Aktualności

2020-09-19 18:17

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE

ORĘDZIA O MAŁŻEŃSTWIE 

 

PAN JEZUS: Mąż i żona są jedno w Moich oczach. Każda jej modlitwa jest i jego modlitwą. Ona odpowiada za niego i Ja wszystko co dobre i jemu liczę, ale niech ona wie, że wszystko co złe od niego spada i na nią, więc niech Mi zadośćuczyni za jego grzechy. Dzieci Moje, czas nie jest długi, a Ja jestem Sędzią Sprawiedliwym i wiem, jak Mi kto służy. Wszystko wam policzę.

 

Chcę wam jednak uświadomić, że małżeństwo utworzyłem na wzór Trójcy Najświętszej, która jest nierozdzielna. Tak samo wasze małżeństwo jest nierozdzielne i miłość, która je połączyła, nie może się skończyć, bo ma źródło we Mnie. W sensie duchowym jesteście jednym ciałem. To więź o Boskiej naturze. Tego się nie da rozdzielić.

    Czytaj więcej

MAŁŻEŃSKA DROGA KRZYŻOWA

2020-09-19 18:15

Nowenna do św. Michała Archanioła – HETMANA MARYI – Dzień 1

DZIEŃ I – 20 września

 

Święty Michale, błagam cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności.

Modlitwa pierwszego dnia nowenny

Najświetniejszy archaniele, św. Michale, który pełen wiary, pokory, wdzięczności i miłości, daleki od poddania się podszeptom zbuntowanego Lucyfera i od zastraszenia widokiem mrowia jego popleczników, zaraz przeciwko niemu powstałeś i, porwawszy resztę zastępów niebieskich do obrony sprawy Bożej, odniosłeś całkowite zwycięstwo, błagam cię, wyjednaj dla mnie łaskę wykrycia wszystkich pułapek i odparcia wszelkich ataków aniołów ciemności, tak bym, za twoim przykładem, zwyciężywszy, mógł któregoś dnia zasłużyć na to chwalebne miejsce, z którego one zostały bezpowrotnie strącone.

 

Ojcze Nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

czytaj więcej...

2020-09-19 18:14

Kształtowanie świętych przez łaskę. KRÓLEWSKIE NAMASZCZENIE

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Bóg Ojciec: Kiedy zawołałem Dawida, był jeszcze chłopcem, ale jego serce było czyste i prawe. Miał w sobie wspaniałomyślność, w której odbijała się Moja dobroć. Na Moje wołanie porzucił swe dawne życie, aby rozpocząć Moją postanowioną dla niego drogę i choć wkrótce stał się tułaczem, nigdy nie żałował, że poszedł za Mną. Wlałem w jego serce odwagę,  i wiarę, aby nauczył jej Izraela. Na wygnaniu kształtowałem jego serce, aby mogło Mi służyć, tak jak chciałem. Kiedy jednak żądza ogarnęła jego umysł, upadł tak nisko, że zdradził własnego Dobroczyńcę i zapomniał o Tym, któremu śpiewał pieśni. Musiałem przypomnieć mu, że jest nikim więcej, jak biednym i ubogim pasterzem, którego posadziłem na tronie, aby rządził w Moim imieniu.

 

Pycha i żądza władzy są tak silne w naturze ludzkiej, że trzeba największej czujności, aby diabeł nie zwyciężył nawet oddanego Mi serca.

czytaj więcej...

2020-09-19 18:13

Z Kroniki Parafialnej Kasiny Wielkiej – 1957 rok cz. I

(Ks. Kan. Edward Szczyrzyński)

 

Rok ten – 1957 – to Rok Maryjny nacechowany gorącą podzięką Niepokalanej Królowej za łaski oraz odnowieniem poświęcenia się całego Narodu Polskiego przez wszystkie parafie w kraju.

 

Na tę wielką chwilę postanowili parafianie Jej Kaplicę Na Brzegu z Cudownym Jej Obrazem odnowić z zewnątrz i wewnątrz. Naprawiono dach przez zdjęcie obsuniętej i źle założonej południowej strony, założenia nowej blachy i rynien oraz pomalowania dachu farbą podkładową. Następnie murarze otynkowali świecącą czystą cegłą mury Kaplicy zewnątrz.

 

W dniu 5 maja 1957 roku w całej naszej Ojczyźnie i u nas w Kasinie Wielkiej odbyło się uroczyste odnowienie poświęcenia całego Narodu Polskiego Wszechmiłosiernej Pani.

 

Chwile te zostanął długo w pamięci parafian, a zwłaszcza uroczysta procesja wieczorna z Obrazem Jasnogórskiej Królowej, które niosły kolejno wszystkie stany ślubujące w drodze z Kościoła do Kaplicy Na Brzegu.

czytaj więcej...

2020-09-19 18:12

250. LAT KAPLICY NA BRZEGU – 26 sierpień

Otrzymaliśmy wielką łaskę dożyć pięknego Jubileuszu 250. lat Kaplicy Na Brzegu w Kasinie Wielkiej. Nikt z obecnie żyjących jak i z naszych przodków w tej parafii jak i z poza niej, do tej pory nie otrzymał takiej szczególnej łaski od Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu, aby to wydarzenie ujawnić, aby to wydarzenie choćby wcześniejsze 200. lecie lub 150. lecie itd., ogłosić, przeżywać, gdzie zaangażowanie powinno być całej parafii –Bóg sprzeciwia się pysznym, pokornym zaś daje łaskę”. – Jk 4, 6. Tą łaskę otrzymaliśmy w tak bardzo trudnych czasach dla kultu naszej Matki Bożej Częstochowskiej, Złotej Róży w Kaplicy. Łaska ta spłynęła, kiedy zaczęto się masowo od naszej ukochanej Królowej Jasnogórskiej w Kaplicy Na Brzegu odwracać, pomijać Ją w wydarzeniach parafialnych, w wydarzeniach roku liturgicznego, w wydarzeniach rocznicowych Kasiny Wielkiej. Złość złego ducha do Królowej Nieba i Ziemi w Kaplicy Na Brzegu i Jej Syna rozwinęła się bardzo mocno pociągając za sobą ogromną ilość dusz.

 

Tak już jest, że dzieło Boże musi być zwalczane przez zawiść. – św. Miriam

 

Kaplica Na Brzegu jest jednym z miejsc, które z Woli Boga Ojca zostały wybrane, gdzie toczy się walka ze złym duchem jakie Maryja zapowiedziała, że będą miały miejsce w czasach ostatecznych, które właśnie nadeszły. Nie dostrzegają ich ci, co żyją i są pochłonięci tym przemijającym światem; śmieją się, piją, jedzą, mają się dobrze, bawią się, tańczą, zdobywają pochwały i pozycje dla siebie, i tak dalej… Walka z Maryją trwa. Zły duch używa podstępnych środków, aby dalej zwodzić i uwodzić dusze tak, by nie dostrzegały czyhającego niebezpieczeństwa. Kto to pojmie, ten pojmie i otrzyma nagrodę – zostanie uratowany – mówi nam Bóg Ojciec.

 

Dziś Maryja zapowiada ważne wydarzenie jakie czeka każdego z nas na tym świecie, kiedy to Jej Oblubieniec Duch Święty ujawni każdemu stan swojej duszy – tzw. „Sąd w pomniejszeniu”. Będziemy widzieć wszystko czym jesteśmy w świetle Boga, całą naszą ohydę i grzeszność i tą, którą tak sprytnie skrywamy przed innymi. Duch Święty zapowiada, że przerażające będzie spojrzenie w lustro, bo tam zobaczymy zgniliznę, rozpacz i smród rozkładających się dusz, który ukrywamy pod cienką warstwą ciała.

 

Nie zostaje nam nic jak tylko złożyć swoje życie w Sercu Maryi, naszej ukochanej Królowej i Matki, która w tych czasach ostatecznych każdego kto się powierzy i odda swoje życie w Jej opiekę, będzie osłaniała przed odwiecznym wrogiem Zbawienia. I na koniec to co zapowiedział Bóg Ojciec, że Maryja otrzymała misję obsadzenia w Niebie brakujących miejsc, z których zostali strąceni upadli aniołowie. Podobajmy się Maryi, przez życie przykazaniami Bożymi, czystością, aby to właśnie nas wybrała i tam umieściła, czego wam wszystkim życzymy. AVE MARIA.

czytaj więcej...

2020-09-19 18:11

XXV Niedziela Zwykła (Rok A) – 20 wrzesień

EWANGELIA (Mt 20,1-16a) – czytania

MIŁOŚĆ WIĘKSZA NIŻ SPRAWIEDLIWOŚĆ

o. Adam R. Sikora

Słowa Boga przekazane nam przez proroka Izajasza: „Myśli Moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi Moimi drogami” są kluczem do odczytania dzisiejszej Ewangelii. Z trudem przychodzi nam zrozumienie jej bohatera, bez zmiany perspektywy patrzenia na jego sposób rozliczania się z robotnikami, którzy za różny czas pracy otrzymują tę samą zapłatę.

czytaj więcej...

2020-09-19 18:10

Ofiarowanie przeżytego dnia za Dusze w czyśćcu cierpiące

Matko Boża! Tę modlitwę składam w Twoim Niepokalanym Sercu, ponieważ Ty wiesz najlepiej, gdzie i komu w danej chwili ona jest najbardziej potrzebna.

 

W dniu dzisiejszym łączę moje cierpienia i mój krzyż i cierpienia i krzyże ludzi, którzy nie ofiarują ich Bogu, z Twoim Krzyżem Panie Jezu przez Niepokalaną Mamę Twoją i proszę Cię:

 

Panie Jezu przez Bolesną Mękę Twoja i KREW, którą wylałeś za nas, za mnie na Krzyżu, przez Najświętszą Agonię Twoją przez Miłosierdzie Boże, daj łaskę zbawienia duszom dziś i w tej chwili umierającym, aby nie poszły na wieczne potępienie. Amen.

MODLITWA ZA KONAJĄCYCH W GRZECHU CIĘŻKIM

Objawienia świętych Kościoła Katolickiego o Duszach Czyśćcowych

JAK MOŻNA POMAGAĆ DUSZOM CZYŚĆCOWYM

PIEKŁO ISTNIEJE – z Dzienniczka św. Faustyny

23 MINUTY W PIEKLE

MROCZNA STRONA WIECZNOŚCI

czytaj więcej...

2020-09-19 18:09

święci męczennicy Andrzej Kim Tae-gŏn, prezbiter, Paweł Chŏng Ha-sang i Towarzysze – 20 września

Św. Andrzej Kim Tae-gon, kapłan (+1839) i św. Paweł Chong Ha-sang (+1867) – męczennicy. Z początkiem XVII wieku świeccy chrześcijanie zanieśli wiarę do Korei. Misjonarze francuscy przybyli tam dopiero w 1836 roku. Wkrótce potem wybuchły krwawe prześladowania, podczas których zginęli między innymi: pierwszy kapłan koreański Andrzej Kim Tae-gon i wybitny apostoł świecki Paweł Chong Ha-sang. W XIX wieku około 10 000 wiernych oddało życie za Chrystusa.

czytaj więcej...

2020-09-19 18:08

Testament św. Bernadety Soubirous

Za biedę, w jakiej żyli mama i tatuś, za to, że się nam nic nie udawało, za upadek młyna, za to, że musiałam pilnować dzieci, stróżować przy owcach, za ciągłe zmęczenie… dziękuje Ci, Jezu.

 

Za dni, w który przychodziłaś, Maryjo, i za te, w które nie przyszłaś – nie będę Ci się umiała odwdzięczyć, jak tylko w raju. Ale i za otrzymany policzek, za drwiny, za obelgi, za tych, co mnie mieli za pomyloną, za tych, co mnie posądzali o oszustwo, za tych, co mnie posądzali o robienie interesu… dziękuje Ci, Matko.

 

Za ortografię, której nie umiałam nigdy, za to, że pamięci nigdy nie miałam, za moją ignorancję i za moją głupotę, dziękuję Ci.

 

Dziękuję Ci, ponieważ gdyby było na ziemi dziecko o większej ignorancji i większej głupocie, byłabyś je wybrała…

czytaj więcej...

2020-09-19 18:04

5. rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi – Pan Jezus do siostry Łucji

PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA – 5 WRZESIEŃ

ROZWAŻANIA PIERWSZOSOBOTNIE


Czcicielu Niepokalanego Serca Maryi zachęcaj innych do praktyki Komunii Św. wynagradzającej Najświętszym Sercom Jezusa i Maryi.

czytaj więcej...

2020-09-19 18:01

„Nowy kościół został wybudowany jako wotum wdzięczności Matce Bożej Częstochowskiej, której Obraz od dawna czczony jest w Kaplicy Na Brzegu.” – Ks. Kanonik Marian Juraszek, budowniczy nowego kościoła (23 sierpień 1999 rok)

2020-09-19 18:00

INTENCJE MODLITEWNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2020

INTENCJA NA MIESIĄC WRZESIEŃ:

O zdrowie, opiekę i błogosławieństwo Matki Bożej Częstochowskiej w Kaplicy Na Brzegu dla wszystkich Jej czcicieli oraz za nieprzyjaciół tego świętego miejsca, abyś Matko rozpaliła w nich płomień miłości do Siebie.

INTENCJA PARAFIALNA NA WRZESIEŃ:

Aby Królowa Jasnogórska z Kaplicy Na Brzegu, Matka Boża Częstochowska szczególnie w roku 2020, Roku Jubileuszu 250. lat Kaplicy Na Brzegu udzielała naszym rodzinom i Jej czcicielom wszelkich łask zgodnie z wolą Jej Syna, przez co Jej Niepokalane Serce dozna jeszcze większej czci i chwały.

INTENCJA PAPIESKA NA WRZESIEŃ:

Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.

 

czytaj więcej...

2020-09-19 17:59

Modlitwa za Kościół Święty

Modlitwa za Ojca Świętego

O Najświętsza Maryjo Panno, Królowo Różańca Świętego, Matko cudowna! Ilekroć Kościół Święty, Oblubienica Syna Twego, znajdował się w niebezpieczeństwie, ilekroć nieprzyjaciele Jego wewnętrzni i zewnętrzni wystąpili z Nim do walki i usiłowali zgotować Mu upadek, tyle razy stawałaś w Jego obronie i niweczyłaś niecne zamiary wrogów, a Kościołowi tryumf odnieść dawałaś. Kościół nazwał Cię Swą Matką i Maryją Zwycięską!   

 

O, Maryjo, Królowo Różańcowa! Błagam Cię za tym Kościołem, który może nigdy nie potrzebował Twojej obrony i pomocy tak bardzo, jak w czasach obecnych, bo chyba nigdy jeszcze niewiara, bezbożność i zepsucie obyczajów nie szerzyły się tak bardzo jak teraz i chyba nigdy nie było tak zaciętej walki z Kościołem, jak za dni naszych.  

 

Pokaż, więc Maryjo, żeś jest Matką Kościoła i Opiekunką wszechpotężną i że jedno Twoje wstawienie się u Syna Twego Boskiego wystarcza, aby zapewnić Kościołowi zwycięstwo nad wrogami!

czytaj więcej...

2020-09-19 17:58

Kaplica Na Brzegu – zdjęcia „z wczoraj i dziś” – aktualne zdjęcia z Kaplicy 2020 rok

2020-09-18 18:15

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 19 września – Akt osobistego oddania się Matce Bożej

… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!

 

 „Matka miłosierdzia tak gorąco pragnie ocalić grzeszników, iż sama szuka ich, by im nieść pomoc”. św. Alfons 

„Tak jak Rut znalazła łaskę w oczach Boga, tak Maryja znalazła łaskę u Boga, by ocalić grzeszników, którzy są kłosami opuszczonymi przez żniwiarzy”. św. Bonawentury  

„Nie ma tak zepsutego i uwikłanego w występkach grzesznika, którym by Maryja wzgardziła i odtrąciła go od siebie”. bł. Blozjusz

Jak szatan krąży, szukając, kogo by pożarł, tak Maryja chodzi i szuka, komu by pospieszyć z pomocą”. św. Bernardyn

 

Przejmij się tym głęboko i wyciągnij praktyczne wnioski. Stój przy Ucieczce grzesznych, ilekroć będzie cię przygniatać do ziemi brzemię własnych grzechów. I stój przy Ucieczce grzesznych, jeżeli będzie chodzić o kogoś z twojej rodziny, błąkającego się po manowcach. Stój przy Ucieczce grzesznych, ilekroć modlisz się o nawrócenie grzeszników. Raz po raz niech szeptają wargi twoje z serca płynące słowa ufności: „Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej!”.

czytaj więcej...

2020-09-18 18:14

Najświętsza Maryja Panna z La Salette – 19 września

Matka Boża ukazała się jeden jedyny raz dnia 19 września 1846 roku dwojgu pastuszkom: 15-letniej Melanii Calvat i 11-letniemu Maksyminowi Giraud na górze w La Salette, w Alpach wysokich we Francji.
Dzieci zobaczyły Ją siedzącą wewnątrz niezwykle jasnej kuli. Zakryła dłońmi twarz, łokcie oparła na kolanach i płakała. Na jej piersiach widniał krzyż z Jezusem Chrystusem z zawieszonymi na nim narzędziami męki: młotkiem i obcęgami. Z tego krzyża promieniowała niezwykła jasność otaczająca Maryję.
.
Objawienie Maryi, którą dzieci nazwały „Piękną Panią”, ma nas obudzić, zburzyć naszą obojętność, naszą pewność siebie i doprowadzić do oparcia naszego życia na Jezusie Chrystusie. owa Orędzia obnażają nasze nieposłuszeństwo wobec Boga, lekceważenie Kościoła i sakramentów świętych. Słowa Orędzia zapraszają, abyśmy odnowili modlitwę i nasze świadectwo wobec całego Jej ludu. Nasza Matka przekonuje nas, że nawet troskliwie złożona na ręku dziecka kromka chleba budzi Jej współczucie i wstawiennictwo. Uczy, że żadna nasza ziemska troska nie pozostaje poza zasięgiem Jej czułego spojrzenia. Ona przychodzi zatroskana, abyśmy dostrzegali i dobrze rozumieli to, co dzieje się w naszym życiu.

czytaj więcej...

2020-09-18 18:11

Ewangelia na dziś – 19 wrzesień 2020 rok

EWANGELIA  (Łk 8, 4-15) – Przypowieść o siewcy

(…) Siewca wyszedł siać ziarno.

————–

Razem z uczniami jesteśmy przez Jezusa dopuszczeni do tajemnic Królestwa Bożego. W każdym z nas są obecne te cztery rodzaje gleby: wydeptana, skalista, ciernista i żyzna. Bóg pragnie, aby cały człowiek się z Nim spotykał i przyjmował Jego Słowo. Który rodzaj gleby we mnie przeważa? Co konkretnie przeszkadza mi w owocnym słuchaniu Słowa Bożego?

 

Dziękuję Ci, Jezu, że niestrudzenie zasiewasz Twoje słowo w moim sercu. Pragnę słuchać go, przyjmować i żyć nim.

Cała Ewangelia ⇩ 

czytaj więcej...

2020-09-18 18:09

Litania do Niepokalanego Serca Maryi. Sobota dzień poświęcony Matce Bożej

2020-09-17 18:17

Piekło jest pełne zakochanych – Bóg Ojciec

<— Powrót do czytelni

Zabieganie o czystość powinno być dla was tak ważne, jak noszenie ubrania dla ochrony przed gąszczem insektów. Złe duchy poprzez nieczystość wyżerają bowiem z wnętrza człowieka wszystko, co dobre. Są jak pasożyty, które raz dopuszczone do swojej ofiary, oszpecają ją i doprowadzają do śmierci. To samo robią z wami ci, którym pozwalacie się uwieść i doprowadzić do nieczystości, ci,  z którymi pozostajecie w nieczystych relacjach, nazywając je miłością. Piekło jest pełne zakochanych, Moje dzieci – mówi Bóg Ojciec w szóstym przykazaniu.

Każda nieczystość prowadzi do powstania ran i chorych relacji międzyludzkich, z których nie może płynąć miłość. Ja jestem Miłością. Poprzez łamanie Moich przykazań zawsze pogrążacie się w świecie zła, w którym miłość nie istnieje. Żądza i pragnienie posiadania drugiego człowieka nie jest miłością, o czym przekonujecie się przy pierwszych trudnościach. Uzależnienie psychiczono-fizyczne nie jest miłością, ani żaden rodzaj zauroczenia. Są to wszystko rodzaje sideł, jakich używają złe duchy dla zwabienia, oszukania i zniszczenia dusz ludzkich.

Nieczystość, która nie jest zwalczana, rozwija się w ciężkie uzależnienia, perwersje i zdziczenie, bo wolą Szatana jest odebrać ludzkości jej godność i podobieństwo Boże. Grzech zawsze prowadzi do następnego grzechu, a każdy kolejny grzech jest szpetniejszy od poprzedniego i mocniej pęta duszę. Dlatego grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu bardzo szybko prowadzą do zniewoleń, z której później latami trudno się wyzwolić – mówi Bóg Ojciec w szóstym przykazaniu.

Najważniejszą naszą czynnością jest, aby tak starać się żyć, by coraz bardziej stawać się własnością Niepokalanej, codziennie coraz bardziej Jej. św. Maksymilian M. Kolbe

czytaj więcej...

2020-09-17 18:16

Kształtowanie świętych przez łaskę. SIŁA SAMSONA

KONTEMPLACJA DUCHA ŚWIĘTEGO

Bóg Ojciec: Jestem Bogiem pomocy. Ręką wyciągniętą z Nieba. Jeżeli żądam, daję obfitość zdolności do realizacji Moich celów. Jeśli używasz twoich zdolności dla Mojej chwały, nie lękaj się. To jest twoja droga do Nieba. Jeśli jednak używasz Moich darów dla własnej chwały, a tym samym odwracasz się ode Mnie, usłyszysz przestrogę, jaką dałem Salomonowi.

 

Nikt nie dochodzi do Mnie o własnych siłach. Wszystkich prowadzi i podtrzymuje Mój Duch. Od początku czasów ludzie upadali zawsze, gdy odwracali swój wzrok ode Mnie i zwracali go ku stworzeniu, jemu oddając własne serce. Najpotężniejszy człowiek Ziemi, jakim uczyniłem Samsona, był niezwyciężony Moją mocą. Bez Mojej mocy byłby jednak nikim i kiedy oddał swoje serce stworzeniu, wyrzekł się mocy płynącej z góry. Bowiem dary, które mu dałem, nie były jego własnością, ale Moją. Dopóki ufał tylko Mi i tylko we Mnie pokładał nadzieję, był niepokonany. Kiedy jednak posłuchał własnego rozumu, wzgardził Moim i upadł tak nisko, aby zobaczyć prawdę o sobie samym. Człowiek beze Mnie jest niczym. To Ja daję mu wszystko, aby dla Mnie dokonywał niemożliwego i Moją mocą zwyciężał to, czego sam z siebie człowiek zwyciężyć nie może. 

czytaj więcej...

2020-09-17 18:15

MATKA BOŻA: Przez grzech nieczystości najwięcej ludzi trafia do piekła

10 PRZYKAZAŃ BOŻYCH

ORĘDZIA O CZYSTOŚCI

Tuż przed swoją śmiercią przebywając w szpitalu w Lizbonie Hiacynta długie godziny spędzała na modlitwie, z jej pokoiku widać było wnętrze kościoła i tabernakulum. Adorowała Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Kilka razy odwiedziła ją Matka Boża. Po tych odwiedzinach zwierzała się siostrze Godinho przekazując jej to, co usłyszała od Matki Bożej.

Między innymi Maryja powiedziała jej, że „NAJWIĘCEJ LUDZI TRAFIA DO PIEKŁA PRZEZ GRZECHY NIECZYSTOŚCI”.

 

Mówiła również: Gdyby ludzie wiedzieli, czym jest wieczność, na pewno uczyniliby wszystko, by odmienić swoje życie. Pojawią się na świecie mody, które będą obrażać naszego Pana.

Ludzie, którzy służą Bogu, nie mogą być niewolnikami mody. W Kościele nie ma miejsca na mody. Bóg jest zawsze ten sam.” 

 

Ks. Wojciech Rebeta:
Nieczystość, czyli kradzież:

czytaj więcej...

2020-09-17 18:11

św. Stanisława Kostki, patron Polski – Święto – 18 wrzesień

EWANGELIA  (Łk 2,41-52) – czytania

KONTEMPLACJA SŁOWA

ks. Mariusz Krawiec SSP

Naturalnym odruchem Maryi i Józefa było poszukiwanie zagubionego w świątyni jerozolimskiej dwunastoletniego Jezusa. I choć oboje byli świadomi tego, że Jezus jest Synem Bożym, nie bardzo wiedzieli, jak się mają wobec Niego zachowywać. Stąd pojawił się ten zgrzyt i słowa Jezusa: „Czy nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego Ojca?”. Człowiek potrzebuje czasu na oswojenie się z obecnością Boga w jego życiu.

czytaj więcej...

2020-09-17 18:11

Godzina Święta z czwartku na piątek. ROZWAŻANIA

Jedną z najpiękniejszych praktyk wynagradzających Panu Jezusowi za nasze grzechy jest godzina święta. Chrystus wskazał to nocne czuwanie Małgorzacie Marii Alacoque podczas trzeciego objawienia w 1674r., kiedy powiedział:  

.

„A we wszystkie noce z czwartku na piątek dam ci uczestnictwo w tym śmiertelnym smutku, który odczułem w Ogrodzie Oliwnym. I żeby Mi towarzyszyć w tej pokornej modlitwie, którą zanosiłem wówczas do mego Ojca wśród wszystkich Moich udręczeń, będziesz wstawać między godziną jedenastą a północą, by w ciągu godziny klęczeć wraz ze Mną z twarzą pochyloną ku ziemi. A czynić to będziesz tak dla uśmierzenia gniewu Bożego, błagając o miłosierdzie tak dla grzeszników, jak dla złagodzenia w pewien sposób goryczy, którą czułem z powodu opuszczenia Apostołów, tak iż musiałem czynić im wyrzuty, że nie mogli czuwać ze Mną jednej godziny.”

Św. Faustyna starała się odprawiać godzinę świętą pomimo oschłości, zmęczenia i choroby. Wiele razy opisała to w Dzienniczku:

czytaj więcej...