Aktualności

2015-07-05 00:44

św. Maria Goretti, dziewica i męczennica – 5 lipca

pobrane

Pochodziła z ubogiej wiejskiej rodziny. Kiedy miała 10 lat, umarł jej ojciec. Marysia pocieszała mamę: „Odwagi, mamusiu! Bóg nas nie opuści!” Pobożne dziewczę brało często różaniec do rąk, modląc się o spokój duszy ojca. Maria pomagała matce i opiekowała się rodzeństwem.

.
Dom Gorettich zajmowała także rodzina Serenellich – ojciec z synem. Chłopiec Aleksander Serenelli miał 18 lat, kiedy zapłonął ku Marii przewrotną żądzą. Zaczął ją też coraz mocniej napastować, grożąc jej nawet śmiercią. Dziewczę umiało się zawsze skutecznie uwolnić od napastnika, ratując się ucieczką i omijając go. Nie mówiła jednak o tym nikomu w rodzinie, by nie pogłębiać przepaści niechęci Serenellich do Gorettich.

czytaj więcej...

2015-07-04 23:11

XIV Niedziela Zwykła – 5 lipca

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA  (Mk 6,1-6)

O ZAZDROŚCI

Często, patrząc na innych, zadajemy sobie pytanie: „skąd on to ma?” – tę mądrość, łatwość wypowiedzi, umiejętność skupiania uwagi na sobie, swobodę zachowania.

czytaj więcej...

2015-07-04 19:11

Ofiarowanie przeżytego dnia za dusze w czyśćcu cierpiące

ImagePreview.aspx_

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i Krew, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie.

czytaj więcej...

2015-06-30 23:07

DOBRY GOSPODARZ TO SOLIDNY FUNDAMENT I SOLIDNY DACH !!! ciąg dalszy…

Miedź wycinana i ściągana, tak aby się nie pogięła w płatach.

Kuria Krakowska o tym nic nie wiedziała. 

W Kasinie Wielkiej trwa „UTYLIZACJA” zdrowej blachy miedzianej.

 

Bazylika Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej po wielu latach doczekała się pokrycia dachu blachą miedzianą.

Podobnie postępują inne parafie, które nie posiadają jeszcze tak solidnego pokrycia.

czytaj więcej...

2015-06-30 23:06

Tygodnik Podhalański pisze o SAMOWOLCE ks. Wiesława Maciaszka na kościele w Kasinie Wielkiej

tygodnikpodhalanski1

Burza na kościelnym dachu

Samowola czy remont, naprawa czy przywłaszczenie?

czytaj więcej

2015-06-30 22:51

Lipiec miesiąc poświęcony adoracji Najświętszej Krwi Chrystusa

krew

Niech nie będzie w lipcu dnia, w którym zapomnielibyśmy o tym, że Jezus przelał za nas Najdroższą Krew, w tym czasie nie zapominajmy o Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa.

Krew Jezusa obmyła całą ludzkość z grzechów.

Każdy z nas jest powołany do tego, aby stanął pod Krzyżem Chrystusa i zbierał Najświętszą Krew wypływającą z Jego Najświętszych Ran.

Ofiarowanie Bogu Ojcu Najdroższej Krwi Chrystusa dokonuje się przede wszystkim podczas Eucharystii, ale też jeśli tylko świadomie przeżywamy nasze życie, może być ofiarowana poprzez nasze modlitwy, wyrzeczenia i cierpienia dnia codziennego. W ten sposób przeżywając nasza codzienność możemy współuczestniczyć w ofierze Chrystusa i jednocześnie ulżyć  cierpieniom Zbawiciela.

czytaj więcej...

2015-06-23 22:00

Historia nowego Kościoła Parafialnego w Kasinie Wielkiej

kosc-n

2014-07-01 02:01

Aktualne zdjęcia z Kaplicy Na Brzegu!!!

ŚDM Kaplic Na Brzegu 2015

2014-05-19 20:53

Łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej z Brzegu

11111

 

.

W panelu bocznym „Menu” można przeczytać rozdział z książki:

.

Słynący łaskami obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z Kaplicy na Brzegu w Kasinie Wielkiej

.

Wydany przez ks. proboszcza Mariana Juraszka.

2015-07-04 13:59

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 4 lipiec

3zdania_logo

EWANGELIA (Mt 9,14-17)

Jan XXIII zwołując Sobór użył słowa aggiornamento, oznaczającego dostosowanie do dnia dzisiejszego.

czytaj więcej...

2015-07-04 09:37

Ewangelia na każdy dzień – 4 lipiec

image002

Ewangelia wg. św. Mateusza   9,14-17

Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.
Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje”.

Komentarz do Ewangelii:

Nowość wiary

czytaj więcej...

2015-07-03 21:44

Pierwsza Sobota Miesiąca – 4 lipca

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

O Maryjo!

Przez miłość i boleść Twego Niepokalanego Serca,

jakiej doznałaś szukając dwunastoletniego Syna,

obudź w naszych sercach głęboką tęsknotę

za Jezusem i prowadź nas drogą

osobistego nawrócenia do zjednoczenia z Nim w miłości. Dopomóż nam, abyśmy  zawsze i we wszystkim pokornie szukali i z ufnością przyjmowali wolę Ojca Niebieskiego.

Spraw,

czytaj więcej...

2015-07-03 12:40

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 3 lipiec – św. Tomasza, Apostoła

3zdania_logo

EWANGELIA (J 20,24-29)

Są ludzie, którym wielką radość sprawia podpuszczanie i ośmieszanie innych.

czytaj więcej...

2015-07-02 23:16

Święto św. Tomasza, Apostoła – 3 lipca

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA  (J 20, 24-29)

EUCHARYSTIA, CZYLI DOTKNIĘCIE PANA

Święty Tomasz stał się przykładem człowieka, który musi dotknąć, czyli doświadczyć realnie pewnego faktu, aby go zaakceptować. Pamiętajmy jednak o tym, że złożył on jedno z piękniejszych wyznań zapisanych w Ewangeliach: „Pan mój i Bóg mój”.

czytaj więcej...

2015-07-02 23:01

Pierwszy Piątek Miesiąca – 3 lipca

indeks

Panie Jezu Chryste,

w łonie Twojej Matki Maryi

mocą Ducha Świętego

stało się coś nieskończenie wielkiego:

Ty przyjąłeś ludzkie ciało – ze względu na nas.

Miłość Boża stała się widzialna i dotykalna.

czytaj więcej...

2015-07-02 22:44

Św. Tomasz Apostoł – 3 lipca

sw tomasz

Zwany także Didymos. Należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają go kilkakrotnie: kiedy jest gotów pójść z Jezusem na śmierć; w Wieczerniku podczas Ostatniej Wieczerzy; osiem dni po zmartwychwstaniu, kiedy ze sceptycyzmem wkłada rękę w bok Jezusa; nad Jeziorem Genezaret, gdy jest świadkiem cudownego połowu ryb po zmartwychwstaniu Jezusa.

czytaj więcej...

2015-07-02 12:45

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 2 lipiec

3zdania_logo

EWANGELIA (Mt 9,1-8)

Ciało człowieka można uleczyć bez jego zaangażowania; psychikę tylko przy współpracy.

czytaj więcej...

2015-07-02 11:30

Najświętsza Maryja Panna Kodeńska, Matka jedności – 2 lipca

koden.com_.pl_

W Kodniu nad Bugiem znajduje się sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej, Matki jedności. Opiekują się nim obecnie misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej.
W głównym ołtarzu kościoła znajduje się cudowny obraz Matki Bożej, który według tradycji został namalowany w VI w. przez  św. Augustyna z Canterbury na prośbę papieża Grzegorza I jako kopia rzeźby Matki Bożej, która znajdowała się w jego prywatnej kaplicy.

czytaj więcej...

2015-07-02 08:43

Ewangelia na każdy dzień – 2 lipiec

image002

Ewangelia wg. św. Mateusza   9,1-8

Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy”.
Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: „On bluźni”.
A Jezus, znając ich myśli, rzekł: „Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: «Odpuszczają ci się twoje grzechy», czy też powiedzieć: «Wstań i chodź» ? Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów”, rzekł do paralityka: „Wstań, weź swoje łoże i idź do domu”.
On wstał i poszedł do domu.
A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.

Komentarz do Ewangelii:

Uzdrowienie duszy i ciała

czytaj więcej...

2015-07-02 06:10

Najświętsza Maryja Panna Licheńska – 2 lipca

OBRAZ MBL 03

W bazylice Matki Bożej Bolesnej w Licheniu wierni otaczają szczególnym kultem obraz Matki Bożej Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski.

Obraz został koronowany przez kard. Stefana Wyszyńskiego w dniu 15 sierpnia 1967 r. W sanktuarium licheńskim, którym opiekują się księża marianie, w 1999 r. modlił się św. Jan Paweł II. Dokonał wówczas poświęcenia nowego kościoła. Zachęcał wówczas:

Zgromadzeni na tej (…) modlitwie w licheńskim sanktuarium, u stóp Bolesnej naszej Matki, błagajmy Ją wszyscy – biskupi, kapłani, osoby konsekrowane i ludzie świeccy – aby wstawiała się za nami u swego Syna, wypraszając nam wiarę żywą, która z ziarna gorczycy staje się drzewem życia Bożego.

czytaj więcej...

2015-07-01 22:59

Pierwszy Czwartek Miesiąca

eucharystia

.

 

 

Dzisiaj pierwszy czwartek miesiąca – po raz kolejny mamy szczególną okazję, aby podziękować Panu Jezusowi za sakrament kapłaństwa i za Najświętszy Sakrament, oraz aby modlić się o nowe święte katolickie powołania kapłańskie.

.

Prośmy Ducha Świętego, aby rozpalił w naszych sercach «gorliwość o dom Pański» i o jego największy skarb, którym nie jest jakiś przedmiot czy teoria, lecz Ciało i Krew naszego Boga i Zbawiciela. Być może moglibyśmy uczyć się tego od św. Ojca Pio z Pietrelciny, świętego czciciela Eucharystii żyjącego w naszych czasach. Oto jego słowa:

czytaj więcej...

2015-07-01 22:35

Najświętsza Maryja Panna Tuchowska – 2 lipca

mbtuchowska

Tuchów jest położony 17 km na południowy wschód od Tarnowa, wśród przepięknie zalesionych pagórków. W głównym ołtarzu tamtejszej świątyni „króluje” Matka Boża Tuchowska – Pani Tarnowskiej Ziemi.

Pierwsze wzmianki o pielgrzymkach do Tuchowa pochodzą z XVI wieku. W 1641 r. cuda zostały potwierdzone powagą Kościoła, co przyczyniło się do ożywienia kultu. Na miejscu drewnianego kościółka stanęła w 1683 r. obecna murowana świątynia. Pierwszymi opiekunami sanktuarium byli benedyktyni. Po ich kasacie przez pewien czas (1820-1843) byli tu jezuici. Od 1893 r. pracują tutaj redemptoryści. To oni rozbudowali kościół i klasztor, doprowadzając też do aktu koronacji, którego dokonał biskup tarnowski Leon Wałęga w dniu 2 października 1904 roku.

czytaj więcej...

2015-06-30 23:40

Święto Najświętszej Krwi Chrystusa – 1 lipiec

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA (Mt 8,28-34)

Odblokowana droga

Uwolnienie od grzechu uzdrawia nie tylko nasze serce, przywracając mu zdrowie, ale uzdalnia także do kroczenia drogą, która prowadzi do zbawienia.

czytaj więcej...

2015-06-30 12:24

Ewangelia na dziś – w 3 zdaniach – 30 czerwca

3zdania_logo

EWANGELIA (Mt 8,23-27)

Jesteśmy obaj z Panem Bogiem w niezgodzie, bo wątpię w Niego, a On wątpi we mnie” – wyznaje Dawid w Mszy za miasto Arras.

czytaj więcej...

2015-06-30 11:31

Patron Miesiąca Lipca – św. Jan z Dukli

0807-jan_1

W kolejnym miesiącu pragniemy przybliżyć Wam następną postać, która swoim życiem i postępowaniem zasłużyła na chwałę Nieba.

W lipcu będzie to św. Jan z Dukli.

Przypominamy, że więcej informacji o świętej można znaleźć w panelu bocznym po prawej stronie.

 

Modlitwa do świętego Jana z Dukli

czytaj więcej...

2015-06-30 08:33

Ewangelia na każdy dzień – 30 czerwiec

image002

Ewangelia wg. św. Mateusza   8,23-27

Gdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie.
Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: „Panie, ratuj, giniemy!”
A On im rzekł: „Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza.
A ludzie pytali zdumieni: „Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?”

Komentarz do Ewangelii:

Stworzeni, by zwyciężać

czytaj więcej...

2015-06-29 22:34

Kasina Wielka – prace przy Kościele w Uroczystość św. Piotra i Pawła!!!

dwa

Dziś 29 czerwca w Kościele Katolickim Uroczystość św. Piotra i Pawła. Niestety w parafii Kasina Wielka nie było święta.

Msze św. jak w zwykły powszedni dzień. Nie mówiąc o pracach przy kościele parafialnym. Niestety coraz częściej w dniach świąt oraz uroczystości kościelnych w naszej parafii takie sytuacje są codziennością.

To bardzo przykre !!!

2015-06-28 22:22

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – 29 czerwca

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA Mt 16,13-19

FUNDAMENTEM JEST MIŁOŚĆ

Jezus mając w planach budowę Kościoła szukał osób, którym mógł zaufać.  Wybrańcy mieli stać się fundamentami stawianego Kościoła.

czytaj więcej...

2015-06-28 22:11

św. Piotr i Paweł, apostołowie – 29 czerwca

piotr i paweł

Święci apostołowie Piotr i Paweł ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie w latach 64-67, podczas prześladowania chrześcijan za czasów Nerona. Św. Piotr został ukrzyżowany głową w dół, gdyż czuł się niegodny umierać jak Chrystus. Zginął na tzw. Cyrku Nerona. Obecnie znajduje się tam bazylika św. Piotra. Prowadzone badania archeologiczne w naszym wieku pozwoliły odkryć miejsce, w którym został pochowany św. Piotr. Na cmentarzu przylegającym do starożytnego cyrku odnaleziono grecki napis PETR-ENI, który oznacza: Piotr jest tutaj.

Św. Paweł został ścięty w miejscu nazywanym dziś Tre Fontane, czyli Trzy Źródła. Według tradycji ścięta głowa apostoła spadła na ziemię i trzy razy się od niej odbiła.

czytaj więcej...

2015-06-27 23:53

XIII Niedziela Zwykła – 28 czerwca

Matka-Boska-Częstochowska-w-Kaplicy-Na-Brzegu-Kasina-Wielka

EWANGELIA DŁUŻSZA (Mk 5,21-43)

ZAGUBIENI WŚRÓD POZORÓW

Tak bardzo chcielibyśmy znać prawdę. Tymczasem wydaje się, że żyjemy w gąszczu pozorów.

czytaj więcej...