Aktualności

2022-10-04 16:25

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA – zapowiedź!

           

Od soboty 8 października rozpoczynamy nowennę na czas postu, jako pokutę narodową w intencji naszej Ojczyzny. Za jej odmówienie Bóg Ojciec udzieli każdemu łaski postu o chlebie i wodzie. Post ten jest oddechem dla naszego zdrowia i poprawia jego kondycję. Ma również moc uzdrowić relacje w rodzinach, rozbitych małżeństwach, rodzinach obciążonych różnymi zniewoleniami i nałogami, oraz wieloma innymi powikłaniami, w których jesteśmy na co dzień, łamiąc bez końca Prawo Boże i kościelne. Jednak odrzucenie postu, mówi Bóg Ojciec, będzie miało już poważne konsekwencje wśród tych, którzy go nie przyjmą i nie wprowadzą w swoje życie.

Pierwsze dwa dni, są wprowadzeniem, następnie rozpoczyna się nowenna. Bóg Ojciec zaleca czytanie również dodatkowo Orędzi o poście cz. I oraz Post. Czas pokuty – Orędzia o poście cz. II, jako umocnienie i ugruntowanie, dlaczego właśnie post jest tak potrzebny, zwłaszcza w dzisiejszych niespokojnych czasach. Bardzo dużo w nich zawiera się materiałów na temat Polski, jako wybranej przez Boga i Matkę Najświętszą. Bóg Ojciec mówi do Polaków o poście: „TERAZ ALBO NIGDY”.

Wykorzystajmy daną nam łaskę, aby się nie okazało, że zaprzepaściliśmy podobnie jak Izrael i Francja, łaski wybraństwa, aby być przewodnikiem innych narodów świata. Dziś Izrael jest okupowany, niby wolny, a jednak okupowany, nie mają Bożego błogosławieństwa. Francja jest dziś państwem, gdzie najwięcej rozszerzył się Islam, jest to kara za odrzucenie katolicyzmu i drogi wybraństwa przez Boga. Bądźmy rozsądni, aby i na nas [POLAKÓW i POLSKI] Bóg nie spuścił kary za odrzucenie Jego błogosławieństwa. Maryjo Królowo Polski, módl się za nami! 

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWA

           

czytaj więcej...

2022-10-04 16:23

Środowy post od mięsa – DLA WYTRWAŁYCH O CHLEBIE I WODZIE

Kto pości o chlebie i wodzie, ten nie będzie głodował. – Bóg Ojciec/Orędzia o Poście II/

ORĘDZIA O POŚCIE – cz. I

POST. CZAS POKUTY – Orędzia o poście cz. II

NOWENNA NA CZAS POSTU – POKUTA NARODOWAOrędzia o poście cz. III

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

Matka Boża prosiła o post o chlebie i wodzie w środy i piątki. Jak nie dasz rady dwa dni to wybierz piątek. Jeśli nie dasz rady ani jednego dnia to zastosuj umartwienie, czyli tak samo środa i piątek: dwa dni bez mięsa.

 

Chleb, nie może mieć dodatków (słonecznik, dynia, itd…), Woda (nie może to być herbata, inne dodatki).

MODLITWY na rozpoczęcie i zakończenie postu

Piątek dniem postu od mięsa, a dla wytrwałych o CHLEBIE I WODZIE

Poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za tych, którzy nie poszczą wcale

LITANIA POSZCZĄCEGO

POST O CHLEBIE I WODZIE ZA OJCZYZNĘ – 27 DZIEŃ MIESIĄCA

czytaj więcej...

2022-10-04 16:22

POST. CZAS POKUTY. Życie sakramentalne w czasie postu

POST. CZAS POKUTY

Bóg Ojciec: Chcę mówić do ciebie i rozpalić was pragnieniem umiłowania postu, jako formy zdobywania łask i kształtowania duszy na Ziemi. Kiedy zyskuje posłuch wśród dusz, błogosławię. To jest tajemnica Mojego Serca, które skłania się ku dobremu, chętnie błogosławię, a odwracam wzrok od grzechu. Razi Mnie, rani Mnie grzech. Odchodzę więc z miejsc przepełnionych grzechem i zamieszkuję tam, gdzie pełniona jest Moja Wola.

 

Kiedy proszę o post i otrzymuję go, otwieram Moje usta, aby wspomóc tych, którzy walczą o Moją Wolę we własnym życiu. Osobiste życie jest dla każdego polem bitwy, polem zwycięstwa lub polem zguby. Nie oczekujcie rzeczy nadzwyczajnych, aby dowieść swojej wiary. Wszystko, co najważniejsze, dokonuje się wśród małych, nieistotnych z punktu widzenia świata rzeczy, codziennej krzątaninie, pracy, obowiązkach domowych i chwilach odpoczynku. Między tymi sprawami, które zdają się nie mieć znaczenia dla Boga, dokonuje się wasze życie i waży wasza wieczna przyszłość. Szala wagi przechyla się to na jedną to na drugą stronę. Dlatego każdy dzień jest ważny. Każda godzina się liczy. Każda minuta ma swoją wagę. Minuty znikają bez śladu na Ziemi, ale nie w wieczności. W Moim bezwymiarze, gdzie nie liczy się już czas, każda minuta ma jednak zapisany owoc, jaki przyniosła, dobry lub zły. Na Ziemi więc wśród mnóstwa drobiazgów wygrywacie lub przegrywacie życie. Dokonują się rzeczy, które zaważą o waszej wiecznej przyszłości. Dlatego nie lekceważcie żadnej minuty i dbajcie o te drobiazgi, aby w każdym z nich uwzględniona była Moja Wola.

czytaj więcej...

2022-10-04 16:21

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy – PAŹDZIERNIK 2022

2022-10-04 16:21

Cierpienia w ogniu Sprawiedliwości Bożej za zniewagi przeciw Matce Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu

Post w środę i piątek jako POKUTA o chlebie i wodzie jako POKUTA oraz codzienna Msza św. jako POKUTA, bo inaczej będziecie wygnani na zawsze z własnych domów

O biedni parafianie, wasza kara po śmierci za Kaplicę Na Brzegu będzie przerażająca. Ci którzy już zmarli odbywają należną karę w ogniu Sprawiedliwości Bożej. Jeśli sądzicie, że wasi bliscy zmarli są w Niebie, wiedzcie, że to nie nastąpi zbyt wcześnie. Za znieważenie i obrazę Matki Bożej kary czyśćcowe trwają długie dziesiątki lat, a niektórzy z nich poszli na wieczne potępienie. Jeśli wy sami dalej będziecie trwać w tym stanie, również dołączycie do tych nieszczęsnych dusz.

O biedni kapłani, którzy zlekceważyliście to miejsce wybrane przez Matkę Bożą. Kary czyścowe dla kapłanów za obrazę Matki Bożej i utrwalania tych zniewag w duszach ludzkich [5. rodzajów zniewag Matki Bożej], bo to jest waszym owocem, trwają setki lat. Pamiętajcie na Słowa Jezusa: LECZ JEŚLI SIĘ NIE NAWRÓCICIE, WSZYSCY PODOBNIE ZGINIECIE – Łk 13, 1-5.

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ MYŚLĄ, ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA

250. LAT KAPLICY NA BRZEGU – 26 sierpień 2020

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU [co czeka kapłana za Kaplicę Na Brzegu, za blokowanie łask? co czeka świeckich za przyklaskiwanie mu?]

FAŁSZYWI CZCICIELE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

40. rocznica poświęcenia placu pod budowę nowego Kościoła parafialnego w Kasinie Wielkiej

BRAK POBOŻNOŚCI MARYJNEJ KAPŁANA, POWODEM ROZKWITU DZIEŁA BOŻEGO KAPLICY NA BRZEGU

 

czytaj więcej...

2022-10-04 16:19

Relikwie św. Faustyny w Kaplicy Na Brzegu

Relikwie św. Faustyny w Kaplicy Na Brzegu

Od marca 2022 roku w Kaplicy Na Brzegu zwiększyła się ilość relikwii świętych. Do tej pory mieliśmy relikwie św. Wawrzyńca, św. Wojciecha, św. Jana Pawła II, św. Faustyny, św. Maksymiliana Kolbe i św. o. Pio. Obecnie mamy 21 relikwii, a docelowo półeczki z relikwiami przygotowano na 24 miejsca. 

Litania do Świętych i Błogosławionych w Kaplicy Na Brzegu

Radością naszą jest, że nasza Najukochańsza Matka Boża Częstochowska, Królowa Polski w Kaplicy Na Brzegu, jest otoczona nieustanną adoracją świętych i błogosławionych, którzy z Woli Bożej są w Kaplicy Na Brzegu.

czytaj więcej...

2022-10-04 16:18

Nabożeństwo Pierwszych Śród Miesiąca do Przeczystego Serca św. Józefa patrona Kościoła – 5 październik

Nabożeństwo za wstawiennictwem św. Józefa jest odpowiedzią na orędzie Fatimskie: 5. rodzajów zniewag. Pragniemy wynagradzać Niepokalanemu Sercu Maryi przez Przeczyste Serce Józefa.

„KAŻDY Z WAS, KTO ODPRAWI TO NABOŻEŃSTWO, Z WIARĄ, MIŁOŚCIĄ I PEŁNYM ZAANGAŻOWANIEM, NIGDY NIE ZAZNA OGNIA PIEKIELNEGO I MÓJ PRZECZYSTY OBLUBIENIEC BĘDZIE SZCZEGÓLNIE CZUWAŁ NAD TYMI DZIEĆMI, ABY NIE ULEGŁY ONE POKUSIE I POZOSTAŁY ZAWSZE CZYSTE I WIERNE MOJEMU BOSKIEMU SYNOWI.” 

Akt poświęcenia się św. Józefowi

I Środa Pierwszego Miesiąca

czytaj więcej...

2022-10-04 16:18

św. Faustyna Kowalska – 5 październik

84. rocznica narodzin dla nieba św. Faustyny

Relikwie św. Faustyny w Kaplicy Na Brzegu

Urodziła się 25 września 1905 roku w Głogowcu niedaleko Łodzi. Pochodziła z wiejskiej ubogiej rodziny. Mając 16 lat pracowała jako służąca. W cztery lata później została przyjęta do klasztoru sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Nadano jej imię Faustyna. Wykonywała prace służebne w ogrodzie, w kuchni w piekarni, na furcie. Miała jedno pragnienie. Uświęcić się wśród pracy i cierpienia. Posiadając zaledwie elementarne wykształcenie sięgnęła szczytów nieba. Była obdarzona darem modlitwy kontemplacyjnej. Na polecenie spowiednika ks. Michała Sopoćki spisała swe mistyczne przeżycia w „Dzienniczku„, który stanowi perłę duchowości chrześcijańskiej. Ogłosiła na nowo ludziom wielkie ewangeliczne przesłanie o Miłosierdziu Boga. Na podstawie objawień poleciła namalować obraz Zbawiciela z podpisem „Jezu Ufam Tobie„.

czytaj więcej...

2022-10-04 16:17

Nowenna do Boga Ojca przed siódmym dniem miesiąca października

8 DZIEŃ NOWENNY – 5 październik 

BÓG OJCIEC: W tym dniu dziękować Mi będziesz za stworzenie aniołów. Stworzyłem anioły z miłości. Są piękne pięknem ich Stwórcy. Ich przeznaczeniem jest przebywanie w Mojej obecności i służba w realizacji moich planów wobec człowieka. Ich celem jest miłość, zajęciem – kochanie. Aniołowie kochają człowieka, ponieważ jest Moim dzieckiem. W Jezusie człowiek osiągnął swój szczyt, a bez Niego nie może być w pełni człowiekiem, a więc człowiekiem Mojej Woli. Ci aniołowie, którzy nie pokochali człowieka i nie uwielbili w nim Mojej Woli, pozbawili się Mojego szczęścia. Moje szczęście jest w Moim Synu, w Jezusie Chrystusie, który stał się człowiekiem. Jestem Bogiem w Trójcy Świętej. 

Czytaj więcej

2022-10-04 16:17

Kontemplacja Boga Ojca. OJCIEC MIŁOSIERDZIA: Czas się kończy

KONTEMPLACJA BOGA OJCA

Bóg Ojciec: Moje dziecko, twój Bóg jest Bogiem miłującym, a okazuje tyle Serca i troski duszy, na ile ona tę troskę potrafi przyjąć. Wiele dusz woli troszczyć się o siebie, zamiast pozwolić Mi troszczyć się o nie. Nie mogę działać dla duszy, kiedy ona chce o wszystkim sama decydować, a Ja mam być tylko Bogiem, który daje to, co ona sobie zaplanuje. Na jakim miejscu stawiacie, dzieci, Boga? Przecież Ja lepiej wiem, czego wam potrzeba i Ja chcę wam to mówić.

 

Ja chcę was prowadzić, ale wy wolicie błądzić, niż oddać się Mojej błogosławionej opiece. A później, dzieci, dziwicie się nieszczęściom, które na was przychodzą. Czyż nie ostrzegałem, żebyście Mnie słuchały, bo lepiej wiem, która droga gdzie prowadzi i na której drodze będzie wam lepiej? Dopiero kiedy wasze plany zawodzą, znajdujecie znów miejsce dla Boga, aby przyszedł i ponaprawiał wszystko, co żeście swoją pychą i uporem zniszczyli i zbezcześcili. Wtedy Mnie potrzebujecie, kiedy wasze ludzkie metody zawodzą, ale, dzieci, wiele razy już jest za późno. Za daleko odeszłyście ode Mnie, abym mógł was zawrócić.

czytaj więcej...

2022-10-04 16:15

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

WYRWANIE DUSZY SZATANOWI W OSTATNIEJ CHWILI

 

Ojcze Niebieski, wejrzyj w Twe Boskie Serce przepełnione bólem i tęsknotą za tymi, którzy idą na wieczne potępienie. Racz usłyszeć jęk Twoich wiernych wznoszący się za nimi. O Panie, Ty stworzyłeś te dzieci, Ty karmiłeś je łaską, a Twój Syn, Jezus Chrystus własną odkupił je Krwią. Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie gdy będą konali. Usłysz słodki jęk, pełen nadziei i miłości, który wydał z siebie Twój umiłowany Syn, a nasz Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za te właśnie dusze.

czytaj więcej...

2022-10-04 16:14

Litania do Świętych i Błogosławionych w Kaplicy Na Brzegu /do prywatnego odmawiania/

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, 
Duchu Święty Boże,
Święta Trójco jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Najukochańsza Matko Boża Częstochowska,

Matko Miłosierdzia,

Pani Jasnogórska,

Królowo wszystkich świętych, 

Królowo Polski,

Święty Józefie,

Święty Michale Archaniele,

Święty Wojciechu,

Święty Wawrzyńcze,

Święty Janie Pawle II,

Święty o. Pio,

Święty Stanisławie Papczyński,

czytaj więcej...

2022-10-04 16:13

Jeśli was nazywają umysłowo chorymi z Mego powodu, to wiedzcie, że idziecie Moją drogą. Ja w oczach ówczesnych Mi, uchodziłem za szaleńca i opętanego – Pan Jezus

Czy wiesz, że waszą św. Faustynę nazywali; pomyloną, nie groźnie chorą umysłowo, którą co prawda się toleruje, ale nie traktuje poważnie? Św. Kazimierza Królewicza podobnie nazywano chorym umysłowo. Św. Maksymilian Kolbe również uchodził za obłąkanego, umysłowo chorego. Św. o. Pio nazywano chorym umysłowo, podobnie św. Franciszka. I tak można mnożyć świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego, którzy za swojego życia uchodzili według kapłanów oraz osób świeckich za obłąkanych i chorych umysłowo. A jeszcze większa jest liczba tych oddanych Mi dusz, których oni nazwali, i dziś również nazywają chorymi umysłowo, którzy nie zważając na opinię ludzi są Moimi świadkami w Kościele i świecie. Ich nie wyniesiono na ołtarze. Te wszystkie dusze wiąże szczególna miłość do Mojej Matki, która pozawala im być wobec Mnie jak dzieci, ufać jak dziecko, kochać jak dziecko. To właśnie te odważne, Moje dusze, są prawdziwymi Moimi naśladowcami, o których powiedziałem: Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować /J 15, 20/. I w innym miejscu: Do każdego, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w Niebie /Mt 10, 32/.

Te Moje ukochane, odważne i pełne Ducha Świętego dusze, powinniście dzisiaj mieć jak najwięcej w swoich szeregach, gdzie często wasi kapłani nie wiedzą kim są, a to one chcą was pociągać do wiary, a wy nimi gardzicie i wyśmiewacie. Wiecie jaki was czeka los za lekceważenie i odrzucanie tych Moich świadków wiary, których powołałem specjalnie na te czasy, gdzie Bóg utracił swoją pozycję Ojca i przewodnika? Lękajcie się dnia waszego rozliczenia, bo za każdego wyśmiewanego i odrzuconego świadka Mojej Miłości, będziecie musieli odpowiedzieć przede Mną. Te pogardzane i poniżane w oczach świata dusze, są najbliższe Mojemu Sercu.

GŁUPCY, PRZEZ SWOJĄ PYCHĘ MYŚLĄ, ŻE WALCZĄ Z WAMI – MATKA BOŻA

KOCHAJ MOJE PRZYKAZANIA BO SĄ ZNIENAWIDZONE PRZEZ LUDZI – BÓG OJCIEC

czytaj więcej...

2022-10-04 16:13

Potężny egzorcyzm Świętego Michała Archanioła

Wtorek dzień czci św. Michała Archanioła Hetmana Maryi

KAŻDORAZOWE ODMÓWIENIE TEJ MODLITWY SPOWODUJE STRĄCENIE DO CZELUŚCI PIEKIELNYCH 50 TYSIĘCY ZŁYCH DUCHÓW.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, błagam Cię i proszę za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi, Świętego Michała Archanioła, wszystkich Aniołów i Świętych o tę wielką łaskę pokonania sił ciemności na polskiej ziemi i całym świecie. Odwołujemy się do zasług Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Jego Przenajdroższej Krwi przelanej za nas i Jego Świętych Ran, Agonii na Krzyżu i wszystkich cierpień poniesionych podczas Męki i przez całe Życie Pana Naszego i Zbawcy.

czytaj więcej...

2022-10-04 16:12

Duch Paraklet. PRACA W BOGU

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Matka Boża: Córko, będę mówiła o Moim życiu, ale tak, abyś była zdolna naśladować Mnie we wszystkim. Moje Serce było przepełnione miłością, a Mój umysł wpatrywał się w tajemnice Boga. Pośród codziennych czynności życia możliwe jest trwanie w zjednoczeniu z Bogiem i myślą i sercem. Od tej pierwszej chwili, w której otwierasz oczy, aż do tej ostatniej, w której je zamykasz, staraj się trwać myślą i sercem przy Bogu, nie tylko skierowując ku Niemu swoją modlitwę, ale skierowując ku Niemu każdą swoją intencję. Od pierwszej chwili po przebudzeniu staraj się patrzeć zawsze w górę i pamiętać, po co żyjesz. Kto dał ci życie i jak wielką wdzięczność i miłość winna jesteś Bogu. Pamiętaj o wszystkich Tabernakulach świata i zadośćuczyniaj za wielkie opuszczenie twojego Boga. Skierowując nieustannie twoje serce ku Jezusowi, przynosisz wielka pociechę Jego samotnemu Sercu. Proszę, abyś starała się wszystko czynić z Nim i dla Niego.

czytaj więcej...

2022-10-04 16:11

Ewangelia na dziś – 5 październik 2022 rok

EWANGELIA (Łk 11, 1-4) – Jezus uczy modlitwy

(…) Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo!

————–

Dziś doznajemy ogromnego poruszenia na myśl, że możemy – dzięki słowom, których nauczył nas Chrystus – mówić do Boga: Ojcze. Pamiętajmy, że Bóg nie jest „jak ojciec”. Bóg „jest Ojcem”. Nie udaje, nie wchodzi w rolę, nie zachowuje się jak ktoś, kogo inni chcieliby naśladować, lecz „jest Ojcem” – w najgłębszym sensie. Ojcostwo to Jego istota, Jego tożsamość. Zwracajmy się często do naszego Ojca tymi czułymi słowami: Ojcze, jestem Twój na zawsze. W życiu i po śmierci nic nas nie rozdzieli.

 

Jezu, mój Królu, Synu Ojca Przedwiecznego, zsyłaj na mnie Ducha Świętego, w którym mogę wołać: Abba!

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2022-10-04 16:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

OTO KRÓTKI I ŁATWY SPOSÓB WSPARCIA DUSZ CZYŚĆCOWYCH

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU – 201 Dusz poświęconych Bogu

czytaj więcej...

2022-10-04 16:09

Środa dzień ku czci św. Józefa – 5 październik

PIERWSZE ŚRODY MIESIĄCA

Nowenna do św. Józefa

AKT POŚWIĘCENIA SIĘ ŚW. JÓZEFOWI

Litania do świętego Józefa

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, 
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.

 

Święta Maryjo, módl się za nami

Święty Michale,

Święty Józefie, 

Przesławny potomku Dawida, 

Światło Patriarchów, 

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty Stróżu Dziewicy, 

czytaj więcej...

2022-10-04 16:08

Oddolna INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

NOWENNA I OKTAWA

PAN JEZUS: Powiadam wam, że wszystkie te miejsca, w których nie Ja obwołany jestem Królem, znikną z powierzchni Ziemi. Bądźcie rozważni, bo skoro nie z miłości obwołujecie Mnie Królem, obwołujcie Mnie Królem z rozwagi, bo ten tylko ocaleje, kto Mnie wyniesie ponad wszystko.

UWAGI: Jak odmawiać Nowennę i Oktawę 

2022-10-04 16:08

Modlitwa za Ojczyznę i Prezydenta Rzeczypospolitej

Poniedziałek dzień postu o CHLEBIE I WODZIE za OJCZYZNĘ

Zachowaj, Panie, Rzeczpospolitą naszą,

która w Tobie, Boże mój, nadzieję pokłada.

Ześlij, Panie, pomoc z przybytku swego,

z Nieba wysokiego ją wesprzyj.

Niech nie bierze nad nią góry nieprzyjaciel,

a duch nieprawości niechaj jej nie szkodzi.

Niech Bóg sprowadzi pokój do domów jej,

i bezpieczeństwo do jej posiadłości.

Panie wysłuchaj modlitwy mojej.

A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Pan z wami.

I z duchem twoim.

 

MÓDLMY SIĘ: Prosimy Cię, Panie, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i wstawiennictwem świętych Patronów naszych, ochraniaj Rzeczpospolitą naszą, od wszelkich przeciwności, a gdy całym sercem korzy się przed Tobą, zasłoń ją łaskawie od zasadzek nieprzyjacielskich.

 

Podaj, błagamy Cię, Panie, słudze Twemu N., Prezydentowi Rzeczpospolitej, prawicę niebieskiej pomocy, aby całym sercem Cię szukał, a o co godnie Cię prosi, niech wszystko otrzymać zdoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

Pomoc Boska niech będzie zawsze z nami. Amen.

POST O CHLEBIE I WODZIE ZA OJCZYZNĘ – 27 DZIEŃ MIESIĄCA

ŚRODA i lub PIĄTEK post o chlebie i wodzie za Ojczyznę oraz codzienna Msza św.

czytaj więcej...

2022-10-04 16:07

Związki niesakramentalne są prostą drogą do Piekła – Matka Boża

<— Powrót do czytelni

Wielu z was żyje w sposób grzeszny, wierząc, że Bóg uczyni wyjątek dla waszej słabości i nie policzy wam grzechów, którymi Go ranicie. Jednak grzechy zawsze pozostają grzechami. Związki, w których żyjecie, ubliżają Bogu. Wymawiacie święte Imiona, a dusze wasze pełne są ohydy grzechu. Bóg nie przychodzi do domów, w których znieważa się Jego prawo. Pragnę, abyście szczerze rozważyli te słowa. Rozkład społeczeństwa rozpoczął  się od rozkładu rodziny. Wasze rozbite rodziny, wasz brak miłości i pragnienie zaspokojenia własnych ambicji i pragnień niszczy wszelką miłość, jakiej Bóg udziela poprzez swojego Ducha. 

Rodziny polskie coraz bardziej przypominają rodziny innych krajów, w których Bóg utracił swoja pozycję Ojca i Pocieszyciela. Chciałabym uzdrowić polskie rodziny. Rodziny żyjące w grzechu śmiertelnym nie mogą znaleźć pojednania. MODLITWA połączona z grzechem staje się prostą drogą do PIEKŁA. Chcę, abyście Mnie dobrze zrozumieli. Modlitwa zanurzona w grzechu, w której brak jest szczerego żalu i pragnienia zerwania z wszelkim grzechem, nie prowadzi do wyzwolenia z grzechu, ale jest składaniem pokłonu temu, który włada nad duszami pełnymi żądz i namiętności – SZATANOWI. Modlicie się za wasze dzieci, za wasze rodziny, prosicie o dobrobyt i zdrowie, ale nie zrywacie z nieczystością waszych związków. TAKIE MODLITWY NIE MOGĄ BYĆ WYSŁUCHANE. Błogosławieństwo Boże nie wejdzie do domu, w którym panuje grzech.

czytaj więcej...

2022-10-04 16:07

Kapłan zdejmując koloratkę i sutannę jest jak małżonek, który zdejmuje obrączkę przed zdradą – Pan Jezus

<— Powrót do czytelni

Kolejny bożek, którego czczą Moi kapłani, to świat wraz ze swoimi przyjemnościami, rozrywkami i pokusami. Żądza świata jest równie silna jak namiętność. Przeciwstawia przyjemność duchowi umartwienia – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

Świeca, która nie jest zapalana, nie jest nikomu potrzebna i dlatego kapłani gubią się w swoich pasjach, podróżach, przyjaźniach i ambicjach. Nie rozumiejąc dłużej, kim są, starają się za wszelką cenę nadać sobie wartość, mierząc się kategoriami świata. Wiedza, posiadanie i ciało stają się ich siłą przebicia. Wykształcenie i tytuły, samochody i sport czynią kapłana interesującym we własnych oczach. Dla Mnie jednak nie tylko tracą własną tożsamość, ale przede wszystkim wiarę i zdolność do przyjmowania i rozlewania łaski na świat.

Zastanów się, czy są miejsca, w które udajesz się bez kapłańskiego stroju i dlaczego? W tych miejscach nie chcesz być kapłanem. Wyrzekasz się Mnie. To są Moi konkurenci. Jak małżonek zdejmuje obrączkę przed zdradą, tak kapłan zdejmuje koloratkę. – mówi Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie.

czytaj więcej...

2022-10-04 16:07

Kontemplacja Maryi. MATKA BOŻA I MATKA NASZA. Najlepsza Matka i najlepszy zarządca

KONTEMPLACJA MARYI

Matka Boża: Chcę być wam Matką, chcę dawać, chcę bez końca dawać. Chcę zbierać owoce Moich wysiłków, ale przede wszystkim chcę dawać. Każda matka wie, że troszcząc się o dziecko, myśli tylko o nim. Nie oczekuje nic w zamian za swoją miłość. Dopiero kiedy dziecko podrośnie, chciałaby, aby okazywało jej miłość i wdzięczność. Dlatego dziś myślę tylko o dawaniu, ale kiedy wzrośnie w łasce, będę czekała na waszą miłość i wdzięczność. Miłość i wdzięczność okażecie Mi, troszcząc się o Moje dobre imię, o szacunek, jaki Mi się należy, o Moje miejsce w waszych domach, w waszych rodzinach i państwach. Teraz jednak dbam tylko o to, abym mogła dawać. Chcę wam dać możliwie dużo, a dawać mogę tam, gdzie Moja łaska jest przyjmowana. Im bardziej ochotnie będziecie przyjmować Moje dary, tym obficiej będą one płynąć z Nieba. Potrzeba tu postawy dziecka, które z zachwytem patrzy na każdy dar, który otrzyma, nie gardząc niczym, bo wie  zbyt mało, aby umieć rozpoznać czy otrzymuje rzecz cenną w oczach świata, czy też nie. I Ja daję wam dary, o których nie potraficie właściwie rozeznać. Dlatego powinniście wszystkie przyjmować z jednakowa radością. 

czytaj więcej...

2022-10-04 16:07

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ. Rozwój duchowy poprzez codzienną Mszę świętą

OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ – ORĘDZIA

BÓG OJCIEC: Posłuchaj więc, Moje dziecko. Msza święta codzienna jest wielką łaską, ale niewiele dusz z niej korzysta. Modlitwa, którą wam podyktowałem, ma usposobić wasze serca do pożądania rzeczy największych i najświętszych, abyście ponownie mogli pojąć, czym jest Ofiara Mszy świętej i zapragnąć jej bardziej niż czegokolwiek na tej Ziemi. Nie oznacza to, że musicie do końca życia codziennie uczestniczyć we Mszy świętej, ale abyście podjęli takie postanowienie po rozważeniu, jak wielką wartość ma to uczestnictwo.

 

Chcę, aby pragnienie Mszy świętej, stało się waszym pierwszym pragnieniem, abyście możliwie często i gorliwie uczestniczyli w Ofierze Mszy świętej codziennej. Duchowość człowieka postępuje bowiem w różnym stopniu w zależności od duszy, udzielanych jej łask i zadań, ale w każdym przypadku codzienna Msza święta to kroki stumilowe w tym rozwoju. Może postąpić w rozwoju duchowym dusza, która uczestniczy w Ofierze Mszy świętej, tylko raz w tygodniu, ale do świętości dochodzą dusze pragnące Boga codziennie, czym On się im hojnie odpłaca łaskami za każde uczestnictwo w codziennej Mszy świętej. Błogosławię cię, Moje dziecko, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

czytaj więcej...

2022-10-04 16:07

Należąc do świata jesteś zabawką w ręku szatana – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Kochaj Mnie zazdrośnie i zazdrośnie oddawaj Mi chwałę. Nie dziel twojego serca na dwoje, bo nigdy go nie będę dzielił ze złymi duchami. Jestem Bogiem zazdrosnym. Chcę być miłowany gorąco, nie połowicznie – mówi Bóg Ojciec w pierwszym przykazaniu.

Nikt nie będzie dla ciebie ważniejszy niż sam Bóg. Nikogo i niczego nie będziesz czcił, tylko samego Boga. Nie będziesz sporządzał obrazów natury czy zwierząt i oddawał im pokłon. Nie możesz stawiać natury i zwierząt ponad człowiekiem, stworzonym na Mój obraz i podobieństwo. Nie wolno ci uczestniczyć w grach i rozrywce, która Mi uwłacza, gdzie wzywane jest bez uszanowania imię Boga. Nie wolno ci brać udziału w grzechu, również biernie. Nie wolno ci hołdować ludziom bezbożnym, którzy sieją wokół siebie zgorszenie. Nie wolno ci czcić ich wizerunków, słuchać ich muzyki i naśladować ich zachowania, bo oni są narzędziami złego ducha, który bluźni Mi poprzez ich twórczość. Nie wolno ci podziwiać ludzi, którzy służą złym duchom. Odwróć się od zła, aby cię nie przemieniło w zło. Nie patrz na zło, aby cię nie uśpiło i abyś nie zginął jak żona Lota. Wyrzeknij się wszelkiego zła, aby cię grzech nie opanował. 

czytaj więcej...

2022-10-04 16:07

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA. Kapłan jako współczesny Mojżesz i Aaron

ORĘDZIA O CZCI I KULCIE BOGA

Z Księgi Wyjścia – Wj 19, 20-24

 

Pan zstąpił na górę Synaj, na jej szczyt. I wezwał Mojżesza na szczyt góry, a Mojżesz wstąpił. Pan rzekł do Mojżesza: „Zstąp na dół i upomnij lud surowo, aby się nie zbliżał do Pana, chcąc Go zobaczyć, gdyż wielu z nich przypłaciłoby to życiem. Także kapłani, którzy mogą kiedy indziej zbliżać się do Pana, niech się oczyszczą, aby ich Pan nie pobił”. Wtedy rzekł Mojżesz do Pana: „Lud nie będzie śmiał podejść do góry Synaj, gdyż zakazałeś mu tego surowo, mówiąc: „Oznacz granicę około góry i ogłoś ją jako świętą. Potem Pan powiedział do niego: Idź, zstąp na dół, a potem przyjdź ty i Aaron z tobą”. 

 

Bóg Ojciec: Człowiek, którego wzywam, aby go pouczyć, musi otworzyć się na Moje pragnienia i uwierzyć w to, że prawdziwie jestem Bogiem, mimo że nie odbieram należnej Mi chwały. Moja cierpliwość nie umniejsza Mojego Bóstwa, ale je potęguje. Nauczę cię nowej czci, czystej i świętej, języka, jakim będziesz do Mnie mówić.

czytaj więcej...

2022-10-04 16:07

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI. Konsekwencje grzechu nieczystości

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Pan Jezus: Wiesz, czym jest grzech nieczysty w swej istocie? Sprzeciwianiem się Woli Boga i zwróceniem w swych pragnieniach w stronę ziemi i cielesności. Wyrzeczenie się Boga i Jego Woli, odrzucenie Jego Miłości, bo tym są Przykazania, owocuje utratą łaski uświęcającej i błogosławieństwa Bożego. Człowiek, który upadła w grzech, musi ponieść konsekwencje, a konsekwencje grzechu to zawsze ból, cierpienie fizyczne i moralne.

 

Grzech wprowadza rozłam pomiędzy człowiekiem i Bogiem. Człowiek układa swoje życie według prawideł grzechu, nie według Woli Bożej. Z tego powodu cierpią nie tylko uczestnicy grzechu, ale również wszyscy, którzy są związani w jakikolwiek sposób z osobą, która grzeszy. Mam tu na myśli rodziny, małżonków, dzieci, współpracowników, pracodawców, aż do szerokich konsekwencji upadku w grzech, które dotykają całego Kościoła świętego i całego świata.

czytaj więcej...

2022-10-04 16:06

LISTA KAPŁANÓW PRZEBYWAJĄCYCH W WIELKIM CZYŚĆCU – 201 Dusz poświęconych Bogu

W Czyśćcu przebywa ogromna ilość Dusz poświęconych Bogu, stan tych Dusz ciągle się powiększa. Wśród kapłanów przebywających w Wielkim Czyśćcu i potrzebujących ogromnej modlitwy są też biskupi, którzy nawiedzali lub „otarli” się w różny sposób o Kaplicę Na Brzegu: ks. kard. Franciszek Macharski, ks. kard. Adam Sapieha, ks. bp Stanisław Rospond, ks. bp Stanisław Smoleński, ks. bp Albin Małysiak. Wśród tych nieszczęsnych kapłanów, są również znane nam z życia codziennego, telewizji i historii postacie, między innymi: o. Jan Góra, ks. Piotr Pawlukiewicz, ks. Mieczysław Maliński, ks. prof. Józef Tischner, ks. prymas August Hlond, ks. bp Tadeusz Pieronek, ks. Piotr Skarga, ks. prymas Józef Glemp, ks. abp Józef Życiński, ks. kard. Zenon Grocholewski, ks. bp Juliusz Paetz, ks. Henryk Jankowski, ks. Jan Kaczkowski, ks. Andrzej Baczyński. Oni wszyscy biedacy znają już Prawdę. Jedynego czego od nas potrzebują, i o to proszą, to ciągła modlitwa, aby Miłosierny Bóg skrócił im czas trwania w przerażającym ogniu Sprawiedliwości Bożej. Wielka jest radość, ci biedni kapłani będą Zbawieni, a nie potępieni, bo przebywają w Czyśćcu, ale kiedy i jak długo jeszcze przyjdzie im goreć i cierpieć wie tylko Dobry i Miłosierny Bóg Trójjedyny. Najdłużej cierpiący ma prawie 500 lat.

CO CZEKA KAPŁANA ZA KAPLICĘ NA BRZEGU, ZA BLOKOWANIE ŁASK? [co czeka świeckich za przyklaskiwanie mu?]

 

Warto o tym wiedzieć, że grzech świeckiego, a grzech kapłana mnoży się razy tysiąc, a im wyższy stopień w hierarchii kościelnej tym ten tysiąc rośnie i mnoży się.  Na każdym kapłanie spoczywa odpowiedzialność za Zbawienie świata, za prowadzenie Kościoła katolickiego i Zbawienie powierzonych mu Dusz ludzkich. Ile Bóg przeznaczył kapłanowi Dusz do Zbawienia, tyle co najmniej spodziewa się od niego uzyskać, jeśli je straci (pójdą na potępienie) kapłan za nie odpowie przed Bogiem. O tej odpowiedzialności za czyny i postępowanie kapłana mówi nam Pan Jezus w Orędziach o kapłaństwie

LISTA KAPŁANÓW W WIELKIM CZYŚĆCU

czytaj więcej...

2022-10-04 16:04

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 1 październik

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2022-10-04 16:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)9

2022-10-04 15:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2022-10-04 15:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy