Aktualności

2019-06-18 18:13

Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej

Koronkę do Najświętszej Maryi Panny od Łez podyktował Pan Jezus Siostrze Amalii współzałożycielce „Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego” w Brazylii 1929r.

 

Pan Jezus powiedział: 
„Módlcie się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę.” 

 

Matka Boża trzymając Różaniec, której paciorki lśniły jak słońce i były białe jak śnieg powiedziała: „Oto Różaniec Łez Moich. Syn Mój chce Mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną Moich Łez. Różaniec ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła”.

 

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Na medaliku lub krzyżyku: 
O Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na ziemi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w Niebie. Amen.

czytaj więcej...

2019-06-18 18:11

Środa dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu – Na Żywo

Wykonując swoje codzienne obowiązki, ofiaruj je jako modlitwę w zjednoczeniu z Chrystusem, którego w tym samym czasie ktoś adoruje w kościołach i kaplicach.

Transmisja z kościoła Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Słupsku

Obietnice Pana Jezusa dla czcicieli Najświętszego Sakramentu Ołtarza 

Z Dzienniczka św. siostry  Faustyny o adoracji i łączeniu się duchowo z adorującymi:

czytaj więcej...

2019-06-18 18:10

Zakończenie roku szkolnego

Dziękujemy Ci, Panie Boże, za światłość tej nauki, pragniemy abyśmy nią oświeceni, mogli Cię zawsze wielbić i wolę Twoją wypełniać na wieki. Amen.

czytaj więcej...

2019-06-18 18:09

św. Romuald z Camaldoli, opat – 19 czerwca

Pochodził z Rawenny, z możnej rodziny diuków Onesti. Miał 20 lat, kiedy wstąpił do benedyktynów w Ciasse (972). Po kilku latach, spragniony doskonalszego skupienia, podjął życie pustelnicze. Po powrocie zreformował wiele wspólnot pustelniczych na północy Italii i we Francji. W Camaldoli dał początek kongregacji kamedułów, która prowadzi życie wspólne i pustelnicze. Silną osobowością fascynował wielu współczesnych sobie.

czytaj więcej...

2019-06-18 18:06

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1957 rok cz. I

(Ks. Kan. Edward Szczyrzyński)

 

Rok ten – 1957 – to Rok Maryjny nacechowany gorącą podzięką Niepokalanej Królowej za łaski oraz odnowieniem poświęcenia się całego Narodu Polskiego przez wszystkie parafie w kraju.

 

Na tę wielką chwilę postanowili parafianie Jej Kaplicę Na Brzegu z Cudownym Jej Obrazem odnowić z zewnątrz i wewnątrz. Naprawiono dach przez zdjęcie obsuniętej i źle założonej południowej strony, założenia nowej blachy i rynien oraz pomalowania dachu farbą podkładową. Następnie murarze otynkowali świecącą czystą cegłą mury Kaplicy zewnątrz.

 

W dniu 5 maja 1957 roku w całej naszej Ojczyźnie i u nas w Kasinie Wielkiej odbyło się uroczyste odnowienie poświęcenia całego Narodu Polskiego Wszechmiłosiernej Pani.

 

Chwile te zostanął długo w pamięci parafian, a zwłaszcza uroczysta procesja wieczorna z Obrazem Jasnogórskiej Królowej, które niosły kolejno wszystkie stany ślubujące w drodze z Kościoła do Kaplicy Na Brzegu.

czytaj więcej...

2019-06-18 18:05

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2019 rok

2019-06-18 18:04

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 6 LIPIEC

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2019-06-18 18:03

„Owoce” 8 lat „posługi” w parafii Kasina Wielka ks. Wiesława Maciaszka – coraz mniej parafian na Mszach św. niedzielnych

Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. (Łk 12, 48)

.

Zadane przez ks. Wiesława Maciaszka w niedzielę 15 października 2017 roku na kazaniu podczas Mszy św. o godz. 7:00 pytanie: Dlaczego jest coraz mniej wiernych z parafii Kasina Wielka na niedzielnych Mszach św. jak sam powiedział ponad 400 osób mniej, nie wliczając chorych i tych, którzy nie mogą być i co jest tego powodem? Sam też nie wiedział jak odpowiedzieć na zadane przez siebie pytanie!

.

Jeśli ks. Wiesław Maciaszek nie wie jak to się stało i jak to się dzieje, że coraz więcej parafian Kasina Wielka nie uczęszcza na niedzielną Msze św., to już najwyższy czas zrobić szczegółowy rachunek sumienia ze swojego postępowania jako kapłana i proboszcza w Kasinie Wielkiej.

.

Administracja strony Kaplicy Na Brzegu pomoże ks. Maciaszkowi w przypomnieniu tych najbardziej widocznych zaniedbań, lekceważeń, opieszałości, nadużycia, lekkomyślności, kłamstw, oszczerstw, oddania się marnościom tego świata, niegodnego odprawiania Mszy św., nieposłuszeństwa przełożonemu metropolicie, itp., a przede wszystkim zniewagi Najświętszego Sakramentu oraz znieważenie i wzgardzenie Matki Bożej w publicznych swoich wystąpieniach. 

czytaj więcej...

2019-06-18 18:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

2019-06-18 18:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC CZERWIEC 2019

INTENCJA NA MIESIĄC CZERWIEC:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz o przemianę serca dla nieprzyjaciół tego świętego miejsca.

INTENCJA PARAFIALNA NA CZERWIEC:

O dary Ducha Św. dla naszych rodzin.

INTENCJA PAPIESKA NA CZERWIEC:

Za kapłanów, aby poprzez skromność i pokorę życia angażowali się w czynną służbę wobec najbiedniejszych.

Intencje miesięczne jak zawsze są w Panelu Bocznym po prawej stronie.

czytaj więcej...

2019-06-18 17:59

Modlitwa za Kościół Święty

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2019-06-17 18:13

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi – 18 czerwiec

Obrazek z modlitwą papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła – Hetmana Maryi można sobie zabrać z Kaplicy Na Brzegu do codziennego odmawiania

MODLITWA UWOLNIENIA

Panie Jezu Chryste! Wyznajemy że jesteśmy grzesznikami. W swoim nieskończonym miłosierdziu, Zbawicielu nasz, odpuściłeś nam grzechy i obmyłeś nasze dusze Twoją Najdroższą Krwią! Wyznajemy Panie, że bez Ciebie nic dobrego i zbawiennego nie możemy uczynić! Przyzywamy na pomoc Twoją Niepokalaną Matkę Maryję, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych. Przez ich wstawiennictwo uciekamy się do Ciebie, Jezu Chryste!
Przyjmujemy władzę i moc, których nam udzielasz, aby zwalczać zasadzki szatana i złych duchów.

 

Dlatego w imię + Jezusa Chrystusa, duchy pychy i zarozumiałości, 
ODDALCIE SIĘ OD NAS, OD NASZYCH BRACI I SIÓSTR!
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy nienawiści i przekleństwa, 
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy męczarni, tortur i zabójstwa,

W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy zazdrości i zawiści,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy nieczystości i rozpasania seksualnego,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy gniewu i złości,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy kradzieży i rozboju,
W imię  +  Jezusa Chrystusa, duchy pijaństwa, narkomanii i nikotynizmu,

czytaj więcej...

2019-06-17 18:09

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

(wg św. Małgorzaty Marii Alacoque)
 
 
Panie Jezu Chryste! Ja oddaję i poświęcam Twemu Najświętszemu Sercu moją osobę i całe moje życie, aby odtąd czcić, wielbić i miłować Twoje Serce dla nas na krzyżu włócznią żołnierza otwarte.
 
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie i czynić wszystko z miłości ku Tobie, wyrzekając się tego, co się Tobie we mnie nie podoba. Boskie Serce Jezusa! Ty bądź moją miłością i drogą mojego życia.
.
Serce pełne miłosierdzia! Ratuj mnie przed atakami złych mocy, przed moją grzesznością i słabością, bo w Twojej nieskończonej dobroci pokładam całą moją ufność i nadzieję świętości.
.
czytaj więcej...

2019-06-17 18:08

Ks. Piotr Glas: jak Maryja odmieniła moje życie?

Zawierzenie Maryi to wielkie zobowiązanie. Ale życie z Nią to także wielka łaska. Poznaj świadectwo ks. Piotra Glasa o tym, jak ważne dla jego rozwoju duchowego było zawierzenie Maryi.

 

Ks. Piotr Glas

czytaj więcej...

2019-06-17 18:07

Świętość nie znosi kompromisu-Skromność obowiązuje zawsze i wszędzie! Czyli jak ubierać się do kościoła

„Lepszy kościół pusty, niż pełen diabłów”. – św. o. Pio

„Pojawią się na świecie mody, które będą obrażać naszego Pana. Ludzie, którzy służą Bogu, nie mogą być niewolnikami mody. W Kościele nie ma miejsca na mody. Bóg jest zawsze ten sam.” – siostra Łucja

Najwięcej ludzi trafia do piekła przez grzechy nieczystości. – Matka Boża do s. Łucji

Im więcej stopni Celsjusza wskazują termometry, tym świadkami większego zgorszenia stają się wierni polskich kościołów. Krótkie spódniczki, dekolty, odsłonięte ramiona, krótkie spodenki, szpilki, klapki – coraz częściej ubrani w ten właśnie sposób chodzimy uczcić Pamiątkę Śmierci Pana Jezusa. To naprawdę woła już o pomstę do nieba.

 

Dzisiejsza moda zatraciła, jak się wydaje, wszelki zmysł przyzwoitości. Oby wierni nie ulegli tym szatańskim prądom i niezmiennie darzyli cnotę skromności należnym jej szacunkiem. Jak pisze św. Paweł: „Podobnież i niewiasty w przyzwoitym odzieniu, przystrojone skromnie i z umiarkowaniem” (1 Tm 2, 9). Te słowa św. Pawła stosują się oczywiście zarówno do kobiet jak i mężczyzn. Pamiętajmy, że nieskromność zaliczana jest do uczynków ciała i że św. Paweł ostrzega nas przed nią w mocnych słowach: „Lecz uczynki ciała są jawne, są nimi: nierząd, nieczystość, bezwstyd. (…) A o nich powiadam wam, jak przedtem mówiłem, że ci, co takie rzeczy czynią, królestwa bożego nie dostąpią” (Gal 5, 19–21).

czytaj więcej...

2019-06-16 18:13

Poniedziałek dzień modlitw za rozbite małżeństwa, jedność rodziny, za żonę, męża, dzieci… (wybór modlitw) – 17 czerwiec

MODLITWA O ODRODZENIE MAŁŻEŃSTWA

Panie, przedstawiam Ci nasze małżeństwo – mojego męża (moją żonę) i mnie. Dziękuję, że nas połączyłeś, że podarowałeś nas sobie nawzajem i umocniłeś nasz związek swoim sakramentem. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia. Jednak dla Ciebie, który kochasz nas oboje, nie ma rzeczy niemożliwych. Dlatego proszę Cię:

.

– o dar szczerej rozmowy,
– o „przemycie oczu”, abyśmy spojrzeli na siebie oczami Twojej miłości, która „nie pamięta złego” i „we wszystkim pokłada nadzieję”,
– o odkrycie – pośród mnóstwa różnic – tego dobra, które nas łączy, wokół którego można coś zbudować (zgodnie z radą Apostoła: zło dobrem zwyciężaj),

– o wyjaśnienie i wybaczenie dawnych urazów, o uzdrowienie ran i wszystkiego, co chore, o uwolnienie od nałogów i złych nawyków.

czytaj więcej...

2019-06-16 18:11

św. Brat Albert Chmielowski, zakonnik – 17 czerwca – Patron Miesiąca

Patron Miesiąca

Jako człowiek wyjątkowego talentu, wrażliwy artysta, przez wiele lat poszukiwał Adam Chmielowski coraz dojrzalszych wymiarów piękna dobra i prawdy. Znalazł je w drugim człowieku, i to w tym najbiedniejszym, w którego twarzy dostrzegł znieważone oblicze Chrystusa. Właśnie to mistyczne przeżycie stanęło u podstaw jego przemiany. Jak powiedział o nim św. Jan Paweł II, „rzucony na kolana przed majestatem Bożym, upadł na kolana przed majestatem człowieka i to najbiedniejszego, najbardziej upośledzonego, przed majestatem ostatniego nędzarza”.

czytaj więcej...

2019-06-15 18:09

Uroczystość Najświętszej Trójcy (Rok C ) – 16 czerwiec

EWANGELIA (J 16,12-15) -czytania

TRZEJ A JEDEN

o. Tomasz Dąbek


Pan Bóg objawił nam tajemnicę swego wewnętrznego istnienia. Posłał na świat Syna. On przekazał prawdę o Ojcu. O Jego miłości posuniętej do ofiarowania za nas swego Syna. Syn jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Przez swoje zbawcze posłuszeństwo przywraca jedność ludzi z Bogiem. Przezwycięża rozbicie spowodowane grzechem pierwszych ludzi. Posyła od Ojca Ducha Świętego. Duch kontynuuje Jego misję. Prowadzi nas do całej prawdy. Uczy o Ojcu i Synu. Pomaga właściwie oceniać każdą sytuację życiową. 

czytaj więcej...

2019-06-14 18:13

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 15 czerwca – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

Zdrowaś Maryjo odmawiane dobrze, czyli uważnie, z nabożeństwem i pokorą;

jest według świadectwa świętych nieprzyjacielem szatana, którego zmusza do ucieczki;

jest młotem, który go miażdży;

jest uświęceniem duszy;

radością aniołów, śpiewem wybranych, pieśnią Nowego Testamentu;

rozkoszą Maryi i chwałą Trójcy Przenajświętszej.

 

Zdrowaś, Maryjo jest rosą niebieską, co sprawia, że dusza staje się płodna;

jest czystym i pełnym miłości pocałunkiem, jaki składamy Maryi;

jest czerwoną różą, którą Jej ofiarujemy, kosztowną perłą, którą Jej składamy w ofierze;

jest czarą ambrozji i boskiego nektaru, który Jej dajemy.  Wszystkie te porównania pochodzą z ust świętych. – św. Ludwik Grignion de Montfort

czytaj więcej...

2019-06-14 18:09

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa

Dnia 25 maja 1899 roku papież Leon XIII ogłosił encyklikę Annum Sacrum, w której zwracał się do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego z apelem o poświęcenie rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa.

 

Papież Leon XIII 11 czerwca 1899 r. dokonał poświęcenia całego rodzaju ludzkiego NSPJ w przededniu Roku Świętego 1900. W tym celu ułożył Akt, do dnia dzisiejszego odczytywany w pierwsze piątki miesiąca. Jest w nim m.in. mowa o Jezusie jako Królu: „Królem bądź nam, o Panie…”.

 

O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi.

czytaj więcej...

2019-06-14 18:08

bł. Jolanta, księżna, zakonnica – 15 czerwca

Córka węgierskiego króla Beli IV i Marii z cesarskiego rodu Laskarisów. Jako kilkuletnia dziewczynka przybyła do Krakowa na dwór swej siostry św. Kingi, żony Bolesława Wstydliwego, i tu wychowywała się. Mając 17 lat poślubiła księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego. Wzorowa żona i matka trojga dzieci. Swoją postawą wywierała wielki wpływ na otoczenie. Opiekowała się biednymi i chorymi. Wraz z mężem była fundatorką klasztorów i kościołów.

czytaj więcej...

2019-06-13 18:13

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 14 czerwca – Akt osobistego poświęcenia się NSPJ

Pomnij, o Boskie Serce Jezusa!
na to wszystko, coś uczyniło, aby zbawić nasze dusze,

i nie pozwól, żeby one zginęły.

Pomnij na wieczną i nieskończoną miłość,

jaką masz dla nich.

Nie odrzucaj tych dusz, które przychodzą do Ciebie,

upadając pod ciężarem swej nędzy i przyciśnięte cierpieniem.

Ulituj się nad naszą nędzą, ulituj się nad nami wśród niebezpieczeństw,

jakie nam grożą ze wszystkich stron.

Ulituj się nad nami, jęczącymi i wzdychającymi wśród cierpień życia codziennego.

.

Pełni ufności i miłości przychodzimy do Twego Serca, jako do Serca najlepszego z Ojców, najczulszego i najbardziej współczującego Przyjaciela.

Przyjmij nas, o Serce Najświętsze, w swym nieskończonym dla nas miłosierdziu.

czytaj więcej...

2019-06-13 18:11

Godzina Święta z czwartku na piątek

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...