, słuchać ich muzyki i naśladować ich zachowania, bo oni są narzędziami złego ducha, który bluźni Mi poprzez ich twórczość. Nie wolno ci podziwiać ludzi, którzy służą złym duchom. Odwróć się od zła, aby cię nie przemieniło w zło. Nie patrz na zło, aby cię nie uśpiło i abyś nie zginął jak żona Lota. Wyrzeknij się wszelkiego zła, aby cię grzech nie opanował. 

czytaj więcej...

2021-01-27 17:13

Obecność Ducha Świętego w Kościele poprzez święte Sakramenty. DOTKNIĘCIE DUCHA ŚWIĘTEGO – SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Duch Święty: Chcę, abyś rozważała Moją obecność w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Dzieło odpuszczenia grzechów zostało udzielone Kościołowi przeze Mnie. Mam moc uwalniania dusz od ich win i moc tę przekazałem kapłanom, aby w Moim imieniu działali Moją mocą. W Sakramencie Pokuty przystępujesz do Mnie. Dotykasz Mnie. Przystępuj do niego świadomie. Choć zewnętrzny wyraz tego wydarzenia jest ubogi, kryje w sobie całe bogactwo mistycznego spotkania. Zanim przystąpisz do niego, proś, abym sam od początku prowadził twoją duszę poprzez ukazanie ci wszystkich twoich niedomagań i przewinień wobec łaski Bożej. Proś, abym obdarzył cię doskonałym żalem za grzechy i pragnieniem przemiany i naprawy wszystkiego, co wymaga poprawy. Proś o wiarę w to, że prawdziwie rozmawiasz z Bogiem poprzez Jego sługę. Proś o przebaczenie i odpuszczenie grzechów.

czytaj więcej...

2021-01-27 17:12

św. Tomasza z Akwinu, Doktor Kościoła – 28 stycznia

Każdy kto mówi prawdę, bez względu na to przed kim stoi jest niepokonany.

św. Tomasz z Akwinu

Św. Tomasz z Akwinu, kapłan z zakonu dominikanów, Doktor Kościoła. Jeden z najwybitniejszych filozofów chrześcijańskich, jego główne dzieła to Suma teologiczna i Summa contra Gentiles oraz liczne komentarze do tekstów filozoficznych i ksiąg Pisma Świętego. W swoim monumentalnym systemie filozoficzno-teologicznym dokonuje pogodzenia poznania rozumowego i wiary w ten sposób, że wiara domaga się zrozumienia, a wiedza nie może zaprzeczyć wierze. Dzięki zastosowaniu precyzyjnej terminologii scholastycznej i sylogistyki Arystotelesa zbudował nie tylko wyczerpującą syntezę teologii, ale także poddał analizie najbardziej szczegółowe zagadnienia teoretyczne.

czytaj więcej...

2021-01-27 17:11

Ewangelia na dziś – 28 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mk 4, 21-25) – Przypowieść o świetle

(…) Czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem?

————–

Samo Słowo Boże jest światłem. I w tym Bożym świetle powinniśmy realizować swoje życie, powołanie, którym Bóg nas obdarzył. Słowo Boże oświetla również nasze serca i przenika całe życie. Potrzebujemy Bożego światła. Jak często rozświetlam drogi mojego życia światłem Bożego Słowa?

 

Jezu, proszę Cię, niech mnie oświeca zawsze światłość wiary. W Twoim świetle dałeś mi poznać Twoją prawdę.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-01-27 17:09

Dekoracja. Boże Narodzenie 2020 w Kaplicy Na Brzegu – 250. LAT KAPLICY NA BRZEGU

czytaj więcej...

2021-01-27 17:09

Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii – 28 stycznia – Modlitwa św. Faustyny za Kapłanów

Eucharystia pamiątką Ofiary Chrystusa

Nabożeństwo do Matki Bożej jest najświętszym i najbardziej skutecznym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. – św. Ludwik Grignion de Montfort

Panie Jezu Chryste, obecnym w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Bądź uwielbiony pod postacią Chleba, o którym powiedziałeś: To jest Ciało moje, które za was będzie wydane ( Kor 11, 24). Bądź uwielbiony, Jezu pod postacią wina, o którym powiedziałeś: To jest Krew moja Nowego Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 26, 28).

czytaj więcej...

2021-01-27 17:08

Litania do Najdroższej KRWI Chrystusa Pana. Czwartek dzień szczególnego kultu Eucharystii

2021-01-27 17:08

Powód Moich łez – Maryja

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

Powodem Mojego płaczu – płaczu waszej Mamy – są Moje liczne dzieci, które żyją zapomniawszy o Bogu, zanurzone w przyjemnościach cielesnych i biegnące bez ratunku ku swemu zatraceniu.

 

Dla wielu z nich – z powodu ich obojętności – Moje łzy płynęły zupełnie na próżno.

 

Główną jednak przyczyną Mojego płaczu są Kapłani, synowie najmilsi, źrenica Moich oczu, ci synowie Mi poświęceni.

 

Widzisz, że Mnie już nie kochają, że Mnie już nie chcą? Czy widzisz, że nie słuchają już słów Mojego Syna, że często Go zdradzają? Jak bardzo Jezus – obecny w Eucharystii – jest przez wielu zapomniany, pozostawiony samotnie w Tabernakulum. Często obrażają Go świętokradztwami i łatwo popełnianymi zaniedbaniami.

 

Tymczasem powinni się formować z wielką pokorą i pod Moimi rozkazami: kochając i trwając w pełnej jedności z Papieżem i Kościołem, żyjąc i głosząc jedynie Ewangelię. To dziś tak bardzo potrzebne!

czytaj więcej...

2021-01-27 17:08

CZWARTEK. Modlitwy za kapłanów

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

PODEJMIJ ŻERTWĘ ZA KAPŁAŃSKIE SERCE

MODLITWA DO DUCHA ŚWIĘTEGO ZA KAPŁANÓW

Duchu Święty, Duchu Mądrości, prowadź kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Światłości, oświecaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Czystości, uświęcaj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Mocy, wspieraj kapłanów;

Duchu Święty, Duchu Boży spraw, by kapłani ożywieni i umocnieni Twoją łaską, nieśli słowo prawdy i błogosławieństwo pokoju na cały świat.

Niech ogień świętej miłości rozpala ich serca, by w płomieniach tej miłości oczyszczali i uświęcali dusze.

Duchu Święty, powierzamy Ci serca kapłańskie;

Ukształtuj je na wzór Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Amen.

KORONKA DO KRWAWYCH ŁEZ MATKI BOŻEJ ZA KAPŁANÓW

Litania do Chrystusa Kapłana

czytaj więcej...

2021-01-27 17:07

W Nowy Rok z Matką Bożą Częstochowską w Kaplicy Na Brzegu

Już od ponad 250. lat nasza Najukochańsza Matka Boża Częstochowska w Kaplicy Na Brzegu Króluje, Uzdrawia, Błogosławi… szczególnie w tym zakątku naszej Małej Ojczyzny.

Korzystajmy z Jej dobroci Serca, nawiedzajmy to szczególne miejsce wybrane z Woli Boga, a nie z woli ludzkiej. Powierzajmy się naszej Najukochańszej Królowej Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu, poświęcajmy Jej nasze rodziny, powierzajmy nasze bóle, cierpienia, trudy…, a także nasze radości, aby Ona, Maryja ukryła nas w swoim Niepokalanym Sercu i prowadziła wszystkich do Ojca, przez Syna, Jezusa Chrystusa i oświecała tą drogę Światłem Ducha Świętego. Wołaj do Niej często w swoim sercu: TOTUS TUUS MARIA – Cały Twój Maryjo!

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W KAPLICY NA BRZEGU

czytaj więcej...

2021-01-27 17:02

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 6 LUTY

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2021-01-27 17:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

2021-01-27 17:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2020

INTENCJA NA MIESIĄC STYCZEŃ:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA NA STYCZEŃ:

Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska w Nowym Roku roku 2021 udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z Wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA NA STYCZEŃ:

Aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2021-01-27 16:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2021-01-27 16:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2020 rok

2021-01-27 16:07

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...

2021-01-26 18:22

Za zdradę męża lub żony płaci cała rodzina, a konsekwencje tego grzechu nieczystego rozciągają się… – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

 

Pan Jezus: Konsekwencją tego grzechu w życiu wiecznym jest wieczne potępienie. Trwanie w grzechach nieczystych prowadzi do potępienia. Odrywa człowieka zupełnie od myślenia o sprawach duchowych i wieczności, a śmierć zastaje go nieprzygotowanym. Nieczystość i niewiara są dziś głównymi powodami potępienia wśród ludzi.

 

Chcę uświadomić wam, że nieczystość jest grzechem pozbawiającym człowieka możliwości wzrostu duchowego. Nieczystość prowadzi do wielu nieszczęść i cierpień w tym życiu, odbiera człowiekowi radość i zadowolenie z życia, a upośledzając jego zdolność kochania, uniemożliwia mu założenie szczęśliwej rodziny. Wszystkie grzechy nieczyste obciążają całą rodzinę. Nie są indywidualną sprawa grzesznika. Za ten skrajny egoizm płci przede wszystkim małżonek i wszystkie dzieci. Kochanie jest najważniejszą zdolnością, którą Bóg daje człowiekowi, aby potrafił założyć rodzinę i stawiać czoło przeciwnościom. Nieczystość odbiera tę zdolność, stąd konsekwencje tego grzechu rozciągają się na wszystkie dziedziny życia i wszystkich wokół. Rodzice muszą nauczyć dzieci kochać. Jeśli sami już nie potrafią, nie potrafią również nauczyć tego swoje dzieci.

czytaj więcej...

2021-01-26 18:00

Kary czyśćcowe za grzechy dzieciobójstwa (MATEK, OJCÓW, LEKARZY I TYCH CO NAMAWIAJĄ)

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

PAN JEZUS: Nieczułość kobiet dokonujących dziś masowych mordów własnych dzieci jest niewyobrażalna. To samo dotyczy ojców, którzy powołują do życia dzieci, jak gdyby sadzili przydrożne drzewa. Ich egoizm i obojętność… Orędzia o czystości

 

Niedawno miałam straszne widzenie dusz cierpiących w czyśćcu, które traciły swoje dzieci… widziałam je jak stały, a było ich bardzo wiele a wkoło nich małe kościotrupki i czaszki… ciągle miały je dookoła przed oczyma i nie mogły ich z oczu stracić, bo gdziekolwiek się obróciły, te czaszki o strasznym wyglądzie ciągle do nich przystępowały jako straszne widma… Matki te miały na rękach jakieś szmaty i zasłaniały sobie oczy i całą głowę. Z chwilą jak zakrywały głowę i oczy, aby ich nie widzieć, chusty te nasiąkały krwią i zalewały je tak, jakby na nie spadała fala krwawego deszczu… Matki te strasznie jęczały… jęk był taki, jakoby to była rzeź czy coś podobnego okropnego co nie da się opisać… Niektóre widziałam że ścinano im głowy a te głowy z powrotem im odrastały, aby na nowo się męczyć… w rękach ich było pełno krwi… krew przelewała się z ich rąk.

 

Dane mi było do zrozumienia, że jest to cierpienie za morderstwa, za mordowanie własnych dzieci, które jeszcze nie przyszły na świat.

Słyszałam nad nimi głosy, że zwierzęta nie były do takich morderstw zdolne jak człowiek, który stworzony jest na obraz i podobieństwo Boże…

 

PAN JEZUS: Kobiety te stają się zdolne do przelewania krwi własnych dzieci wewnątrz swoich ciał. To potworność dalece przerastająca zbrodnie Heroda na betlejemskich niemowlętach. Herod mimo swojego bestialstwa zamordował dzieci cudze, nie własne, a zbrodni tej dokonał z dala od siebie, żeby nie widzieć ohydy tego mordu. ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

czytaj więcej...

2021-01-26 17:11

Ewangelia na dziś – 27 styczeń 2021 rok

EWANGELIA (Mk 4, 1-20) – Przypowieść o siewcy

(…) Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać.

————–

Słowo siać trzeba zawsze i w każdych warunkach. Bo nawet jeśli my nie zbierzemy zboża, owoców zasianego ziarna, to przyjdzie ktoś inny i je zbierze. Jezus chce, byśmy głosili i siali sobą. Słowo potrzebuje siewcy. Trzeba być jednocześnie siewcą i ziarnem. I chociaż w dzisiejszych czasach są dostępne różne aplikacje na komórkę, które ułatwiają nam dostęp do Słowa, to jednak Słowo potrzebuje mojego serca.

 

Jezu, pomóż mi, abym siał tylko ziarna prawdy, dobra i miłości. Proszę też za dziennikarzy i ludzi słowa, aby siali tylko dobro.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2021-01-26 17:10

Środa dzień ku czci św. Józefa – 27 styczeń

PIERWSZE ŚRODY MIESIĄCA

Nowenna do św. Józefa

Litania do świętego Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Józefie, 

Przesławny potomku Dawida, 

Światło Patriarchów, 

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty Stróżu Dziewicy, 

Żywicielu Syna Bożego,  

Troskliwy Obrońco Chrystusa,  

Głowo Najświętszej Rodziny,  

Józefie najsprawiedliwszy,  

czytaj więcej...

2021-01-26 17:08

bł. Jerzego Matulewicza biskupa – 27 stycznia

„We wszystkim szukać Boga, wszystko czynić na większą Chwałę Boga. Bóg i Jego Chwała niech się stanie ośrodkiem całego mojego życia.”

Bł. Jerzy Matulewicz (Jurgis Matulaitis), zakonnik, biskup. Urodził się w 1871 roku w wielodzietnej rodzinie litewskiej, we wsi Lugine koło Mariampola na Suwalszczyźnie. Oboje rodzice umarli, gdy był małym dzieckiem. Po paru latach nauki w gimnazjum na prawach ekstemisty zachorował na gruźlicę kości. Choroba ta gnębiła go do końca życia.

czytaj więcej...