Aktualności

2014-12-21 23:20

Św. Franciszka Ksawera Cabrini, dziewica, zakonnica – 22 grudnia

Św. Franciszka Ksawera Cabrini, dziewica, zakonnica

Urodziła się w 1850 roku w Lombardii. Po studiach nauczycielskich pracowała przez dwa lata w szkole. Z powodu słabego zdrowia odmawiano jej przyjęcia do zakonu. W 1880 roku założyła z kilku swymi towarzyszkami zgromadzenie Misjonarek Najświętszego Serca Jezusowego, którego celem była praca zarówno wśród wierzących, jak i niewierzących, zwłaszcza na Wschodzie. W 1887 roku otworzyła dom w Rzymie. Leon XIII ze względu na pilne potrzeby duszpasterskie emigracji włoskiej w Stanach Zjednoczonych zachęcił ją, aby tam podjęta pracę ze swoimi siostrami. Franciszka wyjechała do Ameryki w 1888. Siostry prowadziły katechizację, pracowały w szpitalach, w więzieniach oraz wśród ubogich. W kilka lat później wyjechały na misje do Chin i Afryki.

czytaj więcej...

2014-12-21 16:40

OCZEKIWAĆ PANA ZADAJĄC MU PYTANIA

rozwazania
czytaj więcej...

2014-12-21 11:16

Szopka Bożonarodzeniowa

IMG_0220

 

 

Szopka Bożonarodzeniowa.

 

 

Tak było rok temu,

dwa lata temu,

trzy lata temu…,

a co będzie w tym roku!!!

czytaj więcej...

2014-12-21 09:21

Ewangelia na każdy dzień – 21 grudnia

image002

Ewangelia wg św. Łukasza 1,26-38

 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”.
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Komentarz do Ewangelii:

 

Maryja

czytaj więcej...

2014-12-20 22:27

IV Niedziela Adwentu – 21 grudnia

90039832.18ef97b9c31fc4.4

 Łk 1,26-38

Podzielić się własnym sercem

 

Zbliża się dzień, w którym podejdziemy do swoich bliskich i znajomych z ręką wypełnioną chlebem, by złożyć im życzenia. Dzieląc się opłatkiem, dzielimy się własnym sercem. Takie bowiem znaczenie posiada obrzęd dzielenia się wigilijnym chlebem. Warto przy tej okazji zastanowić się głębiej nad tajemnicą naszego serca. Chodzi o trzy prawdy.

czytaj więcej...

2014-11-29 14:11

Roraty w Kasinie Wielkiej

roraty

Jednym z najważniejszych symboli Adwentu są Msze Święte Roratnie.

W parafii Kasina Wielka Roraty odbywają się w dni powszednie o godzinie 6:30 (pierwsza Msza) oraz o 7:10 (druga Msza).

Zachęcamy do licznego udziału w tych szczególnych Mszach Świętych.

Tradycją związaną z Roratami w Kasinie Wielkiej są Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Zwyczaj śpiewania Godzinek w Kasinie Wielkiej sięga czasów dominikańskich i co roku są śpiewane w adwencie, zawsze przed Roratami.

.

Zachęcamy do częstego śpiewania Godzinek, które w parafii zaczynają się w dni powszednie o godz. 6:00.

2014-11-29 14:05

Adwent – czas radosnego oczekiwania

32414383.91b2401a452fc4.4

     Nowy rok liturgiczny rozpoczynamy 24-dniowym okresem Adwentu. Jest to czas szczególny, czas radosnego oczekiwania i przygotowania się na przyjście Jezusa. 

.

     „Adwent jest szkołą czekania. To nie jest czas umartwień, ale porządkowania naszych sumień” – tak piszą o Adwencie w liście pasterskim polscy biskupi. Chciejmy i my sami, poprzez różne nabożeństwa, Msze Święte Roratnie oraz częstą modlitwę jak najlepiej przygotować się do Świąt Bożego Narodzenia. 

czytaj więcej...

2014-07-01 02:03

Nowy kościół

Po mojej rozmowie ze Śp. ks. kanonikiem Marianem Juraszkiem z przed 4 lat mówił między innymi, że  -  Rozmawiałem z nowym proboszczem o nieszczelności w korycie miedzianym od strony południowej ( Lubogoszczy). Nowy proboszcz powiedział, że ma bardzo wiele innych problemów ……

.

Ks. kanonik zwrócił się do nowego zastępcy o to, żeby dbał o nowy kościół i o wszystkie obiekty parafialne, a przede wszystkim o stary zabytkowy kościół i o parkan.

.

Zobacz zdjęcia.

 

 

2014-05-19 20:53

Łaski otrzymane za wstawiennictwem Matki Bożej z Brzegu

11111

 

.

W panelu bocznym „Menu” można przeczytać rozdział z książki:

.

Słynący łaskami obraz Matki Bożej Jasnogórskiej z Kaplicy na Brzegu w Kasinie Wielkiej

.

Wydany przez ks. proboszcza Mariana Juraszka.

2014-04-11 13:34

Msze św. za śp. ks. kanonika Mariana Juraszka

1

2014-12-20 09:28

Ewangelia na każdy dzień – 20 grudnia

image002

Ewangelia wg św. Łukasza 1,26-38

 

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski. Pan z Tobą”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego ojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”.
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

 

Komentarz do Ewangelii:

 

 

Poślij Swego anioła

czytaj więcej...

2014-12-19 23:11

Sobota dzień poświęcony Matce Bożej – 20 grudnia

obraz
… w tym dniu, zawsze choć na chwilę zaświeci słoneczko!
.

Tytuł Matko Chrystusowa wysławia Bogarodzicę.

Wielbi on w Maryi Matkę z utęsknieniem oczekiwanego Mesjasza, a więc jako jutrzenkę po długiej nocy grzechu i oddalenia od Boga.
Jak niezwykły jest ten zaszczytny tytuł, widać to z figur Maryi w Starym Testamencie.

Sara, żona Abrahama, dała mu dopiero w 90. roku życia Izaaka, z którym Bóg chciał wejść w wieczne przymierze. Dziwne urodziny, dziwne dziecko! Podobnie jak z Maryją i Chrystusem.
Rachela, żona Jakuba, dała życie Józefowi, który przyniósł Egiptowi ratunek w największej nędzy i został ogłoszony wybawicielem. Podobnie jak Maryja i Chrystus!

czytaj więcej...

2014-12-19 20:25

Kasina Wielka zimą

IMG_0270

Kasina Wielka – tak było w ubiegłym roku. Tęsknimy za zimą.

czytaj więcej...

2014-12-19 09:20

Ewangelia na każdy dzień – 19 grudnia

image002

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 5-25

 

Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.
Kiedy Zachariasz w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia.
Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego.
Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”. Na to rzekł Zachariasz do anioła: „Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku”.
Odpowiedział mu anioł: „Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie”.
Lud tymczasem czekał na Zachariasza. I dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy.
A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy i mówiła: „Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi”.

 

Komentarz do Ewangelii:

 

 

Wiara i pokora…

czytaj więcej...

2014-12-17 19:20

Zmarł o. Norbert Bajorek, franciszkanin i bonifrater

40_1
Mszana Dolna. Nie żyje ojciec Norbert Bajorek, franciszkanin i bonifrater, w ostatnich latach pełniący posługę kapelana w Domu Zakonnym Sióstr Franciszkanek przy ul. Leśnej w Mszanie Dolnej. Duchowny zmarł wczoraj w wieku 80. lat.
czytaj więcej...

2014-12-17 19:01

Piątek dzień poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusa – 19 grudnia

Serce Pana Jezusa Kaplica Na Brzegu

O Boskie Serce Jezusa!

 .

Ty przyjmując ludzką naturę stałeś się naszym Bratem, pełnym miłości i dobroci.

Twoje braterskie Serce

podniosło nas do godności dzieci Bożych

i uczyniło dziedzicami Królestwa Niebieskiego.

.

Obsypałeś nas, o Jezu,

niezliczonymi łaskami i darami.

.

A ja tak często zapominam o tych wielkich dobrodziejstwach!

czytaj więcej...